Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Sektor budżetowy
Darowizny i dotacje związane z COVID-19 a współczynnik przychodów stanowiący podstawę przyznania i rozliczenia dotacji dla podmiotu leczniczego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Zmiana struktury przychodów podmiotu leczniczego związana ze zwiększeniem udziału darowizn i dotacji nie ma wpływu na wyliczenie wskaźnika przychodów, który stanowi podstawę obliczenia wysokości dotacji (...)  »
Przyjęto przepisy wydłużające samorządom czas na uchwalenie budżetu 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.12.2020 r.
Sejm przyjął poprawki Senatu, przygotowane wspólnie przez MSWiA i stronę samorządową, wprowadzające wydłużenie terminu uchwalenia budżetu samorządów w 2021 r. do 31 marca oraz dające (...)  »
Zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej ze środków dotacji 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2020 r.
Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej (preparaty do dezynfekcji, maseczki, fartuchy, rękawiczki, itp.) ze środków UE i budżetu państwa. (...)  »
Zakup testów na COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Czy możemy zakupić testy w kierunku COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących placówki, cele działalności w zakresie kształcenia, (...)  »
Szersze grono uprawnionych do 100% świadczeń chorobowych 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
W okresie przypadającym po 31 marca 2020 r. i trwającym do 4 września 2020 r. ubezpieczony wykonujący zawód medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym miał prawo (...)  »
Przedłużona praca zdalna w urzędach 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2020 r. pod poz. 2091 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych (...)  »
Tarcza antykryzysowa nie uzasadni skorzystania ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu wsparcia spółki komunalnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
Czy burmistrz może na początku grudnia br. dokonać zarządzeniem zmiany budżetu na 2020 r. z powołaniem się na art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy (...)  »
Ferie zimowe w jednym terminie 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.12.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2020 r. pod poz. 2111 opublikowano rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
100 % zasiłek chorobowy dla niektórych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.12.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 listopada 2020 r. pod poz. 2113 opublikowano Ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych (...)  »
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinno być ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy powinno ono mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej? (...)  »
Otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w (...)  »
Projekt dotyczący podniesienia jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Edukacji na stronie internetowej www.ore.edu.pl zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego pod nazwą "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w (...)  »
"Posiłek w szkole i w domu" w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina zamieściło informacje na temat działania programu "Posiłek w szkole i w domu" w czasie pandemii koronawirusa. (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Zwolnienie jednostki budżetowej z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a dyscyplina finansów publicznych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Czy jednostka budżetowa może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych? Po złożeniu wniosku do ZUS przyznano nam takie zwolnienie, ale czy jako jednostka samorządowa (...)  »
Nauka nadal w trybie zdalnym 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja informuje między innymi o tym, że od 9 do 29 listopada br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą (...)  »
Czasowe zamknięcie podmiotów działających w obszarze instytucji kultury 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało na stronie www.gov.pl/web/kultura, że w związku z drugą falą pandemii, zdecydowano o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Podjęcie takiej decyzji (...)  »
Praca zdalna w administracji publicznej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 2 listopada 2020 r. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Dotacja dla zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekraczająca 50% kosztów działalności zakładu 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu w piśmie z 4 września 2020 r. (znak: NA.III-0221-18/2020), będącym odpowiedzią na pytanie o możliwość udzielenia w 2020 r. (...)  »
Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci" 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
"Kultura w sieci" to program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się z dwóch elementów - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa (...)  »
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w opłacie targowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty targowej. Pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2020 r.
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, iż w celu zapewnienia uczniom szczególnej ochrony przed chorobami przewlekłymi, dyrektorzy szkół mają wprowadzić dodatkowe środki ostrożności, (...)  »
Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań (...)  »
Szybsze przekazanie środków subwencji oświatowej dla JST 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.09.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wcześniej wrześniową ratę subwencji oświatowej. Jest to efekt zastosowania wprowadzonej (...)  »
List szefów MEN, MI i GIS dotyczący bezpieczeństwa uczniów w środkach transportu zbiorowego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja opublikowano wspólny list Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w (...)  »
Nowelizacja przepisów zapewniających funkcjonowanie ochrony zdrowia 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 sierpnia 2020 r. pod poz. 1493 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)  »
Wsparcie działalności kulturalnej i artystycznej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1478 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)  »
MEN informuje, iż pracownicy jednostek systemu oświaty nie muszą składać oświadczeń o stanie zdrowia 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty oświadczeń o (...)  »
Dziś upływa termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu jst 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.08.2020 r.
Przypominamy, iż myśl § 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Ewidencja zakupu osłon ochronnych z płyty pleksi 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W celu ochrony pracowników i petentów urzędu przed zakażeniem koronawirusem zakupiono osłony ze szkła akrylowego (pleksi). Osłony te nie są instalowane w sposób trwały, można (...)  »
Nie można dokonać cesji wierzytelności o charakterze publicznoprawnym na rzecz banku kredytującego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W związku z trudną sytuacją naszej gminy spowodowaną COVID-19 będziemy zmuszeni pozyskać kredyt z banku na tzw. planowany deficyt. Nie chcemy jednak zgodzić się na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.