Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1149) z dnia 01.12.2022
Jako szpital niepubliczny mamy zawarte umowy z NFZ oraz wojewodą na przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych. Czy otrzymane (...)  »
Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego na załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Grupa producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystąpi o pomoc finansową wypłacaną przez 5 lat w formie ryczałtowych płatności w zależności od uzyskanego (...)  »
Czas pracy niepełnosprawnego, który odwołał się od uzyskanego orzeczenia 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Zatrudniam pracownika niepełnosprawnego, który dotychczas legitymował się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Korzystał ze skróconej normy czasu pracy. W sierpniu br. w związku z upływającym (...)  »
Świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Moja mama, uprawniona do emerytury, dwa lata temu poważnie zachorowała. Sporo czasu spędziła w szpitalu, a od zakończenia hospitalizacji wymaga stałej opieki, którą sprawuję na (...)  »
Dofinansowanie z REACT-EU dla celów podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Przedsiębiorca będący osobą prawną otrzymał środki na odbudowę przedsiębiorstwa w związku ze spadkiem przychodów z powodu COVID-19. Z dotacji z instrumentu REACT-EU w ramach regionalnego (...)  »
Upływ ważności badań profilaktycznych a rozwiązanie umowy z powodu NN 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Jeden z pracowników od dłuższego czasu nie stawia się w pracy (mimo prób kontaktu z nim), w związku z czym ma nieusprawiedliwioną nieobecność. Chcemy wysłać (...)  »
Przesunięcie terminu złożenia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Kontrahent wystawił fakturę, której wartość wynosiła ponad 15.000 zł. Opłaciłem ją przelewem na podany rachunek bankowy. Konto to nie figurowało w dniu dokonania przelewu w (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdań w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy o COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Z dniem 7 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania (...)  »
Powrót kar umownych do Prawa zamówień publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych. Wprowadziła go tzw. specustawa w sprawie COVID-19. Taki zakaz miał działać przez okres (...)  »
Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego (...)  »
Potrącanie kar umownych w zamówieniach znów możliwe 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi uchylono art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)  »
Zatrudnienie rencisty a przeprowadzenie badań wstępnych 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownika, który pracował w naszej firmie 3 lata temu, chcemy zatrudnić na to samo stanowisko. Obecnie ma on rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. (...)  »
TSUE o odszkodowaniach dla turystów w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Jeżeli organizator podróży nie może dotrzymać warunków umowy o udział w imprezie turystycznej, to pandemia nie zwalnia go z obowiązku obniżki ceny i, jeśli impreza (...)  »
Nieruchomość niewykorzystywana podczas pandemii była związana z działalnością
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Brak możliwości wykorzystania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej powinien mieć charakter trwały. Tym samym przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej (...)  »
Informacja PFR o terminie zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 po wstrzymaniu decyzji o jej rozliczeniu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 30 sierpnia 2022 r., dotyczącą zmiany terminu zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 w (...)  »
Przekazanie dokumentów finansowych do KRS 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do KRS spoczywa na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzących pełną księgowość, a także SP ZOZ. Tak jak w ubiegłych (...)  »
Przesłanki zmiany rozkładu czasu pracy pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownicy wykonują pracę w oparciu o rozkłady czasu pracy (stałe lub zmienne) sporządzone z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy obowiązującego w okresie rozliczeniowym obejmującym danego pracownika. (...)  »
Wsparcie przedsiębiorcy dotkniętego negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Przedsiębiorca odnotował spadek przychodów w związku z COVID-19. Ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zamierza odbudować przedsiębiorstwo poprzez inwestycje w środki trwałe (w tym panele (...)  »
Nielegalne kary za nieprzestrzeganie lockdownu 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w trakcie epidemii COVID-19 bez ustawowego upoważniania jest bezprawne. Zatem administracyjne kary pieniężne nałożone za nieprzestrzeganie zakazów wynikających z rozporządzenia Rady (...)  »
Odsetki od nadwyżki subwencji PFR w kosztach podatkowych 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Mały przedsiębiorca (osoba fizyczna) otrzymał subwencję finansową z rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, którą rozliczył za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nie zwrócił nadwyżki (...)  »
Do końca września czas na zwyczajne zgromadzenie w spółce z o.o. 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
W 2022 r. po raz kolejny zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółkach z o.o., z wyjątkiem tych nadzorowanych przez KNF, może odbyć się w wydłużonym terminie (...)  »
Przerwa między umowami o pracę a wstępne badania lekarskie 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Pracownik był zatrudniony do 30 czerwca 2022 r. i chcemy ponownie go zatrudnić na tym samym stanowisku. Czy ze względu na przerwę między umowami powyżej (...)  »
Sprawy w sądzie administracyjnym można załatwiać on-line 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe. Wiele spraw związanych ze sporem można załatwić przez (...)  »
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Pracownica 16 sierpnia 2022 r. kończy urlop rodzicielski. Ma do wykorzystania zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Stwierdziła jednak, że nie będzie teraz wykorzystywała tych urlopów. (...)  »
Środki REACT-EU na modernizację obiektów ochrony zdrowia 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo zachodniopomorskie). Chce dostosować infrastrukturę do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. (...)  »
Konsekwencje opóźnienia w złożeniu wniosku o dofinansowanie 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Przedsiębiorca wystąpi o dotację na realizację inwestycji początkowej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (poddziałanie 1.3.1). Czy złożenie wniosku po dacie określonej w naborze wniosków gwarantuje (...)  »
Zwrot nadwyżki subwencji PFR 2.0 rozłożony na raty 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Spółka (średnie przedsiębiorstwo) otrzymała subwencję finansową z rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR. Została zobowiązana do zwrotu części subwencji. Czy musiała zwrócić nadwyżkę subwencji do (...)  »
Przesłanki uzyskania "milczącej" interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Na odpowiedź z KIS czekam już 4 miesiące. Czy w związku z odwołaniem stanu epidemii (...)  »
Można raportować krajowe schematy podatkowe 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych są zawieszone z powodu obowiązującego w Polsce najpierw stanu epidemii, a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. (...)  »
Zawieszenie firmy 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Z początkiem marca br. uzyskałem z urzędu pracy dotację na uruchomienie firmy. Niestety zmuszony będę ją zawiesić. Czy spowoduje to konieczność zwrotu przyznanego wsparcia? Zasadniczo (...)  »
Świadczenie postojowe 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7 należy (...)  »
Skutki odwołania stanu epidemii dla podatników podatku od przychodów z budynków 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Nasza jednostka od czerwca 2022 r. zobowiązana jest obliczać podatek od przychodów z budynków. Jak ujmować w księgach rachunkowych naliczenie i zapłatę tego podatku? 1. (...)  »
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 - po zmianach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko w okresie przejściowym 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1301 opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.