Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu objęcia kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownica, która od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym udzielonym jej na 3 tygodnie, została objęta kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem (została skierowana na (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a wykorzystanie urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik od 2 tygodni przebywa na kwarantannie i świadczy w tym czasie pracę zdalną. Zgłosił za pośrednictwem e-maila wniosek o udzielenie mu kilku dni urlopu. (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownica wróciła do pracy po długim okresie korzystania z zasiłku opiekuńczego. Ma dużo zaległego urlopu, w związku z tym pracodawca chciałby ułożyć grafik jego wykorzystania, (...)  »
Izolacja i dalsze zwolnienie lekarskie a badania kontrolne 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Pracownik od 26 kwietnia do 5 maja 2021 r. przebywał w izolacji z powodu COVID-19. Od następnego dnia do 26 maja br. był na zwolnieniu (...)  »
Oddanie krwi w dni wolne od pracy 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownik pracuje w systemie zmianowym. W jednym tygodniu miał zaplanowaną pracę w poniedziałek i czwartek, a pozostałe dni wolne. We wtorek stawił się w punkcie (...)  »
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi (...)  »
Obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS w ustawowych terminach 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą 19 pracowników i od kilku lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zawsze odprowadzaliśmy odpis na ZFŚS w terminach wynikających z ustawy (...)  »
Udzielanie zwolnień od pracy na udział w szczepieniu przeciwko COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Wielu naszych pracowników ma wyznaczone terminy szczepienia przeciwko COVID-19. Czy przysługuje im na to szczepienie zwolnienie od pracy (albo dzień wolny od pracy)? Jeżeli tak, (...)  »
Wprowadzanie zmian w rozkładach czasu pracy, w tym w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Proces wykonywania pracy ujęty jest w ramy określonych zasad związanych z organizacją czasu pracy. Wyznaczają ją m.in. rozkłady czasu pracy stosowane u danego pracodawcy. Prawo (...)  »
Doręczanie przesyłek od pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron (...)  »
Sposób korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownica karmi dziecko piersią i korzysta z przerwy na karmienie (wcześniej kończy pracę). Na podstawie art. 3 specustawy od kwietnia br. wykonuje ona pracę w (...)  »
W czasie pandemii - jednostronne udzielanie tylko zaległego urlopu wypoczynkowego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Od ubiegłego roku z powodu pandemii skutkującej ograniczeniami w podróżowaniu pracownicy niechętnie korzystają z urlopów. W związku z tym nastąpiła kumulacja obejmująca urlopy zaległe (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron, (...)  »
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Każda ze stron stosunku pracy ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem albo o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z brzmieniem (...)  »
Rozszerzenie branż objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. pod poz. 713 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i badania kontrolne pracowników objętych kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
1) Kilkunastu pracowników jest nieobecnych w pracy z powodu COVID-19, w tym 12 jest objętych izolacją, a dwóch przebywa na kwarantannie (jedna kwarantanna została wprowadzona (...)  »
W okresie pandemii - dwa dni wolne od pracy w związku oddaniem przez pracownika krwi 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Pracownikowi zgodnie z nowymi przepisami przysługują w stanie epidemii dwa dni wolne z tytułu oddania krwi lub jej składników (w dniu oddania krwi i w (...)  »
Wprowadzenie przestoju w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Przestój jest zjawiskiem wyjątkowym w procesie świadczenia pracy. Charakteryzuje się gotowością pracownika do wykonywania zadań służbowych oraz wystąpieniem przeszkód leżących po stronie pracodawcy, uniemożliwiających realizowanie (...)  »
Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Zamierzamy zatrudnić kilka osób do prac w kontakcie z żywnością (na podstawie umowy o pracę). Mają one zrobione badania sanepidowskie, ale niedługo upłynie ich ważność. (...)  »
