Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o zaszczepieniu pracownika - projekt przepisów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Pracownik ma dużo dni niewykorzystanego urlopu. Pracodawca chce mu go udzielić, ale pracownik nie zgadza się na zaproponowane terminy. Istnieje więc ryzyko, że do końca (...)  »
Prawo do odwołania z urlopu w przypadku choroby osoby zastępującej pracownika 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Uzyskaliśmy informację, że osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym uległa zarażeniu wirusem COVID-19. Czy może to stanowić podstawę do odwołania pracownika z (...)  »
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)  »
Nagrody dla pracowników za zaszczepienie się przeciw COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Czy pracodawca może w jakiś sposób nagradzać pracowników, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19? Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W prawie pracy różnicowanie (...)  »
Dni wolne na szczepienia przeciwko COVID-19 - stanowisko GIP 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Udział w szczepieniu jest jedną z okoliczności uprawniających pracownika do skorzystania ze zwolnienia od pracy. Jak wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...)  »
Dzień wolny na zaszczepienie się przeciw COVID-19 - stanowisko GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Szczepienie przeciw COVID-19 ma charakter dobrowolny. Jak już pisaliśmy, wobec trwającego stanu epidemii na pracodawcy ciąży jednak obowiązek zwolnienia pracownika od pracy na czas zaszczepienia (...)  »
Specustawa bez wpływu na zaświadczenie o normach czasu pracy dla niepełnosprawnego 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)  »
Wliczanie kwarantanny i izolacji do nieobecności z powodu choroby 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Pracownik o stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy jest chory od dłuższego czasu. Okres choroby rozpoczął się od kwarantanny z powodu COVID-19, potem była izolacja, a (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Wykorzystanie dnia wolnego za sobotnie święto w przypadku odbywania kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Stosujemy czteromiesięczny okres rozliczeniowy, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Za 1 maja 2021 r. - Święto Państwowe, (...)  »
Podwyższona kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń, ale nie z zasiłków 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik przez cały maj 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego. Na początku tego miesiąca jego wynagrodzenie (...)  »
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Prowadzimy działalność sezonową, która wymusza w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie dodatkowych pracowników. Ponieważ wszyscy przebywają w tej samej hali, gdzie nie istnieje możliwość zachowania (...)  »
Stosowanie w okresie pandemii szczególnych norm czasu pracy wobec osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu objęcia kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownica, która od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym udzielonym jej na 3 tygodnie, została objęta kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem (została skierowana na (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a wykorzystanie urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik od 2 tygodni przebywa na kwarantannie i świadczy w tym czasie pracę zdalną. Zgłosił za pośrednictwem e-maila wniosek o udzielenie mu kilku dni urlopu. (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownica wróciła do pracy po długim okresie korzystania z zasiłku opiekuńczego. Ma dużo zaległego urlopu, w związku z tym pracodawca chciałby ułożyć grafik jego wykorzystania, (...)  »
Izolacja i dalsze zwolnienie lekarskie a badania kontrolne 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Pracownik od 26 kwietnia do 5 maja 2021 r. przebywał w izolacji z powodu COVID-19. Od następnego dnia do 26 maja br. był na zwolnieniu (...)  »
Oddanie krwi w dni wolne od pracy 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownik pracuje w systemie zmianowym. W jednym tygodniu miał zaplanowaną pracę w poniedziałek i czwartek, a pozostałe dni wolne. We wtorek stawił się w punkcie (...)  »
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi (...)  »
Obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS w ustawowych terminach 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą 19 pracowników i od kilku lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zawsze odprowadzaliśmy odpis na ZFŚS w terminach wynikających z ustawy (...)  »
Udzielanie zwolnień od pracy na udział w szczepieniu przeciwko COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Wielu naszych pracowników ma wyznaczone terminy szczepienia przeciwko COVID-19. Czy przysługuje im na to szczepienie zwolnienie od pracy (albo dzień wolny od pracy)? Jeżeli tak, (...)  »
Wprowadzanie zmian w rozkładach czasu pracy, w tym w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Proces wykonywania pracy ujęty jest w ramy określonych zasad związanych z organizacją czasu pracy. Wyznaczają ją m.in. rozkłady czasu pracy stosowane u danego pracodawcy. Prawo (...)  »
Doręczanie przesyłek od pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron (...)  »
Sposób korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownica karmi dziecko piersią i korzysta z przerwy na karmienie (wcześniej kończy pracę). Na podstawie art. 3 specustawy od kwietnia br. wykonuje ona pracę w (...)  »
W czasie pandemii - jednostronne udzielanie tylko zaległego urlopu wypoczynkowego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Od ubiegłego roku z powodu pandemii skutkującej ograniczeniami w podróżowaniu pracownicy niechętnie korzystają z urlopów. W związku z tym nastąpiła kumulacja obejmująca urlopy zaległe (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron, (...)  »
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Każda ze stron stosunku pracy ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem albo o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z brzmieniem (...)  »
Rozszerzenie branż objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. pod poz. 713 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i badania kontrolne pracowników objętych kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
1) Kilkunastu pracowników jest nieobecnych w pracy z powodu COVID-19, w tym 12 jest objętych izolacją, a dwóch przebywa na kwarantannie (jedna kwarantanna została wprowadzona (...)  »
W okresie pandemii - dwa dni wolne od pracy w związku oddaniem przez pracownika krwi 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Pracownikowi zgodnie z nowymi przepisami przysługują w stanie epidemii dwa dni wolne z tytułu oddania krwi lub jej składników (w dniu oddania krwi i w (...)  »
Wprowadzenie przestoju w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Przestój jest zjawiskiem wyjątkowym w procesie świadczenia pracy. Charakteryzuje się gotowością pracownika do wykonywania zadań służbowych oraz wystąpieniem przeszkód leżących po stronie pracodawcy, uniemożliwiających realizowanie (...)  »
Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Zamierzamy zatrudnić kilka osób do prac w kontakcie z żywnością (na podstawie umowy o pracę). Mają one zrobione badania sanepidowskie, ale niedługo upłynie ich ważność. (...)  »
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego na podstawie Kodeksu pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Jesteśmy firmą produkcyjną. Wykorzystaliśmy już możliwości dofinansowania z tarczy antykryzysowej, związanego z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego. Z uwagi na sytuację epidemiczną nadal jednak sytuacja finansowa naszej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.