Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Dokumenty załączane do wniosku o przyznanie pomocy w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Zakład wystąpi o wsparcie inwestycji dotyczącej odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do wniosku jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o zaszczepieniu pracownika - projekt przepisów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Zmiany w Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla dużych firm 
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.09.2021 r.
Od 14 września 2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. (...)  »
Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Dla osób, które utraciły pracę z powodu pandemii COVID-19, podmiot świadczący usługi dla przedsiębiorców chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego uczestnikom będą (...)  »
Koronawirus w szkole a prawo do zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym dzieci wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Nadal jednak w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy powracają do biznesu 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa doprowadziła do porażki biznesowej wielu przedsiębiorców. Z powodu wprowadzanych ograniczeń tracili oni klientów i zmówienia, co w (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Czy termin (...)  »
Rozliczenie w księgach umorzonej subwencji z PFR przeznaczonej na zakup środka trwałego 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR, którą przeznaczyliśmy m.in. na zakup środka trwałego. W 2021 r. uzyskaliśmy informację o umorzeniu 75% tej subwencji. (...)  »
Procedura spłaty subwencji PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Po rozliczeniu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju firma otrzymała za pośrednictwem bankowości elektronicznej harmonogram spłaty subwencji. Czy przedsiębiorca może rozwiązać z bankiem umowę o (...)  »
Odroczenie i rozłożenie na raty podatku z powodu pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Ze względu na pandemię przedsiębiorca wystąpi do urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w postaci zaliczki na PIT. Czy ulga będzie stanowiła dla (...)  »
Łączenie subwencji PFR 2.0 z dofinansowaniem wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Przedsiębiorca nie może łączyć dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy finansowej dla MŚP 2.0 w (...)  »
Przelew praw i obowiązków wynikających z umowy subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
W tym roku otrzymałem subwencję finansową 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze przed rozliczeniem subwencji zamierzam przekształcić firmę (indywidualna działalność prowadzona przez osobę fizyczną) w (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie części dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Przedsiębiorca na podstawie decyzji administracyjnej został zobowiązany do zwrotu części dotacji, którą otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odwołanie od decyzji nie przyniosło rezultatów. (...)  »
Przeznaczenie dotacji na opłacenie rat kredytu 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Prowadzę sklepik szkolny. W ramach wsparcia antykryzysowego otrzymałem z urzędu pracy dotację w kwocie 5.000 zł. Czy środkami z tej dotacji mogę opłacić raty kredytu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę a dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Prowadzę sklepik w jednostce oświatowej (PKD 47.11.Z) i otrzymuję dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. W (...)  »
Konsekwencje niewłaściwego wydatkowania subwencji PFR 2.0 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Jako nauczyciel prowadzę działalność gospodarczą (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji). Otrzymałem subwencję finansową z PFR 2.0. Czy mogę z subwencji sfinansować zakup środków trwałych (...)  »
Czy spłatę raty subwencji z PFR ujmować w księdze? 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Rozpoczęliśmy spłacanie nieumorzonej części subwencji finansowej z PFR, którą otrzymaliśmy w 2020 r. Czy spłacane kolejno raty należy wpisywać do księgi podatkowej? NIE. Spłata kolejnych (...)  »
Wsparcie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w zakładach pracy, które są miejscem, w którym dochodzi do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - założenia do projektu ustawy 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 31.08.2021 r.
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..., którego celem ma być wsparcie działań związanych (...)  »
Prace nad przepisami umożliwiającymi sprawdzenie zaszczepienia się pracownika przeciwko COVID-19 - odpowiedź MZ na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
W związku z doniesieniami przekazywanymi przez media o pracach nad umożliwieniem pracodawcy sprawdzenia, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia (...)  »
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii z mocy specustawy przedłużenie kadencji m.in. społecznego inspektora pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
W okresie pandemii wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Do Senatu została przekazana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pracownik przez 10 dni sierpnia 2021 r. przebywał na kwarantannie. W tym czasie pracował zdalnie. Ponieważ jest on zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do (...)  »
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r., w związku z walką z COVID-19, otrzymywaliśmy darowizny w postaci różnego rodzaju materiałów. Darowizny (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP i umowa cywilnoprawna 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Na dzień 30 września 2020 r. prowadziłam działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą środków spożywczych, papierniczych w szkole (PKD 47.11.Z). Osiągnęłam spadek przychodów uprawniający do pozyskania (...)  »
Terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosił terminy egzaminów dla kandydatów, którym przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę (...)  »
Łączenie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP z subwencją PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Spółka z o.o. prowadząca działalność pod kodem PKD 82.30.Z otrzymała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy na miesiące maj, czerwiec, lipiec 2021 r. ze środków (...)  »
Czy przeksięgować nieumorzoną część subwencji z PFR? 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
W lipcu 2021 r. umorzono nam część subwencji z PFR przyznanej w 2020 r. Umorzoną kwotę w księgach zaliczyliśmy do pozostałych przychodów operacyjnych. Czy część (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Pracownik ma dużo dni niewykorzystanego urlopu. Pracodawca chce mu go udzielić, ale pracownik nie zgadza się na zaproponowane terminy. Istnieje więc ryzyko, że do końca (...)  »
Gmina decyduje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Prowadzę kwiaciarnię. W związku ze stanem epidemii na terenie mojej gminy wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości. Dotyczą one jednak tylko przedsiębiorców prowadzących hotele, restauracje (...)  »
COVID-19 jako przyczyna niezłożenia odwołania od decyzji 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Podatnik ma dwa tygodnie na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Niedotrzymanie tego terminu oznacza w zasadzie utratę szansy na weryfikację niekorzystnego rozstrzygnięcia - chyba (...)  »
Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prowadzenie prac nad przepisami umożliwiającymi pracodawcy sprawdzenie czy pracownik został zaszczepiony przeciwko COVID-19 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 19.08.2021 r.
W związku z doniesieniami przekazywanymi przez media o pracach nad umożliwieniem pracodawcy sprawdzenia czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia (...)  »
W której pozycji sprawozdania F-01 wykazać wartość umorzonej subwencji z PFR? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania F-01. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu części subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy dla celów sprawozdawczości statystycznej (...)  »
Wpływ umorzenia subwencji z PFR na sprawozdanie - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Od czerwca 2021 r. rozpoczęto umarzanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) uzyskanych przez jednostki w związku z pandemią koronawirusa w 2020 r. W związku (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR - ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021, strona 73
W czerwcu 2021 r. została nam umorzona subwencja z PFR, jaką otrzymaliśmy w 2020 r. Ponieważ nasze sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie jest jeszcze (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.