Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Wsparcie finansowe dla firm
Dofinansowanie wynagrodzeń z PUP i PFR 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Otrzymaliśmy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń za kwiecień, maj i czerwiec br. (art. 15zzb specustawy COVID-19). W lipcu br. skorzystaliśmy (...)  »
Rozliczanie wsparcia na kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Kwota dofinansowania projektu na kapitał obrotowy obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe bez wynagrodzeń i VAT. Stawki te rozliczane są poprzez osiągnięcie przez beneficjenta wskaźnika rezultatu projektu, (...)  »
Wykazywanie wynagrodzenia dla potrzeb dofinansowania z tarczy 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Firma występuje o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników na podstawie art. 15gg tarczy antykryzysowej. Czy, wypełniając dane dotyczące miesięcy objętych wsparciem, może do kwoty brutto wliczyć nadgodziny (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca mogą ubiegać się o wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Przyznawana pomoc stanowi (...)  »
Zmiany w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Tarcza 5.0 wprowadziła regulacje, na podstawie których osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych ustawowo branżach (według określonego PKD) mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie (...)  »
Średnie zatrudnienie a kwota zwrotu subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
W dniu 10 maja 2020 r. otrzymałem subwencję z PFR na 3 pracowników w łącznej kwocie 36 tys. zł. Na dzień 30 kwietnia 2020 r. (...)  »
Dodatek za pracę w nocy uwzględniony w kwocie wynagrodzenia 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Firma chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP z WUP (art. 15gg specustawy COVID-19). Czy w podanym we wniosku wynagrodzeniu można doliczyć dodatek za pracę (...)  »
Niepokryte straty wykluczą dotację do odsetek 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Spółka z o.o. jest dotknięta skutkami pandemii COVID-19. W związku z tym zamierza ubiegać się o pożyczkę płynnościową z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czy pożyczka (...)  »
Wsparcie dla sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla sektora kultury - Fundusz Wsparcia Kultury. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie (...)  »
Finansowanie wynagrodzeń pracowników 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Spółce przyznano dofinansowanie wynagrodzeń łącznie za 3 miesiące z powiatowego urzędu pracy (na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19). Otrzymała też subwencję finansową dla (...)  »
Co nowego we wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej? 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 polski ustawodawca przygotował szereg narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych jej negatywnymi skutkami gospodarczymi. Z dniem 1 października 2020 r. (...)  »
Subwencja PFR 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Jestem mikroprzedsiębiorcą. Uzyskałem ze środków PFR subwencję finansową. W jakim terminie należy wykorzystać uzyskane środki? Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Zatem, jeśli (...)  »
Z subwencji z PFR mogą być finansowane wydatki w kwocie netto - odpowiedź PFR na pytanie naszego Wydawnictwa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka pomoc może być (...)  »
Tarcza dla turystyki - nowe wsparcie w ramach przeciwdziałania COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 września 2020 r., pod poz. 1639, opublikowano ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Jestem beneficjentem premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skorzystałem ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne za marzec-maj 2020 r. na (...)  »
Wydatkowanie subwencji z PFR musi być przemyślane 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Firma uzyskała subwencję finansową dla mikroprzedsiębiorców. Czy z jej środków możemy opłacić zaległe faktury, które wpłynęły do firmy i zostały zaksięgowane przed datą otrzymania subwencji? (...)  »
Wsparcie dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1639 opublikowana została ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem (...)  »
Wyjaśnienie PFR
Wydatkowanie środków z subwencji PFR w kwocie netto czy brutto? 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W związku z wątpliwościami przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej PFR odnośnie rozliczania kwot wydatków z subwencji nasze Wydawnictwo skierowało pytania do (...)  »
Tymczasowe wsparcie dla firm dotkniętych kryzysem COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Rolnicy, w tym firmy z sektora MŚP, prowadzący działalność rolniczą mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc w związku z tym, że zostali dotknięci kryzysem związanym (...)  »
Ustalenie wartości pomocy udzielonej w ramach tarczy PFR 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Firma uzyskała subwencję z PFR dla MŚP. Planujemy ubiegać się jeszcze o inne dofinansowania. Czy pomoc z PFR to pomoc publiczna? Czy należy uwzględniać jej (...)  »
Wydatki finansowane z dotacji na kapitał obrotowy 
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Spółka otrzymała dotację na kapitał obrotowy ze środków unijnych w ramach tarczy antykryzysowej. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na bieżące funkcjonowanie podmiotu. PARP wskazuje wydatki, które (...)  »
Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń wypłaconego przez PUP 
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Korzystamy z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanego w ramach tarczy antykryzysowej przez powiatowy urząd pracy. Niedługo otrzymamy trzecią, ostatnią transzę pomocy. Czy musimy złożyć jakieś (...)  »
Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r. dla wybranych jednostek - projekt rozporządzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (z dnia 4 września 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów (...)  »
Definicja pracownika na potrzeby dofinansowania z tarczy 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Firma uzyskuje dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej, które wypłacane jest przez powiatowy urząd pracy. Czy zasadne jest pobieranie wsparcia na pracownika, który jest zatrudniony w (...)  »
Rozliczanie wsparcia udzielonego ze środków FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Duża część przedsiębiorców kończy właśnie korzystanie ze wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy pobierali świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, (...)  »
Wsparcie dla instytucji kultury i artystów dotkniętych skutkami pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Z dniem 5 września br. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Ustalanie spadku obrotów gospodarczych na potrzeby skorzystania z subwencji w ramach tarczy finansowej - objaśnienia Ministra Rozwoju 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów. (...)  »
Wsparcie dla artystów i twórców 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2020 r., pod poz. 1478, opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)  »
Finansowanie dodatkowych kosztów inwestycyjnych w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Przedsiębiorca z sektora MŚP z makroregionu Polski Wschodniej należący do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego ma w planach wystąpić o środki EFRR na dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie (...)  »
Zasiłek chorobowy i zwrot dofinansowania 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Spółka z powodu spadku obrotów gospodarczych w związku z COVID-19 złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do PUP na okres 3 miesięcy. Część pracowników zgłoszonych (...)  »
Alternatywa dla braku dostępu do środków z Funduszu Pracy i PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Przedsiębiorca przez 3 miesiące korzystał z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Dalej notuje spadek obrotów gospodarczych. Nie może (...)  »
Nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Przedsiębiorca tylko przez jeden miesiąc korzystał z dofinansowania wynagrodzeń ze środków FGŚP z wojewódzkiego urzędu pracy. Teraz wystąpi o dofinansowanie z Funduszu Pracy na okres (...)  »
Łączenie dofinansowań wynagrodzeń z PUP i WUP 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Spółka otrzymała dotację z PUP (art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19) za maj-lipiec br. Czy może otrzymać za sierpień-październik br. dofinansowanie ze środków FGŚP z (...)  »
Zmiana umów o pracę a prawo do umorzenia subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Skorzystaliśmy ze wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej przez PFR dla MŚP. Zastanawiamy się nad zmianą umów dla kilku pracowników. Dotychczasowe umowy o pracę chcielibyśmy (...)  »
Finansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych subwencją PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Uzyskałem subwencję wypłacaną w ramach tarczy finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich firm. Z uzyskanych środków planuję sfinansować m.in. częściowo wynagrodzenia pracowników, w tym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.