Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Redukcja zatrudnienia i częściowy zwrot subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Jako mikroprzedsiębiorca w maju 2020 r. otrzymałem subwencję finansową PFR 1.0 w kwocie 216 tys. zł na utrzymanie działalności gospodarczej. Kod PKD dla prowadzonej działalności (...)  »
Wielokrotność korzystania z pomocy w formie dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prowadzę własną działalność gospodarczą. W związku z trwającą pandemią COVID-19 moje obroty drastycznie zmalały. Korzystałem już dwukrotnie ze wsparcia w postaci dotacji w kwocie 5.000 (...)  »
Wsparcie dla sklepików szkolnych oraz przewodników po muzeach 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19 (druk sejmowy 1145). Przewiduje on pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorców prowadzących sklepiki (...)  »
Umorzenie subwencji z tarczy finansowej 1.0 - informacja PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono wyjaśnienie w sprawie rozliczenia oraz umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W (...)  »
Konsekwencje zwolnienia pracownika przy umorzeniu subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Spółka jako mały przedsiębiorca otrzymała subwencję finansową PFR 1.0. Kod PKD prowadzonej działalności nie uprawnia do umorzenia subwencji w 100%. Od momentu złożenia wniosku o (...)  »
Oddział zagranicznej firmy i dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Oddział zagranicznej firmy, posiadającej siedzibę w innym kraju UE, jest zarejestrowany w KRS i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Zatrudnia pracowników na podstawie umów (...)  »
Sąd nie zawsze rozpatrzy odmowną decyzję o przyznaniu wsparcia z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Sąd nie posiada uprawnień do przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasadności odmowy w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP pracowników w sytuacji, gdy decyzja taka (...)  »
Istotne zmiany dla przedsiębiorców turystycznych i innych podmiotów przyjęte przez Radę Ministrów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników (...) obowiązujące od 26 kwietnia br. nie tylko przedłuża formy wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19, ale (...)  »
Przedsiębiorca zwolniony ze zwrotu subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję finansową 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, są zwolnieni z obowiązku jej zwrotu w całości pod warunkiem, że nadal prowadzą działalność gospodarczą (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w związku z COVID-19 a PIT - wyjaśnienie resortowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w (...)  »
Pomoc dla firm z tarczy branżowej przedłużona na kolejny okres 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r., pod poz. 713, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu (...)  »
ZUS przekazuje do PFR dane o zatrudnieniu 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl poinformował, że przekazuje do PFR dane płatników ubiegających się o umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach projektu Tarcza Finansowa (...)  »
Rozliczenie mikropożyczki z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
W maju 2020 r. otrzymałem mikropożyczkę 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem czynnym podatnikiem VAT i (...)  »
Kolejne przedłużenie i rozszerzenie tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Od 26 kwietnia 2021 r., z pewnymi wyjątkami, obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (...)  »
Przedłużenie pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia zamieściło komunikat dotyczący pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej. "(…) Wsparcie dla firm Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów (...)  »
Finansowanie preferencyjne z PFR 2.0 dla dużych firm 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników, bez względu na PKD, mogą składać wnioski do PFR o finansowanie preferencyjne w formie oprocentowanej (...)  »
Spadek obrotów a możliwość uzyskania wsparcia 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Prowadzę sklep internetowy. Nie zatrudniam pracowników. W ostatnich miesiącach odnotowałem spadek obrotów. Czy mogę ubiegać się o jakieś wsparcie? TAK. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający (...)  »
Tylko definitywne rozstrzygnięcie blokuje pomoc publiczną COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych (...)  »
Kumulacja pomocy publicznej z PFR i subsydia płacowe 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
W tym samym okresie przedsiębiorca może łączyć dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Pracy/EFS oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Łączne dofinansowanie z dwóch źródeł nie może (...)  »
Dotacja branżowa dla firm 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 powoduje wprowadzanie kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie ograniczanie możliwości prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w kolejnych branżach. Obecnie dostępne (...)  »
Wsparcie z FGŚP do pensji cudzoziemca 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami zmuszony jestem wystąpić o wypłatę wsparcia z FGŚP do wynagrodzeń pracowników. W firmie zatrudniam kilku (...)  »
Rozliczenie dofinansowania na ochronę miejsc pracy z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Firma otrzymała środki na ochronę miejsc pracy z FGŚP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19. Środki należy rozliczyć z wojewódzkim urzędem pracy w (...)  »
Będą zmiany w tarczy finansowej PFR dla dużych firm 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację o przyjęciu - w dniu 19 marca 2021 r. - uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w (...)  »
Rozpoczęcie procesu umorzeń tarczy finansowej 1.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfrsa.pl) poinformowano, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 (...)  »
Projekt kolejnych zmian w przepisach związanych z pandemią 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt kolejnej nowelizacji tzw. specustawy. Projekt ten został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w (...)  »
Wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Mikroprzedsiębiorca osiągnął przychód w marcu 2021 r. o ponad 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Czy w związku z tym może ubiegać (...)  »
Zasady i warunki zwrotu wsparcia z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Spółka otrzymała wsparcie finansowe z PFR w dniu 4 maja 2020 r. w związku z COVID-19. Prowadzi księgi rachunkowe. Czy dla uzyskania umorzenia subwencji finansowej (...)  »
Właściwe PKD ważne przy ubieganiu się o pomoc z tarczy 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
W momencie, kiedy wsparcie państwa w czasach pandemii koronawirusa zostało ograniczone do określonych branż, weryfikowanych na podstawie PKD, prawidłowe określenie rodzaju wykonywanej działalności w CEIDG (...)  »
Ponowne dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
W 2020 r. firma z powodu spadku obrotów gospodarczych w związku z pandemią otrzymała dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres jednego miesiąca z powiatowego urzędu pracy (...)  »
Rozliczenie dotacji na kapitał obrotowy 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Firma otrzymała grant na kapitał obrotowy w listopadzie 2020 r. w kwocie 66 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (poddziałanie 2.1.1). Podatnik prowadzi (...)  »
Rozliczanie pomocy antykryzysowej udzielanej ze środków FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa polski ustawodawca przewidział wiele form wsparcia dla przedsiębiorców. Jedno z nich stanowi świadczenie na rzecz ochrony (...)  »
Dofinansowanie z PFRON i wsparcie z tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Zatrudniam osoby niepełnosprawne, na które pobieram dofinansowanie z PFRON. Zamierzam wystąpić o wsparcie w ramach tarczy branżowej, udzielane w postaci dopłat do wynagrodzenia w kwocie (...)  »
Ustalanie spadku obrotów przy wnioskowaniu o kolejną dotację 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Branża, w której prowadzę działalność, uprawniona jest do pomocy w ramach tzw. tarczy branżowej. Wiem, że mogę po raz drugi złożyć wniosek o dotację na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.