Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Przesłanki uzyskania "milczącej" interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Na odpowiedź z KIS czekam już 4 miesiące. Czy w związku z odwołaniem stanu epidemii (...)  »
Skutki odwołania stanu epidemii dla podatników podatku od przychodów z budynków 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Nasza jednostka od czerwca 2022 r. zobowiązana jest obliczać podatek od przychodów z budynków. Jak ujmować w księgach rachunkowych naliczenie i zapłatę tego podatku? 1. (...)  »
Można raportować krajowe schematy podatkowe 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych są zawieszone z powodu obowiązującego w Polsce najpierw stanu epidemii, a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. (...)  »
Zawieszenie firmy 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Z początkiem marca br. uzyskałem z urzędu pracy dotację na uruchomienie firmy. Niestety zmuszony będę ją zawiesić. Czy spowoduje to konieczność zwrotu przyznanego wsparcia? Zasadniczo (...)  »
Termin złożenia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Kontrahent podał do opłacenia faktury rachunek bankowy niefigurujący w Wykazie podatników VAT. Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Zawiadomienie ZAW-NR złożyłem po upływie 7 dni od (...)  »
Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Odwołanie stanu epidemii a ważność orzeczeń o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Zatrudniam w firmie kilka osób niepełnosprawnych. Wiem, że z dniem 16 maja br. odwołany został w Polsce stan epidemii. Czy w związku z tym orzeczenia (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej po odwołaniu stanu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Nasza firma złożyła kilka tygodni temu wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Czy w związku z odwołaniem stanu epidemii związanej z COVID-19 interpretację (...)  »
Kłopoty z dochodzeniem roszczeń z art. 299 K.s.h. w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022
Wraz z przeciągającym się stanem epidemii przedłuża się okres obowiązywania liberalnych zasad ogłaszania upadłości przedsiębiorców. Korzyści z tego mogą czerpać członkowie zarządów spółek z o.o., (...)  »
Czas na dokonanie rejestracji zakupionego samochodu 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Sprowadziłem z zagranicy samochód. Jest to używany samochód osobowy, który zakupiłem od osoby prywatnej. Chciałem go odsprzedać w Polsce, jednak nie znalazłem jeszcze nabywcy. W (...)  »
COVID-19 sposobem na karę umowną 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Spółka handlowa będąca wykonawcą umowy zawartej na skutek udzielenia zamówienia publicznego może z powołaniem na okoliczności związane z COVID-19 zabiegać o zmianę treści umowy, a (...)  »
Kwalifikowalność robót rozpoczętych przed złożeniem wniosku 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Podmiot leczniczy rozpoczął realizację inwestycji (w tym m.in. roboty budowlane) w listopadzie 2021 r. Inwestycja nie została ukończona, a jest powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (...)  »
Sposób wyznaczenia inkasenta opłaty targowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2022 r.
Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów (...)  »
Wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych ze środków EFRR 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych dotyczących chorób zakaźnych (COVID-19). Na jakie projekty związane z pandemią jednostka może pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? (...)  »
Podatek od nieruchomości przy zawieszeniu działalności w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Chwilowe niewykorzystywanie nieruchomości stanowiącej hotel na cele gospodarcze, przy deklarowanej przez podatnika woli powrotu do prowadzenia tej działalności po epidemii COVID-19, nie powoduje automatycznie, że (...)  »
Zezwolenie na zatrudnienie sezonowe w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Prowadzę hotel. Zastanawiam się nad zatrudnieniem dwóch pokojówek pochodzących z Ukrainy. Czy to prawda, że w okresie stanu epidemii nie muszę ubiegać się o zezwolenie (...)  »
Zawieszenie wytycznych w związku z realizacją projektów EFS 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Działalność bieżąca klubu dziecięcego w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa 24 miesiące. Czy można ten okres zawiesić i po epidemii COVID-19 kontynuować? (...)  »
Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2022 r.? 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku należy przechowywać do czasu upływu terminu jego przedawnienia. Trzeba przy tym brać pod uwagę okoliczności powodujące wydłużenie biegu terminu przedawnienia, (...)  »
Opóźnienia w światowych dostawach a realizacja zamówień publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Panująca na świecie pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw w wielu branżach. W czasie lockdownu zamknięto wiele fabryk, zwłaszcza w krajach azjatyckich, a dostawy zostały (...)  »
Wniosek złożony po terminie i jego przyjęcie do oceny 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Do projektu współfinansowanego ze środków EFS zostaną wprowadzone działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (wydatki wyodrębnione w ramach odrębnego zadania). Jeśli wnioskodawca udowodni, że nie (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Orzeczenie, w stosunku do którego zostało wniesione odwołanie, nie jest orzeczeniem ostatecznym, tym samym nie określa ono statusu osoby niepełnosprawnej. Zatem do czasu zakończenia postępowania (...)  »
Kontrola po zawieszeniu działalności gospodarczej 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Zamierzam zawiesić na kilka miesięcy wykonywanie działalności gospodarczej (prowadzonej na podstawie wpisu w CEIDG). Czy w czasie zawieszenia przypadającego w okresie pandemii COVID-19 mogę mieć (...)  »
Przemoc w rodzinie a eksmisja sprawcy z lokalu mieszkalnego 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Mój partner, z którym mieszkam i pozostaję w związku, od pewnego czasu dopuszcza się wobec mnie przemocy. Nie stać mnie na wynajęcie innego mieszkania. Czy (...)  »
Podatki nie zawsze przedawniają się po upływie 5 lat 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 14
Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres ten wydłuża się, jeżeli dojdzie (...)  »
Pandemia wydłużyła terminy przedawnienia podatków 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wielu podatników odlicza więc dni do (...)  »
Skutki niezłożenia w terminie ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Przedsiębiorca, który dostarczył mi towar, podał do wpłaty ceny rachunek bankowy niefigurujący w Wykazie podatników VAT. Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Zawiadomienie ZAW-NR złożyłem po (...)  »
Wydłużenie terminu przedawnienia podatków z powodu COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Przepisy specustawy w sprawie COVID-19 zawiesiły w okresie od 14 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. bieg terminów przedawniania przewidzianych w prawie administracyjnym. (...)  »
Przesłanki złożenia informacji MDR-3 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Firma leasingowa zgłosiła to jako krajowy schemat podatkowy. Spółka z o.o. nie spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. Czy musi (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. W jakim terminie powinienem otrzymać wyjaśnienie: 3 czy 6 miesięcy? Standardowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie środków publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Istnieje możliwość wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej o zwrocie środków europejskich w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, za naruszeniem procedur, albo pobranych nienależnie lub w (...)  »
Utrata ważności orzeczenia a skrócone normy czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
W urzędzie gminy zatrudniamy pracownicę posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jej orzeczenie wygasło z początkiem listopada br. Dotychczas nie dostarczyła nam nowego dokumentu. Czy (...)  »
Standard ochrony praw skarżącego 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego, a więc może podlegać ograniczeniu. Jednak konieczne jest zachowanie prawa strony do przedstawienia przez nią swojego stanowiska. (...)  »
Pominięcie procedur przy dołączeniu partnera do projektu 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest realizowany w partnerstwie. Czy istnieje możliwość dołączenia do partnerstwa podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych z pominięciem procedur przewidzianych (...)  »
Kontrola unijnego projektu i stwierdzenie nieprawidłowości 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jeśli stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej następuje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, wówczas instytucja weryfikująca dokonuje odpowiedniego pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenia można uniknąć, gdy (...)  »
Automatyczne wydłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Pracownik od lipca 2014 r. posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Zostało ono wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z początkiem miesiąca (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.