Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 08.03.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Wsparcie uzyskane w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 - skutki w CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, np. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, mikropożyczkę, subwencję (...)  »
Wsparcie z tarczy dla przedsiębiorcy działającego krócej niż rok 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
W lipcu 2020 r. uruchomiłem firmę. Moje przeważające PKD uprawnia mnie do wsparcia w ramach tarczy branżowej. Chciałbym ubiegać się o dotację. Czy jest to (...)  »
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wyjaśnia
Wsparcie z FGŚP również dla zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
Przepis art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 przewiduje świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 tej (...)  »
Wymiar czasu pracy przy wsparciu z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Prowadzę hotel. Zamierzam wystąpić o wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń. W jaki sposób mam określić wymiar czasu pracy osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, jeśli (...)  »
Ułatwienia dla beneficjentów pomocy z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Przedsiębiorcy, którzy chcą doposażyć stanowisko pracy, przyjmując do firmy osobę bezrobotną, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ten cel. Wypłacane jest ono ze środków Funduszu (...)  »
Dopłata do wynagrodzenia z dwóch źródeł 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozliczane są wynagrodzenia personelu projektu. Czy fakt, że są częściowo finansowane z EFS, blokuje możliwość ubiegania się (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Tylko w marcu i kwietniu br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS na maksymalny okres trzech miesięcy. Jest (...)  »
Wsparcie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Na mocy przepisów tarczy branżowej wybrani przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców mogą wnioskować o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony (...)  »
Wysokość subwencji PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, z tym że nie jest to moja działalność przeważająca. Odnotowałam spadek przychodów z powodu (...)  »
Interpretacja kosztów stałych na potrzeby wyliczenia subwencji PFR 2.0 dla małych i średnich firm 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Przedsiębiorca chce wystąpić o subwencję finansową PFR 2.0. Ponieważ nie jest mikroprzedsiębiorcą, wysokości subwencji finansowej nie może obliczyć na podstawie kwot bazowych, tylko w oparciu (...)  »
Przedłużenie pomocy publicznej COVID-19 z nowymi limitami kwotowymi 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do końca 2021 r. przedłużono stosowanie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym limity pomocy (...)  »
Dotacja dla firmy powstałej w 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W zeszłym roku rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej (katering). Niestety nie przynosi ona takich dochodów, jakich się spodziewałam. Czy prowadząc działalność przez niespełna (...)  »
Bonem turystycznym można opłacić usługę bez noclegu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jestem przewodnikiem turystycznym. Czy to prawda, że mogę się zarejestrować i akceptować płatności bonem turystycznym? Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego (...)  »
Wsparcie na utworzenie stanowiska pracy a pomoc z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Z wykorzystaniem środków z PFRON doposażyłem dwa stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, które skierowane zostały do firmy przez urząd pracy. Umowy o wsparcie nadal trwają. Niestety (...)  »
Zakład aktywności zawodowej może wystąpić o refundację 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę zakład aktywności zawodowej. W związku ze zmniejszającą się liczbą zamówień spowodowaną sytuacją epidemiczną podjęta została decyzja o wstrzymaniu prowadzonych prac (wprowadzono przestój). Czy to (...)  »
Subwencja PFR i zaległości w ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Przedsiębiorca na skutek spadku przychodów w związku z pandemią złożył wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Czy zaległości w opłacaniu składek ZUS (...)  »
Nowe wsparcie dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych przychodów 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Znowelizowane przepisy specustawy w sprawie COVID-19 wprowadzają mechanizm wsparcia przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Dofinansowanie przysługuje za miesiące obowiązywania ograniczeń (...)  »
Obowiązek zwrotu mikropożyczki udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) i dodatkowo jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. W 2020 r. w maju i listopadzie otrzymałem mikropożyczkę w ramach obu działalności. (...)  »
Rozszerzenie tarczy finansowej 2.0 o nowe branże - uchwała Rady Ministrów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Jak informowaliśmy w BI nr 3 z 20 stycznia 2021 r., Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wsparcia przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami (...)  »
Definiowanie kosztów stałych na potrzeby tarczy finansowej 2.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 dla małych i średnich (...)  »
Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydłuża formy wsparcia przewidziane w tarczy branżowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19. Dotyczy to (...)  »
Ułatwienia dla korzystających z refundacji kosztów stanowiska pracy 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą zdecyduje się na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu bądź niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, może (...)  »
Podatek dochodowy i grant na kapitał obrotowy 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Firma (osoba fizyczna) otrzymała grant na kapitał obrotowy w związku z pandemią COVID-19 w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowanego przez Opolskie (...)  »
Wysokość subwencji dla mikro-, małych i średnich firm w Tarczy Finansowej PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Podstawowym kryterium dostępu do subwencji finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm jest zatrudnienie choć jednego pracownika na podstawie umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2019 (...)  »
PFRON w sprawie wsparcia przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152), które weszło w życie z (...)  »
Brak subwencji PFR za naruszenie zakazów w związku z pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Przedsiębiorca wystąpi o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Czy złamanie zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (czasowe ograniczenie w jej prowadzeniu) ustanowionych (...)  »
Wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej na nowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Z dniem 26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w związku z COVID-19 - nowe stanowisko organów podatkowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Czego dotyczy problem? Niektórzy przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogli uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) dofinansowanie (...)  »
Wsparcie z tarczy branżowej 6.0 a dofinansowanie z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Tarcza branżowa 6.0 to kolejna tarcza antykryzysowa, której głównym celem jest wsparcie finansowe firm z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. Czy wsparcie (...)  »
Pożyczka obrotowa na finansowanie wypłaty wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Firma ma problemy z finansowaniem wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. W 2020 r. skorzystaliśmy ze wsparcia w postaci dopłat do pensji udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej. (...)  »
Ustalenie kwoty zwrotu subwencji z PFR w przypadku wykazania straty na sprzedaży 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Firma otrzymała subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Czy przy obliczaniu kwoty zwrotu subwencji jako stratę na sprzedaży netto musimy porównać sprzedaż po dniu (...)  »
Nowości w funduszowej specustawie COVID-19 przy realizacji projektów 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Ramy czasowe stosowania rozwiązań mających na celu płynną realizację i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w warunkach kryzysu wywołanego pandemią zostały przedłużone do 31 (...)  »
Wnioskowanie o dotację branżową po uzyskaniu mikropożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Prowadzę działalność w branży gastronomicznej (mikroprzedsiębiorstwo). W 2020 r. korzystałem z kilku form wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej, w tym m.in. z mikropożyczki. Pod (...)  »
Planowane dalsze wsparcie dla uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono informację o przyjęciu rozporządzenia w sprawie kolejnego wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Z (...)  »
Nowości w dofinansowaniu wynagrodzeń i dotacji na pokrycie kosztów działalności 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.