zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Podatek VAT
Termin wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją
Redakcja Poradnika VAT | 29.05.2020 r.
Początkowo w wyniku nowelizacji ustawy o VAT obowiązek składania w formie elektronicznej nowego JPK_VAT, obejmującego dwie części: deklarację i ewidencję VAT miał dotyczyć dużych przedsiębiorców (...)  »
Elektroniczny czynny żal za złożenie deklaracji VAT oraz JPK_VAT po ustawowym terminie
Redakcja Poradnika VAT | 26.05.2020 r.
Niezłożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT w ustawowym terminie może się wiązać się z nałożeniem kary za popełnione wykroczenie skarbowe lub przestępstwo (zgodnie z art. 56 (...)  »
Kasy on-line w hotelach i u lekarzy będą później
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 2
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Jak wyjaśniono, rozporządzenie (...)  »
Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących
Redakcja Poradnika VAT | 20.05.2020 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił się komunikat z 19 maja 2020 r. dotyczący przesunięcia obowiązkowej wymiany kas rejestrujących. Resort finansów poinformował, iż: "(...) Pracujemy (...)  »
Darowizna środków ochrony indywidualnej na rzecz DPS a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 27
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się sprzedażą środków ochrony indywidualnej - kombinezonów i ochraniaczy na buty. W dniu 20 marca 2020 r. dokonałem darowizny ww. (...)  »
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 25
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)  »
Ulga na złe długi - korekta VAT w okresie epidemii koronawirusa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 24
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy i odliczyłem z tego tytułu VAT. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia koronawirusem mam problemy finansowe i nie (...)  »
Wystawianie faktur z tytułu najmu lokali w okresie epidemii koronawirusa
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 10
» Możliwość wystawienia faktury przed podpisaniem aneksu do umowy Spółka jest właścicielem nieruchomości, które wynajmuje na cele gastronomiczne (nie jest to galeria handlowa). W związku (...)  »
Regulowanie zobowiązań za lokal w trakcie przestoju a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 9
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Ze względu na wprowadzony zakaz prowadzenia takiej działalności lokal jest zamknięty, ale ponoszę (...)  »
Przedłużenie umowy najmu a obowiązek zapłaty na rachunek bankowy
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 7
Jako czynny podatnik VAT świadczący usługi budowlane wynajmuję od innego czynnego podatnika VAT lokal użytkowy. Umowa najmu została zawarta na czas określony, tj. od dnia (...)  »
Kontakt z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej - komunikat MF
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 6
W komunikacie z dnia 6 maja 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej MF (https://www.gov.pl/web/finanse/w-kontaktach-z-kas-korzystaj-z-elektronicznych-form-obslugi-klienta) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu (...)  »
Forma złożenia zawiadomienia ZAW-NR w okresie epidemii
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 4
Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rachunek bankowy spoza białej listy wiąże się m.in. z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w (...)  »
Zmiana terminu wprowadzenia kas on-line w hotelach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 11
Od 1 lipca 2020 r. podatnicy prowadzący działalność polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu są zobowiązani do ewidencjonowania swojej sprzedaży w kasach on-line. Czy z uwagi na (...)  »
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 106
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "(...) W związku (...)  »
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 106
W Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., pod poz. 693, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Preferencyjna stawka VAT dla niektórych towarów
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 102
1. Darowizna wyrobów medycznych i innych produktów W związku z epidemią, wprowadzono czasowe obniżenie stawki VAT - w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (...)  »
Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 102
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w (...)  »
Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 101
Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której (...)  »
Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 100
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieli dotychczas obowiązek m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument (...)  »
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 100
Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny (...)  »
Nowe zasady korygowania ewidencji VAT
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 99
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (początkowo duzi podatnicy mieli stosować te zasady (...)  »
Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 99
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmiana zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT nastąpi od 1 lipca 2020 r. (duzi podatnicy mieli (...)  »
Nowy JPK_VAT
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 99
Czynni podatnicy VAT mieli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za okresy: od (...)  »
Nowa matryca stawek VAT
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 98
Jak niejednokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 kwietnia 2020 r. miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Matryca ta została stworzona w oparciu o (...)  »
W jakiej formie można złożyć zawiadomienie ZAW-NR w okresie epidemii?
Redakcja Poradnika VAT | 07.05.2020 r.
W myśl art. 15zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Można wystawiać e-paragony
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 1
Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2020 r. poz. 732), które wprowadza przepisy dostosowujące do zmian wynikających ze (...)  »
Zamiana wpłat na poczet usług na bony w związku z koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
Wiele usług, na poczet których przyszli nabywcy wpłacili zaliczki, nie zostało wykonanych, w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem. Zasadniczo wpłacone zaliczki/przedpłaty podlegają zwrotowi, jednak w (...)  »
Zmiany w zakresie kas rejestrujących
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 24 kwietnia 2020 r., pod poz. 732, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Zwrot VAT po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
Ze względu na pandemię koronawirusa zmuszony byłem zlikwidować indywidualną działalność gospodarczą. Likwidacji dokonałem w dniu 16 kwietnia 2020 r. W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2020 (...)  »
Warunki stosowania obniżonej stawki akcyzy na paliwa opałowe sprzedawane w kraju
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
Obniżone stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych, w tym paliw opałowych są określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) ustawy (...)  »
Terminy dokonywania przeglądów technicznych kas
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencjonowania sprzedaży stosują kasy rejestrujące zobowiązani są do dokonywania przeglądów technicznych tych kas. Obowiązek ten wynika z art. (...)  »
Świadczenie usług dietetycznych on-line w okresie kwarantanny
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
Świadczę usługi dietetyczne, które ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Przez większą część marca poddany byłem kwarantannie, przez co gabinet fizycznie był zamknięty. Pacjenci byli jednak obsługiwani (...)  »
Problemy z rozliczaniem VAT w czasie epidemii
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
1. Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR W dniu 20 marca 2020 r. spółka (czynny podatnik VAT) dokonała zakupu towarów. Powyższa transakcja została udokumentowana w tym samym (...)  »
Koronawirus - odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki kontrahentowi a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem z kontrahentem umowę na świadczenie usługi gastronomicznej. Kontrahent wpłacił zaliczkę na poczet tej usługi, a ja wystawiłem fakturę zaliczkową. W (...)  »
Pomoc w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju pod warunkiem złożenia deklaracji VAT
Redakcja Poradnika VAT | 05.05.2020 r.
W dniu 21 kwietnia 2020 r, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/) opublikowano komunikat w sprawie skorzystania z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.