Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Aktualności
Dofinansowanie wynagrodzeń z PUP i PFR 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Otrzymaliśmy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń za kwiecień, maj i czerwiec br. (art. 15zzb specustawy COVID-19). W lipcu br. skorzystaliśmy (...)  »
Rozliczanie wsparcia na kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Kwota dofinansowania projektu na kapitał obrotowy obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe bez wynagrodzeń i VAT. Stawki te rozliczane są poprzez osiągnięcie przez beneficjenta wskaźnika rezultatu projektu, (...)  »
Wykazywanie wynagrodzenia dla potrzeb dofinansowania z tarczy 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Firma występuje o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników na podstawie art. 15gg tarczy antykryzysowej. Czy, wypełniając dane dotyczące miesięcy objętych wsparciem, może do kwoty brutto wliczyć nadgodziny (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca mogą ubiegać się o wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Przyznawana pomoc stanowi (...)  »
Nauka zdalna i hybrydowa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało na stronie www.gov.pl/web/edukacja o tym, że od dziś, tj. 19.10.2020 r. wprowadza zmiany w funkcjonowaniu szkół. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, znajdujących (...)  »
Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
W kwietniu 2020 r. spółce akcyjnej przyznano świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)  »
Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 29 września 2020 r. pod poz. 1667 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)  »
Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Skutki bilansowe przekazania wyrobów w formie darowizny w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów Ujęcie kosztów darowizny jako pośrednio związanych z działalnością operacyjną Koszty (...)  »
Średnie zatrudnienie a kwota zwrotu subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
W dniu 10 maja 2020 r. otrzymałem subwencję z PFR na 3 pracowników w łącznej kwocie 36 tys. zł. Na dzień 30 kwietnia 2020 r. (...)  »
Dodatek za pracę w nocy uwzględniony w kwocie wynagrodzenia 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Firma chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP z WUP (art. 15gg specustawy COVID-19). Czy w podanym we wniosku wynagrodzeniu można doliczyć dodatek za pracę (...)  »
Niepokryte straty wykluczą dotację do odsetek 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Spółka z o.o. jest dotknięta skutkami pandemii COVID-19. W związku z tym zamierza ubiegać się o pożyczkę płynnościową z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czy pożyczka (...)  »
Zmiany związane z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
W Dzienniku Ustaw z 8 października 2020 r., pod poz. 1747, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)  »
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)  »
Podatek od przychodów z budynków opłacany w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, podatnicy nie muszą opłacać podatku od przychodów z budynków do końca grudnia 2020 r. Czy podobnie będzie w (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku ustalonej m.in. po zmianie etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) należnego pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie odpowiednio za okres 12 (...)  »
Wsparcie dla sektora kultury 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla sektora kultury - Fundusz Wsparcia Kultury. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie (...)  »
Zmiany w specustawie w sprawie COVID-19 w zakresie młodocianych 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) wprowadzono zmiany (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19 W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, wprowadzono szereg przepisów, mających (...)  »
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka jawna w ramach tarczy finansowej otrzymała z PFR subwencję. Definicja straty gotówkowej warunkująca umorzenie dodatkowych 25% otrzymanej subwencji zamieszczona w regulaminie PFR jest (...)  »
Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią COVID-19. Czy ujęty w księgach rachunkowych przychód z tego (...)  »
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)  »
Kolejne konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące rachunkowości w okresie COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne wyjaśnienia odnoszące się do zagadnień związanych z tematyką rachunkowości w dobie koronawirusa. Dotyczą one przesunięcia terminu sporządzania (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Czy termin dotyczący obowiązku zawiadomienia KRS o nie prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki jawne i partnerskie podlegał przesunięciu w związku z pandemią koronawirusa? Nie. W (...)  »
Informacja ZUS w sprawie wypłaty świadczenia postojowego i zwolnienia z zapłaty składek dla niektórych płatników 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.10.2020 r.
W dniu 14 października 2020 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić (...)  »
Finansowanie wynagrodzeń pracowników 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Spółce przyznano dofinansowanie wynagrodzeń łącznie za 3 miesiące z powiatowego urzędu pracy (na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19). Otrzymała też subwencję finansową dla (...)  »
Co nowego we wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej? 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 polski ustawodawca przygotował szereg narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych jej negatywnymi skutkami gospodarczymi. Z dniem 1 października 2020 r. (...)  »
Przekształcenie w spółkę po otrzymaniu subwencji a obowiązki wobec PFR 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, a planuje dokonać przekształcenia zgodnie z przepisami K.s.h., w świetle wyjaśnień PFR nie musi na taką transformację otrzymać (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W dniu 15 października br. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, zwanej tarczą 5.0, na podstawie której przedsiębiorcy prowadzący działalność w (...)  »
Ewidencja w księgach umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W maju 2020 r. otrzymaliśmy ze środków Funduszu Pracy mikropożyczkę w wysokości 5.000 zł. Obecnie uzyskaliśmy z urzędu drogą e-mailową informację o jej umorzeniu. W (...)  »
Wyjaśnienie PFRON dotyczące wsparcia dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 od dnia 15 października 2020 r. na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czas pracy na podstawie specustawy - informacja ZUS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.10.2020 r.
W dniu 8 października 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1747 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)  »
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Wydłużony termin wydania interpretacji 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. W jakim terminie powinna otrzymać odpowiedź? Obecnie Dyrektor KIS ma na wydanie (...)  »
Subwencja PFR 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Jestem mikroprzedsiębiorcą. Uzyskałem ze środków PFR subwencję finansową. W jakim terminie należy wykorzystać uzyskane środki? Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Zatem, jeśli (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.