Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Prawo pracy
Nowelizacja specustawy w zakresie prawa pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Zmiany w zakresie zwolnienia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym (...)  »
Zmiany w specustawie w sprawie COVID-19 w zakresie młodocianych 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) wprowadzono zmiany (...)  »
Wypłata świadczenia postojowego, w tym dodatkowego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Dodatkowe świadczenie postojowe Ustawa z dnia 17 września 2020 r. dodaje do specustawy art. 15zs1, na mocy którego osoby wymienione w tym przepisie mogą od (...)  »
Procedura zmniejszania zatrudnienia w sferze budżetowej z powodu COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
1. Zasady ogólne zmniejszania zatrudnienia W razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu (...)  »
Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W sierpniu 2020 r. obniżyliśmy pracownikom (na jeden miesiąc) wymiar czasu pracy o 20% na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Proporcjonalnie obniżyliśmy im (...)  »
Aktualizacja ryzyka zawodowego w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wymaga od pracodawcy podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających pracowników przed zakażeniem. Wirus SARS-CoV-2 powinien być traktowany jako nowe zagrożenie (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za urlop po zmianie wymiaru czasu pracy i "odwieszeniu" wypłaty premii 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Na podstawie art. 15g specustawy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. wprowadziliśmy obniżony wymiar czasu pracy oraz zawiesiliśmy wypłatę miesięcznej, zmiennej premii (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego obniżonego w związku z COVID-19 i jego wykazanie w świadectwie pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
1) Na koniec października 2020 r. rozwiąże się umowa o pracę pracownika, który w okresie 3 miesięcy (od kwietnia do czerwca br.) miał obniżony do (...)  »
Tarcza antykryzysowa w sprawach pracowniczych w opinii urzędów 
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, zaczęto wprowadzać przepisy antykryzysowe związane z tymi stanami. Przepisy te, zwane tarczą antykryzysową, zmodyfikowały ogólne regulacje (...)  »
Do końca września br. trzeba odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS 
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odprowadzają odpis na ten Fundusz w dwóch terminach. Pierwszy termin - do 31 maja danego roku, w (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych na mocy specustawy - stanowisko MRPiPS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zgodnie z art. 15gd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. (...)  »
Czy można żądać od pracownika wykonania testu na COVID-19? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pracodawca może żądać od pracownika wykonania testu na COVID-19 tylko wtedy, gdy polecenie jego przeprowadzenia w danym zakładzie pracy wydał Główny Inspektor Sanitarny (GIS) lub (...)  »
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Jeśli nie zachodzą żadne obiektywne przeszkody, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany - zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikiem - w roku (...)  »
Wydłużenie pracy zdalnej i organizacji pracy w DPS w okresie epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 tzw. specustawy, praca zdalna może być wykonywana, w celu przeciwdziałania COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu (...)  »
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na COVID-19 za pomocą metody Risc Score 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
1. Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego Ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym, wypłata świadczenia urlopowego i odprowadzenie odpisu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
1) Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie ZFŚS mamy przewidziane dopłaty do wypoczynku dla osób uprawnionych i ich rodzin. Kilku pracowników wystąpiło (...)  »
Odprawa emerytalna także z ograniczeniami 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. specustawy w sprawie COVID-19, (...)  »
Nowe rozwiązania pomocowe dla niektórych branż - zmiany do specustawy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Sejm 14 sierpnia 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1. Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy Zgodnie z art. 15g ust. 1 i 8 oraz art. 15gb ust. 1 pkt (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego lub przesunięcie jego terminu z powodu kwarantanny i innych zdarzeń 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
1) Pracownik, który od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym powiadomił pracodawcę, że został objęty kwarantanną jako osoba zdrowa, ale mająca kontakt z osobą podejrzaną (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po czasowym obniżeniu etatu z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Na podstawie specustawy pracownikowi, dysponującemu od kilku lat orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. obniżony został (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w opinii urzędów 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Zdecydowana większość rozwiązań przewidziana w tarczach antykryzysowych ma na celu wsparcie pracodawców w trudnym gospodarczo okresie epidemii. Jednak jedna z regulacji adresowana jest wyraźnie do (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a wymiar urlopu wypoczynkowego 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Pracownica od 16 marca do 26 lipca 2020 r. nieprzerwanie pobierała zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 ze względu na epidemię koronawirusa. Czy za (...)  »
Praca zdalna nawet do 3 miesięcy po epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Od 31 marca 2020 r. na mocy przepisów antykryzysowych związanych z epidemią COVID-19 pracodawcom i pracownikom umożliwiono korzystanie z pracy zdalnej. Taka forma świadczenia pracy (...)  »
Obliczanie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W jaki sposób ustalić wzrost obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie? Przepisy specustawy dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl Spadek przychodów ze (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy obniżył pracownikom wymiar czasu pracy i proporcjonalnie do niego wynagrodzenie. Część z zatrudnionych skorzystała w tym okresie z urlopu (...)  »
Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzenia z urzędu pracy na nowego pracownika 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
1) W maju br. spółka złożyła wniosek do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie przez 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec br.) wynagrodzeń pracowników w związku ze (...)  »
Obniżenie wysokości odprawy na podstawie specustawy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
1) Zatrudniamy ponad 100 pracowników. W lipcu 2020 r. rozpoczęliśmy procedurę zwolnień grupowych, w ramach których na koniec sierpnia br. zostanie zwolnionych kilkudziesięciu pracowników. Niektórzy (...)  »
Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Samorządowy zakład budżetowy zatrudnia osoby przeprowadzające dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicach szkół podstawowych. W okresie przerw w nauce są one oddawane do dyspozycji (...)  »
Warunki wypłaty świadczenia urlopowego podczas epidemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020, strona 42
Spółka zatrudniająca na umowę o pracę 10 osób otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP oraz dofinansowanie z PFR na podstawie przepisów antykoronawirusowych. Jej sytuacja finansowa (...)  »
Stosowanie kwoty wolnej przy potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
1) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat, z wynagrodzeniem ok. 6000 zł. Wynagrodzenie to jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Dodatkowo (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko dla pracownika etatowego 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
W okresie epidemii wynagrodzenie pracownika, które zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, może być mocniej chronione przed potrąceniami poprzez podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Warunki (...)  »
Obniżony odpis na ZFŚS trzeba skorygować 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców przejawia się zazwyczaj w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w wypłacie świadczenia urlopowego. W pierwszym przypadku pracodawcy odprowadzają odpis (...)  »
Wyjaśnienia MRPiPS związane ze stosowaniem regulacji ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.