Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Świąteczny czas w podatku dochodowym 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Mijający rok jest dla wielu firm kolejnym trudnym gospodarczo rokiem. Wojna w Ukrainie, galopująca inflacja i rosnące ceny nośników energetycznych nie napawają optymizmem również na (...)  »
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1149) z dnia 01.12.2022
Jako szpital niepubliczny mamy zawarte umowy z NFZ oraz wojewodą na przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych. Czy otrzymane (...)  »
Dofinansowanie z REACT-EU dla celów podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Przedsiębiorca będący osobą prawną otrzymał środki na odbudowę przedsiębiorstwa w związku ze spadkiem przychodów z powodu COVID-19. Z dotacji z instrumentu REACT-EU w ramach regionalnego (...)  »
Powrót podatku od przychodów z budynków 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Na podstawie art. 52pa pkt 2 ustawy o pdof oraz art. 38ha pkt 2 ustawy o pdop podatnicy uzyskujący dochody z nieruchomości komercyjnych mogli korzystać (...)  »
Odsetki z tytułu zwłoki w zwrocie subwencji PFR - czy mogą być kosztem podatkowym? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Spółka z o.o., która w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, otrzymała subwencję finansową PFR 1.0, zwraca część otrzymanej subwencji w ratach, w terminach określonych w (...)  »
Odwołanie pandemii a podatek dochodowy 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w (...)  »
Z końcem maja wygasną niektóre covidowe preferencje podatkowe 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Od 16 maja br. na obszarze Polski nie obowiązuje już stan epidemii - zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Tymczasem na okres trwania epidemii ustawodawca wprowadził (...)  »
Ujęcie umorzenia subwencji z PFR w zeznaniu CIT-8 za 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 01.05.2022
Spółka z o.o. otrzymała w 2021 r. decyzję z Polskiego Funduszu Rozwoju o umorzeniu otrzymanej subwencji. W jakiej pozycji zeznania podatkowego CIT-8 należy wykazać to (...)  »
Limit zwolnienia od podatku dla świątecznych świadczeń z ZFŚS 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (559) z dnia 01.04.2022
Z okazji świąt wielkanocnych zamierzamy wypłacić pracownikom świadczenia pieniężne z ZFŚS. Do jakiej wysokości w 2022 r. świadczenia te są zwolnione z opodatkowania? W 2022 (...)  »
Umorzenie subwencji PFR w CIT-8 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Spółka otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Kwota umorzenia wynika z decyzji wydanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jak wykazać w CIT-8 umorzoną subwencję PFR? (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a CIT 8/O 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Spółka otrzymała subwencję finansową 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, która została tylko częściowo umorzona, pozostała część jest spłacana. Kwota umorzenia wynika z decyzji wydanej przez (...)  »
Darowizna covidowa w zeznaniu ryczałtowca 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
W 2021 r. uzyskałem wyłącznie przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym. W tym samym roku w sierpniu przelewem przekazałem kwotę 1.000 zł na rzecz placówki (...)  »
Umorzenie subwencji PFR a limity podatkowe - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, przedsiębiorcy uzyskali m.in. subwencję PFR z tarczy finansowej, która po spełnieniu określonych warunków została umorzona w części lub w (...)  »
Umorzona subwencja z PFR w limitach podatkowych 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
W GP nr 98 z dnia 9 grudnia 2021 r., na str. 3, pisaliśmy o wątpliwościach dotyczących kwestii uwzględniania w przychodach branych pod uwagę przy (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych zapomóg 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
W związku ze zbliżającymi się świętami pracownicy spółki kierują zapytania do działu kadr o możliwość otrzymania zapomóg. Spółka rozważa wypłatę takich świadczeń. Czy zapomogi wypłacone (...)  »
Zbliża się koniec terminu na wydatkowanie w ramach ulgi mieszkaniowej przychodu uzyskanego w 2018 r. ze zbycia nieruchomości 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Źródłem przychodu podatkowego jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, czyli: nieruchomości (...)  »
Rozliczenie covidowego dofinansowania pracowniczych wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną otrzymał na podstawie art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Czy wartość tego dofinansowania (...)  »
