Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Inne zagadnienia
Wsparcie dla sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla sektora kultury - Fundusz Wsparcia Kultury. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie (...)  »
Przekształcenie w spółkę po otrzymaniu subwencji a obowiązki wobec PFR 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, a planuje dokonać przekształcenia zgodnie z przepisami K.s.h., w świetle wyjaśnień PFR nie musi na taką transformację otrzymać (...)  »
Wydłużony termin wydania interpretacji 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. W jakim terminie powinna otrzymać odpowiedź? Obecnie Dyrektor KIS ma na wydanie (...)  »
Nadchodzące zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie spółek 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Tempo zmian przyspieszyło w związku z wprowadzaniem rozwiązań prawnych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Niezależnie (...)  »
Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Wartość zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji inwestycyjnej z PROW przekracza wartość 30 tys. euro netto. Czy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w sprawie konkurencyjnego (...)  »
PCC nie obciąży beneficjenta subwencji antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Prowadzę działalność gospodarczą, przedmiotem której jest świadczenie usług budowlanych. Po złożeniu stosownego wniosku zawarłem umowę subwencji finansowej w ramach obowiązujących regulacji tarczy antykryzysowej, na podstawie (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest istotnie utrudnione. Choć minął już czas, kiedy część branż została zamrożona, to nadal obowiązują (...)  »
Nieopłacanie składki na FP w okresie obniżonego etatu bez wpływu na zasiłek dla bezrobotnych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownikom na podstawie art. 15g specustawy obniżyliśmy wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. W konsekwencji część z nich, dotychczas wynagradzanych na poziomie minimalnym, w okresie od (...)  »
Zgłoszenie konta do wypłaty subwencji 
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Spółka z o.o. założyła specjalny rachunek bankowy do wypłaty subwencji PFR. Czy trzeba go zgłosić w urzędzie skarbowym? TAK. Konto do wypłaty subwencji to firmowy (...)  »
Data zatrzymania terminów procesowych przez COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie dotyczy terminów, które upłynęły przed wejściem (...)  »
Zapłata podatku od nieruchomości do 30 września br. 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Rada gminy, na terenie której znajduje się budynek mojej firmy odroczyła do 30 września br. terminy płatności podatku od nieruchomości. Czy to oznacza, iż powinienem (...)  »
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Obecnie na mocy zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0. zamawiający nie musi żądać wniesienia przez wykonawcę wadium, nawet jeśli wartość przedmiotu zamówienia jest równa lub przekracza (...)  »
PCC przy umowie subwencji finansowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Zawarcie umowy subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC, a w szczególności czynność ta nie (...)  »
Prowadzenie kontroli u przedsiębiorcy w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwia prowadzenie tzw. zdalnej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przy czym kontrole zdalne nie będą się teraz odbywać automatycznie. Aby kontrola mogła być (...)  »
Prawo spółek w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
W Polsce w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje stan epidemii. Początek rozwoju (...)  »
Bon turystyczny 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Chciałbym aktywować bon turystyczny. Po zalogowaniu się na PUE ZUS nie mam jednak, jak wskazuje instrukcja, zakładki "Polski Bon Turystyczny". Co w tej sytuacji powinienem (...)  »
Ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Dodatek solidarnościowy, wprowadzony w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym (...)  »
Zakrywanie ust i nosa w sklepach 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Pracownik sklepu ma prawo odmówić obsłużenia klienta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi z (...)  »
Problemy z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane w procedurze krajowej, z dopuszczeniem komunikacji elektronicznej. Wpłynęły 2 oferty, obie w wersji papierowej. Żądaliśmy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy (...)  »
Wydłużenie terminu na wydatkowanie środków EFS 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Beneficjent realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy wydłużenie terminu składania wniosków o płatność dotyczy wszystkich umów o dofinansowanie projektów EFS ze względu (...)  »
Ułatwienia dla klientów telekomunikacyjnych 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Sytuacja spowodowana rozwojem wirusa SARS-CoV-2 wymusiła na ustawodawcy przyjęcie szeregu nowych rozwiązań legislacyjnych. Mają one na celu nie tylko ochronę przedsiębiorców przed zapaścią finansową, ale (...)  »
Problemy z realizacją projektów 
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków europejskich uzyskali większą elastyczność w wydatkowaniu środków projektu w okresie pandemii. Poniesione koszty niezgodnie z procedurami, z przeznaczeniem lub (...)  »
Zmiana zawartej umowy z inicjatywy wykonawcy 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
Spółka zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju. Obecnie mamy trudności z zatrudnieniem pracowników. Znaczna ich część (...)  »
Unieważnienie postępowania w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
Jednostka jako zamawiający rozpisała przetarg na remont elewacji. W związku ze stanem epidemii zamawiający chce zrezygnować z remontu i unieważnić przetarg. Czy ma do tego (...)  »
Sprawozdanie z tytułu opłaty recyklingowej 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020
Prowadzimy sklep spożywczy. Za torby foliowe wydawane klientom pobieramy opłatę recyklingową. Dokonujemy rozliczeń z tego tytułu. Podobno musimy jeszcze złożyć sprawozdanie w bazie danych o (...)  »
Ustawa o bonie turystycznym - opublikowana 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r., pod poz. 1262, opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Bon turystyczny (...)  »
Zwolnienie z czynszu dla prowadzącego salę zabaw w galerii handlowej 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Prowadzę salę zabaw dla dzieci, która zlokalizowana jest w galerii handlowej. W związku z pandemią koronawirusa i decyzją o zamknięciu galerii handlowych zmuszony byłem do (...)  »
Ochrona wierzycieli w nowym postępowaniu restrukturyzacyjnym 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
O wdrożeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego decyduje dłużnik. Spełnienie warunków określonych w tarczy 4.0 umożliwi mu dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania. To zaś skutkować będzie m.in. (...)  »
Interpretacje podatkowe w czasie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Indywidualne interpretacje podatkowe zostały wprowadzone z myślą o możliwości uzyskania urzędowego wyjaśnienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich stosowania w jednostkowych przypadkach, ale systematycznie (...)  »
Termin złożenia MDR-3 za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Nasza firma powinna była do 31 marca 2020 r. złożyć MDR-3 za 2019 r. o korzyściach w CIT w związku ze stosowaniem krajowego schematu podatkowego. (...)  »
Trudniej o wyłączenie dostaw energii z powodu zaległości z opłatami 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Moja mama ma długi wobec zakładu energetycznego. Dopiero niedawno dowiedziałem się o całej sprawie. Trzy miesiące temu straciła pracę. Zaległość dotyczy zarówno opłat za energię (...)  »
Ochrona przed przejęciem spółek w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Inwestorzy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy zamierzają nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo bądź nabyć dominację nad polską firmą, muszą zawiadomić o tym UOKiK. To nowe (...)  »
Zamówienia bez wadium, ale z zaliczkami według tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu branżach, pogorszyła również sytuację finansową przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych. Brak płynności finansowej może skutkować zarówno niemożnością (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Dokonałem przelewu na kwotę 15.800 zł na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Czy zawiadomienie ZAW-NR mam złożyć (...)  »
Przesunięte terminy na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
W ramach tarczy 3.0 zmianie uległy terminy na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za 2019 r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.