Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Rolnik na kwarantannie może wykonywać prace w swoim gospodarstwie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Prowadzę gospodarstwo rolne. Już drugi raz w tym roku skierowany zostałem na kwarantannę. Czy w tym czasie mogę wykonywać prace rolne w gospodarstwie? Czy mogę (...)  »
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację dotyczącą wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Jak wyjaśnia Fundusz: "Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać (...)  »
Kolejne luzowanie obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1013, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownikowi wygasło orzeczenie o niepełnosprawności. Twierdzi on, że złożył wniosek o wydanie nowego. Jednak nie mam żadnego dokumentu, który by to potwierdzał. Czy w takiej (...)  »
Elektroniczne załatwianie spraw w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pandemia COVID-19 oraz wprowadzane w zawiązku z nią ograniczenia zmieniły funkcjonowanie gospodarki, w tym również wpłynęły na relacje pomiędzy petentami a urzędami. Zaistniała sytuacja uwidoczniła, (...)  »
Wraca możliwość organizowania koncertów na powietrzu 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Od 4 czerwca br. będzie możliwe prowadzenie na otwartym powietrzu działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale (...)  »
Podatek od nieruchomości wynajętej przez zawieszoną firmę 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
W związku z brakiem zleceń spowodowanym przez pandemię zawiesiłam prowadzoną działalność. Firmę prowadziłam w lokalu użytkowym, który jest moją własnością. Czy w trakcie zawieszenia muszę (...)  »
Nowe wytyczne dla organizujących kolonie i obozy 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnej pod adresem wypoczynek.mein.gov.pl/. Ponadto (...)  »
Nieprawidłowy tryb wprowadzenia ograniczeń uniemożliwia ich egzekwowanie 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Choć ustanowione zakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, to tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne. W tej sytuacji, z uwagi na konstytucyjną zasadę podlegania (...)  »
"Milcząca" interpretacja podatkowa 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Prawie 4 miesiące temu złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Czy mogę uznać, że została (...)  »
Kodeksowe rozwiązania dla najemców w obiektach handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Prowadzę działalność gastronomiczną na powierzchni wynajmowanej w kilku obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. W celu uniknięcia ponoszenia kosztów czynszu najmu za okres (...)  »
Rząd proponuje nowe rozwiązania dla najmu w galeriach 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Świadczę usługi na wynajmowanej powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Moją firmę również dotknął zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych. Chcąc (...)  »
Nieskończone przedłużanie umów najmu powierzchni w galeriach 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Mam zawartą umowę najmu powierzchni handlowej w kilku obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Z uwagi na trwającą epidemię już 4-krotnie został wprowadzony (...)  »
Wartość transakcji w ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Nasza firma opłaciła fakturę na rachunek kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Złożyła zawiadomienie ZAW-NR. Okazało się jednak, że nastąpiła pomyłka w obliczeniu wartości transakcji (...)  »
Przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
W związku z trwającą pandemią koronawirusa i realizowanym programem szczepień ustawodawca wprowadził możliwość przeprowadzania ich w zakładach pracy. Kto i na jakich zasadach może takie (...)  »
Zgłoszenia INTRASTAT 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Spółka składa deklaracje INTRASTAT. Czy nadal obowiązuje wydłużony termin ich składania, tj. do 20. dnia każdego miesiąca? TAK. Nadal obowiązuje czasowa zmiana terminu składania deklaracji (...)  »
Proces budowlany on-line w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Trwa intensywna elektronizacja procesu budowlanego, tak potrzebna zwłaszcza w czasie pandemii. Epidemia koronawirusa i wprowadzane w naszym kraju lockdowny niewątpliwie wymusiły przyspieszenie i pogłębienie procesu (...)  »
Zgromadzenie wspólników w dobie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Pomimo licznych ograniczeń obowiązujących w okresie pandemii możliwe jest odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Zgromadzenie może odbywać się w sposób tradycyjny albo przynajmniej (...)  »
Wcześniejsze łagodzenie obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
W zawiązku ze spadkiem liczby zakażeń COVID-19 rząd zdecydował się przyspieszyć znoszenie kolejnych obostrzeń. Dotyczą one przede wszystkim obszaru rozrywkowego. Nowy harmonogram poluzowywania obostrzeń na (...)  »
Projekt nowych rozwiązań dla najemców powierzchni handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Do Sejmu wpłynął przygotowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Szczepienia przeciw COVID-19 przeprowadzane w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
W ramach narodowego Programu Szczepień pracodawcy mogą dokonywać zgłoszeń w zakresie przeprowadzenia szczepień w zakładach pracy. Na stronie rządowego serwisu internetowego www.gov.pl/web/szczepimysię opublikowane zostały wyjaśnienia (...)  »
Wczasy zagraniczne a Polski Bon Turystyczny 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Wybieramy się z całą rodziną na wczasy zagraniczne. Na troje moich dzieci pobieram świadczenie 500+. Czy część wydatków w związku z wypoczynkiem zagranicznym mogę pokryć (...)  »
Nowe rozporządzenie dotyczące stopniowego znoszenia obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 861, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (...)  »
Wniosek bez rozpatrzenia i czas na jego uzupełnienie 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Złożyłem wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z COVID-19 i wezwano mnie do (...)  »
Kiedy trzeba aktualizować dominujące PKD? 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Lokal gastronomiczny działa od ponad 20 lat. Przedmiot działalności (PKD) widniejący we wpisie do CEIDG odpowiadał wykonywanej działalności. Z powodu zakazu świadczenia usług gastronomicznych, jak (...)  »
Pandemia także w 2021 r. zmienia zasady podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółkach 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Przed pandemią koronawirusa drugi kwartał roku kalendarzowego był dla większości spółek handlowych okresem, w którym dokonywano zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Teraz, podobnie (...)  »
Wytyczne w sprawie szczepień w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia opublikowane zostały wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania w zakładach pracy szczepień na COVID-19 (stan na dzień oddania (...)  »
Nowy kalendarz luzowania obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce rząd zdecydował o stopniowym luzowaniu obostrzeń. Przedstawiono kalendarz ich znoszenia (patrz tabela). Data Działania 1 maja (...)  »
Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane pracownikom medycznym z tytułu zarażenia się koronawirusem mogą korzystać ze zwolnienia z PIT jako zapomogi otrzymane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym. (interpretacja (...)  »
Przepisy COVID-owe blokowały niekorzystne decyzje administracyjne 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
W czasie od 31 marca do 16 maja 2020 r. organ administracji publicznej mógł wydać jedynie decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony. STAN FAKTYCZNY: 15 (...)  »
Zawieszenie terminów podatkowych z powodu epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Tarcza antykryzysowa zawiesiła bieg terminów prawa podatkowego m.in. do dokonania przez podatników czynności kształtujących ich prawa i obowiązki. Prawo podatkowe stanowi bowiem część prawa administracyjnego. (...)  »
Kwarantanna a przywrócenie terminu procesowego 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Otrzymałem nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z pouczeniem mogłem wnieść sprzeciw od nakazu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Niestety w (...)  »
Amortyzacja środków trwałych związanych z produkcją towarów do walki z COVID-19 - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Środki trwałe (np. maszyny) nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą zostać objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym. Dotyczy to również urządzeń koniecznych do (...)  »
Pomoc dla podatników mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o pomocy dla podatników, którzy mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z panującą pandemią COVID-19. Na stronie internetowej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.