Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek VAT
Dostawa produktów leczniczych a prawo do 0% stawki VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam dokonać darowizny produktów leczniczych do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych. (...)  »
Co się zmieniło w VAT w związku z odwołaniem stanu epidemii? 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Od dnia 16 maja 2022 r. został odwołany w Polsce stan epidemii. Oznacza to koniec stosowania 0% stawki VAT w sytuacjach wskazanych w § 10, (...)  »
Czy dofinansowanie z Tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu VAT? 
Poradnik VAT nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Czy wsparcie finansowe przyznane na podstawie art.15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Korekta VAT naliczonego przy zmianie przeznaczenia nieruchomości 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Podpisałem umowę deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależną do niego komórką lokatorską i udziałem w nieruchomości wspólnej. W okresie od sierpnia 2017 r. (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z faktury za prognozowaną energię elektryczną 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
Jaką stawkę VAT należy zastosować na fakturze wystawionej w grudniu 2021 r. z tytułu prognozy zużycia energii elektrycznej w styczniu 2022 r.? Czy na stawkę (...)  »
Sprzedaż posiłku na wynos - dostawa towaru czy świadczenie usług? 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnicy mają często wątpliwości, (...)  »
Tarcza antyinflacyjna - obniżone stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
W dniu 13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie której w ramach działań antyinflacyjnych (...)  »
Dokumentowanie dopłat do wynagrodzeń pracowników w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1107) z dnia 01.10.2021
Spółka zewnętrzna obsługuje szpital (zatrudnia salowe). W jaki sposób powinna ona udokumentować dodatki dla pracowników niemedycznych z tytułu COVD-19 otrzymywane od szpitala w ramach dotacji (...)  »
Weryfikacja niekaralności nauczyciela przed ponownym zatrudnieniem 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Szkoła samorządowa zamierza zatrudnić nauczyciela po dwóch miesiącach przerwy od ustania poprzedniego stosunku pracy. Czy musi ponownie pozyskać zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw (...)  »
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku opóźnienia w fiskalizacji - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy on-line pod warunkiem, że dokona fiskalizacji we właściwym terminie lub wystąpi z wnioskiem o odroczenie tego (...)  »
Import sprzętu ochronnego i medycznego zwolniony z cła i podatku VAT 
Poradnik VAT nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Państwa członkowskie, w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19, złożyły w marcu 2020 r. wnioski o zwolnienie z należności celnych przywozowych i podatku VAT, przywożonych towarów (...)  »
Przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Gmina może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny wynikający z faktur dokumentujących umorzone należności na podstawie art. 89a ustawy o VAT (tzw. ulga na złe (...)  »
Stawka VAT dla usług związanych z wyżywieniem - odpowiedź na interpelację poselską 
Poradnik VAT nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (...)  »
Ufundowanie stypendium dla ucznia i darowizna laptopa - skutki w VAT 
Poradnik VAT nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
Spółka z o.o. chciałaby ufundować stypendium (miesięczne lub jednorazowe) bądź przekazać laptopa dla ucznia wybranej szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe. Jakie są skutki w VAT (...)  »
Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania oświadczenia 
Poradnik VAT nr 5 (533) z dnia 10.03.2021
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, rygorystycznymi obostrzeniami w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, możliwość spełnienia warunków zwolnienia dla wyrobów węglowych stała się utrudniona, szczególnie (...)  »
Bez jednolitej stawki VAT w gastronomii 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Wprowadzenie jednolitej stawki w gastronomii w wysokości 8%, obejmującej również dostawę napojów alkoholowych, jest trudne do uzasadnienia. Tak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT - zmiana rozporządzenia 
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego 
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2020 r., pod poz. 2248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek 
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2020 r., pod. poz. 2188, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 (...)  »
Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2329, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. kolejna branża z kasami on-line 
Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)  »
Kary pieniężne w świetle ustawy o VAT 
Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej przez podatnika ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ podatkowy wzywa podatnika do ich (...)  »
Nabycie towarów i usług od rolnika ryczałtowego 
Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Do końca czerwca 2020 r. obowiązywał załącznik nr 2 do ustawy o VAT, będący wykazem towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługiwał zryczałtowany (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką 0% VAT - rozszerzenie preferencji 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
W związku z przedłużającą się trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia (...)  »
0% VAT na darowiznę komputerów dla placówek oświatowych 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
W dniu 9 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których (...)  »
Stawka VAT 0% dla darowizn sprzętu komputerowego na rzecz szkół 
Redakcja Poradnika VAT | 11.12.2020 r.
Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które przywraca możliwość objęcia 0% VAT darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Preferencją zostały objęte kolejne rodzaje sprzętu, m. in. komputery (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego ponownie z 0% stawką VAT - projekt rozporządzenia 
Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
W myśl § 10a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)  »
Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT 
Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
W związku z panującą epidemią zakład pracy chronionej (czynny podatnik VAT) planuje zakupić pracownikom (osobom niepełnosprawnym) usługę wykonania testów w kierunku obecności koronawirusa lub usługę (...)  »
Obowiązek oznaczania w JPK_V7M/JPK_V7K dostawy maseczek 
Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
Czy dostawę jednorazowych maseczek ochronnych należy oznaczać w JPK_V7M kodem GTU_09? Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy sprzedaż jednorazowych maseczek ochronnych udokumentowanych fakturami powinna być (...)  »
Ustalenie obowiązku raportowania 
Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
Obowiązek informowania o schematach podatkowych powstaje w sytuacji, gdy uzgodnienie spełnia definicję schematu podatkowego transgranicznego, a w przypadku innych schematów, również kryterium kwalifikowanego korzystającego. Podkreślenia (...)  »
Skutki podatkowe obniżenia czynszu za najem lub odstąpienia od jego pobierania 
Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
W związku z epidemią zarząd powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lub o jego obniżeniu. Czy w przypadku odstąpienia całkowicie od (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS w związku z pandemią koronawirusa - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Niektóre podmioty gospodarcze mogą tworzyć odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) w kwocie wyższej niż odpis podstawowy. Jednak w związku z sytuacją spowodowaną (...)  »
Sprzęt medyczny zwolniony z cła i VAT do 30 kwietnia 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Decyzją Komisji UE 2020/1573 z dnia 28 października 2020 r., zmieniającą decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT (...)  »
Planowane zmiany zasad uznawania paragonów za faktury uproszczone 
Poradnik VAT nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Do 10 listopada 2020 r. trwały konsultacje podatkowe w sprawie paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Ministerstwo Finansów zaproponowało redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, (...)  »
Powrót do podmiotowego zwolnienia z VAT, gdy podatnik otrzymał pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. na pewno nie przekroczę limitu 200.000 zł obrotu. Kiedy powinnam powiadomić urząd skarbowy o przejściu na zwolnienie z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.