Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Dokumenty załączane do wniosku o przyznanie pomocy w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Zakład wystąpi o wsparcie inwestycji dotyczącej odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do wniosku jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy powracają do biznesu 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa doprowadziła do porażki biznesowej wielu przedsiębiorców. Z powodu wprowadzanych ograniczeń tracili oni klientów i zmówienia, co w (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Czy termin (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie części dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Przedsiębiorca na podstawie decyzji administracyjnej został zobowiązany do zwrotu części dotacji, którą otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odwołanie od decyzji nie przyniosło rezultatów. (...)  »
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii z mocy specustawy przedłużenie kadencji m.in. społecznego inspektora pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
W okresie pandemii wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Do Senatu została przekazana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Gmina decyduje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Prowadzę kwiaciarnię. W związku ze stanem epidemii na terenie mojej gminy wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości. Dotyczą one jednak tylko przedsiębiorców prowadzących hotele, restauracje (...)  »
COVID-19 jako przyczyna niezłożenia odwołania od decyzji 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Podatnik ma dwa tygodnie na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Niedotrzymanie tego terminu oznacza w zasadzie utratę szansy na weryfikację niekorzystnego rozstrzygnięcia - chyba (...)  »
Rejestracja samochodu zakupionego poza granicami kraju 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Zakupiliśmy używany samochód. Nabyliśmy go poza granicami kraju w państwie członkowskim UE. 1) W jakim terminie powinniśmy dokonać jego rejestracji w Polsce? Zasadniczo w myśl (...)  »
Można jeszcze wdrażać uproszczoną restrukturyzację 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Mamy trudności finansowe i chcielibyśmy wdrożyć uproszczoną restrukturyzację. Czy można jeszcze korzystać z tego postępowania, czy możliwe to było (...)  »
Ważność badań psychotechnicznych kierowcy wykonującego przewóz drogowy 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
W firmie zatrudniam kierowcę. Na początku sierpnia ważność utracą jego badania psychotechniczne. Czy to prawda, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii zachowają one nadal (...)  »
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy dotacji z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Złagodzono warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających (...)  »
Istotny termin dla najemców powierzchni handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
W dniu 23 lipca br. weszła w życie kolejna nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192). Jej regulacje obejmują między (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione na okres od marca 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. W lipcu br. pracownik dostarczył nowe (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości do końca roku 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Rady gmin nadal mogą wprowadzać na swoim terenie zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużać termin ich płatności niektórym przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dalsze (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Umorzenie należności płatnika podatku PIT 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Nasza firma ma zaległości z tytułu nieodprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy można ubiegać się o umorzenie tych zaległości (...)  »
Wydłużenie czasu na rejestrację samochodu 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłużono do 60 dni termin (...)  »
Zmiany w działalności po odwołaniu stanu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
W związku z pandemią COVID-19 od dnia 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii. Jego wprowadzenie łączy się z obowiązywaniem w tym czasie (...)  »
Przedawnienie uchybień skarbowych w okresie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Karalność wykroczeń skarbowych ustaje po roku. Przestępstwa skarbowe przedawniają się - w zależności od grożących za nie sankcji - po 5 albo 10 latach. Weszły (...)  »
Paszport szczepionkowy i swoboda podróżowania 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Bezpłatne zaświadczenie (certyfikat) COVID w formie cyfrowej lub papierowej jest dowodem na to, że jego posiadacz został zaszczepiony, wyzdrowiał po zakażeniu lub niedawno zrobił test (...)  »
Pracownik beneficjenta z umową zlecenia 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach regionalnego programu. Do wykonywania zadań w ramach projektu beneficjent zatrudnia pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje (...)  »
Nieprawidłowości w projekcie a zawieszenie wytycznych w obszarze zdrowia 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Zakład realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS (Program profilaktyki raka jelita grubego). Czy podmiot kontrolujący projekt ma prawo uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne w (...)  »
Warunki wyłączenia zasady konkurencyjności przy zakupach w projekcie EFS 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Czy beneficjent może nie stosować zasady konkurencyjności przy zamówieniu usług lub towarów bezpośrednio (...)  »
Stałe i tymczasowe zmiany w procedurze cywilnej 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2021 r., pod poz. 1090, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (...)  »
Unijny certyfikat COVID w telefonie 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji www.gov.pl/web/cyfryzacja zamieszczono pytania i odpowiedzi na temat Unijnego Certyfikatu COVID. W informacji resort cyfryzacji wyjaśnia: "Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) (...)  »
Roczne zebrania właścicieli lokali a pandemia 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Wspólnota mieszkaniowa chce przeprowadzić roczne zebranie właścicieli w celu zatwierdzenia wyniku finansowego za 2020 r. i udzielenia absolutorium. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Ile osób (...)  »
Transport i wyżywienie dzieci w reżimie sanitarnym 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Będziemy organizatorem kolonii artystyczno-sportowych dla młodzieży szkolnej. Jakie obowiązują obecnie zasady dotyczące transportu dzieci? Czy rodzice mogą dowieźć uczestników kolonii we własnym zakresie? W jaki (...)  »
Dopuszczalna liczba uczestników obozu sportowego 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Organizujemy obóz sportowy dla dzieci, które na co dzień uczęszczają do naszego klubu na zajęcia sportowe. Czy dotyczą nas ograniczenia liczebności uczestników? Kto jest odpowiedzialny (...)  »
Organizowanie zajęć w pomieszczeniach i na kąpieliskach 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
W wakacje organizujemy kolonie dla dzieci nad morzem. Wypoczynek będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Jakie wymagania odnośnie dezynfekcji pomieszczeń nas dotyczą? Czy dzieci będą (...)  »
Tryb postępowania przy podejrzeniu zakażenia u uczestnika obozu 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
W sierpniu br. organizujemy obóz taneczny. Jak należy postąpić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika lub kogoś z kadry podczas trwania wypoczynku? Czy wychowawcy (...)  »
Łagodzenie obostrzeń na wakacje 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Od 13 czerwca 2021 r. zostały wprowadzone łagodniejsze zasady bezpieczeństwa, a od 26 czerwca br. zostaną zwiększone limity osób. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady (...)  »
Rolnik na kwarantannie może wykonywać prace w swoim gospodarstwie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Prowadzę gospodarstwo rolne. Już drugi raz w tym roku skierowany zostałem na kwarantannę. Czy w tym czasie mogę wykonywać prace rolne w gospodarstwie? Czy mogę (...)  »
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację dotyczącą wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Jak wyjaśnia Fundusz: "Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać (...)  »
Kolejne luzowanie obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1013, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.