Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Sektor budżetowy
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w opłacie targowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty targowej. Pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2020 r.
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, iż w celu zapewnienia uczniom szczególnej ochrony przed chorobami przewlekłymi, dyrektorzy szkół mają wprowadzić dodatkowe środki ostrożności, (...)  »
Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań (...)  »
Szybsze przekazanie środków subwencji oświatowej dla JST 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.09.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wcześniej wrześniową ratę subwencji oświatowej. Jest to efekt zastosowania wprowadzonej (...)  »
List szefów MEN, MI i GIS dotyczący bezpieczeństwa uczniów w środkach transportu zbiorowego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja opublikowano wspólny list Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w (...)  »
Nowelizacja przepisów zapewniających funkcjonowanie ochrony zdrowia 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 sierpnia 2020 r. pod poz. 1493 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)  »
Wsparcie działalności kulturalnej i artystycznej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1478 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)  »
MEN informuje, iż pracownicy jednostek systemu oświaty nie muszą składać oświadczeń o stanie zdrowia 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty oświadczeń o (...)  »
Dziś upływa termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu jst 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.08.2020 r.
Przypominamy, iż myśl § 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Ewidencja zakupu osłon ochronnych z płyty pleksi 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W celu ochrony pracowników i petentów urzędu przed zakażeniem koronawirusem zakupiono osłony ze szkła akrylowego (pleksi). Osłony te nie są instalowane w sposób trwały, można (...)  »
Nie można dokonać cesji wierzytelności o charakterze publicznoprawnym na rzecz banku kredytującego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W związku z trudną sytuacją naszej gminy spowodowaną COVID-19 będziemy zmuszeni pozyskać kredyt z banku na tzw. planowany deficyt. Nie chcemy jednak zgodzić się na (...)  »
Zasięg korekty finansowej za nieprawidłowość w zakresie aneksu do umowy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę drogi wojewódzkiej. Zawarliśmy umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z Pzp. Jednak na etapie realizacji pojawiły się komplikacje i niezbędne było zawarcie (...)  »
Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności zachęca nauczycieli do udziału w darmowych szkoleniach on-line dotyczących zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii (...)  »
Regulacje mające zapewnić ciągłość funkcjonowania DPS-ów w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie Serwisu Samorządowego PAP www.samorzad.pap.pl wynika, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza regulację dotyczącą organizacji pracy w placówkach takich (...)  »
Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na (...)  »
Bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2020 r. pod poz. 1394 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Standard teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2020 r. pod poz. 1395 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego (...)  »
Sejm przyjął projekt dotyczący utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie www.gov.pl/web/kultura w zakładce Aktualności poinformowało, iż Sejm przyjął projekt utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury, będącego pakietem pomocowym dla kultury. (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2020 r. pod poz. 1381 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Rozporządzenia dotyczące funkcjonowania szkół od 1 września br. opublikowane 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2020 r. opublikowano cztery rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące funkcjonowanie szkół i innych placówek od 1 września br. Są (...)  »
Projekt wprowadzający obowiązek opracowania przez DPS procedury postępowania w okresie epidemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.08.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.gov.pl w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano projekt z 6 sierpnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości wynika, iż od 1 września br. uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z (...)  »
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, które dotyczą powrotu uczniów do szkół i placówek 1 września (...)  »
Ewidencja wynagrodzenia przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W przypadku skorzystania z możliwości całkowitego lub połowicznego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. listy płac za te miesiące (...)  »
Projekty rozporządzeń przygotowujących jednostki systemu oświaty do kształcenia od 1 września br. przekazane do konsultacji 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż 11 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty (...)  »
Ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej w niektórych powiatach 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2020 r.
W 19 powiatach w Polsce, w których odnotowano największy przyrost zakażeń koronawirusem Minister Zdrowia wprowadził dodatkowe obostrzenia i rygory. Nowe zasady dotyczą powiatów w województwach (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie niepobierania czynszów najmu i dzierżawy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Rada gminy zamierza przyjąć uchwałę w sprawie niepobierania czynszu najmu i dzierżawy od przedsiębiorców na bazie tarczy 4.0. Czy w projekcie uchwały ustalić wymóg składania (...)  »
Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy kompostowników w domach jednorodzinnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (...)  »
Dłuższy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Wydłużony termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, w tym instytucji kultury. »
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Uchwałą rady gminy wprowadzono za część 2020 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców (na podstawie ustawy o COVID-19). Jak ująć takie zwolnienie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.