Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Weryfikacja dokumentów przy rozliczeniu subwencji finansowej PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Spółka należąca do sektora MŚP (średnie przedsiębiorstwo) otrzymała subwencję finansową PFR 2.0. Czy oświadczenie o rozliczeniu musi być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki? (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorców objętych aktualnymi obostrzeniami 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Zwolnienie ze składek ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji - to trzy instrumenty pomocowe, które mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia 2021 r. funkcjonują w (...)  »
Rozliczenie subwencji finansowej PFR 2.0 udzielonej mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Jako mikroprzedsiębiorca otrzymałem subwencję finansową z rządowego programu PFR 2.0. W jakim czasie należy rozliczyć subwencję? Czy zostanę zwolniony z obowiązku zwrotu subwencji w całości, (...)  »
Do 15 stycznia 2022 r. MŚP mają czas na złożenie oświadczenia na potrzeby umorzenia subwencji z PFR z tarczy 2.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wspólnie z bankami rozpoczął - od 18 listopada 2021 r. - proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla małych (...)  »
Wydłużony termin na rozliczenie nadwyżki subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Jako mały przedsiębiorca otrzymałem subwencję finansową z rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Jakie warunki należy spełnić, by subwencja została umorzona w całości, (...)  »
Zawężenie przypadków zwrotu pomocy z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia na nieuprawnionego pracownika, zwróci tylko to dofinansowanie, a nie całość środków na wszystkich pracowników. Wsparcie dostaną firmy, dla których nie (...)  »
Rozliczenie subwencji finansowej PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
W celu rozliczenia subwencji PFR 2.0 mikro-, mały lub średni przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o rozliczeniu poprzez bankowość elektroniczną. Złożenie takiego oświadczenia polega na (...)  »
Łatwiej o pożyczkę na biznes z programu Wsparcie w starcie 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Nowe rozwiązania wprowadzone do rządowego programu Wsparcie w starcie jeszcze bardziej uelastyczniają realizację obowiązków wynikających z umów pożyczki, co ma ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie trudnej sytuacji (...)  »
Wydłużenie terminu rozliczenia nadwyżki z tarczy 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że został wydłużony do 15 marca 2022 r. termin, w jakim przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19, będą mogli (...)  »
Odsetki od zwrotu pomocy z FGŚP i Ordynacja podatkowa 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Beneficjent rozliczył środki na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparcie zostało przyznane na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19. Przedsiębiorca dokonał (...)  »
Zwrot dotacji z FGŚP na łagodniejszych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie wynagrodzeń (w tym składek ZUS) z FGŚP na tych samych pracowników, ale w innym (...)  »
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Prowadzę obiekt noclegowy (PKD 55.20.Z). Jako mikroprzedsiębiorca z powiatowego urzędu pracy otrzymałem trzykrotnie dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. (...)  »
Bon na cyfryzację nie tylko dla najbardziej poszkodowanych pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Spółka wystąpiła o dofinansowanie zakupu usług programistycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 6.2). Czy dla ubiegania się o (...)  »
Powiązanie, partnerstwo jako relacje z innymi przedsiębiorcami w kontekście limitu pomocy COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Tylko dotacje, zwolnienie z opłacania składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń objęte sekcją 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy państwa (...) obwarowane są limitami kwotowymi pomocy publicznej (...)  »
Dzień udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości a formularz informacji 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Przedsiębiorcy przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków) w związku z pogorszeniem płynności finansowej z powodu COVID-19. Pomoc przyznano na podstawie uchwały rady gminy. (...)  »
Wsparcie dla uczestnika projektu a podatek dochodowy 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Dofinansowanie wynagrodzenia w ramach projektów przeciwdziałających skutkom COVID-19 realizowanych przez powiatowe urzędy pracy stanowi przychód podatkowy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Korzystający bezpośrednio ze wsparcia (...)  »
Bon na cyfryzację, czyli 85% dofinansowanie na usługi programistyczne 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
