Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Wliczanie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po przedstawieniu orzeczenia 
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023
Na mocy art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulacje specustawy w sprawie COVID-19 dotyczące automatycznego wydłużania (...)  »
Rozpoczyna się wygaszanie ważności orzeczeń covidowych 
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
W trakcie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego obowiązywały przepisy specustawy w sprawie COVID-19. Wprowadziła ona wiele udogodnień dla obywateli i przedsiębiorców. Jedno z nich dotyczyło (...)  »
Zmiany w zakazie handlu w niedzielę 
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Z dniem 1 lipca br. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołano stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Konsekwencją tego jest wygaśnięcie również przepisów ustawy o szczególnych (...)  »
Orzeczenia o niezdolności do pracy nie będą wydłużone 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na czas określony w oparciu o przepisy z (...)  »
Wybory do organów KZP po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
W kasach zapomogowo-pożyczkowych działających u pracodawców, u których w wyniku trwania stanu epidemii, a później stanu zagrożenia epidemicznego nie przeprowadzono wyborów organów (tj. zarządu i (...)  »
"Covidowe" certyfikaty rezydencji ważne do 1 września 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Ułatwienia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 dotyczące respektowania certyfikatów rezydencji obowiązują do 1 września 2023 r. Zostaje jednak na stałe jedno rozwiązanie. Miejsce zamieszkania (...)  »
Ważność profilu zaufanego 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
W marcu br. wygasł mój profil zaufany. Dostałem jednak komunikat, że został on automatycznie wydłużony. Czy teraz w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego jego (...)  »
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a ważność zezwoleń na pracę 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym wiele (...)  »
Powrót do raportowania schematów podatkowych 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone z powodu obowiązującego w Polsce najpierw stanu epidemii, a potem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. (...)  »
Koniec z automatycznym wydłużaniem ważności orzeczeń 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Z dniem 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (...)  »
Sytuacja pracodawców osób niepełnosprawnych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że przestały lub (...)  »
Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Dyrektor KIS przez ponad 3 ostatnie lata miał 6 miesięcy na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 oznacza powrót (...)  »
Ulgi w spłacie podatków już z opłatą prolongacyjną 
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Konsekwencją odwołania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 jest powrót do naliczania opłaty prolongacyjnej za udzielenie ulgi w spłacie VAT, PIT czy CIT. Będzie ona (...)  »
Wniosek o ogłoszenie upadłości do 30 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza również koniec liberalnego traktowania spóźnionych wniosków o ogłoszenie upadłości. Osoby odpowiedzialne za złożenie wniosku nie będą mogły powoływać się na (...)  »
Pandemiczne ograniczenie fikcji doręczenia bez wpływu na sąd 
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
W czasie stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego w Polsce obowiązywały przepisy, które uniemożliwiały przyjęcie fikcji skutecznego doręczenia podwójnie awizowanej przesyłki, która faktycznie nie została podjęta (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
W firmie zatrudniamy kilku pracowników niepełnosprawnych. Jednemu z nich w marcu 2022 r. wygasło orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba ta nie wystąpiła o dokument. Czy teraz, (...)  »
Wygaśnięcie orzeczenia covidowego 
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Jestem niepełnosprawny. Na mocy przepisów covidowych korzystam z możliwości przedłużenia ważności orzeczenia, którego ważność wygasła w lipcu 2022 r. Jak długo mój dokument będzie jeszcze (...)  »
Uchylenie przedłużania w związku z COVID-19 ważności orzeczeń o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 1) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej (...)  »
Orzeczenia o niepełnosprawności i zasady przedłużania ich ważności 
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Osobą niepełnosprawną, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie w tym zakresie. Orzeczenie (...)  »
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Epidemia nie wydłużyła terminów przedawnienia podatków 
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Przepis wydłużający z powodu epidemii COVID-19 bieg terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego, wprowadzony w 2020 r. specustawą w sprawie COVID-19, nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia (...)  »
Złożenie ZAW-NR przy kolejnej wpłacie na zgłoszone konto 
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Nasza firma zapłaciła kilka miesięcy temu za fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Zostało wówczas złożone zawiadomienie ZAW-NR. Ten sam (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w sprawie ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Przedsiębiorca opłacił fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR. Przedsiębiorca i kontrahent podlegają pod różne urzędy (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Nasza firma zamierza złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. Czy interpretację podatkową powinniśmy otrzymać w ciągu 3 czy 6 miesięcy? W (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie złożenia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Kontrahent wystawił mi fakturę na ponad 15.000 zł. Opłaciłem ją na podany rachunek bankowy, ale w dniu dokonania przelewu konto to nie figurowało w Wykazie (...)  »
Terminy administracyjne w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Prezydent miasta wszczął wobec mnie postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w ustawowym terminie o zbyciu pojazdu. Faktem jest, że (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności przedsiębiorcy a refundacja składek ZUS z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Jestem niepełnosprawny i prowadzę działalność gospodarczą. Korzystam z pomocy udzielanej przez PFRON w postaci refundacji składek ZUS. Wkrótce moje orzeczenie utraci ważność. Nie wystąpiłem jeszcze (...)  »
Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2023 r.? 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Okres archiwizacji dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia podatku wyznacza zasadniczo termin jego przedawnienia. Trzeba przy tym brać pod uwagę okoliczności powodujące wydłużenie biegu terminu przedawnienia, np. (...)  »
Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Rozwiązanie umowy w drodze przesyłki pocztowej 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Bank wniósł przeciwko mnie pozew o zapłatę. Żąda zwrotu całej niespłaconej kwoty kredytu wobec niewywiązywania się przeze mnie z postanowień umowy. W treści uzasadnienia zostało (...)  »
Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego na załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Grupa producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystąpi o pomoc finansową wypłacaną przez 5 lat w formie ryczałtowych płatności w zależności od uzyskanego (...)  »
Czas pracy niepełnosprawnego, który odwołał się od uzyskanego orzeczenia 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Zatrudniam pracownika niepełnosprawnego, który dotychczas legitymował się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Korzystał ze skróconej normy czasu pracy. W sierpniu br. w związku z upływającym (...)  »
Przesunięcie terminu złożenia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Kontrahent wystawił fakturę, której wartość wynosiła ponad 15.000 zł. Opłaciłem ją przelewem na podany rachunek bankowy. Konto to nie figurowało w dniu dokonania przelewu w (...)  »
Powrót kar umownych do Prawa zamówień publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych. Wprowadziła go tzw. specustawa w sprawie COVID-19. Taki zakaz miał działać przez okres (...)  »
Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.