Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 02.12.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Skutki niezłożenia w terminie ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Przedsiębiorca, który dostarczył mi towar, podał do wpłaty ceny rachunek bankowy niefigurujący w Wykazie podatników VAT. Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Zawiadomienie ZAW-NR złożyłem po (...)  »
Gdy dziecko pracownika przebywa na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
W szkole u córki jednej z pracownic stwierdzono u nauczyciela COVID-19, tym samym uczniów klas, których uczył, skierowano na kwarantannę, w tym 8-letnią córkę pracownicy. (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki? (...)  »
Wydłużenie terminu rozliczenia nadwyżki z tarczy 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że został wydłużony do 15 marca 2022 r. termin, w jakim przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19, będą mogli (...)  »
Wydłużenie terminu przedawnienia podatków z powodu COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Przepisy specustawy w sprawie COVID-19 zawiesiły w okresie od 14 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. bieg terminów przedawniania przewidzianych w prawie administracyjnym. (...)  »
Łatwiej o pożyczkę na biznes z programu Wsparcie w starcie 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Nowe rozwiązania wprowadzone do rządowego programu Wsparcie w starcie jeszcze bardziej uelastyczniają realizację obowiązków wynikających z umów pożyczki, co ma ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie trudnej sytuacji (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych zapomóg 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
W związku ze zbliżającymi się świętami pracownicy spółki kierują zapytania do działu kadr o możliwość otrzymania zapomóg. Spółka rozważa wypłatę takich świadczeń. Czy zapomogi wypłacone (...)  »
Przesłanki złożenia informacji MDR-3 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Firma leasingowa zgłosiła to jako krajowy schemat podatkowy. Spółka z o.o. nie spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. Czy musi (...)  »
Zbliża się koniec terminu na wydatkowanie w ramach ulgi mieszkaniowej przychodu uzyskanego w 2018 r. ze zbycia nieruchomości 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Źródłem przychodu podatkowego jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, czyli: nieruchomości (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. W jakim terminie powinienem otrzymać wyjaśnienie: 3 czy 6 miesięcy? Standardowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Rozliczenie covidowego dofinansowania pracowniczych wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną otrzymał na podstawie art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Czy wartość tego dofinansowania (...)  »
Potwierdzanie uprawnień pracownika DPS do zasiłku w wysokości 100% 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Jeden z pracowników naszego domu pomocy społecznej odbywa obowiązkową kwarantannę w związku z COVID-19. Z tego tytułu domaga się wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% (...)  »
Odsetki od zwrotu pomocy z FGŚP i Ordynacja podatkowa 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Beneficjent rozliczył środki na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparcie zostało przyznane na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19. Przedsiębiorca dokonał (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie środków publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Istnieje możliwość wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej o zwrocie środków europejskich w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, za naruszeniem procedur, albo pobranych nienależnie lub w (...)  »
Utrata ważności orzeczenia a skrócone normy czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
W urzędzie gminy zatrudniamy pracownicę posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jej orzeczenie wygasło z początkiem listopada br. Dotychczas nie dostarczyła nam nowego dokumentu. Czy (...)  »
Rekompensaty za pracę zdalną w przychodach pracowniczych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
W sytuacji zlecenia zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, z której wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest (...)  »
Zmiana organizacji pracy w DPS w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Prowadzimy całodobowy dom opieki (założony przez związek wyznaniowy). W naszym domu zdarzają się przypadki zakażenia COVID-19, dlatego chcemy, aby pracownicy przez jakiś czas pracowali w (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku z lub bez dodatku covidowego 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 w określonych sytuacjach i w określonym czasie, m.in. wykonujący zawód medyczny uprawnieni byli/są do świadczenia dodatkowego, tzw. dodatku covidowego. Jego pobieranie (...)  »
Przedłużenie ważności bonu turystycznego do 30 września 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Z dniem 18 lipca 2020 r. do obiegu prawnego wprowadzone zostało: świadczenie w formie bonu oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu. Na dziecko przysługuje jedno (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 tylko w ramach podstawowego limitu 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rośnie liczba zachorowań na COVID-19, a tym samym m.in. liczba osób kierowanych na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. Część z tych osób (zwłaszcza dzieci) (...)  »
Standard ochrony praw skarżącego 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego, a więc może podlegać ograniczeniu. Jednak konieczne jest zachowanie prawa strony do przedstawienia przez nią swojego stanowiska. (...)  »
Pominięcie procedur przy dołączeniu partnera do projektu 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest realizowany w partnerstwie. Czy istnieje możliwość dołączenia do partnerstwa podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych z pominięciem procedur przewidzianych (...)  »
Zwrot dotacji z FGŚP na łagodniejszych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie wynagrodzeń (w tym składek ZUS) z FGŚP na tych samych pracowników, ale w innym (...)  »
Wynajem loży VIP w kosztach spółki 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Spółka wynajęła od dzierżawcy stadionu miejskiego lożę VIP do celów spotkań biznesowych, a także integracji i korzystania z imprez sportowych przez swoich pracowników. Rozmiar i (...)  »
Covidowe dofinansowanie wynagrodzeń 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Przedsiębiorca w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w swojej firmie otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15gg ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...)  »
Darowizny uwzględniane w rozliczeniu podatku liniowego 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. O wartość których darowizn wymienionych w przepisach ustawy o pdof może zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania? (pytanie (...)  »
Zmiana zasad rozliczania leasingu auta osobowego 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
W przypadku umowy leasingu operacyjnego i zawartej w 2018 r., dotyczącej samochodu osobowego, zmiany w harmonogramie spłat leasingu samochodu, będące konsekwencją COVID-19, które na podstawie (...)  »
Covidowe przedłużenie prawa do renty 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021
ZUS przyznał mi rentę z tytułu niezdolności do pracy do końca listopada 2021 r. W ubiegłym roku ZUS przedłużył prawo do renty na dalsze trzy (...)  »
Adaptacja budynku na potrzeby produkcji towarów do walki z COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 01.11.2021
Spółka z o.o. wynajmuje budynek, w którym produkuje wyroby związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Obiekt ten musiał być dostosowany do produkcji tych wyrobów. Wykonano w nim (...)  »
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Prowadzę obiekt noclegowy (PKD 55.20.Z). Jako mikroprzedsiębiorca z powiatowego urzędu pracy otrzymałem trzykrotnie dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. (...)  »
Bon na cyfryzację nie tylko dla najbardziej poszkodowanych pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Spółka wystąpiła o dofinansowanie zakupu usług programistycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 6.2). Czy dla ubiegania się o (...)  »
Kontrola unijnego projektu i stwierdzenie nieprawidłowości 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jeśli stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej następuje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, wówczas instytucja weryfikująca dokonuje odpowiedniego pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenia można uniknąć, gdy (...)  »
Nieopłacona faktura zakupowa a zapisy w księdze 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
W sierpniu 2021 r. podatnik zakupił towary handlowe i fakturę za ten zakup ujął w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów (...)  »
Automatyczne wydłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Pracownik od lipca 2014 r. posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Zostało ono wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z początkiem miesiąca (...)  »
Negatywna ocena i przedłużenie terminu na wniesienie protestu 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Jednostka otrzymała informację o negatywnej ocenie projektu zawierającą uzasadnienie oceny oraz pouczenie o wniesieniu protestu. Przedsięwzięcie miało być dofinansowane w zakresie działania 3.2.1 Programu Operacyjnego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.