W firmie (MŚP) ma być udoskonalony proces jej funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19 przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Czy zakup usług programistycznych i oprogramowania oraz sprzętu (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorcy użytkownika 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Pracodawca otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19. Przy określeniu statusu firmy nie uwzględnił pracowników tymczasowych, (...)  »
Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Dla osób, które utraciły pracę z powodu pandemii COVID-19, podmiot świadczący usługi dla przedsiębiorców chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego uczestnikom będą (...)  »
Procedura spłaty subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Po rozliczeniu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju firma otrzymała za pośrednictwem bankowości elektronicznej harmonogram spłaty subwencji. Czy przedsiębiorca może rozwiązać z bankiem umowę o (...)  »
Odroczenie i rozłożenie na raty podatku z powodu pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Ze względu na pandemię przedsiębiorca wystąpi do urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w postaci zaliczki na PIT. Czy ulga będzie stanowiła dla (...)  »
Łączenie subwencji PFR 2.0 z dofinansowaniem wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Przedsiębiorca nie może łączyć dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy finansowej dla MŚP 2.0 w (...)  »
Przelew praw i obowiązków wynikających z umowy subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
W tym roku otrzymałem subwencję finansową 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze przed rozliczeniem subwencji zamierzam przekształcić firmę (indywidualna działalność prowadzona przez osobę fizyczną) w (...)  »
Przeznaczenie dotacji na opłacenie rat kredytu 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Prowadzę sklepik szkolny. W ramach wsparcia antykryzysowego otrzymałem z urzędu pracy dotację w kwocie 5.000 zł. Czy środkami z tej dotacji mogę opłacić raty kredytu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę a dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Prowadzę sklepik w jednostce oświatowej (PKD 47.11.Z) i otrzymuję dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. W (...)  »
Konsekwencje niewłaściwego wydatkowania subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Jako nauczyciel prowadzę działalność gospodarczą (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji). Otrzymałem subwencję finansową z PFR 2.0. Czy mogę z subwencji sfinansować zakup środków trwałych (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP i umowa cywilnoprawna 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Na dzień 30 września 2020 r. prowadziłam działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą środków spożywczych, papierniczych w szkole (PKD 47.11.Z). Osiągnęłam spadek przychodów uprawniający do pozyskania (...)  »
Łączenie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP z subwencją PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Spółka z o.o. prowadząca działalność pod kodem PKD 82.30.Z otrzymała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy na miesiące maj, czerwiec, lipiec 2021 r. ze środków (...)  »
Umorzenie nienależnie pobranej pożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Otrzymałem pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z urzędu pracy na podstawie art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. Pożyczka była pobrana nienależnie, w związku (...)  »
Status firmy i limity kwotowe pomocy COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Dla określenia dostępnego limitu kwotowego pomocy publicznej COVID-19 bierze się pod uwagę również pomoc z tego tytułu, jaką otrzymały podmioty powiązane z przedsiębiorcą, w tym (...)  »
Zmiany w Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju 
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
W Tarczy finansowej 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wprowadzono udogodnienia w postaci możliwości złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania w (...)  »
Rozwiązanie problemu zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Spółka z o.o. skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP na maksymalny okres trzech miesięcy oraz zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w (...)  »
Umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty nienależnie pobranej pomocy z tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Powiatowe urzędy pracy mają możliwość umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych instrumentów pomocowych. Zastosowanie ulg (...)  »
Dotacja dla prowadzącego sklepik szkolny 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Prowadzę sklepik w szkole artystycznej. W roku szkolnym 2020/2021 w związku z wprowadzonymi obostrzeniami moje dochody z działalności były minimalne. Czy o wsparcie w postaci (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a zleceniobiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Na podstawie decyzji PFR firma nie otrzymała pełnego zwolnienia 25% z tytułu zatrudnienia, tylko 21%. Do wypełnienia wniosku przyjęto pracowników na umowę o pracę (bez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.