Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 na zleceniobiorcę 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Zamierzam wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z wojewódzkiego urzędu pracy ze środków FGŚP w związku z COVID-19. Czy dofinansowanie to przysługuje tylko w odniesieniu do (...)  »
Obowiązek informowania WUP o ustaniu stosunku pracy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP od wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W czerwcu (...)  »
Zawieszenie działalności po otrzymaniu dotacji na bieżące funkcjonowanie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację w wysokości 5 tys. zł na bieżące funkcjonowanie firmy. Przez jaki okres muszę prowadzić działalność gospodarczą, by nie zwracać (...)  »
Zakwestionowana kwota zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Otrzymałem decyzję określającą wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Nie zgadzam się z kwotą do zwrotu, gdyż w wymaganym okresie nie zredukowałem zatrudnienia. Jak wyjaśnić tę (...)  »
Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać (...)  »
Rolnik na kwarantannie może wykonywać prace w swoim gospodarstwie 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Prowadzę gospodarstwo rolne. Już drugi raz w tym roku skierowany zostałem na kwarantannę. Czy w tym czasie mogę wykonywać prace rolne w gospodarstwie? Czy mogę (...)  »
Wliczanie kwarantanny i izolacji do nieobecności z powodu choroby 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Pracownik o stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy jest chory od dłuższego czasu. Okres choroby rozpoczął się od kwarantanny z powodu COVID-19, potem była izolacja, a (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację dotyczącą wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Jak wyjaśnia Fundusz: "Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać (...)  »
Spadek obrotów przy dotacji branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zamierzam wystąpić o dotację branżową w kwocie 5.000 zł. Jakie miesiące należy porównać, aby wykazać spadek obrotów? (pytanie nr 1350997) Dotację w kwocie do 5.000 (...)  »
Dotacja na bieżące funkcjonowanie firmy w związku z COVID-19 
Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł aż 5-krotnie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że prowadzą (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych dodatków do wynagrodzenia 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W ostatnich latach mocno rozbudował się system pozapłacowych świadczeń oferowanych pracownikom przez zatrudniające ich firmy. Obecnie poza comiesięcznymi wypłatami wynagrodzenia pracownicy otrzymują szereg innych gratyfikacji (...)  »
Otrzymane w ramach tarczy dofinansowanie wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 otrzymała z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę. Czy (...)  »
Gdy kwarantanna, e-ZLA i praca pokrywają się 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W dobie panującej epidemii obok niezdolności do pracy pojawiły się nowe sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczeni nie mogą świadczyć pracy. Niektóre z nich ustawodawca potraktował (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kwiecień 2021 r. mimo posiadanej nadpłaty 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Prowadzę działalność na podstawie wpisu do CEIDG, oznaczoną kodem PKD 96.02.Z (zakład fryzjerski). Chcę skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ubezpieczeniowych należnych za kwiecień 2021 (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca roku szkolnego 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r. za sprawą specustawy w sprawie COVID-19, przysługuje w okolicznościach, na zasadach i w terminach określonych (...)  »
Kolejne luzowanie obostrzeń 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1013, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów (...)  »
Dwa etapy luzowania obostrzeń 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2021 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie opublikowało dwa etapy luzowania obostrzeń. Będą one obowiązywały w całym kraju od 6 do 25 czerwca i od 26 (...)  »
Wykorzystanie dnia wolnego za sobotnie święto w przypadku odbywania kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Stosujemy czteromiesięczny okres rozliczeniowy, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Za 1 maja 2021 r. - Święto Państwowe, (...)  »
Podwyższona kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń, ale nie z zasiłków 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik przez cały maj 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego. Na początku tego miesiąca jego wynagrodzenie (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Od 4 do 7 maja 2021 r. klasa, do której uczęszcza dziecko pracownika, uczyła się zdalnie (pomimo oficjalnego powrotu do szkół klas 1-3). Pracownik wystąpił (...)  »
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku opóźnienia w fiskalizacji - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy on-line pod warunkiem, że dokona fiskalizacji we właściwym terminie lub wystąpi z wnioskiem o odroczenie tego (...)  »
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Prowadzimy działalność sezonową, która wymusza w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie dodatkowych pracowników. Ponieważ wszyscy przebywają w tej samej hali, gdzie nie istnieje możliwość zachowania (...)  »
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną podczas izolacji domowej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, od 22 do 31 maja 2021 r. przebywał w izolacji w warunkach domowych. Za zgodą pracodawcy od 24 do (...)  »
Pomoc dla turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych w związku z COVID-19 - informacja MRPiT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl) zamieściło informację w sprawie planowanej pomocy: dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, najemców galerii handlowych, branży (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków, gdy na mocy specustawy wprowadzono obniżenie etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracodawca od 1 maja do 31 lipca 2020 r. obniżył pracownikom na mocy art. 15g specustawy o 20% wymiar czasu pracy i wynagrodzenia. Jedna z (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
W spółce z o.o. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu przystąpiła do ubezpieczeń (...)  »
Rozpoczęcie konsultacji społecznych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Polskiego Ładu. Jak wskazano, przedmiotem dyskusji (...)  »
Do 30 czerwca br. - termin przesłania dokumentów rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS dla niektórych przedsiębiorców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Przedsiębiorcy wymienieni w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. (...)  »
Stosowanie w okresie pandemii szczególnych norm czasu pracy wobec osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego przedłużona do 25 czerwca br. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 czerwca 2021 r. pod poz. 1009 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia (...)  »
Zbliża się termin publikacji sprawozdań finansowych za 2020 r. w BIP 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2021 r.
Na koniec marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Warunki do spełnienia dla celów zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze, (...)  »
Informacja w ZUS RSA o niepłatnej kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracownik został w maju 2021 r. objęty 14-dniową kwarantanną. Ze względu jednak na to, że nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.