Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Wymiar zwolnienia dla honorowego krwiodawcy i wynagrodzenie za dzień oddania krwi 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
1) Pracownik za kilka dni będzie korzystał ze zwolnienia od pracy w celu oddania krwi (jest honorowym krwiodawcą). Twierdzi, że przysługują mu dwa dni (a (...)  »
Pomoc branżowa dla przedsiębiorców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
1. Do 31 marca br. - przedsiębiorcy niektórych branż mogą wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia (...)  »
Urlop w trakcie pracy zdalnej wykonywanej w okresie izolacji w warunkach domowych, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
W UiPP nr 5/2021, str. 4 pisaliśmy na temat wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych, wykonującego pracę zdalnie. (...)  »
Udzielanie zaległego urlopu w okresie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. W związku z tym powinien on być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który (...)  »
Dwa dni wolnego dla każdego honorowego dawcy krwi 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zatrudniamy pracownika, który jest honorowym dawcą krwi. Ostatnio poinformował nas, że zamierza oddać krew. Ile dni wolnego (jeden czy dwa) mu przysługuje, jeżeli nie był (...)  »
Zasady obliczania wynagrodzenia przestojowego 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Przepisy z zakresu prawa pracy zawierają regulacje dotyczące przestoju określone w Kodeksie pracy, a także w czasie występowania pandemii - w specustawie w sprawie COVID-19. (...)  »
MRPiT wyjaśnia
Praca zdalna w czasie izolacji lub kwarantanny z prawem do urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W związku z epidemią COVID-19 pracownicy mają możliwość - od marca 2020 r. - wykonywania pracy zdalnej. Taka forma zatrudnienia została wprowadzona na mocy art. (...)  »
Badania kontrolne pracowników powracających do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »
Urlop pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych wykonującego pracę zdalnie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pojęcia izolacji w warunkach domowych i kwarantanny zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 11a i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu (...)  »
Wypowiedzenie zmieniające i definitywne podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Czy podczas przebywania pracownika na kwarantannie lub w izolacji domowej można dokonać zmiany warunków jego zatrudnienia lub wypowiedzieć umowę o pracę? Jeśli tak, to jakie (...)  »
Praca zdalna dla polskiego pracodawcy wykonywana przez cudzoziemca z kraju ojczystego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Zatrudniamy kilku cudzoziemców (programistów) na czas określony. Z powodu COVID-19 pracują oni zdalnie, przebywając w Polsce. Dwóch z nich chciałoby pracować w takim trybie, mieszkając (...)  »
Konsekwencje odmowy podjęcia pracy zdalnej przez pracownika 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Pracownik, którego chcieliśmy przesunąć do pracy zdalnej, odmówił wykonania tego polecenia. Czy odmowa taka może stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej oraz czy możemy go (...)  »
Ograniczenia w świadczeniu pracy zdalnej wykonywanej przy wykorzystaniu łączy internetowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pracodawca na podstawie art. 3 specustawy chciałby polecić pracownikowi wykonującemu pracę fakturzysty świadczenie jej w sposób zdalny (przy wykorzystaniu łączy internetowych). Czy pracownik może jej (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Zasady usprawiedliwiania absencji w pracy, w tym z powodu kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy jest naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Takie zachowanie może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej, a także, jeżeli uzasadniają to (...)  »
Maksymalny okres przeniesienia pracownika samorządowego do innej pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracownik samorządowy został przeniesiony do innej pracy na 2 miesiące w trybie specustawy. Z uwagi na braki kadrowe istnieje potrzeba, żeby świadczył ją przynajmniej przez (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń dla niektórych branż 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Korzystając z uprawnienia wynikającego m.in. z art. 15ggb Rada Ministrów wydała dnia 19 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec rodziny zmarłego pracownika 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Uzyskaliśmy informację, że zmarł pracownik objęty izolacją domową z powodu COVID-19. Jakie są nasze obowiązki wobec jego rodziny w świetle specustawy? Przepisy specustawy nie wprowadzają (...)  »
Dwa dni zwolnienia dla dawcy osocza po chorobie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła (...)  »
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - informacja ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
ZUS w dniu 15 stycznia 2021 r. zamieścił na stronie internetowej www.zus.pl informację w sprawie możliwości składania wniosków o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przez osoby (...)  »
Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Na podstawie art. 15gga specustawy, przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność w określonym sektorze, może zwrócić (...)  »
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Pracodawca na podstawie specustawy od 1 lutego 2021 r. udzielił pracownikowi jednostronnie zaległego urlopu. Pracownik odmówił. Jak powinien zachować się pracodawca? Czy pracownikowi grożą (...)  »
Zakres badań profilaktycznych w zależności od skierowania 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Niedługo będziemy musieli wystawić skierowanie na badanie kontrolne. Czy przepisy związane z COVID-19 zmieniły zakres informacji, jakie trzeba podać w tym skierowaniu, tj. czy nadal (...)  »
Badania okresowe pracowników w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
W lutym 2021 r. wszystkim 126 pracownikom zatrudnionym w firmie mija termin badań okresowych. Czy w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 należy normalnie skierować pracowników (...)  »
Badania profilaktyczne pracowników po przejęciu zakładu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
W styczniu 2021 r. nastąpiło przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę (na podstawie art. 231 K.p.). W przypadku niektórych przejętych pracowników upłynęła ważność badań okresowych (...)  »
Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
1. Dopuszczalność lokalizowania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy zdalnej Polecenie pracownikowi pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu (...)  »
Nadgodziny pracownika wykonującego pracę zdalnie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Kilku pracownikom na mocy specustawy poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Ze względu na rodzaj świadczonej pracy w 100% wykonują oni swoje czynności zdalnie. Jak zlecać im (...)  »
Zawieszenie niektórych przywilejów płacowych w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Sytuacja ekonomiczna zakładu pracy uległa pogorszeniu, dlatego czasowo zamierzamy zawiesić niektóre uprawnienia, w tym premię kwartalną oraz nagrodę jubileuszową. Jak możemy tego dokonać? Nadmieniamy, że (...)  »
Od 5 grudnia 2020 r. praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych uregulowana w specustawie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2020 r. pod poz. 2157 opublikowano ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Badania profilaktyczne po zmianach wprowadzonych ustawą antykryzysową - tarcza 6.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Ustawa antykryzysowa - tarcza 6.0 wprowadziła zmiany do art. 12a specustawy, wydłużając terminy wykonywania niektórych obowiązków związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników. W nowym brzmieniu przepis (...)  »
Wysokość podwyższonej z powodu COVID-19 kwoty wolnej od potrąceń w 2021 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
1) Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. W jakiej wysokości zastosować kwotę wolną od potrąceń, jeżeli pracownik złożył pracodawcy (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Niektórzy pracodawcy mogą zwolnić się z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednakże ci, którzy nie zwolnili się z tej powinności oraz pracodawcy ze sfery budżetowej (...)  »
Będzie więcej czasu na zrobienie badań profilaktycznych 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
W dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie epidemii. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 9 grudnia (...)  »
Upływ ważności orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Pełnoetatowemu pracownikowi z dniem 31 grudnia 2020 r. upłynie ważność orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Poinformował on pracodawcę, że złożył już kolejny wniosek o kontynuację (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, potrzeb socjalnych pracowników. Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców polega najczęściej na tworzeniu zakładowego funduszu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.