Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Dofinansowanie wynagrodzeń i dotacja na pokrycie kosztów działalności dla nowych branż 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki w jednostkach oświatowych, które odnotowały spadek przychodów na skutek COVID-19, wprowadzono dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności, która może być przyznana (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień organów podatkowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej. Otrzymana subwencja może/mogła być umorzona w części (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i ich rozliczenie w projekcie EFS 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Spółka realizuje projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków EFS i skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Ponieważ wydatkami kwalifikowalnymi (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a kod PKD 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W 2020 r. otrzymałam subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Prowadzę działalność o kodzie PKD 96.02.Z, a w styczniu 2020 r. aktualizowałam wpis do CEIDG (...)  »
Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po (...)  »
Zmiany uchwał w sprawie tarczy finansowej PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Rada Ministrów w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm oraz (...)  »
Wsparcie turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych - nowelizacja specustawy opublikowana 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2021 r., pod poz. 1192, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Wartość pomocy publicznej dla umorzenia subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Firma otrzymała subwencję finansową 1.0 z PFR, która podlega tylko częściowemu umorzeniu, pozostałą część przedsiębiorca będzie musiał spłacić. Czy cała kwota otrzymanej subwencji stanowi dla (...)  »
Zwrot dotacji w przypadku niewłaściwego określenia statusu firmy 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Przedsiębiorca otrzymuje dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia. Dla określenia statusu firmy przy ubieganiu się o (...)  »
Dofinansowania z różnych źródeł a wyliczenie spadku obrotu 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W firmie transportu pasażerskiego jedynymi przychodami są dofinansowania z różnych źródeł. Jedne są przychodami, inne nie są. Czy np. te z Funduszu Pracy, które są (...)  »
Dotacja na nabycie środków trwałych rekompensująca COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Prowadzę działalność gospodarczą w obszarze turystyki na terenie województwa dolnośląskiego. Firma zalicza się do sektora MŚP i odnotowuje ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Czy przedsiębiorca może ubiegać (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Z dniem 23 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Brak przychodu i dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.90.A. Czy mogę otrzymać dotację 5 tys. zł, jeżeli od lutego 2020 r. nie generuję żadnego przychodu ze (...)  »
Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na (...)  »
Zmiany w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla (...)  »
Dofinansowanie z PFRON a wsparcie antykryzysowe 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zatrudniam osoby niepełnosprawne, na które pobieram dofinansowanie z PFRON. Czy korzystając z tej formy pomocy mogę wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń udzielane dla mojej branży przez (...)  »
Ponowna dotacja na bieżące koszty 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Jako mikroprzedsiębiorca otrzymałem pożyczkę w wysokości 5 tys. zł z powiatowego urzędu pracy na utrzymanie działalności gospodarczej w związku z pandemią. Teraz zamierzam ubiegać się (...)  »
Średnie zatrudnienie przy subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Spółka niebędąca mikroprzedsięborcą otrzymała w 2020 r. subwencję finansową z PFR. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jest uprawniona do umorzenia subwencji w 100%. (...)  »
Fakultatywne zwolnienie z podatku od nieruchomości 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo i nie zatrudniam pracowników. Nie otrzymałem żadnej pomocy publicznej COVID-19, a wciąż ponoszę straty spowodowane pandemią. Mam do zapłaty ponad 9 tys. zł (...)  »
Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 na zleceniobiorcę 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Zamierzam wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z wojewódzkiego urzędu pracy ze środków FGŚP w związku z COVID-19. Czy dofinansowanie to przysługuje tylko w odniesieniu do (...)  »
Obowiązek informowania WUP o ustaniu stosunku pracy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W czerwcu (...)  »
Zawieszenie działalności po otrzymaniu dotacji na bieżące funkcjonowanie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację w wysokości 5 tys. zł na bieżące funkcjonowanie firmy. Przez jaki okres muszę prowadzić działalność gospodarczą, by nie zwracać (...)  »
Zakwestionowana kwota zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem decyzję określającą wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Nie zgadzam się z kwotą do zwrotu, gdyż w wymaganym okresie nie zredukowałem zatrudnienia. Jak wyjaśnić tę (...)  »
Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać (...)  »
Dotacja na bieżące funkcjonowanie firmy w związku z COVID-19 
Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł aż 5-krotnie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że prowadzą (...)  »
Spadek obrotów przy dotacji branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zamierzam wystąpić o dotację branżową w kwocie 5.000 zł. Jakie miesiące należy porównać, aby wykazać spadek obrotów? (pytanie nr 1350997) Dotację w kwocie do 5.000 (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kwiecień 2021 r. mimo posiadanej nadpłaty 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Prowadzę działalność na podstawie wpisu do CEIDG, oznaczoną kodem PKD 96.02.Z (zakład fryzjerski). Chcę skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ubezpieczeniowych należnych za kwiecień 2021 (...)  »
Pomoc dla turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych w związku z COVID-19 - informacja MRPiT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl) zamieściło informację w sprawie planowanej pomocy: dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, najemców galerii handlowych, branży (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Spółka z o.o. prowadząca działalność pod kodem PKD 82.30.Z otrzymała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP z WUP w ramach art. 15gga (...)  »
Zarządca sukcesyjny a możliwość uzyskania wsparcia z FGŚP w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Objąłem zarząd sukcesyjny w firmie zmarłego przyjaciela. Niestety w związku z pandemią i małą liczbą zleceń zamierzam wprowadzić przestój ekonomiczny. Czy jako zarządca mogę wystąpić (...)  »
Kolejne zmiany w udzielaniu pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
W dniu 20 maja 2020 r. Sejm RP uchwalił kolejną już nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Termin spłaty subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
W 2020 r. otrzymałem subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Działalność, którą prowadzę, nie uprawnia do 100% umorzenia subwencji. W jakim terminie i w ilu ratach (...)  »
Gwarancja COSME spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Do końca czerwca br. w związku z COVID-19 obowiązują preferencyjne prowizje za udzielenie gwarancji spłaty kredytu z regwarancją przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu (...)  »
Pożyczka 0% na łagodzenie skutków COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Stopa oprocentowania pożyczek ukierunkowanych na łagodzenie skutków COVID-19 po raz kolejny została obniżona. Pożyczka objęta pomocą publiczną na cele obrotowe lub inwestycyjne w pierwszym roku (...)  »
Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży skorygowana o zysk 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0. Teraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej rozliczeniu, w tym wykazać stratę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.