Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Walne zgromadzenia spółdzielni/zebrania właścicieli lokali w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Zarząd wspólnoty (zarządca) jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Natomiast zarząd (...)  »
Wysokość subwencji PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, z tym że nie jest to moja działalność przeważająca. Odnotowałam spadek przychodów z powodu (...)  »
Interpretacja kosztów stałych na potrzeby wyliczenia subwencji PFR 2.0 dla małych i średnich firm 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Przedsiębiorca chce wystąpić o subwencję finansową PFR 2.0. Ponieważ nie jest mikroprzedsiębiorcą, wysokości subwencji finansowej nie może obliczyć na podstawie kwot bazowych, tylko w oparciu (...)  »
Przedłużenie pomocy publicznej COVID-19 z nowymi limitami kwotowymi 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do końca 2021 r. przedłużono stosowanie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym limity pomocy (...)  »
Komu przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości? 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę pensjonat położony w nadmorskiej miejscowości. Czy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 przysługuje mi automatyczne zwolnienie z konieczności opłacania podatku od (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą. Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Mam na to 14 dni. Czy ten (...)  »
Dotacja dla firmy powstałej w 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W zeszłym roku rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej (katering). Niestety nie przynosi ona takich dochodów, jakich się spodziewałam. Czy prowadząc działalność przez niespełna (...)  »
Bonem turystycznym można opłacić usługę bez noclegu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jestem przewodnikiem turystycznym. Czy to prawda, że mogę się zarejestrować i akceptować płatności bonem turystycznym? Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego (...)  »
Wsparcie na utworzenie stanowiska pracy a pomoc z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Z wykorzystaniem środków z PFRON doposażyłem dwa stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, które skierowane zostały do firmy przez urząd pracy. Umowy o wsparcie nadal trwają. Niestety (...)  »
Zakład aktywności zawodowej może wystąpić o refundację 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę zakład aktywności zawodowej. W związku ze zmniejszającą się liczbą zamówień spowodowaną sytuacją epidemiczną podjęta została decyzja o wstrzymaniu prowadzonych prac (wprowadzono przestój). Czy to (...)  »
Bez jednolitej stawki VAT w gastronomii 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Wprowadzenie jednolitej stawki w gastronomii w wysokości 8%, obejmującej również dostawę napojów alkoholowych, jest trudne do uzasadnienia. Tak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie (...)  »
Niektórzy płatnicy pdof zaliczki za styczeń zapłacą w sierpniu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r., pod pozycją 318, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów (...)  »
Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej nie generuje pracowniczego przychodu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jeżeli pracownicy firmy, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymują od pracodawcy zwrot kosztów zakupu niezbędnego do tej pracy sprzętu, to (...)  »
Kadencja dyrektora szkoły może być przedłużona nawet do 2026 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2021 r.
Mocą rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu (...)  »
Subwencja PFR i zaległości w ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Przedsiębiorca na skutek spadku przychodów w związku z pandemią złożył wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Czy zaległości w opłacaniu składek ZUS (...)  »
Kwarantanna obywatela Ukrainy 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
W firmie na podstawie oświadczenia zatrudniony zostanie obywatel Ukrainy. Obecnie przebywa on w swoim ojczystym kraju. W przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski. Ile dni (...)  »
Nowe wsparcie dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych przychodów 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Znowelizowane przepisy specustawy w sprawie COVID-19 wprowadzają mechanizm wsparcia przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Dofinansowanie przysługuje za miesiące obowiązywania ograniczeń (...)  »
Obowiązek zwrotu mikropożyczki udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) i dodatkowo jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. W 2020 r. w maju i listopadzie otrzymałem mikropożyczkę w ramach obu działalności. (...)  »
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
COVID-19 odcisnął piętno także w gospodarczej sferze życia. Nie ma raczej jednostek, które po zakończeniu 2020 r. mogłyby stwierdzić, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu (...)  »
Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS? 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do (...)  »
Niektórzy płatnicy pdof zaliczki za styczeń zapłacą w sierpniu 
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.02.2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r. pod pozycją 318 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów (...)  »
Rozliczanie straty podatkowej z powodu COVID-19 w zeznaniu za 2019 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przedsiębiorcy pewnie już wiedzą, czy rok 2020 zamknął się w ich firmie dochodem czy stratą podatkową. Jeśli ponieśli stratę w rozumieniu przepisów podatkowych, to istnieje (...)  »
Wyjaśnienie PFR dotyczące definicji kosztów stałych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfrsa.pl w zakładce Aktualności zamieszczono wyjaśnienie dotyczące definicji "Kosztów Stałych" zastosowanej w programie rządowym "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu (...)  »
Rozszerzenie tarczy finansowej 2.0 o nowe branże - uchwała Rady Ministrów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Jak informowaliśmy w BI nr 3 z 20 stycznia 2021 r., Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wsparcia przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami (...)  »
Definiowanie kosztów stałych na potrzeby tarczy finansowej 2.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 dla małych i średnich (...)  »
Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydłuża formy wsparcia przewidziane w tarczy branżowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19. Dotyczy to (...)  »
Wstrzymanie opłat abonamentowych 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Posiadam niewielki pensjonat. W związku z obowiązującymi ograniczeniami obecnie nie prowadzę działalności. Nie opłacam w związku z tym abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czy mogę korzystać z zawieszenia (...)  »
Wykup auta z leasingu jako schemat podatkowy 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła kilka lat temu umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Zamierza wykupić ten samochód, ale nie na działalność gospodarczą, lecz (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne na kolejny okres 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Gdy zakończył mi się pełny okres zasiłkowy, ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy, do 22 grudnia 2020 r. włącznie. O (...)  »
Zasady usprawiedliwiania absencji w pracy, w tym z powodu kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy jest naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Takie zachowanie może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej, a także, jeżeli uzasadniają to (...)  »
Umorzenie pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19 w księgach i sprawozdaniu jednostki małej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunek zysków i strat sporządzam w wariancie porównawczym. W 2020 r. otrzymałem pożyczkę w (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała w ramach tarczy 2.0 dofinansowanie do wynagrodzeń za 3 miesiące. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień Min. Fin. udzielonych naszemu Wydawnictwu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podmioty gospodarcze mogły uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%) za niektóre (...)  »
Tarcza 7.0 - kolejne wsparcie dla najbardziej poszkodowanych branż w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.