zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Inne zagadnienia
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)  »
Odroczenie terminu legalizacji wagi
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Prowadzę zakład produkcyjny. W najbliższym czasie jedna z wag technicznych powinna zostać poddana ponownej legalizacji. Czy w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest to obowiązkowe? Czy (...)  »
Wydłużony termin na przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Jej rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Obowiązki sprawozdawcze spółki są realizowane w wydłużonych terminach. Przyjmujemy, że 3 (...)  »
Umorzenie podatku PIT za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Mam trudną sytuację finansową spowodowaną epidemią koronawirusa. Nie stać mnie na zapłatę podatku wykazanego w PIT-36 za 2019 r. Czy mogę ubiegać się o jego (...)  »
Wydłużone terminy w procesie odwoławczym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 19
Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 został negatywnie oceniony (nie otrzymał wystarczającej ilości punktów). Czy (...)  »
Odmrażanie terminów administracyjnych i procesowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 19
Tarcza 3.0 nie tylko uchyla przepisy, na mocy których doszło do zamrożenia terminów administracyjnych i procesowych, ale i wprowadza nowe procesowe możliwości. Prawodawca podjął próbę (...)  »
Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 18
Na podstawie zezwolenia na pracę zatrudniam cudzoziemca. Niedługo wygaśnie ważność tego dokumentu. Czy jego ważność wydłuża się automatycznie na czas epidemii? W świetle przepisów tarczy (...)  »
PPK w późniejszym terminie tylko dla tych, którzy go nie wdrożyli
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 18
Z początkiem 2020 r. firma objęta została regulacjami w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Program został wdrożony z początkiem marca 2020 r. Teraz termin ten został (...)  »
Układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 10
Złożyłem w połowie maja 2020 r. wniosek o rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej z tytułu VAT za marzec 2020 r. Czy będę musiał uiścić (...)  »
Zmiana terminów w zakresie sprawozdawczości BDO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 2
Ustawodawca celem łagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców. W ramach tarczy 3.0 zmianie uległy terminy na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami (...)  »
Urząd Zamówień Publicznych o cyklu wideokonferencji pod nazwą "Tarcza antykryzysowa dla biznesu"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakomunikował o cyklu bezpłatnych wideokonferencji pod nazwą "Tarcza antykryzysowa dla biznesu". W komunikacie czytamy: "Partnerami cyklu jest (...)  »
Dopłata do odsetek a koszty kwalifikowalne kredytu objętego gwarancją Biznesmax
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 19
Przedsiębiorca zamierza wystąpić o gwarancję Biznesmax zabezpieczającą spłatę kredytu, który ma być zaciągnięty na zachowanie bieżącej płynności finansowej w związku z COVID-19. Następnie wystąpi o (...)  »
Łagodzenie wpływu pandemii na realizację projektów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 19
Specustawa regulująca zasady realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności wprowadza rozwiązania niwelujące negatywny wpływ pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację i rozliczanie projektów. Beneficjent (...)  »
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Jednostka udziela zamówień publicznych w różnych trybach. Mamy sytuację, w której jeden z już wybranych wykonawców odmawia podpisania umowy w związku z trudną sytuacją wywołaną (...)  »
Zapłata podatku w przypadku złożenia zeznania podatkowego po 30 kwietnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 10
PIT-36 za 2019 r. złożyłem na początku maja 2020 r., ale nie wpłaciłem wykazanego w nim podatku. Czy - aby uniknąć grzywny i odsetek za (...)  »
Koszt najmu lokalu w czasach pandemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 4
Wynajmuję lokale innym podmiotom, które prowadzą w nich działalność usługową. Najemcy, którzy prowadzili gabinet fryzjerski i kosmetyczny, wystąpili do mnie o odstąpienie od poboru czynszu. (...)  »
Terminy procesowe będą odwieszone
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 1
Tarcza antykryzysowa 3.0 odmraża terminy procesowe w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych, karnych skarbowych, sądowoadministracyjnych, a także w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych. Zaczną one biec lub będą (...)  »
Usługa tymczasowego profilu zaufanego dla podpisania wniosku do PUP