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego na podstawie Kodeksu pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Jesteśmy firmą produkcyjną. Wykorzystaliśmy już możliwości dofinansowania z tarczy antykryzysowej, związanego z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego. Z uwagi na sytuację epidemiczną nadal jednak sytuacja finansowa naszej (...)  »
Wydanie pracownikowi świadectwa pracy 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Umowa o pracę pracownika rozwiązała się 15 kwietnia 2021 r. W ostatnim dniu zatrudnienia miał się on stawić do pracy i odebrać świadectwo pracy, jednak (...)  »
Praca zdalna bez dodatkowych świadczeń 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Od kilku miesięcy część pracowników naszej firmy pracuje zdalnie. Wobec nasilenia się epidemii chcemy rozszerzyć pracę zdalną na kolejnych pracowników. Niektórzy z nich nie chcą (...)  »
Analiza ryzyka zawodowego w firmach, w których nie występują czynniki szkodliwe 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Jesteśmy zakładem pracy, w którym praca ma charakter biurowy (usługi rachunkowe). Nasi pracownicy kontaktują się z osobami z zewnątrz raczej sporadycznie. Czy biorąc pod uwagę (...)  »
Złamanie wewnątrzzakładowych zasad epidemicznych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Od czasu ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii pracodawca wprowadził w zakładzie pracy dodatkowe zasady, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w środowisku (...)  »
Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika wykonującego pracę zdalnie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Kilku pracownikom poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca udostępnił im służbowe laptopy. Jak powinien uregulować kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej? Niezależnie od tego czy praca (...)  »
Zwolnienie od pracy pracownika na czas szczepienia przeciw COVID-19 - obowiązek czy dobra wola pracodawcy? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas szczepienia przeciw COVID-19 oraz ewentualnie objawów poszczepiennych? Istotą stosunku pracy jest wykonywanie odpłatnej pracy podporządkowanej (...)  »
Badania kontrolne pracownika po odbyciu przez niego kwarantanny lub izolacji - stanowisko MRPiT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)  »
Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzenie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021
Musimy wypłacić ekwiwalent urlopowy pracownikowi, któremu w roku ubiegłym na mocy specustawy obniżyliśmy obowiązujący go wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. Jak w takiej sytuacji obliczyć (...)  »
Wprowadzanie zmian do rozkładu czasu pracy, w tym z powodu lockdownu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
1) Z powodów organizacyjnych zmieniliśmy harmonogram pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym i organizacji ruchomej, wprowadzając korekty do przedziału godzin oraz dni wolnych. Czy taka ingerencja (...)  »
Analiza ryzyka związanego z COVID-19 w zakładach, w których zagrożenie zarażeniem nie wynika z procesów pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy firmą, w której zdecydowana większość stanowisk pracy ma charakter administracyjno-biurowy (biuro projektowe). Na żadnym ze stanowisk nie ma warunków szkodliwych. Ostatnią ocenę ryzyka zawodowego (...)  »
Skierowanie na badania wstępne byłego zleceniobiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Na podstawie umowy zlecenia zatrudnialiśmy osobę, która przed rozpoczęciem pracy była skierowana na badania lekarskie. Obecnie chcemy zatrudnić ją na podstawie umowy o pracę. Między (...)  »
MRPiT wyjaśnia
Badania kontrolne pracownika po odbyciu kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)  »
Urlop wypoczynkowy w okresie pracy zdalnej na kwarantannie lub w czasie izolacji - stanowiska resortu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Od marca 2020 r. pracownicy mają możliwość wykonywania pracy zdalnej. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością ochrony pracowników przed (...)  »
Wypadek pracownika świadczącego pracę zdalnie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Pracownik na podstawie art. 3 specustawy wykonuje pracę zdalnie. W dniu 12 lutego br. uległ wypadkowi (przewrócił się i uszkodził kolano). Twierdzi, że stało się (...)  »
Badania profilaktyczne, w tym w okresie pandemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
1. Obowiązek kierowania i wykonania badania profilaktycznego Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.