Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Kolejne ułatwienia dla pracodawców i cudzoziemców 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Pandemia COVID-19 stanowi bardzo duże wyzwanie dla światowej gospodarki. Polski ustawodawca wprowadza regulacje mające na celu złagodzenie skutków gospodarczych pandemii i ułatwienie prowadzenia działalności w (...)  »
Zawieszenie działalności socjalnej i niższe odprawy w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacający świadczenie urlopowe mogą zrezygnować (z wyjątkiem sfery budżetowej) z tych form prowadzenia działalności socjalnej. Tryb rezygnacji określa (...)  »
Przedłużenie ważności określonych uprawnień lub kwalifikacji wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. (...)  »
Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenie nauczyciela 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Nauczycielowi szkoły specjalnej przysługuje dodatek za warunki pracy. Czy należy go wyłączać (przyjmować w wysokości 0 zł) z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany podczas (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za okres pracy i przestoju w razie wystąpienia niezdolności do pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Z powodu COVID-19 w trakcie miesiąca wprowadziliśmy przestój ekonomiczny i obniżyliśmy wynagrodzenia. Jeden z pracowników w tym okresie chorował. Jak obliczyć jego wynagrodzenie, jeśli przysługuje (...)  »
Treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia po czasowym obniżeniu etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Czy obniżenie wymiaru czasu pracy, dokonane w drodze porozumienia z przedstawicielami pracowników z powodu COVID-19, wymaga wprowadzenia do umowy limitu godzin ponadwymiarowych? Przepis art. (...)  »
Wpływ zakończenia przestoju przed określonym terminem na dofinansowanie wynagrodzeń - stanowisko MRPiPS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa: odnotował spadek obrotów gospodarczych przynajmniej w jednym z dwóch okresów wskazanych w art. 15g ust. 9 specustawy o określony (...)  »
Zapowiedź kolejnych regulacji dla pracodawców wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1. Wprowadzenie Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Sejmie procedowana jest ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności (...)  »
Przestój ekonomiczny/obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, pracodawcy mogą m.in. wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy. W takim przypadku pracodawcy mogą starać się (...)  »
Sejm pracuje nad tarczą antykryzysową 4.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o (...)  »
Zmiana etatu w związku z COVID-19 a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020
W zakładzie w związku z epidemią COVID-19 pracodawca zamierza obniżyć pracownikom etaty i wynagrodzenie. Jedna z pracownic od zeszłego miesiąca przebywa na urlopie macierzyńskim. 1) (...)  »
Redukcja zatrudnienia i zmiana warunków płacowych w administracji rządowej w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020
Jedną z poważnych konsekwencji kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa jest redukcja zatrudnienia w wielu firmach lub pogorszenie warunków płacowych pracowników. Takie niekorzystne zmiany kadrowo-płacowe dotyczą (...)  »
Wprowadzenie przestoju albo obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020
Pracodawcy, których dotknęły skutki epidemii COVID-19, mogą korzystać z przepisów zawartych w tarczach antykryzysowych. Kolejny pakiet takich przepisów, w postaci projektu ustawy o dopłatach do (...)  »
Wykazanie w informacji INF-O-PP pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń udzielonej z urzędu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Czy w sytuacji gdy pracodawca w informacji INF-D-P w poz. 53 wykaże otrzymaną z wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie art. 15g specustawy kwotę dofinansowania do (...)  »
Korzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w razie upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1) Pracownica legitymowała się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (z kodem 02-P) wydanym 12 kwietnia 2019 r. przez powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) i ważnym (...)  »
Aktualizacja ryzyka zawodowego związana z powrotem do pełnej aktywności zakładu po COVID-19 - zalecenia PIP 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, o której mowa w Dziale X Rozdział VI K.p., pracodawca jest zobowiązany: oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z (...)  »
Postępowanie pracodawcy w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli otrzyma informację, że u pracownika stwierdzono zakażenie koronawirusem? Pracodawca, który otrzymał informację, że jeden (kilku) z jego pracowników jest zakażony (...)  »
Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
W zakładzie pracy z powodu epidemii koronawirusa nastąpił spadek sprzedaży, a w efekcie także produkcji. Sytuacja ta spowodowała wprowadzenie na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników, (...)  »
Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Na koncie urlopowym części pracowników pozostaje niewykorzystany urlop za ubiegły rok. Czy wobec zmniejszenia zapotrzebowania na pracę spowodowanej występowaniem COVID-19 pracodawca może udzielić im tego (...)  »
Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Czy w czasie zawieszenia pracy szkół z powodu koronawirusa nauczycielowi pracującemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatek za trudne warunki pracy? Nadmieniamy, że poradnie nadal działają, (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy szkołą samorządową. Dwóch pracowników niepedagogicznych (sprzątaczka i kierownik gospodarczy) będzie na zmianę po 1 tygodniu przebywać w gotowości do pracy. Wynagrodzenia tych osób obejmują (...)  »
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1) Z powodu braku komponentów niezbędnych do produkcji oraz w ramach porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników wprowadziliśmy wobec pracowników produkcyjnych przestój ekonomiczny, obniżając ich wynagrodzenie (...)  »
Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1) Pracownik w związku z powrotem syna z zagranicy przebywa na kwarantannie. Ze względu na rodzaj świadczonej przez niego pracy chcielibyśmy aby w tym okresie (...)  »
Regulacje dla pracodawcy wynikające z kolejnej ustawy antykryzysowej, tzw. tarczy 3.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1.1. Węższy krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia w celu dofinansowania przestoju lub obniżenia czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżeniem wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy w sprawie COVID-19 wiąże się możliwość otrzymania dofinansowania przez pracodawcę. Konsekwencją wdrożenia powyższych (...)  »
Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zwana tarczą (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
1) Od 1 maja br. w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, obniżyliśmy pracownikom wymiar czasu pracy na podstawie specustawy, na okres dwóch miesięcy. Nie zawieraliśmy (...)  »
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)  »
Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina przypomina, że w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne dotyczące wykonywania profilaktycznych (...)  »
Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wynagrodzenie ze stosunku pracy jest chronione przed nadmiernym uszczupleniem ze strony organów egzekucyjnych. Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia za pracę jest kwota wolna od potrąceń. (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 1
W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się (...)  »
Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.05.2020 r.
Na koncie urlopowym części pracowników pozostaje niewykorzystany urlop za ubiegły rok. Czy wobec zmniejszenia zapotrzebowania na pracę spowodowanej występowaniem COVID-19 pracodawca może udzielić im tego (...)  »
Nauczyciel uprawniony do dodatków powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeżeli zatem (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 20
W pierwszej połowie czerwca br. podpiszemy porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w firmie, w sprawie obniżenia pracownikom (o 20%) wymiaru czasu pracy na podstawie art. (...)  »
Rozwiązania w tarczy antykryzysowej dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
W związku z globalną pandemią COVID-19 przygotowano pakiet ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców w postaci tarcz antykryzysowych. Ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w zakresie zezwoleń (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.