zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Rachunkowość
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z epidemią zakupiliśmy środki ochrony takie jak: mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki jednorazowe. Środki te zostały wydane do użytku pracownikom oraz (...)  »
Subwencja przyznana w ramach tarczy finansowej oferowanej przez PFR dla małych i średnich firm
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. w ramach programu wsparcia finansowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" złożyła wniosek o subwencję finansową. Decyzja (...)  »
Pożyczka otrzymana z FP w ramach tarczy antykryzysowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Jak zaksięgować środki otrzymane z FP na wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy? Jeżeli pożyczka zostanie umorzona, to jak (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w związku z epidemią
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Zwróciliśmy się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19 (...)  »
Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego (...)  »
Podmioty podlegające nadzorowi KNF w kontekście przedłużenia terminów sprawozdawczych - wyjaśnienie MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 20 maja br., Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) uruchomiło zakładkę, na której publikowane są wyjaśnienia (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka prowadziła prace rozwojowe nad uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej (prototypu). Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości kontynuacji prac związane z COVID-19, prace zostały wstrzymane. Kadra (...)  »
Rok obrotowy inny niż kalendarzowy a przesunięcie obowiązków sprawozdawczych w związku z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy nie jest zgodny z kalendarzowym i kończy się 31 maja. Czy mając na uwadze fakt, że epidemia koronawirusa (...)  »
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Na poczet przyszłych dostaw towarów przyjmujemy od naszych odbiorców zaliczki. Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, wiele takich zaliczek jest zwracanych. Jak powinna przebiegać ewidencja (...)  »
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)  »
Ujęcie w księgach dopłat do wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ze względu na przestój ekonomiczny naszego przedsiębiorstwa złożyliśmy wniosek o przyznanie w ramach tarczy antykryzysowej dopłat do wynagrodzeń. Kwota dofinansowania wpłynęła na nasz rachunek bieżący. (...)  »
Termin przekazania do szefa KAS sprawozdania finansowego stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 4
Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nasze sprawozdanie finansowe za 2019 r. podlega złożeniu do Szefa KAS. W jakim terminie należy tego dokonać, skoro obowiązki sprawozdawcze (...)  »
Ewidencja księgowa wynagrodzenia przestojowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 4
W kwietniu 2020 r. podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu produkcji wyrobów gotowych i zamknięciu zakładu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pracownicy produkcyjni będący w domach (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 22
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. mojej firmy podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. W jakim terminie powinnam przekazać je (...)  »
Wpływ tarczy antykryzysowej na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń ujmowane w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 21
W związku z epidemią koronawirusa ustawodawca przewidział kilka ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie m.in. ich obciążeń płacowo-składkowych. Jak ująć w księdze podatkowej skutki tych szczególnych (...)  »
Ewidencja w księgach wynagrodzenia przy zwolnieniu ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 13
W ramach tarczy antykryzysowej skorzystaliśmy z możliwości zwolnienia z opłacenia składek ZUS. W jaki sposób powinna być w takiej sytuacji księgowana lista płac? Czy składki (...)  »
Odpisanie w koszty towarów nienadających się do sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 74
W związku epidemią koronawirusa, wiele posiadanych przez nas towarów utraciło przydatność do użycia. Jak udokumentować i wyksięgować takie towary z ewidencji magazynowej? Towary, które utraciły (...)  »
Termin przekazania do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 73
Zgodnie z ustawą o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni przekazać do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania. Czy mając na uwadze (...)  »
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 63
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w dniu 4 maja 2020 r. zamieszczono Komunikat dotyczący sporządzania sprawozdań finansowych w czasie epidemii koronawirusa. W informacji tej (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 10
Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym", zamieszczonym w BI (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 5
W dniu 4 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) uruchomiono zakładkę, w której będą zamieszczane odpowiedzi na pytania poświęcone zagadnieniom sporządzania sprawozdania (...)  »
Koszty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w okresie epidemii COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 59
Pracownicy firmy produkcyjnej będący w podeszłym wieku, szczególnie pracujący emeryci, w związku z COVID-19 poprosili o wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego. Czy koszty tego urlopu spełniają (...)  »
Księgowe ujęcie wynagrodzeń chorobowych za czas przebywania na kwarantannie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 58
Firma produkcyjna działa i nie ma przestoju. Część pracowników z powodu styczności z koronawirusem musiała się poddać kwarantannie. Czy koszty wynagrodzenia przysługującego za czas kwarantanny (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w księgach rachunkowych pracodawcy korzystającego ze zwolnienia w ich opłacaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 49
Pracodawca korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy o COVID-19 oblicza wynagrodzenia pracownika według zasad ogólnych, tj. jako płatnik pobiera z wynagrodzenia (...)  »
Przychody i koszty podatkowe dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 48
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie są przychodem podatkowym, a nieopłacone składki ZUS nie są kosztem podatkowym zarówno części finansowanej przez (...)  »
Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46
W ramach tarczy antykryzysowej płatnik składek może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 43
Lokalny przedsiębiorca wpłacił na konto naszego szpitala znaczącą kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Obok sprzętu jednorazowego, odzieży ochronnej dla pracowników oraz specjalistycznych (...)  »
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 35
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dla której założyłam księgi rachunkowe. Ze względu na pogorszenie się mojej sytuacji finansowej w związku z epidemią COVID-19, postanowiłam zawiesić działalność. (...)  »
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 34
Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 15
Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji? Jednostki, które (...)  »
Skutki bilansowe rezygnacji przez podatnika CIT z zaliczek uproszczonych w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 12
Spółka z o.o. (posiadająca status małego podatnika) wpłaca w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. Jednak w związku z (...)  »
Przesunięcie terminu złożenia do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 11
Spółka z o.o., której rok obrotowy zakończył się 31 października 2019 r., sporządziła roczne sprawozdanie finansowe 31 stycznia 2020 r. Czy spółka może skorzystać z (...)  »
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 4
Ministerstwo Finansów 4 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji (...)  »
Terminy związane z przekazaniem do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 13
Jesteśmy spółką jawną. Nasze sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone i podpisane w marcu 2020 r., zanim jeszcze terminy te zostały przesunięte z uwagi (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.