Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Dla osób, które utraciły pracę z powodu pandemii COVID-19, podmiot świadczący usługi dla przedsiębiorców chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego uczestnikom będą (...)  »
Procedura spłaty subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Po rozliczeniu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju firma otrzymała za pośrednictwem bankowości elektronicznej harmonogram spłaty subwencji. Czy przedsiębiorca może rozwiązać z bankiem umowę o (...)  »
Odroczenie i rozłożenie na raty podatku z powodu pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Ze względu na pandemię przedsiębiorca wystąpi do urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w postaci zaliczki na PIT. Czy ulga będzie stanowiła dla (...)  »
Łączenie subwencji PFR 2.0 z dofinansowaniem wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Przedsiębiorca nie może łączyć dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy finansowej dla MŚP 2.0 w (...)  »
Przelew praw i obowiązków wynikających z umowy subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
W tym roku otrzymałem subwencję finansową 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze przed rozliczeniem subwencji zamierzam przekształcić firmę (indywidualna działalność prowadzona przez osobę fizyczną) w (...)  »
Przeznaczenie dotacji na opłacenie rat kredytu 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Prowadzę sklepik szkolny. W ramach wsparcia antykryzysowego otrzymałem z urzędu pracy dotację w kwocie 5.000 zł. Czy środkami z tej dotacji mogę opłacić raty kredytu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę a dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Prowadzę sklepik w jednostce oświatowej (PKD 47.11.Z) i otrzymuję dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. W (...)  »
Konsekwencje niewłaściwego wydatkowania subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Jako nauczyciel prowadzę działalność gospodarczą (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji). Otrzymałem subwencję finansową z PFR 2.0. Czy mogę z subwencji sfinansować zakup środków trwałych (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP i umowa cywilnoprawna 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Na dzień 30 września 2020 r. prowadziłam działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą środków spożywczych, papierniczych w szkole (PKD 47.11.Z). Osiągnęłam spadek przychodów uprawniający do pozyskania (...)  »
Łączenie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP z subwencją PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Spółka z o.o. prowadząca działalność pod kodem PKD 82.30.Z otrzymała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy na miesiące maj, czerwiec, lipiec 2021 r. ze środków (...)  »
Umorzenie nienależnie pobranej pożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Otrzymałem pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z urzędu pracy na podstawie art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. Pożyczka była pobrana nienależnie, w związku (...)  »
Status firmy i limity kwotowe pomocy COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Dla określenia dostępnego limitu kwotowego pomocy publicznej COVID-19 bierze się pod uwagę również pomoc z tego tytułu, jaką otrzymały podmioty powiązane z przedsiębiorcą, w tym (...)  »
Zmiany w Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju 
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
W Tarczy finansowej 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wprowadzono udogodnienia w postaci możliwości złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania w (...)  »
Rozwiązanie problemu zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Spółka z o.o. skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP na maksymalny okres trzech miesięcy oraz zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w (...)  »
Umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty nienależnie pobranej pomocy z tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Powiatowe urzędy pracy mają możliwość umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych instrumentów pomocowych. Zastosowanie ulg (...)  »
Dotacja dla prowadzącego sklepik szkolny 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Prowadzę sklepik w szkole artystycznej. W roku szkolnym 2020/2021 w związku z wprowadzonymi obostrzeniami moje dochody z działalności były minimalne. Czy o wsparcie w postaci (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a zleceniobiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Na podstawie decyzji PFR firma nie otrzymała pełnego zwolnienia 25% z tytułu zatrudnienia, tylko 21%. Do wypełnienia wniosku przyjęto pracowników na umowę o pracę (bez (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń i dotacja na pokrycie kosztów działalności dla nowych branż 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki w jednostkach oświatowych, które odnotowały spadek przychodów na skutek COVID-19, wprowadzono dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności, która może być przyznana (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień organów podatkowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej. Otrzymana subwencja może/mogła być umorzona w części (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i ich rozliczenie w projekcie EFS 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Spółka realizuje projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków EFS i skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Ponieważ wydatkami kwalifikowalnymi (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a kod PKD 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W 2020 r. otrzymałam subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Prowadzę działalność o kodzie PKD 96.02.Z, a w styczniu 2020 r. aktualizowałam wpis do CEIDG (...)  »
Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po (...)  »
Zmiany uchwał w sprawie tarczy finansowej PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Rada Ministrów w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm oraz (...)  »
Wsparcie turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych - nowelizacja specustawy opublikowana 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2021 r., pod poz. 1192, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Wartość pomocy publicznej dla umorzenia subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Firma otrzymała subwencję finansową 1.0 z PFR, która podlega tylko częściowemu umorzeniu, pozostałą część przedsiębiorca będzie musiał spłacić. Czy cała kwota otrzymanej subwencji stanowi dla (...)  »
Zwrot dotacji w przypadku niewłaściwego określenia statusu firmy 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Przedsiębiorca otrzymuje dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia. Dla określenia statusu firmy przy ubieganiu się o (...)  »
Dofinansowania z różnych źródeł a wyliczenie spadku obrotu 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W firmie transportu pasażerskiego jedynymi przychodami są dofinansowania z różnych źródeł. Jedne są przychodami, inne nie są. Czy np. te z Funduszu Pracy, które są (...)  »
Dotacja na nabycie środków trwałych rekompensująca COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Prowadzę działalność gospodarczą w obszarze turystyki na terenie województwa dolnośląskiego. Firma zalicza się do sektora MŚP i odnotowuje ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Czy przedsiębiorca może ubiegać (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Z dniem 23 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Brak przychodu i dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.90.A. Czy mogę otrzymać dotację 5 tys. zł, jeżeli od lutego 2020 r. nie generuję żadnego przychodu ze (...)  »
Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na (...)  »
Zmiany w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla (...)  »
Dofinansowanie z PFRON a wsparcie antykryzysowe 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zatrudniam osoby niepełnosprawne, na które pobieram dofinansowanie z PFRON. Czy korzystając z tej formy pomocy mogę wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń udzielane dla mojej branży przez (...)  »
Ponowna dotacja na bieżące koszty 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Jako mikroprzedsiębiorca otrzymałem pożyczkę w wysokości 5 tys. zł z powiatowego urzędu pracy na utrzymanie działalności gospodarczej w związku z pandemią. Teraz zamierzam ubiegać się (...)  »
Średnie zatrudnienie przy subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Spółka niebędąca mikroprzedsięborcą otrzymała w 2020 r. subwencję finansową z PFR. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jest uprawniona do umorzenia subwencji w 100%. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.