Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 na zleceniobiorcę 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Zamierzam wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z wojewódzkiego urzędu pracy ze środków FGŚP w związku z COVID-19. Czy dofinansowanie to przysługuje tylko w odniesieniu do (...)  »
Obowiązek informowania WUP o ustaniu stosunku pracy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W czerwcu (...)  »
Zawieszenie działalności po otrzymaniu dotacji na bieżące funkcjonowanie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację w wysokości 5 tys. zł na bieżące funkcjonowanie firmy. Przez jaki okres muszę prowadzić działalność gospodarczą, by nie zwracać (...)  »
Zakwestionowana kwota zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem decyzję określającą wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Nie zgadzam się z kwotą do zwrotu, gdyż w wymaganym okresie nie zredukowałem zatrudnienia. Jak wyjaśnić tę (...)  »
Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać (...)  »
Dotacja na bieżące funkcjonowanie firmy w związku z COVID-19 
Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł aż 5-krotnie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że prowadzą (...)  »
Spadek obrotów przy dotacji branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zamierzam wystąpić o dotację branżową w kwocie 5.000 zł. Jakie miesiące należy porównać, aby wykazać spadek obrotów? (pytanie nr 1350997) Dotację w kwocie do 5.000 (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kwiecień 2021 r. mimo posiadanej nadpłaty 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Prowadzę działalność na podstawie wpisu do CEIDG, oznaczoną kodem PKD 96.02.Z (zakład fryzjerski). Chcę skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ubezpieczeniowych należnych za kwiecień 2021 (...)  »
Pomoc dla turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych w związku z COVID-19 - informacja MRPiT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl) zamieściło informację w sprawie planowanej pomocy: dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, najemców galerii handlowych, branży (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Spółka z o.o. prowadząca działalność pod kodem PKD 82.30.Z otrzymała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP z WUP w ramach art. 15gga (...)  »
Zarządca sukcesyjny a możliwość uzyskania wsparcia z FGŚP w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Objąłem zarząd sukcesyjny w firmie zmarłego przyjaciela. Niestety w związku z pandemią i małą liczbą zleceń zamierzam wprowadzić przestój ekonomiczny. Czy jako zarządca mogę wystąpić (...)  »
Kolejne zmiany w udzielaniu pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
W dniu 20 maja 2020 r. Sejm RP uchwalił kolejną już nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Termin spłaty subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
W 2020 r. otrzymałem subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Działalność, którą prowadzę, nie uprawnia do 100% umorzenia subwencji. W jakim terminie i w ilu ratach (...)  »
Gwarancja COSME spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Do końca czerwca br. w związku z COVID-19 obowiązują preferencyjne prowizje za udzielenie gwarancji spłaty kredytu z regwarancją przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu (...)  »
Pożyczka 0% na łagodzenie skutków COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Stopa oprocentowania pożyczek ukierunkowanych na łagodzenie skutków COVID-19 po raz kolejny została obniżona. Pożyczka objęta pomocą publiczną na cele obrotowe lub inwestycyjne w pierwszym roku (...)  »
Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży skorygowana o zysk 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0. Teraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej rozliczeniu, w tym wykazać stratę (...)  »
Redukcja zatrudnienia i częściowy zwrot subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Jako mikroprzedsiębiorca w maju 2020 r. otrzymałem subwencję finansową PFR 1.0 w kwocie 216 tys. zł na utrzymanie działalności gospodarczej. Kod PKD dla prowadzonej działalności (...)  »
Wielokrotność korzystania z pomocy w formie dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prowadzę własną działalność gospodarczą. W związku z trwającą pandemią COVID-19 moje obroty drastycznie zmalały. Korzystałem już dwukrotnie ze wsparcia w postaci dotacji w kwocie 5.000 (...)  »
Wsparcie dla sklepików szkolnych oraz przewodników po muzeach 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19 (druk sejmowy 1145). Przewiduje on pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorców prowadzących sklepiki (...)  »
Umorzenie subwencji z tarczy finansowej 1.0 - informacja PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono wyjaśnienie w sprawie rozliczenia oraz umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W (...)  »
Konsekwencje zwolnienia pracownika przy umorzeniu subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Spółka jako mały przedsiębiorca otrzymała subwencję finansową PFR 1.0. Kod PKD prowadzonej działalności nie uprawnia do umorzenia subwencji w 100%. Od momentu złożenia wniosku o (...)  »
Oddział zagranicznej firmy i dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Oddział zagranicznej firmy, posiadającej siedzibę w innym kraju UE, jest zarejestrowany w KRS i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Zatrudnia pracowników na podstawie umów (...)  »
Sąd nie zawsze rozpatrzy odmowną decyzję o przyznaniu wsparcia z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Sąd nie posiada uprawnień do przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasadności odmowy w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP pracowników w sytuacji, gdy decyzja taka (...)  »
Istotne zmiany dla przedsiębiorców turystycznych i innych podmiotów przyjęte przez Radę Ministrów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników (...) obowiązujące od 26 kwietnia br. nie tylko przedłuża formy wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19, ale (...)  »
Przedsiębiorca zwolniony ze zwrotu subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję finansową 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, są zwolnieni z obowiązku jej zwrotu w całości pod warunkiem, że nadal prowadzą działalność gospodarczą (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w związku z COVID-19 a PIT - wyjaśnienie resortowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w (...)  »
Pomoc dla firm z tarczy branżowej przedłużona na kolejny okres 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r., pod poz. 713, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu (...)  »
ZUS przekazuje do PFR dane o zatrudnieniu 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl poinformował, że przekazuje do PFR dane płatników ubiegających się o umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach projektu Tarcza Finansowa (...)  »
Rozliczenie mikropożyczki z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
W maju 2020 r. otrzymałem mikropożyczkę 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem czynnym podatnikiem VAT i (...)  »
Kolejne przedłużenie i rozszerzenie tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Od 26 kwietnia 2021 r., z pewnymi wyjątkami, obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (...)  »
Przedłużenie pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia zamieściło komunikat dotyczący pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej. "(…) Wsparcie dla firm Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów (...)  »
Finansowanie preferencyjne z PFR 2.0 dla dużych firm 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników, bez względu na PKD, mogą składać wnioski do PFR o finansowanie preferencyjne w formie oprocentowanej (...)  »
Spadek obrotów a możliwość uzyskania wsparcia 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Prowadzę sklep internetowy. Nie zatrudniam pracowników. W ostatnich miesiącach odnotowałem spadek obrotów. Czy mogę ubiegać się o jakieś wsparcie? TAK. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.