Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Sektor budżetowy
Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualizacja wytycznych GIS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o zaktualizowanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi (...)  »
Dodatkowe 175 mln zł na wynagrodzenia pracowników DPS-ów 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o dodatkowych środkach na wynagrodzenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej. W informacji (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Projekt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.gov.pl w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki (...)  »
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 2 lipca 2020 r. pod poz. 1175 opublikowano ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. (...)  »
Wydarzenia artystyczne i rozrywkowe - z publicznością i z dystansem 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie www.gov.pl/web/kultura w zakładce Aktualności poinformowało, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie (...)  »
Komunikat MZ ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/ Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla pielęgniarek i położnych opublikowało komunikat dotyczący realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2020 r. pod poz. 1132 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
PPK w samorządach - wójt wybierze instytucję zarządzającą PPK dla jednostek organizacyjnych gminy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdaniem Związków Powiatów Polskich (ZPP) wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) u małych pracodawców samorządowych (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2020 r. pod poz. 1110 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia dotycząca szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 26nbsp;czerwca 2020 r. pod poz. 1111 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25nbsp;czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych (...)  »
Dodatkowe wsparcie dla domów pomocy społecznej w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o dodatkowym wsparciu dla domów pomocy społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa (...)  »
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Tarcza dla samorządów – Fundusz Inwestycji Samorządowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2020 r.
Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) to rządowy program wsparcia inwestycji, który otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów. Kluczowe (...)  »
Raport Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło "Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19". Publikacja to (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2020 r. pod poz. 1119 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Przesunięcie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nie ma zastosowania do jednostek budżetowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Czy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, (...)  »
Dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury w Tarczy Antykryzysowej 4.0 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/kultura zamieściło informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla kultury, w tym dotyczące dopłat do wynagrodzeń w instytucjach (...)  »
Wsparcie Ministerstwa Finansów dla JST w tzw. Tarczy 4.0 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 czerwca 2020 r. pod poz. 1086 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (...)  »
Wytyczne MKiDN dla instytucji kultury 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/kultura zamieściło wytyczne dla instytucji kultury, mające być wsparciem dla dyrektorów instytucji kultury i innych podmiotów (...)  »
Tarcza Antykryzysowa 4.0 opublikowana 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 czerwca 2020 r. pod poz. 1086 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (...)  »
Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2019 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Do kiedy należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązane są (...)  »
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży w okresie koronawirusa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Obowiązek sporządzania dobowych, miesięcznych raportów fiskalnych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Jeśli taka sprzedaż nie wystąpiła w danym okresie, (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji przez beneficjenta spoza sektora finansów publicznych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Nasza gmina udzieliła parafii dotacji na renowację zabytku (kościoła - umowę podpisał proboszcz), która jednak nie została rozliczona w terminie. Sprawozdanie złożono w końcu kwietnia (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Kompetencje organu wykonawczego w okresie stanu epidemii - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 14 maja 2020 r. (znak RP.0441/68/26/1/2020), będącym odpowiedzią na pytanie: czy Wójt Gminy może samodzielnie dokonać zmian (...)  »
Amortyzacja sprzętu medycznego nabytego w celu leczenia chorych na COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jednorazowa amortyzacja, przewidziana w art. 38k ust. 1 updop, dotyczy wyłącznie środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Nie dotyczy natomiast (...)  »
Wydłużenie terminu realizacji projektu w związku z wystąpieniem COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Z których przepisów powinni skorzystać beneficjenci środków unijnych w sytuacji, gdy w związku z pandemią pojawiły się problemy na etapie realizacji projektów? Czy pandemia stanowi (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Ujmowanie umów ubezpieczenia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Mam wątpliwość odnośnie stosowania nowych regulacji tarczy antykryzysowej w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Czy aktualny jest wymóg ujmowania w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (...)  »
Ujęcie zakupu środków ochrony przed COVID-19 w księgach jednostki budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z pandemią COVID-19 zakupiliśmy środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników naszej jednostki. Prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tych środków (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.