Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Wyjaśnienia resortowe
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)  »
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)  »
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)  »
Wyjaśnienie PFRON dotyczące wsparcia dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 od dnia 15 października 2020 r. na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, (...)  »
Stosowanie prawa budowlanego w związku z art. 12 ustawy w sprawie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na stronie internetowej www.gund.gov.pl zamieścił komunikat w sprawie stosowania art. 12 ustawy w sprawie COVID-19. Urząd wyjaśnia w nim, że: "Art. (...)  »
Możliwość przeprowadzenia w trakcie epidemii inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury - wyjaśnienia Min. Fin. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie nr 16: Czy pandemia Covid-19 może być (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie przesunięcia terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych niektórych organizacji pozarządowych 
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące kolejnego przesunięcia terminu na zatwierdzanie sprawozdań (...)  »
Wyjaśnienie PFR
Wydatkowanie środków z subwencji PFR w kwocie netto czy brutto? 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W związku z wątpliwościami przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej PFR odnośnie rozliczania kwot wydatków z subwencji nasze Wydawnictwo skierowało pytania do (...)  »
Korekta wyższych odpisów na ZFŚS a koszty podatkowe - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy (...)  »
Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Świadczenia pracodawcy polegające na przekazaniu pracownikom szpitala - na ich cele prywatne - środków ochrony osobistej w postaci mydeł do rąk, czy kremów, otrzymywane przez (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych na mocy specustawy - stanowisko MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 31.08.2020 r.
Zgodnie z art. 15gd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Od 1 września br. "wraca" dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komunikat MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.08.2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2020 r. resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że od 1 września br. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek (...)  »
Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju 
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.08.2020 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl zamieściło objaśnienia prawne z dnia 17 sierpnia 2020 r. wydane przez Ministra Rozwoju dotyczące ustalania (...)  »
Świadczenie urlopowe dla pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy - wyjaśnienie MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.08.2020 r.
Pracodawca spełniający warunki określone w art. 15g lub 15gb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)  »
Łączenie dofinansowania z FGŚP i PUP 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Regulacje ustawowe Z przepisów tarczy antykryzysowej wynika, że przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą uzyskać różnego rodzaju wsparcie. Jednym (...)  »
Subwencja z PFR a podatek dochodowy i PCC - wyjaśnienia Dyrektora KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki z powodu pandemii koronawirusa, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka (...)  »
Kolejne przepisy mające na celu pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji (...)  »
Prawo do stosowania podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.08.2020 r.
Jak już pisaliśmy (m.in. w UiPP nr 13/2020, str. 4-7), jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało (...)  »
Korzystanie z dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników na mocy art. 15gg specustawy 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 12.08.2020 r.
Pracodawca spełniający warunki określone w art. 15g ust. 1 i 3 specustawy, który w wyniku wystąpienia COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu 15g ust. (...)  »
Osoba współpracująca na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości uwzględnienia osoby współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na potrzeby ustalenia (...)  »
Objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg przepisów, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Pisaliśmy o tym na łamach naszego czasopisma, a (...)  »
Prawo do odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19. Prawo do odliczenia takich darowizn przysługuje również podatnikom opodatkowanym podatkiem liniowym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)  »
Problematyczne dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy 
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.08.2020 r.
W tarczy antykryzysowej wprowadzono różne warianty dofinasowań wynagrodzeń pracowników z tytułu spadku obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy w związku z COVID-19. Są one finansowane ze środków (...)  »
Resort pracy potwierdził stanowisko o prawie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem szkoły 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.08.2020 r.
W UiPP nr 15/2020, str. 27-28 pisaliśmy, że do 26 lipca br. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie ubezpieczonej sprawującej opiekę nad dzieckiem w (...)  »
Planowane zmiany dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 30 lipca 2020 r. poinformował, że Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, w oparciu o (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko dla pracownika etatowego 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
W okresie epidemii wynagrodzenie pracownika, które zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, może być mocniej chronione przed potrąceniami poprzez podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Warunki (...)  »
Obniżenie odpisu na ZFŚS a korekta kosztów 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
Tarcza 4.0 wprowadziła do specustawy w sprawie COVID-19 art. 15ge. Z zawartych w nim uregulowań wynika, że gdy w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu (...)  »
Obniżony odpis na ZFŚS trzeba skorygować 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców przejawia się zazwyczaj w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w wypłacie świadczenia urlopowego. W pierwszym przypadku pracodawcy odprowadzają odpis (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Z subwencji z PFR można finansować wydatki w kwocie netto 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego (...)  »
Definiowanie pojęcia "negatywne konsekwencje ekonomiczne" dla celów wpłacania zaliczek na PIT przez płatników 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Jak wynika z art. 52o ustawy o PDOF, zaliczki na podatek dochodowy, pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku (...)  »
Opłacanie zaliczek na PIT po rezygnacji z zaliczek uproszczonych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Podatnicy PIT mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 44 ust. 6b-6i ustawy o PDOF. Z przepisów (...)  »
Zmiana umowy leasingu samochodu osobowego, zawartej przed 1 stycznia 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Do końca 2018 r. opłaty leasingowe były ujmowane w kosztach podatkowych w pełnej wysokości, bez żadnego limitu, niezależnie od wartości samochodu. Natomiast od 1 stycznia (...)  »
Zasiłek opiekuńczy po 26 lipca 2020 r. na dziecko w wieku do 8 lat w razie zamknięcia placówek przedszkolnych i szkolnych – informacja ZUS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 31.07.2020 r.
W okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r., na mocy specustawy, osoby uprawnione mogły ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy m.in. z tytułu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.