Rekompensaty za pracę zdalną w przychodach pracowniczych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
W sytuacji zlecenia zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, z której wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest (...)  »
Wynajem loży VIP w kosztach spółki 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Spółka wynajęła od dzierżawcy stadionu miejskiego lożę VIP do celów spotkań biznesowych, a także integracji i korzystania z imprez sportowych przez swoich pracowników. Rozmiar i (...)  »
Covidowe dofinansowanie wynagrodzeń 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Przedsiębiorca w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w swojej firmie otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15gg ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...)  »
Darowizny uwzględniane w rozliczeniu podatku liniowego 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. O wartość których darowizn wymienionych w przepisach ustawy o pdof może zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania? (pytanie (...)  »
Zmiana zasad rozliczania leasingu auta osobowego 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
W przypadku umowy leasingu operacyjnego i zawartej w 2018 r., dotyczącej samochodu osobowego, zmiany w harmonogramie spłat leasingu samochodu, będące konsekwencją COVID-19, które na podstawie (...)  »
Adaptacja budynku na potrzeby produkcji towarów do walki z COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 01.11.2021
Spółka z o.o. wynajmuje budynek, w którym produkuje wyroby związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Obiekt ten musiał być dostosowany do produkcji tych wyrobów. Wykonano w nim (...)  »
Nieopłacona faktura zakupowa a zapisy w księdze 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
W sierpniu 2021 r. podatnik zakupił towary handlowe i fakturę za ten zakup ujął w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów (...)  »
Rekompensaty wypłacone w związku z ograniczeniami produkcji spowodowanymi COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Rekompensaty, wypłacone kontrahentom w związku z ograniczeniami produkcji spowodowanymi COVID-19, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)  »
Szczepionka na grypę w przychodach pracowniczych 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Spółka z o.o. zamierza do końca października br. zaszczepić wszystkich chętnych pracowników przeciwko grypie, finansując to świadczenie w całości z własnych środków obrotowych. Będą to (...)  »
Kara umowna w pdof 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Przedsiębiorca w wyniku nieukończenia w ustalonym terminie (18 lutego 2020 r.) prac budowlanych na terenie koksowni świadczonych na rzecz spółki, z którą zawarł umowę, został (...)  »
Wsparcie dla uczestnika projektu a podatek dochodowy 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Dofinansowanie wynagrodzenia w ramach projektów przeciwdziałających skutkom COVID-19 realizowanych przez powiatowe urzędy pracy stanowi przychód podatkowy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Korzystający bezpośrednio ze wsparcia (...)  »
Kara umowna za opóźnienie wykonania robót spowodowane epidemią koronawirusa 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
Przedsiębiorca (wnioskodawca) wygrał przetarg na wykonanie remontu zmechanizowanego odstojnika smoły. Deklarowany termin wykonania robót upływał w lutym 2020 r. Pomimo dołożenia przez wnioskodawcę maksymalnej staranności (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Wydatki sfinansowane dotacją z FP otrzymaną w związku z COVID-19 w kosztach podatkowych - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)  »
Wydatki sfinansowane z pomocy covidowej a koszty podatkowe 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Wydatki sfinansowane przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną ze środków pomocowych, o których mowa w art. 15zze4 specustawy w sprawie COVID-19, mogą stanowić firmowe koszty podatkowe, (...)  »
Umorzenie subwencji udzielonej przez PFR 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. (...)  »
Darowizny dla podmiotów leczniczych zwalczających COVID-19 - nowelizacja przepisów CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
Problemowe odliczanie darowizn przekazanych od 9 marca 2021 r. Zgodnie z art. 38g ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 28 czerwca 2021 r.), podatnik (...)  »
Bez PIT od nagród otrzymanych w loterii szczepionkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W Dzienniku Ustaw z 13 lipca 2021 r., pod poz. 1278, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.