Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Zwrot subwencji PFR 1.0 przy uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową PFR 1.0 w 2020 r. W czasie pandemii przeprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Czy spółka musi zwrócić subwencję na rzecz PFR? Jeśli (...)  »
Ulgi przy zwrocie dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Do końca 2023 r. na wniosek beneficjenta wykonanie decyzji o zwrocie środków europejskich może być wstrzymane na okres nie dłuższy niż 180 dni. Zastosowanie ulgi (...)  »
Dofinansowanie sprzętu medycznego bez opinii o celowości 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą udziela świadczeń w ramach leczenia szpitalnego na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (województwo wielkopolskie). Potrzebuje dostosować (...)  »
Dofinansowanie z REACT-EU dla celów podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Przedsiębiorca będący osobą prawną otrzymał środki na odbudowę przedsiębiorstwa w związku ze spadkiem przychodów z powodu COVID-19. Z dotacji z instrumentu REACT-EU w ramach regionalnego (...)  »
Informacja PFR o terminie zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 po wstrzymaniu decyzji o jej rozliczeniu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 30 sierpnia 2022 r., dotyczącą zmiany terminu zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 w (...)  »
Wsparcie przedsiębiorcy dotkniętego negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Przedsiębiorca odnotował spadek przychodów w związku z COVID-19. Ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zamierza odbudować przedsiębiorstwo poprzez inwestycje w środki trwałe (w tym panele (...)  »
Odsetki od nadwyżki subwencji PFR w kosztach podatkowych 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Mały przedsiębiorca (osoba fizyczna) otrzymał subwencję finansową z rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, którą rozliczył za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nie zwrócił nadwyżki (...)  »
Środki REACT-EU na modernizację obiektów ochrony zdrowia 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo zachodniopomorskie). Chce dostosować infrastrukturę do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. (...)  »
Konsekwencje opóźnienia w złożeniu wniosku o dofinansowanie 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Przedsiębiorca wystąpi o dotację na realizację inwestycji początkowej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (poddziałanie 1.3.1). Czy złożenie wniosku po dacie określonej w naborze wniosków gwarantuje (...)  »
Zwrot nadwyżki subwencji PFR 2.0 rozłożony na raty 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Spółka (średnie przedsiębiorstwo) otrzymała subwencję finansową z rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR. Została zobowiązana do zwrotu części subwencji. Czy musiała zwrócić nadwyżkę subwencji do (...)  »
Świadczenie postojowe 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7 należy (...)  »
Pożyczka płynnościowa z instrumentu REACT-EU 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców są jeszcze dostępne pożyczki płynnościowe z funduszy europejskich z oprocentowaniem na poziomie 0%. Są one objęte pomocą publiczną COVID-19, (...)  »
Termin zwrotu nadwyżki subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022
Spółka z o.o. (średni przedsiębiorca) otrzymała subwencję finansową z rządowego programu Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, którą rozliczyła za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Została zobowiązana (...)  »
Dotacja na sprzęt medyczny objęta pomocą de minimis 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo wielkopolskie). Tylko część świadczeń wykonuje na zasadach komercyjnych (odpłatnie). Chce (...)  »
Kontrola dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022
Przedsiębiorca otrzymał dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia. Podczas ubiegania się o dotację nie uwzględnił powiązań kapitałowych z (...)  »
Świadczenie postojowe po odwołaniu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
W ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii w Polsce, tj. od 16 maja 2022 r., przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski (...)  »
Ostatnia szansa na dotacje na bieżące koszty 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022
Tylko do 15 kwietnia br. mikro- i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (...)  »
Wsparcie dla przewoźnika w przychodach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 5
W grudniu 2021 r. otrzymałem tzw. covidową pomoc finansową dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego. (...)  »
Przedłużone terminy na rozliczenie subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową z rządowego programu Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, którą rozliczył za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Został zobowiązany do zwrotu części subwencji. (...)  »
Dotacja z PUP i brak przychodu podatkowego 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Spółka w lutym 2022 r. otrzymała dotację z powiatowego urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze spadkiem przychodów spowodowanym pandemią. (...)  »
Brak pracowników a dotacja z FP 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022
Prowadzę salę taneczną (PKD 93.29.A). Czy mogę wystąpić o dotację w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności z FP, skoro nie zatrudniam (...)  »
Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 - informacja PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 01.03.2022
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 2 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej (...)  »
Dotacja na bieżące koszty a status firmy 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Prowadzę dyskotekę (PKD 56.30.Z). Zamierzam wystąpić do powiatowego urzędu pracy o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy dla określenia statusu firmy na (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a CIT 8/O 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Spółka otrzymała subwencję finansową 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, która została tylko częściowo umorzona, pozostała część jest spłacana. Kwota umorzenia wynika z decyzji wydanej przez (...)  »
Wsparcie covidowe a zwolnienie z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Dochód wygenerowany z tytułu nowej inwestycji podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, jeśli przedsiębiorca inwestuje w Polskiej Strefie Inwestycyjnej na podstawie decyzji o wsparciu. Do przychodu (...)  »
Pożyczka antyinflacyjna - informacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację w sprawie pożyczki antyinflacyjnej z częściowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki gwarancją portfelową, której koszt ponosi Agencja Rozwoju (...)  »
Naruszenie zasad wydatkowania subwencji PFR 2.0 i zwrot wsparcia 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Za pośrednictwem banku złożono oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej wypłaconej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro-, małych i średnich firm. (...)  »
Wsparcie na bieżące koszty działalności 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Mikroprzedsiębiorca osiągnął przychód z działalności w grudniu 2021 r. o ponad 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Prowadzi działalność o kodzie 55.20.Z (...)  »
PCC od pożyczki PFR 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022
Spółka akcyjna, będąca dużym przedsiębiorcą, podpisała w marcu 2021 r. z PFR umowy pożyczek i otrzymała z ich tytułu środki. Były to umowa pożyczki preferencyjnej (...)  »
Dotacja na bieżące koszty działalności 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022
W nowym pakiecie osłonowym dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przewidziano tylko dla branży rozrywkowo-rekreacyjnej. Dla jej otrzymania mikro- lub mały przedsiębiorca jest (...)  »
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a spłata subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Wspólnicy spółki jawnej (dwie osoby fizyczne) rozważają przekształcenie w spółkę z o.o. Oprócz statusu prawnego i związanych z nim konsekwencji nic się nie zmieni (ci (...)  »
Nowy pakiet osłonowy i dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zze4 specustawy w sprawie COVID-19. Czy mogę ponownie wystąpić (...)  »
Wyższe średnioroczne zatrudnienie i utrata subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Mikroprzedsiębiorca otrzymał subwencję finansową na dziewięciu pracowników z Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Średnioroczny stan zatrudnienia w 2021 r. był wyższy niż w 2020 r. o (...)  »
Obowiązek zwrotu całości subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Mikroprzedsiębiorca otrzymał subwencję finansową z programu rządowego tarcza finansowa PFR 2.0. W grudniu 2021 r. zawiesił działalność gospodarczą. Czy zawieszenie działalności gospodarczej od grudnia powoduje, (...)  »
Kontrola dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP i zwrot dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Spółka otrzymała i rozliczyła dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP. Wojewódzki urząd pracy udzielił wsparcia na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.