zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Wsparcie finansowe dla firm
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)  »
Zbieg dofinansowania od starosty i z PFRON w przypadku pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Zatrudniam osoby niepełnoprawne, na które pobieram dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON. W związku ze złą sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa wystąpiłem o dofinansowanie wynagrodzeń wypacane przez starostę. (...)  »
Nowe dotacje na bieżącą działalność i utrzymanie miejsc pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Prowadzę działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego (sektor MŚP). Z powodu pandemii znacznie zmalały obroty firmy. Na jakie projekty w związku z COVID-19 mogę otrzymać (...)  »
Preferencyjne pożyczki na bieżącą działalność dla firm z branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Do 500 tys. zł przedsiębiorcy z branży turystycznej z Polski Wschodniej mogą otrzymać niskooprocentowane pożyczki (0,46% lub 0,92%) na pokrycie wydatków obrotowych, czyli tych związanych (...)  »
Wsparcie finansowe dla najmniejszych przedsiębiorców w okresie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii negatywnie wpływa na sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorców. Celem łagodzenia jego skutków przedsiębiorcy mogą ubiegać się o różne formy wsparcia, (...)  »
Postępowanie wyjaśniające w przypadku odrzucenia wniosku o subwencję z PFR
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wielu przedsiębiorców ubiegających się o subwencję w ramach Tarczy finansowej PFR skarży się na odmowę udzielenia wsparcia w związku z zaległościami w ZUS, mimo posiadania (...)  »
Wydatkowanie środków z mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana jest (...)  »
Problemy z uzyskaniem subwencji z PFR dla nieVATowców
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR skarżą się, iż nie mogą jej uzyskać, a system odrzuca ich wnioski. (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w trakcie przestoju ekonomicznego wsparciem dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 22
Zamierzam wprowadzić przestój ekonomiczny i ubiegać się z tego tytułu o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem. Czy uzyskaną pomoc będę musiał wypłacić pracownikowi jako wyrównanie (...)  »
Ułatwienia dla pożyczkobiorców w programie Pierwszy Biznes
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 19
Otrzymałem pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej z programu rządowego Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie. Na skutek koronawirusa straciłem płynność finansową, a pożyczkę muszę spłacać. (...)  »
Świadczenie z FGŚP a utrzymanie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 18
W firmie wprowadzony został przestój ekonomiczny. Złożyliśmy wniosek o wypłatę świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednakże z powodu obecnej sytuacji związanej z COVID-19 (...)  »
Szerszy krąg przedsiębiorców uprawnionych do mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 2
Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (również ci, którzy nie zatrudniają pracowników) mają możliwość ubiegania się o przyznanie mikropożyczki w kwocie do 5.000 zł, która (...)  »
Zwrot środków dofinansowania w przypadku zwolnienia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 19
Spółka korzysta z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (obniżony wymiar czasu pracy). Dotyczy to tylko części pracowników. Czy w takim przypadku (...)  »
Zawieszenie Wytycznych a dofinansowanie wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 19
W firmie z powodu pandemii koronawirusa nie maleją obroty gospodarcze i w związku z tym nie wystąpimy do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. (...)  »
Wybrane narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 15
Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców ograniczyło lub zawiesiło prowadzenie działalności. Przełożyło się to na zmniejszenie dochodów i trudności w uregulowaniu opłat publicznoprawnych. Wprowadzona (...)  »
Możliwość umorzenia mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 4
Wystąpiłem o udzielenie mikropożyczki w ramach wsparcia z tarczy antykryzysowej. Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika? Czy będę mógł ubiegać się o jej umorzenie? (...)  »
Mikropożyczka również dla przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 1
Mikropożyczka do 5.000 zł (z możliwością całkowitego umorzenia) stanowi jedno z narzędzi wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, o które bardzo często ubiegają się przedsiębiorcy. O (...)  »
Przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana koronawirusem - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wiele firm musiało przerwać prowadzoną działalność gospodarczą, m.in. w związku z brakiem możliwości korzystania z najmowanego lokalu. Niektóre podmioty (...)  »
Czy można łączyć różne pomoce w ramach tarczy antykryzysowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 4
Wielu naszych Czytelników zwraca się z pytaniem, czy różne formy pomocy, wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej mogą być łączone. Czy przykładowo przedsiębiorca, który skorzystał ze (...)  »
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 18
W lutym br. rozpocząłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nie zatrudniam pracowników. Obecnie w związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa mam bardzo mało zleceń. Chciałbym (...)  »
Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy finansowej?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 18
Od 29 kwietnia br. mikro-, małe i średnie firmy, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa, mogą ubiegać się o przyznanie subwencji finansowych, z których większa (...)  »
Wsparcie z FGŚP nie jest pomocą publiczną ani de minimis
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 3
Jednym z rozwiązań przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) jest możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego. Pracodawcy mogą również (...)  »
PFR o wsparciu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 2
Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej www.pfrsa.pl zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do programu dotyczącego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich (...)  »
Można już składać odwołania w ramach Tarczy Finansowej PFR
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju, który jest dysponentem środków w ramach tzw. tarcz finansowych, zamieścił na swojej stronie internetowej www.pfrsa.pl komunikat, iż od dnia 18 maja br. (...)  »
Wnioskowanie o subwencję z tarczy finansowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 24
Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, którzy ubiegają się wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców powinni pamiętać, iż w ich przypadku (...)  »
Środki na zakup testów na obecność COVID-19 i środków ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup i przeprowadzenie testów COVID-19, środków ochrony (maseczek, gogli, przyłbic). Czy w ramach projektu mogą (...)  »
Kredyt obrotowy z dopłatą do odsetek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Prowadzę firmę należącą do sektora MŚP. Skorzystałam z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP od WUP. Potrzebuję środków na zachowanie płynności finansowej w warunkach niekorzystnej koniunktury spowodowanej (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń nie dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadków obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 jest możliwe, (...)  »
Nowe narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarcza 2.0. wprowadziła rozwiązania mające na celu wsparcie poszczególnych grup społecznych najbardziej (...)  »
PFR o wsparciu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 2
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na stronie internetowej www.pfrsa.pl zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do programu dotyczącego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i (...)  »
Ustalanie stanu zatrudnienia i spadku obrotów na potrzeby uzyskania subwencji z tarczy finansowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 1
Pierwszego dnia funkcjonowania programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm wypłacono 3,5 mln zł subwencji finansowych dla przeszło 1.000 firm. Mikrofirmy mogą (...)  »
Wnioskowanie o udzielenie mikropożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą. W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią zmalały moje obroty. Chciałbym wystąpić o pożyczkę udzielaną przez urząd pracy. 1) Czy każdy przedsiębiorca (...)  »
Pracownicy i zleceniobiorcy a status przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 3
Firma zatrudnia 10 pracowników, co w ujęciu średniorocznych etatów za 2019 r. daje 9,5 etatu. Dodatkowo zatrudnia 2 osoby na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) w (...)  »
Limit pomocy publicznej w związku z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 3
Zakład złożył wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z pandemią koronawirusa. Jaką maksymalną pomoc z tym związaną może otrzymać przedsiębiorstwo? Dofinansowanie wynagrodzeń (...)  »
Kolejny wniosek o dofinansowanie przy zmianie spadku obrotów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 3
Z wyliczeń pracodawcy wynika, że spadek obrotów do analogicznego okresu w 2019 r. wynosi 30%, co uprawnia go do złożenia wniosku o dofinansowane wynagrodzeń do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.