Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Zmiana terminu obniżania wpłat na PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu (...)  »
Warunkowe luzowanie obostrzeń od 12 lutego 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Z komunikatu zamieszczonego na stronie www.gov.pl/web/koronawirus wynika, że podjęto decyzję o wprowadzeniu warunkowo na dwa tygodnie łagodniejszych rozwiązań sanitarno-epidemicznych. W związku z tym w okresie (...)  »
Kolejne zmiany w przepisach związane z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Łatwiej uzyskać wsparcie z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zatrudnienie bezrobotnego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
W Dzienniku Ustaw z 20 stycznia 2021 r., pod poz. 131, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające (...)  »
Obowiązki spółki z o.o. ze stratą kwalifikowaną 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże tzw. stratę kwalifikowaną, organ ten jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. (...)  »
Przedawnienie podatków w czasie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Czy w czasie trwania stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 biegną terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych, czy zostały one wstrzymane? Czy (...)  »
Zwiększenie możliwości wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od 1 sierpnia 2020 r. rodzice i opiekunowie dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze, mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane (...)  »
Rok 2021 bez opłaty targowej 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Takie zwolnienie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w tarczy branżowej 6.0 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Jestem właścicielem restauracji ponoszącym konsekwencje pandemii COVID-19 (brak możliwości prowadzenia działalności w formie stacjonarnej, przez co firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej). Czy mogę (...)  »
Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 01.01.2021
Jak już pisaliśmy w poprzednim BI (nr 36 z 20 grudnia 2020 r.), od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące amortyzacji środków (...)  »
Wstrzymanie poboru tantiem i opłat abonamentowych 
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
W związku z przedłużającym się stanem epidemii ustawodawca na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wystąpiłem do wojewody o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Przyznane mi ono zostało na okres krótszy niż ten, o który wnioskowałem. Czy będę mógł je (...)  »
Wniosek o wypłatę środków za niezrealizowaną imprezę turystyczną 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Do 31 grudnia 2020 r. organizatorzy turystyki mogą składać wnioski do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez niego organizatorowi (...)  »
Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Polska i Niemcy zawarły porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. Na podstawie tego porozumienia zostały utrzymane zasady (...)  »
Skutki niezapłacenia podatku w odroczonym terminie 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Prowadzę działalność gospodarczą. Urząd skarbowy, uwzględniając złożony przeze mnie wniosek motywowany trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, odroczył termin płatności mojego podatku PIT za 2019 r. (...)  »
Jak w czasie epidemii załatwiać sprawy podatkowe? 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Wiele spraw podatkowych można załatwić przez internet: złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, przekazać zawiadomienie ZAW-NR, przesłać dane w formie JPK. Wystarczy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny (...)  »
Najem powierzchni handlowych w czasie kolejnych zakazów w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
W listopadzie br. drugi raz został ustanowiony zakaz handlu w centrach handlowych z uwagi na epidemię. Oznacza to, że znów byłem pozbawiony możliwości prowadzenia działalności (...)  »
Wnioskowanie o wypłatę środków finansowych dla podróżnych z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Organizator turystyki zamierza wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę pieniędzy dla swoich klientów za niewykorzystane wycieczki. Czy należy złożyć jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich (...)  »
Zawieszanie działalności w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
W kwietniu 2020 r. podczas pierwszego lockdownu lawinowo rosła liczba zawieszanych firm. Złożono prawie 24 tys. wniosków. W maju br. tendencja ta zaczęła spadać, prawdopodobnie (...)  »
Ograniczenia dłużnika w zarządzaniu majątkiem w czasie uproszczonej restrukturyzacji 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej. Rozważamy wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy w czasie prowadzenia omawianego postępowania spółka może w nieograniczony sposób zarządzać swoim (...)  »
Zgłoszenie konta na subwencję PFR 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Spółka z o.o. otrzymała subwencję PFR. Subwencja została przelana na subkonto specjalnie przeznaczone do jej rozliczania. Czy trzeba je zgłosić urzędowi skarbowemu? (pytanie nr 1317841) (...)  »
Dodatkowa niedziela handlowa 6 grudnia br. 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), (...)  »
Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Osoby fizyczne, które stały się niewypłacalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogły do marca 2020 r. ogłosić upadłość jedynie na podstawie przepisów mających zastosowanie (...)  »
Planowane uproszczenia w zakresie cen transferowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację (w ramach 10 edycji Forum Cen Transferowych) o trwających pracach nad pakietem dalszych uproszczeń w obszarze cen (...)  »
Badanie temperatury pracowników w czasie pandemii w świetle RODO 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Kwestia mierzenia temperatury pracownikom przy wciąż rozwijającej się pandemii koronawirusa jest tematem z punktu widzenia pracodawcy niezwykle istotnym. Wielu z nich, nie zważając na przepisy (...)  »
Zamówienia publiczne w walce z COVID-19 nadal bez trybu ustawowego 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
We wrześniu br. wygasł art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Do wyboru 5 postępowań restrukturyzacyjnych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Ustawowa restrukturyzacja skierowana jest do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, tj. takich, których sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie mogą stać się niewypłacalne. Poza tym z (...)  »
Kwarantanna 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W listopadzie 2020 r. pracę w mojej firmie ma podjąć dwóch obywateli Ukrainy. Czy obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna? Osoby wjeżdżające do Polski z państw spoza (...)  »
Rząd wprowadził kolejne obostrzenia w walce z pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Od soboty, tj. od 7 listopada 2020 r., nastąpiło ponowne ograniczenie działalności (...)  »
Godziny dla seniorów 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Obecnie po odbytej kwarantannie wznawiam działalność apteki. Czy godziny dla seniorów bezwzględnie zakazują obsługi innych klientów? NIE. Zasadniczo w ramach tzw. godzin dla seniorów, od (...)  »
Do 10 listopada br. trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, te same terminy w zakresie wdrażania PPK obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających, bowiem pracodawców, którzy na dzień (...)  »
Ochrona ubezpieczeniowa należności handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Przedsiębiorcy udzielający swym kontrahentom długich terminów płatności narażają się na brak zapłaty wynagrodzenia za już wykonane usługi lub wydane towary. Ochroną przed tym ryzykiem są (...)  »
Wsparcie dla sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla sektora kultury - Fundusz Wsparcia Kultury. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie (...)  »
Przekształcenie w spółkę po otrzymaniu subwencji a obowiązki wobec PFR 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, a planuje dokonać przekształcenia zgodnie z przepisami K.s.h., w świetle wyjaśnień PFR nie musi na taką transformację otrzymać (...)  »
Wydłużony termin wydania interpretacji 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. W jakim terminie powinna otrzymać odpowiedź? Obecnie Dyrektor KIS ma na wydanie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.