Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Łączenie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP i zwolnienia ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Firma skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP na maksymalny okres trzech miesięcy oraz zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. (...)  »
Przedłużenie zaniechania podatku od umorzonej subwencji z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej (...)  »
COVID-19 bez wpływu na przedawnienie przestępstw skarbowych 
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Wprowadzony w okresie epidemii COVID-19 przepis dający organom ścigania więcej czasu na ściganie i karanie osób dopuszczających się przestępstw skarbowych jest niezgodny z Konstytucją RP. (...)  »
Pierwszy etap wygaszania orzeczeń covidowych 
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Pracodawcy osób niepełnosprawnych pod koniec roku powinni skontrolować ważność orzeczeń o niepełnosprawności swoich pracowników. Z dniem 31 grudnia 2023 r. będzie miał miejsce pierwszy etap (...)  »
Od 1 stycznia mniejszy limit zwolnienia od pdof dla świadczeń z ZFŚS 
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Wartość pracowniczych świadczeń rzeczowych oraz otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych, o ile ich otrzymanie nastąpiło w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o (...)  »
Wliczanie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po przedstawieniu orzeczenia 
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023
Na mocy art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulacje specustawy w sprawie COVID-19 dotyczące automatycznego wydłużania (...)  »
Zmiany w zakazie handlu w niedzielę 
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Z dniem 1 lipca br. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołano stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Konsekwencją tego jest wygaśnięcie również przepisów ustawy o szczególnych (...)  »
Za nieterminową wypłatę świadczeń ZUS będzie płacił odsetki 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Postępowanie w sprawie świadczeń wypłacanych przez ZUS ma wnioskowy charakter. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują stosowne dla organu rentowego terminy na rozpoznanie wniosków złożonych (...)  »
Upływ ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Nasz pracownik do 30 czerwca 2020 r. miał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na mocy art. 15h specustawy w sprawie COVID-19 ważność tego orzeczenia uległa (...)  »
Orzeczenia o niezdolności do pracy nie będą wydłużone 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na czas określony w oparciu o przepisy z (...)  »
Wybory do organów KZP po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
W kasach zapomogowo-pożyczkowych działających u pracodawców, u których w wyniku trwania stanu epidemii, a później stanu zagrożenia epidemicznego nie przeprowadzono wyborów organów (tj. zarządu i (...)  »
"Covidowe" certyfikaty rezydencji ważne do 1 września 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Ułatwienia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 dotyczące respektowania certyfikatów rezydencji obowiązują do 1 września 2023 r. Zostaje jednak na stałe jedno rozwiązanie. Miejsce zamieszkania (...)  »
Ważność profilu zaufanego 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
W marcu br. wygasł mój profil zaufany. Dostałem jednak komunikat, że został on automatycznie wydłużony. Czy teraz w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego jego (...)  »
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a ważność zezwoleń na pracę 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym wiele (...)  »
Powrót do raportowania schematów podatkowych 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone z powodu obowiązującego w Polsce najpierw stanu epidemii, a potem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. (...)  »
Koniec z automatycznym wydłużaniem ważności orzeczeń 
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Z dniem 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (...)  »
Sytuacja pracodawców osób niepełnosprawnych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że przestały lub (...)  »
Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Dyrektor KIS przez ponad 3 ostatnie lata miał 6 miesięcy na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 oznacza powrót (...)  »
Ulgi w spłacie podatków już z opłatą prolongacyjną 
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Konsekwencją odwołania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 jest powrót do naliczania opłaty prolongacyjnej za udzielenie ulgi w spłacie VAT, PIT czy CIT. Będzie ona (...)  »
Wniosek o ogłoszenie upadłości do 30 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza również koniec liberalnego traktowania spóźnionych wniosków o ogłoszenie upadłości. Osoby odpowiedzialne za złożenie wniosku nie będą mogły powoływać się na (...)  »
Pandemiczne ograniczenie fikcji doręczenia bez wpływu na sąd 
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
W czasie stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego w Polsce obowiązywały przepisy, które uniemożliwiały przyjęcie fikcji skutecznego doręczenia podwójnie awizowanej przesyłki, która faktycznie nie została podjęta (...)  »
Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a covidowe przepisy prawa pracy 
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Wprowadzenie stanów epidemicznych w związku z COVID-19 było związane z wdrożeniem szeregu przepisów mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Te odrębne regulacje, dotyczące m.in. (...)  »
Ważność orzeczeń dla celów świadczeniowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym rozpocznie (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
W firmie zatrudniamy kilku pracowników niepełnosprawnych. Jednemu z nich w marcu 2022 r. wygasło orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba ta nie wystąpiła o dokument. Czy teraz, (...)  »
Zaległy urlop na ogólnych i covidowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego powinien on być udzielany na bieżąco. Sytuacje przesunięcia niewykorzystanego urlopu na następny rok - co prowadzi (...)  »
Covidowe regulacje prawa pracy do końca czerwca 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (jak obecnie) wprowadzonych w związku z COVID-19 obowiązuje szereg regulacji odrębnych, stosowanych w okresie ww. stanów (...)  »
Wygaśnięcie orzeczenia covidowego 
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Jestem niepełnosprawny. Na mocy przepisów covidowych korzystam z możliwości przedłużenia ważności orzeczenia, którego ważność wygasła w lipcu 2022 r. Jak długo mój dokument będzie jeszcze (...)  »
Zaległy urlop w trybie specustawy do końca czerwca br. 
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego generalnie powinien on być udzielany na bieżąco - w tym roku kalendarzowym, za który przysługuje. Jeżeli (...)  »
Zwrot subwencji PFR 1.0 przy uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową PFR 1.0 w 2020 r. W czasie pandemii przeprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Czy spółka musi zwrócić subwencję na rzecz PFR? Jeśli (...)  »
Badania wstępne i okresowe kierowcy zawodowego 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Chcemy zatrudnić kierowcę zawodowego, który ma aktualne badania uprawniające go do kierowania samochodem ciężarowym. Czy ten kierowca powinien mieć dodatkowo wykonane badania stanowiskowe, a potem (...)  »
Uchylenie przedłużania w związku z COVID-19 ważności orzeczeń o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 1) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej (...)  »
Orzeczenia o niepełnosprawności i zasady przedłużania ich ważności 
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Osobą niepełnosprawną, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie w tym zakresie. Orzeczenie (...)  »
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Wykonywanie pracy zdalnej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
W dniu 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Czy w związku z tym można jeszcze polecić pracownikom wykonywanie (...)  »
Rozpoczyna się wygaszanie ważności orzeczeń covidowych 
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
W trakcie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego obowiązywały przepisy specustawy w sprawie COVID-19. Wprowadziła ona wiele udogodnień dla obywateli i przedsiębiorców. Jedno z nich dotyczyło (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.