zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Aktualności
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z epidemią zakupiliśmy środki ochrony takie jak: mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki jednorazowe. Środki te zostały wydane do użytku pracownikom oraz (...)  »
Subwencja przyznana w ramach tarczy finansowej oferowanej przez PFR dla małych i średnich firm
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. w ramach programu wsparcia finansowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" złożyła wniosek o subwencję finansową. Decyzja (...)  »
Pożyczka otrzymana z FP w ramach tarczy antykryzysowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Jak zaksięgować środki otrzymane z FP na wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy? Jeżeli pożyczka zostanie umorzona, to jak (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w związku z epidemią
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Zwróciliśmy się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19 (...)  »
Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego (...)  »
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej poniesionej z powodu COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, złożyła zeznanie za 2019 r., w którym wykazała dochód. W ramach tarczy antykryzysowej jest (...)  »
Składki ZUS nieopłacone w związku z COVID-19 a zwolnienie od podatku w podmiocie przeznaczającym dochody na cele statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Stowarzyszenie prowadzące tylko działalność statutową (nie prowadzi działalności gospodarczej) złożyło wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek za marzec-maj 2020 r. Zgodnie z (...)  »
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej wykonywanej w Polsce przy zatrudnieniu u zagranicznego pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce (posiada tu ośrodek interesów życiowych) jest zatrudniony przez firmę niemiecką, która nie ma przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce. Przez (...)  »
Czasowa przerwa w używaniu środka trwałego nie pozbawia prawa do jego amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. zajmuje się działalnością produkcyjną. W związku ze spadkiem obrotów spowodowanych panującą pandemią koronawirusa zmuszona została ograniczyć ilość produkowanych wyrobów i wyłączyć jedną (...)  »
Umorzona wierzytelność jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. szyje ubrania dla kontrahenta, który ma sklepy w galeriach handlowych. Z powodu epidemii koronawirusa galerie były zamknięte i kontrahent znalazł się w (...)  »
Kolejne zmiany w podatku dochodowym w ramach tarczy antykryzysowej 3.0
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych (...)  »
Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej - komunikat Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, w ramach tzw. Tarczy Finansowej można starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Głównym celem programu jest (...)  »
Pojęcie przychodów na potrzeby korzystania z niektórych uprawnień w czasie pandemii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa przedłużono do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego w ramach przeciwdziałania COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Na podstawie art. 52s ust. 1 updof i art. 38k updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte (...)  »
Podmioty podlegające nadzorowi KNF w kontekście przedłużenia terminów sprawozdawczych - wyjaśnienie MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 20 maja br., Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) uruchomiło zakładkę, na której publikowane są wyjaśnienia (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka prowadziła prace rozwojowe nad uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej (prototypu). Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości kontynuacji prac związane z COVID-19, prace zostały wstrzymane. Kadra (...)  »
Rok obrotowy inny niż kalendarzowy a przesunięcie obowiązków sprawozdawczych w związku z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy nie jest zgodny z kalendarzowym i kończy się 31 maja. Czy mając na uwadze fakt, że epidemia koronawirusa (...)  »
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Na poczet przyszłych dostaw towarów przyjmujemy od naszych odbiorców zaliczki. Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, wiele takich zaliczek jest zwracanych. Jak powinna przebiegać ewidencja (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
1) Od 1 maja br. w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, obniżyliśmy pracownikom wymiar czasu pracy na podstawie specustawy, na okres dwóch miesięcy. Nie zawieraliśmy (...)  »
W 2020 r. ZUS nie wyśle informacji o stanie konta za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W 2020 r. ZUS nie prześle ubezpieczonym informacji o stanie konta. Informacja o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS w 2020 r. będzie dostępna (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka cywilna (dwóch wspólników) zatrudnia jednego pracownika. Dla celów rozliczenia podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W jaki sposób ujmować na liście płac (...)  »
Ulga mieszkaniowa w okresie epidemii - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Osoby, które w 2018 r. sprzedały mieszkanie lub dom, muszą do końca 2020 r. zakupić nową nieruchomość (lub w inny sposób środki z tej sprzedaży (...)  »
Rezygnacja w ciągu roku z opłacania zaliczek uproszczonych w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. opłacała w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W związku z (...)  »
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)  »
Uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 25 maja 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. (...)  »
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)  »
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu walki z COVID-19
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Biuletynie Informacyjnym nr 12 z dnia 20 kwietnia 2020 r. informowaliśmy, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Otrzymanie subwencji/pożyczki z PFR a CIT/PIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci subwencji finansowej (pożyczki). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na (...)  »
Terminy i sposób przekazywania danych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2020 r. pod poz. 923 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych (...)  »
Termin wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją
Redakcja Poradnika VAT | 29.05.2020 r.
Początkowo w wyniku nowelizacji ustawy o VAT obowiązek składania w formie elektronicznej nowego JPK_VAT, obejmującego dwie części: deklarację i ewidencję VAT miał dotyczyć dużych przedsiębiorców (...)  »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
W dniu 25 maja 2020 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa zakłada rekompensatę dla (...)  »
Rada miasta może obradować zdalnie wyłącznie w okolicznościach wskazanych w specustawie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdalny tryb obradowania rady miasta dopuszczalny jest wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (...)  »
Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina przypomina, że w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne dotyczące wykonywania profilaktycznych (...)  »
Ustna informacja o kwarantannie odbywanej przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Córka naszego pracownika, która pracuje w szpitalu, dostała nakaz od inspektora sanitarnego o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny. Domownicy natomiast (w tym nasz pracownik) otrzymali ustną (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.