zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Sektor budżetowy
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
Terminy i sposób przekazywania danych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2020 r. pod poz. 923 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych (...)  »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
W dniu 25 maja 2020 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa zakłada rekompensatę dla (...)  »
Rada miasta może obradować zdalnie wyłącznie w okolicznościach wskazanych w specustawie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdalny tryb obradowania rady miasta dopuszczalny jest wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (...)  »
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-45/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pomocy dla (...)  »
Rozporządzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych, morskich, wojskowych, medycznych i artystycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r.: 1) pod poz. 913 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 (...)  »
Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020 r. pod poz. 911 opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w (...)  »
Tarcza antykryzysowa 3.0 - analiza 21 przepisów, które mają wpływ na samorządy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował o materiale eksperckim opracowanym na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który zawiera datę wejścia (...)  »
Nieopłacenie składek ZUS przez JST rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.05.2020 r.
Skorzystanie przez samorząd ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w tarczy antykryzysowej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)  »
Stabilizująca reguła wydatkowa zawieszona w 2020 r. w związku z epidemią
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności informuje, że w związku z wprowadzonym w roku 2020 stanem epidemii oraz prognozowanym wynikiem finansowym sektora (...)  »
Szkoły mogą się zgłaszać po dozowniki i środki do dezynfekcji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że szkoły mogą zgłaszać się do Ministerstwa Zdrowia po środki do dezynfekcji i dozowniki. Jedyne (...)  »
Od 25 maja br. kolejny etap odmrażania pracy urzędów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności informuje, że od 25 maja br. urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli. (...)  »
Od 24 maja br. biegną terminy w postępowaniu administracyjnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności informuje, iż w związku z wejściem w życie tarczy antykryzysowej 3.0 od 24 maja 2020 r. (...)  »
Pytania i odpowiedzi dotyczące otwarcia placówek dziennego pobytu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.05.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało 10 najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi otwarcia placówek dziennego pobytu. (...)  »
Urząd Zamówień Publicznych o zmianach w zakresie zamówień publicznych w Tarczy antykryzysowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat zmian w zakresie zamówień publicznych w Tarczy antykryzysowej. Jak czytamy w informacji: "Rada (...)  »
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu - informacja
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości zakomunikowało, że po 24 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu. W komunikacie (...)  »
Kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego - informacja MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o kolejnych ułatwieniach w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w ramach rozszerzenia Tarczy antykryzysowej, wskazując, że: "Rada (...)  »
Epodreczniki.pl - nowe funkcjonalności platformy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o nowych funkcjonalnościach na platformie epodreczniki.pl. W informacji czytamy: "Komunikator to nowa funkcjonalność wprowadzona na (...)  »
Nauczyciel uprawniony do dodatków powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeżeli zatem (...)  »
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 31 marca 2020 r. (znak RIO.III.072-35/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie przekazywania dotacji (...)  »
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Nasza gmina jest stroną wielu umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Według informacji wykonawców praktycznie w każdym przypadku roboty będą przedłużone wskutek aktualnej sytuacji (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Mocą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Radni chcą takich zwolnień, ale nie dla wszystkich organizacji. Chcemy ponadto wydłużyć (...)  »
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Czy zaklasyfikowanie wydatków na materiały dla pracowników takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do odkażania rąk w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w (...)  »
Urząd Zamówień Publicznych o cyklu wideokonferencji pod nazwą "Tarcza antykryzysowa dla biznesu"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakomunikował o cyklu bezpłatnych wideokonferencji pod nazwą "Tarcza antykryzysowa dla biznesu". W komunikacie czytamy: "Partnerami cyklu jest (...)  »
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.05.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o głównych kwestiach ujętych w podpisanym w dniu 19 maja br. rozporządzeniu dotyczącym procedur, terminów (...)  »
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.05.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania (...)  »
Więcej czasu na raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował o wydłużeniu terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. W Dzienniku Ustaw z 15 (...)  »
Odwołane postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.05.2020 r.
Na stronie Serwisu Służby Cywilnej www.dsc.kprm.gov.pl w dziale Aktualności poinformowano, że tegoroczne postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie nie odbędzie się. (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych i morskich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r.: pod poz. 874 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające (...)  »
Jak przeprowadzić wideokonferencję w bezpieczny sposób? – instrukcja UODO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności zachęca do zapoznania się z instrukcją Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jak przeprowadzać wideokonferencję w bezpieczny (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. pod poz. 861 opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. pod poz. 872 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 43
Lokalny przedsiębiorca wpłacił na konto naszego szpitala znaczącą kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Obok sprzętu jednorazowego, odzieży ochronnej dla pracowników oraz specjalistycznych (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. pod poz. 871 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych o odwieszeniu postępowań przed KIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił komunikat o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.