Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Upływ ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Nasz pracownik do 30 czerwca 2020 r. miał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na mocy art. 15h specustawy w sprawie COVID-19 ważność tego orzeczenia uległa (...)  »
Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a covidowe przepisy prawa pracy 
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Wprowadzenie stanów epidemicznych w związku z COVID-19 było związane z wdrożeniem szeregu przepisów mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Te odrębne regulacje, dotyczące m.in. (...)  »
Zaległy urlop na ogólnych i covidowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego powinien on być udzielany na bieżąco. Sytuacje przesunięcia niewykorzystanego urlopu na następny rok - co prowadzi (...)  »
Covidowe regulacje prawa pracy do końca czerwca 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (jak obecnie) wprowadzonych w związku z COVID-19 obowiązuje szereg regulacji odrębnych, stosowanych w okresie ww. stanów (...)  »
Zaległy urlop w trybie specustawy do końca czerwca br. 
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego generalnie powinien on być udzielany na bieżąco - w tym roku kalendarzowym, za który przysługuje. Jeżeli (...)  »
Badania wstępne i okresowe kierowcy zawodowego 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Chcemy zatrudnić kierowcę zawodowego, który ma aktualne badania uprawniające go do kierowania samochodem ciężarowym. Czy ten kierowca powinien mieć dodatkowo wykonane badania stanowiskowe, a potem (...)  »
Wykonywanie pracy zdalnej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
W dniu 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Czy w związku z tym można jeszcze polecić pracownikom wykonywanie (...)  »
Badania wstępne po 2-miesięcznej przerwie w zatrudnieniu 
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Zatrudnialiśmy pracownicę na stanowisku robotniczym do dnia 31 stycznia 2023 r. Od 1 kwietnia 2023 r. zamierzamy zatrudnić ją ponownie na to samo stanowisko. Czy (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu z okresu kilku lat 
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Pracownica ma zaległy urlop wypoczynkowy za lata 2020-2022, przy czym za dwa ostatnie lata w ogóle nie wykorzystała urlopu (z powodu m.in. przebywania na urlopach (...)  »
Wykorzystanie tych samych badań przez dwóch pracodawców 
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Jesteśmy na etapie zatrudniania pracownika, który posiada ważne badania profilaktyczne (okresowe), ale były one wykonane u przedostatniego pracodawcy. Skierowanie na badanie, które okazał przyszły pracownik, (...)  »
Badania i szkolenia bhp na odrębnych i kodeksowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który jest niezdolny do jej świadczenia ze względu na stan zdrowia lub brak wiedzy na temat zasad (...)  »
Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Podstawowym źródłem finansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest odpis odprowadzany na rachunek Funduszu. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają w związku z tym określone obowiązki. Polegają one (...)  »
Upływ ważności badań profilaktycznych a rozwiązanie umowy z powodu NN 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Jeden z pracowników od dłuższego czasu nie stawia się w pracy (mimo prób kontaktu z nim), w związku z czym ma nieusprawiedliwioną nieobecność. Chcemy wysłać (...)  »
Zatrudnienie rencisty a przeprowadzenie badań wstępnych 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownika, który pracował w naszej firmie 3 lata temu, chcemy zatrudnić na to samo stanowisko. Obecnie ma on rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. (...)  »
Przesłanki zmiany rozkładu czasu pracy pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownicy wykonują pracę w oparciu o rozkłady czasu pracy (stałe lub zmienne) sporządzone z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy obowiązującego w okresie rozliczeniowym obejmującym danego pracownika. (...)  »
Przerwa między umowami o pracę a wstępne badania lekarskie 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Pracownik był zatrudniony do 30 czerwca 2022 r. i chcemy ponownie go zatrudnić na tym samym stanowisku. Czy ze względu na przerwę między umowami powyżej (...)  »
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Pracownica 16 sierpnia 2022 r. kończy urlop rodzicielski. Ma do wykorzystania zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Stwierdziła jednak, że nie będzie teraz wykorzystywała tych urlopów. (...)  »
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 - po zmianach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko w okresie przejściowym 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1301 opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez (...)  »
Odwołanie epidemii a badania i szkolenia pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Od 16 maja 2022 r. na obszarze Polski odwołano stan epidemii oraz jednocześnie ogłoszono (do odwołania) stan zagrożenia epidemicznego. Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej (...)  »
Świadczenie pracy zdalnej i zawieszenie odpisu na ZFŚS w okresie zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
W 2020 r. zawiesiliśmy odprowadzanie odpisu na ZFŚS na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią. Również na mocy tych przepisów wielu pracowników naszej firmy (...)  »
Badania lekarskie i szkolenia bhp po odwołaniu stanu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Stan epidemii w Polsce został zniesiony, natomiast ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Czy po zniesieniu stanu epidemii powinno się wysyłać pracowników na badania okresowe i szkolenia (...)  »
Stosowanie przepisów specustawy dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności po odwołaniu stanu epidemii 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownika, który przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia tego orzeczenia (art. 2a ust. 1 ustawy (...)  »
Ważność orzeczenia i dokumentu wydanego przez lekarza medycyny pracy 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Zatrudniam osobę, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na jej wniosek wydane zostało zaświadczenie lekarskie potwierdzające zgodę lekarza medycyny pracy na wykonywanie pracy w (...)  »
Przeprowadzanie badań wstępnych i przesłanki zwolnienia z badań 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Realizacja tego obowiązku następuje m.in. (...)  »
Kwarantanna w dniach wolnych od pracy a wynagrodzenie za cały przepracowany miesiąc 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie na pełny etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł. Przez cały styczeń 2022 r. pracował od poniedziałku (...)  »
Upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności a normy czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z końcem lutego br. upływa termin ważności tego orzeczenia. Złożył on wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, ale (...)  »
Rozwiązanie umowy drogą korespondencyjną w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Pracodawca wysłał pracownikowi listem poleconym oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika (na podstawie art. 53 K.p.). Pracownik nie (...)  »
Zwolnienie z badań okresowych nie jest obowiązkowe 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
W ostatnim czasie wielu naszym pracownikom skończyła się ważność badań okresowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie epidemii nie musimy ich kierować na nowe badania, (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy pozabudżetowi, w tym zatrudniający (...)  »
Zatrudnienie emeryta z orzeczeniem o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Zatrudniliśmy emeryta z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na orzeczeniu jest napisane, że jest ono ważne do 31 sierpnia 2021 r. Czy to orzeczenie jest (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika uregulowano w Kodeksie pracy. Umożliwiają one realizację potrącenia tylko w określonych granicach i wysokości. Dodatkowo przy większości potrąceń należy (...)  »
Zmiana organizacji pracy w DPS w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Prowadzimy całodobowy dom opieki (założony przez związek wyznaniowy). W naszym domu zdarzają się przypadki zakażenia COVID-19, dlatego chcemy, aby pracownicy przez jakiś czas pracowali w (...)  »
Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o zaszczepieniu pracownika - projekt przepisów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Pracownik ma dużo dni niewykorzystanego urlopu. Pracodawca chce mu go udzielić, ale pracownik nie zgadza się na zaproponowane terminy. Istnieje więc ryzyko, że do końca (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.