Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Opodatkowanie pracowniczych dodatków do wynagrodzenia 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W ostatnich latach mocno rozbudował się system pozapłacowych świadczeń oferowanych pracownikom przez zatrudniające ich firmy. Obecnie poza comiesięcznymi wypłatami wynagrodzenia pracownicy otrzymują szereg innych gratyfikacji (...)  »
Rozpoczęcie konsultacji społecznych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Polskiego Ładu. Jak wskazano, przedmiotem dyskusji (...)  »
Wydatki na organizację szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia ukazały się wytyczne na temat zasad przeprowadzenia w zakładach pracy szczepień przeciwko COVID-19. Program skierowany jest nie (...)  »
Czy w 2021 r. podatnicy CIT są zobowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
W 2020 r. podatnicy CIT byli zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków. Czy podobnie jest w 2021 r.? Podatek dochodowy od przychodu (...)  »
Ważność certyfikatu rezydencji - dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
Spółka z o.o. wypłaca na rzecz kontrahenta zagranicznego należności, z tytułu których jest zobowiązana pobrać podatek u źródła. Spółka uzyskała certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Firmie została udzielona z Funduszu Pracy (FP) mikropożyczka w kwocie 5.000 zł, przewidziana w przepisach art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. Po spełnieniu przez firmę (...)  »
Wydłużono terminy na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Na podstawie art. 23zf ust. 1 updof oraz art. 11t ust. 1 updop, podmioty powiązane: 1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, który zostanie wykorzystany do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, regulują przepisy (...)  »
Certyfikat rezydencji podatkowej w 2021 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
1. Ogólne zasady określania ważności certyfikatu rezydencji Dokument urzędowy Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub nie pobierać go wcale, (...)  »
Zaliczenie nadpłaty składek ZUS na poczet bieżących płatności w związku z COVID-19 a rozliczenie roczne PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki ZUS za grudzień 2020 r. opłaciłam w styczniu 2021 r. (...)  »
Wydatki covidowe w rozliczeniach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pandemia COVID-19 z uwagi na reżim sanitarny, obowiązujące obostrzenia oraz okresowe lockdowny wymusiła przedefiniowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania wielu firm na różnych płaszczyznach. Dostosowanie się do (...)  »
Zapomogi wypłacane pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych swoim członkom, na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych ze środków tego funduszu, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 (...)  »
Ujęcie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w kosztach spółki osobowej a prawo wspólników do jej odliczenia 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Spółka komandytowa przekazała w 2020 r. na rzecz domu pomocy społecznej darowiznę rzeczową na walkę z COVID-19. Jej wartość zaliczono do kosztów podatkowych. Czy postąpiono (...)  »
Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zakład pracy sfinansował tlenoterapię pracownikom, którzy przeszli COVID-19. Czy wartość tego świadczenia stanowi u pracownika przychód? Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19, nie powoduje u (...)  »
Czy można amortyzować środki trwałe nieużywane z powodu COVID-19? 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Osoba fizyczna prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą. Z powodu COVID-19 zmuszona była ją zawiesić. Okresowo nie korzysta więc ze środków trwałych. Czy osoba ta może kontynuować (...)  »
Wsparcie z PFR bez przychodu, lecz z podatkowymi kosztami 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Czy wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przeznaczone na bieżącą działalność jest przychodem i kosztem podatkowym w firmie? Subwencja z PFR nie jest przychodem (...)  »
Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 z podwójną preferencją podatkową - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Dopuszczalne jest ujęcie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie) rzeczy będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele przeciwdziałania COVID-19 oraz jednoczesne odliczenie od dochodu (...)  »
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu tzw. dodatku covidowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Lekarze prowadzący działalność leczniczą w szpitalu na podstawie kontraktu, w związku z pełnieniem dyżurów na oddziałach covidowych, otrzymują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie (tzw. dodatek (...)  »
Zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19 w kosztach firmy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Wydatki na zakup sprzętu medycznego (koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów) w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 wśród pracowników/zleceniobiorców spółki i ich rodzin są kosztami uzyskania (...)  »
Prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych dotacją wyłączoną z przychodów podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Na podstawie art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Przedłużono termin składania zeznania CIT oraz innych formularzy podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie (...)  »
Dodatek covidowy wypłacany lekarzom - moment powstania przychodu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Lekarz prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, pracujący w szpitalu, wystawił fakturę za dodatek covidowy w kolejnym miesiącu po miesiącu wykonania usługi na rzecz szpitala (np. faktura (...)  »
Wydatki na zakup sprzętu medycznego dla pracowników w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Wydatki na zakup sprzętu medycznego, tj. koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Podatkowe rozliczenie pandemicznego grantu 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotny grant otrzymane ze środków unijnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na gruncie pdof stanowi przychód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania (...)  »
Wysokość odliczenia darowizny covidowej w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Osoba fizyczna przekazała darowiznę na rzecz podmiotu leczniczego świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Czy przekazując ją w 2021 r., może ją odliczyć od dochodu w zeznaniu (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Wspólna darowizna covidowa w zeznaniu małżonków 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej uzyskują wyłącznie niefirmowe dochody opodatkowane według skali podatkowej. W listopadzie 2020 r. dokonali darowizny pieniężnej na rzecz podmiotu wykonującego (...)  »
Niewykonywanie działalności a amortyzacja 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi szkołę nauki jazdy. W okresie od marca do maja 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 nie wykonywał swojej działalności, jednak (...)  »
Rekompensata za pracę zdalną bez podatku 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Zryczałtowane świadczenie pieniężne przyznane przez pracodawcę pracownikom wykonującym pracę zdalnie, mające zrekompensować im zwiększone wydatki z tytułu zużycia prądu i wody oraz koszty organizacyjne, tj. (...)  »
Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy a księga podatkowa 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Otrzymałem mikropożyczkę z Funduszu Pracy w związku z pandemią na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Prawdopodobnie zostanie ona umorzona. W jaki sposób ująć pożyczkę, sfinansowane (...)  »
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników - rozliczenie na gruncie PIT 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W 2020 r. miał spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W związku z (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
W ramach tarczy 6.0 podatnik otrzymał dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników. Czy zasadnie przyjmuje, że wartość tego dofinansowania nie stanowi przychodu podatkowego i nie (...)  »
Udostępnienie pracownikowi firmowego sprzętu medycznego 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Umożliwienie korzystania przez pracownika lub członków jego rodziny z zakupionych przez pracodawcę koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, nie generuje po stronie pracownika nieodpłatnego świadczenia. Używanie przez (...)  »
Kara za zwłokę w wykonaniu usługi w kosztach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
W lutym 2021 r. kontrahent przysłał mi notę obciążeniową dotyczącą kary za zwłokę w usunięciu wady wykonanej przeze mnie usługi. Czy to prawda, że w (...)  »
Dotacja na działalność kulturalną zwolniona z podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Podatnik otrzymał wsparcie finansowe dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków przeciwdziałania COVID-19. Umowa została zawarta z Instytutem Teatralnym. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.