Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Pracownica 16 sierpnia 2022 r. kończy urlop rodzicielski. Ma do wykorzystania zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Stwierdziła jednak, że nie będzie teraz wykorzystywała tych urlopów. (...)  »
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 - po zmianach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko w okresie przejściowym 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1301 opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez (...)  »
Odwołanie epidemii a badania i szkolenia pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Od 16 maja 2022 r. na obszarze Polski odwołano stan epidemii oraz jednocześnie ogłoszono (do odwołania) stan zagrożenia epidemicznego. Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej (...)  »
Świadczenie pracy zdalnej i zawieszenie odpisu na ZFŚS w okresie zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
W 2020 r. zawiesiliśmy odprowadzanie odpisu na ZFŚS na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią. Również na mocy tych przepisów wielu pracowników naszej firmy (...)  »
Badania lekarskie i szkolenia bhp po odwołaniu stanu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Stan epidemii w Polsce został zniesiony, natomiast ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Czy po zniesieniu stanu epidemii powinno się wysyłać pracowników na badania okresowe i szkolenia (...)  »
Stosowanie przepisów specustawy dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności po odwołaniu stanu epidemii 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownika, który przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia tego orzeczenia (art. 2a ust. 1 ustawy (...)  »
Ważność orzeczenia i dokumentu wydanego przez lekarza medycyny pracy 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Zatrudniam osobę, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na jej wniosek wydane zostało zaświadczenie lekarskie potwierdzające zgodę lekarza medycyny pracy na wykonywanie pracy w (...)  »
Przeprowadzanie badań wstępnych i przesłanki zwolnienia z badań 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Realizacja tego obowiązku następuje m.in. (...)  »
Kwarantanna w dniach wolnych od pracy a wynagrodzenie za cały przepracowany miesiąc 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie na pełny etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł. Przez cały styczeń 2022 r. pracował od poniedziałku (...)  »
Upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności a normy czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z końcem lutego br. upływa termin ważności tego orzeczenia. Złożył on wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, ale (...)  »
Rozwiązanie umowy drogą korespondencyjną w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Pracodawca wysłał pracownikowi listem poleconym oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika (na podstawie art. 53 K.p.). Pracownik nie (...)  »
Zwolnienie z badań okresowych nie jest obowiązkowe 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
W ostatnim czasie wielu naszym pracownikom skończyła się ważność badań okresowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie epidemii nie musimy ich kierować na nowe badania, (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy pozabudżetowi, w tym zatrudniający (...)  »
Zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Zatrudniliśmy emeryta z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na orzeczeniu jest napisane, że jest ono ważne do 31 sierpnia 2021 r. Czy to orzeczenie jest (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika uregulowano w Kodeksie pracy. Umożliwiają one realizację potrącenia tylko w określonych granicach i wysokości. Dodatkowo przy większości potrąceń należy (...)  »
Zmiana organizacji pracy w DPS w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Prowadzimy całodobowy dom opieki (założony przez związek wyznaniowy). W naszym domu zdarzają się przypadki zakażenia COVID-19, dlatego chcemy, aby pracownicy przez jakiś czas pracowali w (...)  »
Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o zaszczepieniu pracownika - projekt przepisów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Pracownik ma dużo dni niewykorzystanego urlopu. Pracodawca chce mu go udzielić, ale pracownik nie zgadza się na zaproponowane terminy. Istnieje więc ryzyko, że do końca (...)  »
Prawo do odwołania z urlopu w przypadku choroby osoby zastępującej pracownika 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Uzyskaliśmy informację, że osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym uległa zarażeniu wirusem COVID-19. Czy może to stanowić podstawę do odwołania pracownika z (...)  »
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)  »
Nagrody dla pracowników za zaszczepienie się przeciw COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Czy pracodawca może w jakiś sposób nagradzać pracowników, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19? Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W prawie pracy różnicowanie (...)  »
Dni wolne na szczepienia przeciwko COVID-19 - stanowisko GIP 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Udział w szczepieniu jest jedną z okoliczności uprawniających pracownika do skorzystania ze zwolnienia od pracy. Jak wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...)  »
Dzień wolny na zaszczepienie się przeciw COVID-19 - stanowisko GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Szczepienie przeciw COVID-19 ma charakter dobrowolny. Jak już pisaliśmy, wobec trwającego stanu epidemii na pracodawcy ciąży jednak obowiązek zwolnienia pracownika od pracy na czas zaszczepienia (...)  »
Specustawa bez wpływu na zaświadczenie o normach czasu pracy dla niepełnosprawnego 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)  »
Wliczanie kwarantanny i izolacji do nieobecności z powodu choroby 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Pracownik o stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy jest chory od dłuższego czasu. Okres choroby rozpoczął się od kwarantanny z powodu COVID-19, potem była izolacja, a (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Wykorzystanie dnia wolnego za sobotnie święto w przypadku odbywania kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Stosujemy czteromiesięczny okres rozliczeniowy, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Za 1 maja 2021 r. - Święto Państwowe, (...)  »
Podwyższona kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń, ale nie z zasiłków 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik przez cały maj 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego. Na początku tego miesiąca jego wynagrodzenie (...)  »
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Prowadzimy działalność sezonową, która wymusza w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie dodatkowych pracowników. Ponieważ wszyscy przebywają w tej samej hali, gdzie nie istnieje możliwość zachowania (...)  »
Stosowanie w okresie pandemii szczególnych norm czasu pracy wobec osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu objęcia kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownica, która od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym udzielonym jej na 3 tygodnie, została objęta kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem (została skierowana na (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a wykorzystanie urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik od 2 tygodni przebywa na kwarantannie i świadczy w tym czasie pracę zdalną. Zgłosił za pośrednictwem e-maila wniosek o udzielenie mu kilku dni urlopu. (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownica wróciła do pracy po długim okresie korzystania z zasiłku opiekuńczego. Ma dużo zaległego urlopu, w związku z tym pracodawca chciałby ułożyć grafik jego wykorzystania, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.