Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Rachunkowość
Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 29 września 2020 r. pod poz. 1667 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)  »
Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Skutki bilansowe przekazania wyrobów w formie darowizny w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów Ujęcie kosztów darowizny jako pośrednio związanych z działalnością operacyjną Koszty (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19 W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, wprowadzono szereg przepisów, mających (...)  »
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka jawna w ramach tarczy finansowej otrzymała z PFR subwencję. Definicja straty gotówkowej warunkująca umorzenie dodatkowych 25% otrzymanej subwencji zamieszczona w regulaminie PFR jest (...)  »
Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią COVID-19. Czy ujęty w księgach rachunkowych przychód z tego (...)  »
Kolejne konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące rachunkowości w okresie COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne wyjaśnienia odnoszące się do zagadnień związanych z tematyką rachunkowości w dobie koronawirusa. Dotyczą one przesunięcia terminu sporządzania (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Czy termin dotyczący obowiązku zawiadomienia KRS o nie prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki jawne i partnerskie podlegał przesunięciu w związku z pandemią koronawirusa? Nie. W (...)  »
Ewidencja w księgach umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W maju 2020 r. otrzymaliśmy ze środków Funduszu Pracy mikropożyczkę w wysokości 5.000 zł. Obecnie uzyskaliśmy z urzędu drogą e-mailową informację o jej umorzeniu. W (...)  »
Korekta wysokości odpisu na ZFŚS wynikająca z regulacji tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Na początku br. na podstawie obowiązujących w jednostce postanowień naliczyliśmy odpis na ZFŚS w wysokości wyższej od odpisu podstawowego. Obecnie, w związku ze spadkiem obrotów (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące przesunięcia terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse (w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19) udzieliło kolejnej odpowiedzi na pytanie dotyczące m.in. sporządzania i zatwierdzania w (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Niektórym podmiotom przesunięto termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Ministerstwo Finansów niektórym jednostkom, po raz kolejny odroczyło termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 (...)  »
Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Nasza spółka otrzymała od powiatowego urzędu pracy dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z tytułu COVID-19. Na jakie konto powinniśmy zaksięgować kwotę otrzymanego dofinansowania? Czy kwota dofinansowania (...)  »
Termin zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS oraz Szefa KAS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym. Prosimy o podanie ostatecznych terminów zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok oraz ich przekazania do (...)  »
Spadek obrotów spółki na skutek COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
W 2019 r. podpisaliśmy z nowym audytorem umowę o badanie sprawozdania finansowego na dwa lata (2019 i 2020). W 2020 r. w skutek pandemii koronawirusa (...)  »
Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej nie wpływa na obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Jesteśmy spółką z o.o. W 2020 r. uzyskaliśmy duże kwoty dofinansowania z tytułu tarczy antykryzysowej, które zaksięgowaliśmy w pozostałe przychody operacyjne. Czy uwzględnia się je (...)  »
Weryfikacja stawek amortyzacyjnych w związku z ograniczeniami produkcji 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
W związku z epidemią wprowadziliśmy ograniczenia produkcji. Niektóre środki trwałe z wydziału produkcyjnego są czasowo nieużywane, a niektóre są używane w mniejszym zakresie. Czy wskazane (...)  »
Zwrot do urzędu pracy dofinansowania otrzymanego do wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawy o COVID 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Jak zaksięgować zwrot do urzędu pracy z tytułu rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń? Zaznaczamy, że wynagrodzenia były zaksięgowane w koszty, a w związku z otrzymanym dofinansowaniem (...)  »
Do końca września 2020 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, powinny zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe do końca września 2020 r., tj. w terminie 9 miesięcy od dnia (...)  »
Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r. dla wybranych jednostek - projekt rozporządzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (z dnia 4 września 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów (...)  »
Księgowania dotyczące zwolnienia z opłacania składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS za marzec, kwiecień i maj br. W czerwcu br. otrzymaliśmy informację z ZUS, że zostaliśmy zwolnieni z opłacania tych (...)  »
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy w księdze 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Złożyłam wniosek do urzędu pracy o dofinansowanie wynagrodzeń w wysokości 50% za miesiące marzec, maj i czerwiec br. Pierwsze dofinansowanie dostałam w lipcu br. Jak (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
1. Objaśnienia podatkowe w zakresie korzystania z preferencji w podatku od nieruchomości Warunki uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse (...)  »
Wykorzystanie bonu turystycznego w księgach rachunkowych firmy świadczącej usługi turystyki 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Jesteśmy przedsiębiorcą turystycznym. Jak powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych płatności dokonywane za pomocą bonów turystycznych? Za pomocą bonu turystycznego przedsiębiorca turystyczny może rozliczyć należność z (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Czy w każdym przypadku ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych w jednostkach, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, przypada pod koniec września 2020 r.? Czy (...)  »
Ujęcie księgowe wypłaty wynagrodzenia objętego 50% zwolnieniem z opłacania składek ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Prosimy o podanie przykładowego schematu księgowań opartego na danych wynikających z listy płac w przypadku wynagrodzenia objętego 50% zwolnieniem z opłacania składek ZUS. Wynagrodzenie pracownika, (...)  »
Zamknięcie zakładowej kasy w związku z pandemią koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Świadczymy usługi wyłącznie dla firm. Kierownik jednostki, w celu ochrony pracowników księgowości przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem, podjął decyzję o likwidacji kasy. W efekcie całkowicie zostanie (...)  »
Księgowania związane z otrzymaniem i korzystaniem z subwencji finansowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Ze względu na pandemię COVID-19 rząd uruchomił różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest tzw. tarcza finansowa skierowana do podmiotów, które ucierpiały w (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Podmioty niepodlegające nadzorowi KNF, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r. (...)  »
Ewidencja zakupu osłon ochronnych z płyty pleksi 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W celu ochrony pracowników i petentów urzędu przed zakażeniem koronawirusem zakupiono osłony ze szkła akrylowego (pleksi). Osłony te nie są instalowane w sposób trwały, można (...)  »
Do kiedy w związku z epidemią można sporządzić sprawozdanie za rok obrotowy inny niż kalendarzowy? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Spółka z o.o. ma inny rok obrotowy niż kalendarzowy i obejmuje on okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Czy powinna (...)  »
Ujęcie subwencji finansowej z PFR w bilansie 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Otrzymaliśmy w ramach tarczy finansowej subwencję z PFR. Bank przelał środki z subwencji na firmowe konto podstawowe. Dopiero później założyliśmy w banku odrębny rachunek bankowy (...)  »
Ewidencja wynagrodzenia przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W przypadku skorzystania z możliwości całkowitego lub połowicznego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. listy płac za te miesiące (...)  »
Jak księgować subwencję finansową otrzymaną z PFR? 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Otrzymaliśmy subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Na jakich kontach należy ją księgować? Czy zaliczyć ją do kredytów? (pytanie nr 1294366, nr 1296265 i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.