zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Wyjaśnienia resortowe
Pojęcie przychodów na potrzeby korzystania z niektórych uprawnień w czasie pandemii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa przedłużono do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego w ramach przeciwdziałania COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Na podstawie art. 52s ust. 1 updof i art. 38k updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte (...)  »
Podmioty podlegające nadzorowi KNF w kontekście przedłużenia terminów sprawozdawczych - wyjaśnienie MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 20 maja br., Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) uruchomiło zakładkę, na której publikowane są wyjaśnienia (...)  »
Ulga mieszkaniowa w okresie epidemii - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Osoby, które w 2018 r. sprzedały mieszkanie lub dom, muszą do końca 2020 r. zakupić nową nieruchomość (lub w inny sposób środki z tej sprzedaży (...)  »
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu walki z COVID-19
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Biuletynie Informacyjnym nr 12 z dnia 20 kwietnia 2020 r. informowaliśmy, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Otrzymanie subwencji/pożyczki z PFR a CIT/PIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci subwencji finansowej (pożyczki). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na (...)  »
Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina przypomina, że w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne dotyczące wykonywania profilaktycznych (...)  »
Ustalenie kwoty składek do zapłaty w razie zwolnienia w ramach tarczy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 1
Z przepisów specustawy w sprawie COVID-19 wynika, że z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za (...)  »
Projekt tarczy antykryzysowej 4.0
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zaprezentowane zostały założenia przyjętego przez Rząd projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom (...)  »
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 24
Jednym z elementów tarczy antykryzysowej jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na (...)  »
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 63
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w dniu 4 maja 2020 r. zamieszczono Komunikat dotyczący sporządzania sprawozdań finansowych w czasie epidemii koronawirusa. W informacji tej (...)  »
Wsparcie z ZUS dla płatnika zalegającego z opłaceniem składek za 2019 r. i 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 53
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w komunikacie z dnia 5 maja 2020 r. wskazał płatnikom składek, co mogą zrobić w przypadku posiadania zaległości (...)  »
Umowa ratalna lub odraczająca termin płatności składek w okresie koronawirusa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 52
Może się zdarzyć, że płatnik składek spłacający zaległości składkowe w ramach układu ratalnego lub korzystający z odroczenia terminu płatności składek ma obecnie, tj. w następstwie (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 5
W dniu 4 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) uruchomiono zakładkę, w której będą zamieszczane odpowiedzi na pytania poświęcone zagadnieniom sporządzania sprawozdania (...)  »
Wsparcie z PFR a podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 5
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, niektóre podmioty w ramach tzw. tarczy finansowej mogą starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w formie (...)  »
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 4
Ministerstwo Finansów 4 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji (...)  »
Nie w każdym przypadku obniżka czynszu powoduje uzyskanie przysporzenia na gruncie podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 14
Podmioty, by nie stracić swoich klientów i przez to nie pozbawić się źródła przychodów w dobie panującego koronawirusa, niekiedy odstępują od dotychczasowych uzgodnień zawartych w (...)  »
Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS zalicza do kosztów wynagrodzenie po potrąceniu składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 14
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.) płatnik składek został zwolniony (...)  »
Rozliczenie subwencji z PFR w podatku dochodowym
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.05.2020 r.
Na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym subwencje uzyskane przez podmioty gospodarcze generalnie stanowią przychody podatkowe. Jeżeli jednak firma przeznaczy je na składniki majątku, które (...)  »
Wsparcie z FGŚP nie jest pomocą publiczną ani de minimis
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 3
Jednym z rozwiązań przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) jest możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego. Pracodawcy mogą również (...)  »
PFR o wsparciu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 2
Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej www.pfrsa.pl zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do programu dotyczącego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich (...)  »
Można już składać odwołania w ramach Tarczy Finansowej PFR
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju, który jest dysponentem środków w ramach tzw. tarcz finansowych, zamieścił na swojej stronie internetowej www.pfrsa.pl komunikat, iż od dnia 18 maja br. (...)  »
Wnioskowanie o subwencję z tarczy finansowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 24
Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, którzy ubiegają się wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców powinni pamiętać, iż w ich przypadku (...)  »
PFR o wsparciu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 2
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na stronie internetowej www.pfrsa.pl zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do programu dotyczącego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 81
Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub/i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość taką daje mu (...)  »
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 55
Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Świadczenie wypłacane jest ze środków (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 52
Dofinansowanie części wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy posiadającemu status małego bądź średniego przedsiębiorcy (MŚP) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych (...)  »
Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 27
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia z ZUS w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Poniżej zamieściliśmy (...)  »
Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 24
Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura poinformowało, że Polska, działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady po (...)  »
Zmiany w programie "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 24
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina informuje, że wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyło zmiany w programie "Pierwszy Biznes - Wsparcie (...)  »
Min. Fin. wyjaśniło zasady ewidencji zdarzeń będących skutkiem skorzystania z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych z osobowością prawną (z (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
MRPiPS wyjaśnia
Dofinansowanie z tytułu przestoju nie na wszystkich pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.05.2020 r.
Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, ma możliwość wnioskowania o (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.