Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Pandemia także w 2021 r. zmienia zasady podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółkach 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Przed pandemią koronawirusa drugi kwartał roku kalendarzowego był dla większości spółek handlowych okresem, w którym dokonywano zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Teraz, podobnie (...)  »
Wytyczne w sprawie szczepień w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia opublikowane zostały wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania w zakładach pracy szczepień na COVID-19 (stan na dzień oddania (...)  »
Nowy kalendarz luzowania obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce rząd zdecydował o stopniowym luzowaniu obostrzeń. Przedstawiono kalendarz ich znoszenia (patrz tabela). Data Działania 1 maja (...)  »
Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane pracownikom medycznym z tytułu zarażenia się koronawirusem mogą korzystać ze zwolnienia z PIT jako zapomogi otrzymane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym. (interpretacja (...)  »
Przepisy COVID-owe blokowały niekorzystne decyzje administracyjne 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
W czasie od 31 marca do 16 maja 2020 r. organ administracji publicznej mógł wydać jedynie decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony. STAN FAKTYCZNY: 15 (...)  »
Zawieszenie terminów podatkowych z powodu epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Tarcza antykryzysowa zawiesiła bieg terminów prawa podatkowego m.in. do dokonania przez podatników czynności kształtujących ich prawa i obowiązki. Prawo podatkowe stanowi bowiem część prawa administracyjnego. (...)  »
Kwarantanna a przywrócenie terminu procesowego 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Otrzymałem nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z pouczeniem mogłem wnieść sprzeciw od nakazu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Niestety w (...)  »
Amortyzacja środków trwałych związanych z produkcją towarów do walki z COVID-19 - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Środki trwałe (np. maszyny) nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą zostać objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym. Dotyczy to również urządzeń koniecznych do (...)  »
Pomoc dla podatników mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o pomocy dla podatników, którzy mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z panującą pandemią COVID-19. Na stronie internetowej (...)  »
Zmiany w umowie zawartej wg starego Pzp na podstawie specustawy w sprawie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. Na odpowiedź czeka już trzy miesiące. W jakim terminie powinna być wydana (...)  »
Raportowanie schematów podatkowych krajowych nadal zawieszone 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nie złożyłam MDR-3 za 2019 r. Informacja dotyczy schematu podatkowego krajowego (leasingu). Czy upłynął już termin złożenia MDR-3 za 2019 r.? Do kiedy należy przesłać (...)  »
ZUS podsumowuje wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Na stronie internetowej www.zus.pl zamieszczono komunikat dotyczący liczby związanej z dokonaniem płatności Polskim Bonem Turystycznym oraz wynikającą z tego kwotą. Polacy ponad 425 tys. razy (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W kwietniu br. posiadane przeze mnie orzeczenie o niepełnosprawności wygaśnie. Czy ważność orzeczenia automatycznie zostanie przedłużona w związku z sytuacją epidemiczną w kraju? (pytanie nr (...)  »
W 2021 r. pandemia przesunie zwyczajne zgromadzenia wspólników 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W ubiegłym roku pandemia spowodowała, że terminy na realizację obowiązków sprawozdawczych zostały wydłużone. W 2021 r. jeszcze w połowie marca wydawało się, że terminy te, (...)  »
Terminy przedawnienia określone w przepisach prawa podatkowego w czasie epidemii - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 12 lutego 2021 r. (znak: RP.0441/144/6/1/2021), dotyczącym problematyki wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia określonych w (...)  »
Przewlekłość postępowania w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii nie są przeszkodą, aby orzekać o bezczynności organu, która miała miejsce przed ich ogłoszeniem, niezależnie od tego, kiedy skarga (...)  »
Przedłużenie na mocy specustawy ważności orzeczeń o niepełnosprawności 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Zatrudniamy niepełnosprawnych pracowników, którym wkrótce kończy się ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Z informacji jakie od nich otrzymujemy wiemy, że niektórzy będą składać wnioski o wydanie (...)  »
Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Od 24 czerwca 2020 r. dłużnicy mogą wdrażać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy tarczy 4.0. Głównym celem wprowadzenia tego postępowania jest uniknięcie upadłości przedsiębiorców, którzy (...)  »
Cyfrowe zaświadczenie dla zaszczepionych 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komisja Europejska 17 marca 2021 r. przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia zielonego zaświadczenia cyfrowego, aby ułatwić bezpieczne swobodne przemieszczanie się mieszkańców Unii Europejskiej w czasie pandemii (...)  »
Zaostrzone zasady bezpieczeństwa na terenie całej Polski 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
W związku z bardzo dużym przyrostem zachorowań na koronawirusa od soboty 20 marca 2021 r. na terenie całej Polski wprowadzone zostały nowe, rozszerzone zasady bezpieczeństwa. (...)  »
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
W lutym br. spółka otrzymała decyzję o obniżeniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2020 r. Czy o wartość obniżki powinna zmniejszyć koszty (...)  »
Wniosek o zaległe tantiemy 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Prowadzę lokal gastronomiczny. Otrzymałem pismo od pewnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z wezwaniem do uregulowania tantiem za 2020 r. Wiem, że pobór tantiem za (...)  »
Przeznaczenie zysku w czasach pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Spółka z o.o. zanotowała duży spadek obrotów w 2020 r. i niewielki zysk ze sprzedaży podstawowej. Końcowy wynik netto będzie kilkakrotnie wyższy po uwzględnieniu pomocy (...)  »
Dopłata do dodatku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wszystko na skutek nowelizacji przepisów ustawy o szczególnych (...)  »
Przewrót w procedurze cywilnej w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Sytuacja epidemiczna nieustannie wymusza wdrażanie nowych rozwiązań i dostosowywanie dotychczasowych regulacji do panujących warunków. Zagrożenie COVID-19 wpłynęło również na organizację pracy sądów oraz przyczyniło się (...)  »
Roczne walne zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Przepisy wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 pozwalają na odroczenie walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali. Skorzystanie z niego może generować w praktyce wiele (...)  »
Senacka inicjatywa w sprawie odszkodowań dla firm pokrzywdzonych przez COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W dniu 19 lutego 2021 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub (...)  »
Walne zgromadzenia spółdzielni/zebrania właścicieli lokali w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Zarząd wspólnoty (zarządca) jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Natomiast zarząd (...)  »
Komu przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości? 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę pensjonat położony w nadmorskiej miejscowości. Czy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 przysługuje mi automatyczne zwolnienie z konieczności opłacania podatku od (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą. Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Mam na to 14 dni. Czy ten (...)  »
Kwarantanna obywatela Ukrainy 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
W firmie na podstawie oświadczenia zatrudniony zostanie obywatel Ukrainy. Obecnie przebywa on w swoim ojczystym kraju. W przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski. Ile dni (...)  »
Wstrzymanie opłat abonamentowych 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Posiadam niewielki pensjonat. W związku z obowiązującymi ograniczeniami obecnie nie prowadzę działalności. Nie opłacam w związku z tym abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czy mogę korzystać z zawieszenia (...)  »
Wykup auta z leasingu jako schemat podatkowy 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła kilka lat temu umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Zamierza wykupić ten samochód, ale nie na działalność gospodarczą, lecz (...)  »
Zmiana terminu obniżania wpłat na PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.