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o wsparcie z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej. Dotychczas wszelkie sprawy urzędowe załatwiałam osobiście. Teraz z (...)  »
Zdalne oświadczenia woli członka organu osoby prawnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 17
Błędne odczytanie jednego z kluczowych przepisów tarczy antykryzysowej może doprowadzić wielu przedsiębiorców na prawne manowce. Dopuszczone przez tarczę zdalne działanie członków organów osób prawnych nie (...)  »
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Czas trwania stanu epidemii jest trudnym okresem dla wielu firm. Wykonawcy mogą mieć problemy z realizacją zamówień publicznych w związku z przejściowymi brakami w dostawie (...)  »
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 10
Chcę złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie PIT. Czy wnioski składane w okresie epidemii są zwolnione z opłaty? NIE. Złożenie wniosku o wydanie (...)  »
PIT za 2019 r. w formie papierowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 10
Rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r. sporządzam na formularzu PIT-36. Czy to zeznanie podatkowe mogę złożyć w formie papierowej, czy musi być one przesłane przez (...)  »
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można złożyć przez internet, a samo zaświadczenie odebrać w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie uzyska się mimo korzystania (...)  »
Upadłość, restrukturyzacja czy wsparcie finansowe z tarczy 2.0
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. W związku z pandemią koronawirusa znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej. Analizujemy wszystkie możliwe warianty pomocy przewidzianej w (...)  »
Rozliczenie wydatków niezrealizowanych działań projektowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z pandemią nie jesteśmy w stanie zrealizować zadań projektowych szkoleń (odmowa uczestników projektu) czy wyjazdów (...)  »
Trzeba pamiętać o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 17
Wiosna 2020 r. to czas szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zalicza się do nich przesunięcie terminu na dokonanie pierwszego zgłoszenia do CRBR (...)  »
Ogłaszanie upadłości w czasie kryzysu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 15
Jeśli stan niewypłacalności przedsiębiorcy powstał z powodu COVID-19, termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczął biegu w okresie trwania stanu epidemii lub stanu (...)  »
Termin złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Opłaciłem fakturę na kwotę 16.000 zł przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Mam dwa tygodnie na (...)  »
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Czy mimo stanu epidemii możemy swobodnie zmieniać warunki umów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu, np. zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy przy robotach związanych z drobnymi remontami pomieszczeń (...)  »
Koronawirus podstawą obniżenia czynszu dzierżawnego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 19
Prowadzę działalność w branży turystycznej. Jestem dzierżawcą ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem. W związku z COVID-19 nie mogę realizować umów dotyczących organizacji wypoczynku, zielonych szkół (...)  »
Opłata przekształceniowa w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 19
Jestem właścicielem lokalu usługowego znajdującego się na parterze mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Budynek został wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Prawo to z dniem 1 (...)  »
Nowe zasady działania rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 17
Jestem przewodniczącym rady nadzorczej spółki z o.o. Chciałbym uniknąć przeprowadzenia posiedzenia w siedzibie spółki. Umowa naszej spółki nie reguluje możliwości odbycia posiedzenia zdalnie czy podjęcia (...)  »
Spółki mają mieć 3 miesiące więcej na dematerializację akcji
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 17
Rok 2020 to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych czas na realizację obowiązków przygotowawczych do dematerializacji akcji. Apele środowiska biznesowego zostały wysłuchane przez rząd i terminy (...)  »
Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 10
Podatek wynikający z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. można bez konsekwencji odsetkowych uregulować ponad miesiąc po terminie, bo do 1 (...)  »
Brak odpowiedzialności beneficjenta za nieprawidłowość w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Podmiot realizuje projekt edukacyjny współfinansowany z EFS. Ze względu na zamknięcie placówki oświatowej nie prowadzimy zajęć, nie realizujemy projektu. Czy ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.