zegar Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Czasowo pełny dostęp umożliwiamy wszystkim Prenumeratorom i Abonentom.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
W 2020 r. ZUS nie wyśle informacji o stanie konta za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W 2020 r. ZUS nie prześle ubezpieczonym informacji o stanie konta. Informacja o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS w 2020 r. będzie dostępna (...)  »
Uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 25 maja 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. (...)  »
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)  »
Ustna informacja o kwarantannie odbywanej przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Córka naszego pracownika, która pracuje w szpitalu, dostała nakaz od inspektora sanitarnego o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny. Domownicy natomiast (w tym nasz pracownik) otrzymali ustną (...)  »
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy należny jest również za soboty i niedziele oraz dni przerwy świątecznej w szkole?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Spółka z o.o. świadczy usługi hotelowe. W marcu i kwietniu 2020 r. z uwagi na wprowadzony zakaz prowadzone były tylko wewnętrzne prace porządkowe od poniedziałku (...)  »
Składki ZUS po upływie 3-miesięcznego okresu zwolnienia z ich opłaty w ramach tarczy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Prowadzę działalność gospodarczą nieprzerwanie od trzech lat. Na początku maja br. wystąpiłam do ZUS z wnioskiem o zwolnienie mnie z opłaty nieuiszczonych składek ubezpieczeniowych za (...)  »
Zwolnienie ze składek także dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Jesteśmy rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Mamy zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń społecznych 3 członków naszej spółdzielni. Czy możemy wnioskować w ZUS o 50% zwolnienie z opłacenia (...)  »
Pomoc finansowa nie dla osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga mi żona. Jest zgłoszona z tego tytułu w ZUS do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego jako osoba współpracująca. Jako przedsiębiorca spełniam (...)  »
Zaległości w składkach a pomoc z ZUS w ramach tarczy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Aby pomóc firmom przetrwać trudny okres związany z epidemią koronawirusa, wprowadzona została tarcza antykryzysowa. Wśród zawartych w niej rozwiązań są m.in. narzędzia pomocowe realizowane przez (...)  »
Zwolnienie w ramach tarczy 3.0 także składek już opłaconych za kwiecień i maj 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Niektórzy płatnicy składek mogą być zwolnieni z obowiązku opłacenia składek ZUS już opłaconych za kwiecień i maj 2020 r. Taką możliwość wprowadziła ustawa o zmianie (...)  »
Wniosek o odstąpienie przez ZUS od odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki społeczne oraz zdrowotną. Nie mogłem skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek za marzec 2020 r., ponieważ (...)  »
Składka zdrowotna zleceniobiorcy także podlega zwolnieniu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 8
Na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszałem (i nadal zgłaszam) do ubezpieczeń społecznych 8 pracowników, a do ubezpieczenia zdrowotnego 5 zleceniobiorców (zatrudnionych też w innej (...)  »
Zwolnienie płatnika ze składek za okres marzec-maj 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 8
Pensję za luty br. wypłaciłam zatrudnionym pracownikom na początku marca br. Składki ZUS wyliczone od kwoty tych wypłat rozliczyłam w deklaracji rozliczeniowej za marzec br. (...)  »
Ustalenie kwoty składek do zapłaty w razie zwolnienia w ramach tarczy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 1
Z przepisów specustawy w sprawie COVID-19 wynika, że z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za (...)  »
Jak ustalić 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek zwolnionej z zapłaty na podstawie specustawy? - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.05.2020 r.
Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 20
W pierwszej połowie czerwca br. podpiszemy porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w firmie, w sprawie obniżenia pracownikom (o 20%) wymiaru czasu pracy na podstawie art. (...)  »
Wybrane narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 15
Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców ograniczyło lub zawiesiło prowadzenie działalności. Przełożyło się to na zmniejszenie dochodów i trudności w uregulowaniu opłat publicznoprawnych. Wprowadzona (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek w razie wyższych przychodów w kolejnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacam za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną. Nikogo nie zatrudniam. Do tej pory nie opłaciłem (...)  »
Świadczenie postojowe dla niani
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 8
Od ubiegłego roku jestem zatrudniona jako niania na podstawie umowy uaktywniającej do opieki nad 2,5-letnim dzieckiem. Od połowy marca 2020 r. nie pracuję (umowa nie (...)  »
Więcej osób uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 1
Przedsiębiorca, który prowadzi firmę samodzielnie i korzysta z 6-miesięcznej ulgi na start, może wnioskować w ZUS o zwolnienie z opłacenia nieuiszczonej składki zdrowotnej. Tak wynika (...)  »
Nowe wzory wniosków i nowe wnioski dla płatników korzystających ze wsparcia ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 54
Nowe rozwiązania dla płatników składek wprowadzone tarczą 2.0 spowodowały konieczność dokonania zmian w niektórych wnioskach umożliwiających uzyskanie wsparcia z ZUS oraz potrzebę wprowadzenia nowych typów (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko za dni opieki wskazane w oświadczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 57
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem (z powodu COVID-19) przedszkola, do którego uczęszcza jej dziecko. W oświadczeniu wskazała, że (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS wspólników spółki cywilnej i jej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 55
Spółka cywilna (dwóch wspólników) zatrudnia jednego pracownika. Czy w ramach tarczy antykryzysowej wspólnicy tej spółki mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za siebie oraz (...)  »
Wsparcie z ZUS dla płatnika zalegającego z opłaceniem składek za 2019 r. i 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 53
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w komunikacie z dnia 5 maja 2020 r. wskazał płatnikom składek, co mogą zrobić w przypadku posiadania zaległości (...)  »
Umowa ratalna lub odraczająca termin płatności składek w okresie koronawirusa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 52
Może się zdarzyć, że płatnik składek spłacający zaległości składkowe w ramach układu ratalnego lub korzystający z odroczenia terminu płatności składek ma obecnie, tj. w następstwie (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 10
Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym", zamieszczonym w BI (...)  »
Zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS i świadczeniu postojowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 7
Sejm uchwalił kolejną ustawę związaną z koronawirusem. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana tarczą (...)  »
Jak ustalić 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek zwolnionej z zapłaty na podstawie specustawy? – stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 19.05.2020 r.
Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, (...)  »
Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy pobierającego rentę
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 22
Pobieram z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie wykonuję umowę zlecenia. Jako zleceniobiorca mam opłacane zarówno składki społeczne, jak i składkę zdrowotną. Jednym (...)  »
Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek a wysokość emerytury
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 9
Prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Złożyłem w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za 3 miesiące, tj. od marca do maja 2020 r. Niedługo (...)  »
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru chorobówki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 9
Świadczenie chorobowe, należne pracownikowi, ma niejako na celu zrekompensowanie utraconego przez niego w okresie absencji chorobowej wynagrodzenia. W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19 zdarza się, (...)  »
Nieterminowe przekazanie dokumentów rozliczeniowych a zwolnienie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 8
Mam niewielką firmę. Pod koniec kwietnia 2020 r. złożyłem w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek ubezpieczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., (...)  »
Prawo do świadczenia postojowego w przypadku prowadzenia firmy i wykonywania zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki do ZUS od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w (...)  »
Ustalenie firmowego przychodu dla świadczenia postojowego z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 8
W kwietniu br. przez część miesiąca pobierałam dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8. roku życia. Chciałabym w maju br. złożyć w ZUS wniosek o (...)  »
Kolejne przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.05.2020 r.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a specustawy, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.