Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Podatek dochodowy
Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
W kwietniu 2020 r. spółce akcyjnej przyznano świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)  »
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)  »
Podatek od przychodów z budynków opłacany w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, podatnicy nie muszą opłacać podatku od przychodów z budynków do końca grudnia 2020 r. Czy podobnie będzie w (...)  »
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)  »
Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
W związku z epidemią COVID-19 rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy a zwolnienie z CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Spółka z o.o., prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie uzyskanego zezwolenia, z działalności tej osiąga dochody zwolnione z CIT. W związku (...)  »
Odliczanie darowizn na preferencyjnych zasadach 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
1. Zastosowanie ulgi przez podatnika osiągającego przychody z prywatnego najmu Na podstawie umowy najmu zawartej poza działalnością gospodarczą podatnik uzyskuje przychody, od których płaci podatek (...)  »
Szczepienia pracowników przeciw grypie nie będą opodatkowane - zapowiadane zmiany 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
W okresie zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz panującej epidemii koronawirusa, wielu pracodawców decyduje się na finansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie, chociaż nie mają takiego (...)  »
Subwencja z PFR - rozliczenie dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
Spółka z o.o. otrzymała subwencję finansową z PFR, w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Jak rozliczyć dla celów CIT wartość otrzymanej subwencji, tj. czy (...)  »
Mija termin przekazania darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania jako covidowe 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych w 2020 r. określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19 może skorzystać każdy podatnik opłacający pdop, pdof oraz ryczałt (...)  »
Darowizna komputera na rzecz szkoły - CIT i VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Spółka z o.o. kupiła komputer i zamierza go przekazać na rzecz technikum prowadzącego kształcenie zawodowe. Jak rozliczyć zakup komputera oraz jego przekazanie na rzecz szkoły (...)  »
Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego - dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Ważność certyfikatu rezydencji - zasada ogólna Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca (...)  »
Darowizny na wsparcie oświaty dokonane do  30 września 2020 r. - specjalne zasady odliczania 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
W ramach Tarczy 4.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzone zostały przepisy art. 52x updof, art. 57e ustawy z dnia 20 listopada 1998 (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Odroczenie rat leasingowych w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Do umowy leasingu zawartej w 2018 r., w której nie dojdzie do zmiany wysokości rat, a jedynie do przesunięcia w czasie spłaty rat ustalonych uprzednio (...)  »
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej zapłaconej w okresie pandemii koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa spółka (firma transportowa) poniosła karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi transportowej. Czy karę tę spółka może zaliczyć (...)  »
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część II 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W poprzednim numerze Przeglądu Podatku Dochodowego przedstawiliśmy część I zagadnień wybranych z objaśnień podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w (...)  »
Wsparcie w związku sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa - skutki w CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mogli skorzystać z różnego rodzaju wsparcia, np. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, subwencji z PFR, świadczeń postojowych, itd. W poniższej (...)  »
Korekta wyższych odpisów na ZFŚS a koszty podatkowe - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19 a koszty podatkowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Na mocy art. 15ge ust. 3 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo (...)  »
Wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju - skutki na gruncie podatku dochodowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 11 z 2020 r., w artykule pt. "Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej - komunikat Ministerstwa Finansów" poinformowaliśmy (...)  »
Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Wspólnik spółki osobowej prawa handlowego, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym darowizny przekazane przez spółkę, w części ustalonej (...)  »
Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Świadczenia pracodawcy polegające na przekazaniu pracownikom szpitala - na ich cele prywatne - środków ochrony osobistej w postaci mydeł do rąk, czy kremów, otrzymywane przez (...)  »
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część I 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (...)  »
Subwencja z PFR a podatek dochodowy i PCC - wyjaśnienia Dyrektora KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki z powodu pandemii koronawirusa, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka (...)  »
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na przeciwdziałanie COVID-19 udzielona z Funduszu Pracy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Jak wynika z art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych mocą Tarczy 1.0 i 4.0 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Generalnie darowizny przekazane w roku podatkowym mogą być odliczane od podstawy opodatkowania przez: podatników PIT oraz ryczałtowców - na warunkach i zasadach określonych odpowiednio w (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy - skutki w CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Spółka z o.o. w kwietniu 2020 r., w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, otrzymała decyzję o przyznaniu z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych (...)  »
Przekazanie pracownikom środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa a przychód w PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Pracownicy stacji paliw otrzymali od pracodawcy przyłbice, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe w celu zapobiegania zarażaniu koronawirusem. Maseczki oraz rękawiczki są im wydawane raz w miesiącu. (...)  »
Przesunięte terminy dla płatników podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Płatnicy pdof, w tym zakłady pracy oraz podmioty będące zleceniodawcami, generalnie odprowadzają do urzędu skarbowego pobrane przez siebie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń dokonywanych (...)  »
Obniżenie czynszu najmu (zwolnienie) a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń/świadczeń częściowo odpłatnych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
MF wskazało, że należności z tytułu umowy najmu podlegają, co do zasady, ogólnym przepisom regulującym problematykę przychodów podatkowych. Ewentualne zmiany warunków płatności (wynikające z umowy), (...)  »
Wsteczne rozliczanie straty podatkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
W ramach tarczy antykryzysowej podatnicy, którzy z powodu COVID-19 poniosą stratę podatkową w 2020 r., stratę tę będą mogli rozliczyć wstecz. Jak wyjaśniło MF, w (...)  »
Zwolnienie z podatku do przychodów z budynków 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
W ramach tarczy 4.0 zwolniono z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia (...)  »
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Wśród rozwiązań przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej umożliwiono podatnikom CIT i PIT, osiągającym kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania (...)  »
Preferencja dla podatników korzystających z ulgi na działalność badawczo-rozwojową 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Podatnik CIT (uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych) oraz podatnicy PIT (uzyskujący przychody z działalności gospodarczej) mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.