zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Podatek dochodowy
Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej poniesionej z powodu COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, złożyła zeznanie za 2019 r., w którym wykazała dochód. W ramach tarczy antykryzysowej jest (...)  »
Składki ZUS nieopłacone w związku z COVID-19 a zwolnienie od podatku w podmiocie przeznaczającym dochody na cele statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Stowarzyszenie prowadzące tylko działalność statutową (nie prowadzi działalności gospodarczej) złożyło wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek za marzec-maj 2020 r. Zgodnie z (...)  »
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej wykonywanej w Polsce przy zatrudnieniu u zagranicznego pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce (posiada tu ośrodek interesów życiowych) jest zatrudniony przez firmę niemiecką, która nie ma przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce. Przez (...)  »
Czasowa przerwa w używaniu środka trwałego nie pozbawia prawa do jego amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. zajmuje się działalnością produkcyjną. W związku ze spadkiem obrotów spowodowanych panującą pandemią koronawirusa zmuszona została ograniczyć ilość produkowanych wyrobów i wyłączyć jedną (...)  »
Umorzona wierzytelność jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. szyje ubrania dla kontrahenta, który ma sklepy w galeriach handlowych. Z powodu epidemii koronawirusa galerie były zamknięte i kontrahent znalazł się w (...)  »
Kolejne zmiany w podatku dochodowym w ramach tarczy antykryzysowej 3.0
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych (...)  »
Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej - komunikat Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, w ramach tzw. Tarczy Finansowej można starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Głównym celem programu jest (...)  »
Pojęcie przychodów na potrzeby korzystania z niektórych uprawnień w czasie pandemii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa przedłużono do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego w ramach przeciwdziałania COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Na podstawie art. 52s ust. 1 updof i art. 38k updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka cywilna (dwóch wspólników) zatrudnia jednego pracownika. Dla celów rozliczenia podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W jaki sposób ujmować na liście płac (...)  »
Ulga mieszkaniowa w okresie epidemii - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Osoby, które w 2018 r. sprzedały mieszkanie lub dom, muszą do końca 2020 r. zakupić nową nieruchomość (lub w inny sposób środki z tej sprzedaży (...)  »
Rezygnacja w ciągu roku z opłacania zaliczek uproszczonych w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. opłacała w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W związku z (...)  »
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)  »
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)  »
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu walki z COVID-19
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Biuletynie Informacyjnym nr 12 z dnia 20 kwietnia 2020 r. informowaliśmy, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Otrzymanie subwencji/pożyczki z PFR a CIT/PIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci subwencji finansowej (pożyczki). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na (...)  »
Rezygnacja z podatku liniowego w trakcie roku jest niemożliwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 66
W 2020 r. firma opłaca podatek liniowy. Jednak w związku ze znacznym spadkiem przychodów spowodowanym pandemią koronawirusa ta forma opodatkowania okazała się niekorzystna. Czy przepisy (...)  »
Wydatki na zakup spirytusu do dezynfekcji w związku z koronawirusem - w kosztach podatkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 36
Spółka z o.o., w celu ochrony pracowników przed koronawirusem, kupiła 70% spirytus do dezynfekcji rąk, pomieszczeń i wyposażenia firmy. Czy w tych okolicznościach wydatki na (...)  »
Przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana koronawirusem - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wiele firm musiało przerwać prowadzoną działalność gospodarczą, m.in. w związku z brakiem możliwości korzystania z najmowanego lokalu. Niektóre podmioty (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 10
Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym", zamieszczonym w BI (...)  »
Wsparcie z PFR a podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 5
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, niektóre podmioty w ramach tzw. tarczy finansowej mogą starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w formie (...)  »
Jak stosować zwolnienie z PIT dotyczące świadczeń z ZFŚS w związku ze zwiększeniem jego limitu w trakcie 2020 r.?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 55
Wartość świadczeń (rzeczowych i pieniężnych) otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. (...)  »
Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej szpitalowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 54
W kwietniu 2020 r. spółka z o.o. przekazała szpitalowi na walkę z COVID-19 darowiznę pieniężną w kwocie 150.000 zł. Czy może pomniejszyć podstawę opodatkowania o (...)  »
Obliczanie zaliczek za następne miesiące po uzyskaniu decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaliczki miesięcznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 43
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Dochód do opodatkowania podatkiem liniowym ustala na podstawie podatkowej księgi. Z uwagi na epidemię spowodowaną koronawirusem ma trudną sytuację finansową. W (...)  »
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 37
1. Wtryskarka i forma do produkcji przyłbic ochronnych Czy podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji przewidzianej dla środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 32
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 pracodawca zlecił pracę zdalną, w ramach której pracownicy swe obowiązki służbowe wykonują w domu. Czy w tej sytuacji (...)  »
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego za marzec i kwiecień 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 30
Generalnie płatnicy pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w (...)  »
Porady psychologiczne dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 26
Spółka z o.o. zamierza podjąć współpracę z psychologiem, który udzielałby porad pracownikom w okresie trwającego stanu epidemicznego, niewątpliwie niekorzystnie wpływającego na ich stan psychiczny. Planuje (...)  »
Zmiana umowy leasingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 24
Podatnik w 2018 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości 250.000 zł (nie jest to samochód elektryczny). Obecnie w związku z sytuacją (...)  »
Zatory płatnicze u wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 23
Ze względu na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią koronawirusa wielu kontrahentów nie płaci spółce z o.o. za kupiony towar. Czy w związku z wprowadzeniem tzw. (...)  »
Przeniesienie działalności do internetu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 22
W związku z panującą sytuacją (pandemią koronawirusa) zmuszony zostałem zamknąć lokal handlowy i przenieść swoją działalność do internetu. Obecnie sprzedaję towary przez internet. Czy przychód (...)  »
Obniżenie czynszu za lokal
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 22
Spółka z o.o. (wynajmujący) na czas trwającej pandemii obniżyła najemcy czynsz z tytułu najmu lokalu. W ten sposób chce zatrzymać klienta, którego również dotknęły skutki (...)  »
Skutki podatkowe nieodprowadzania składek pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 18
Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie pracownicze, gdy firma korzysta z antykryzysowego zwolnienia ze składek ZUS? Czy wynagrodzenie jest kosztem podatkowym w kwocie brutto, czy (...)  »
Nowe rozwiązania podatkowe w ramach tarczy 3.0
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 17
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344 i 344A), (...)  »
Przypominamy o terminach rozliczenia podatku za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 16
1. Zeznanie PIT do 1 czerwca 2020 r. Podstawowy termin do złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wynikający z art. 45 updof, to (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.