Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Za nieterminową wypłatę świadczeń ZUS będzie płacił odsetki 
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Postępowanie w sprawie świadczeń wypłacanych przez ZUS ma wnioskowy charakter. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują stosowne dla organu rentowego terminy na rozpoznanie wniosków złożonych (...)  »
Ważność orzeczeń dla celów świadczeniowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym rozpocznie (...)  »
Nadal można ubiegać się o świadczenia za miniony okres 
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Przy ubieganiu się o świadczenia długoterminowe z ubezpieczeń społecznych bardzo ważną rolę odgrywa data złożenia wniosku. Co do zasady bowiem przysługują one nie wcześniej niż (...)  »
Emerytura na wniosek zainteresowanego 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022
W październiku 2022 r. ukończyłam 60 lat i zwolniłam się z pracy. Mimo to nie otrzymałam jeszcze emerytury. Gdy zapytałam w ZUS, kiedy mogę spodziewać (...)  »
Emerytura za część miesiąca kalendarzowego 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Za kilka dni skończę 60 lat. W ZUS złożyłam już wniosek o emeryturę i wszystkie niezbędne dokumenty, oprócz świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy. Z (...)  »
Świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Moja mama, uprawniona do emerytury, dwa lata temu poważnie zachorowała. Sporo czasu spędziła w szpitalu, a od zakończenia hospitalizacji wymaga stałej opieki, którą sprawuję na (...)  »
Nadal można ubiegać się o świadczenia za okres wsteczny 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022, strona 3
Do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzonych specustawą w sprawie COVID-19, zalicza się (...)  »
Odsetki za zwłokę 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Mam nieopłacone składki ubezpieczeniowe za 2020 r. Nie mam zawartego z ZUS układu ratalnego. Chciałabym zapłacić część tej zaległości w maju br., a resztę w (...)  »
Wpływ dodatku covidowego na podstawę świadczenia chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Dodatek covidowy to składnik wynagrodzenia przysługujący za czas pracy na oddziale covidowym, dlatego od zakończenia pracy na takim oddziale nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru (...)  »
Przeliczenie renty nawet od marca 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Pracownik, który jednocześnie jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuje od 2012 r., ale nigdy nie składał wniosku o przeliczenie tej (...)  »
Data złożenia wniosku o emeryturę a prawo do tegorocznej 13. emerytury 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Powszechny wiek emerytalny ukończę w dniu 26 kwietnia 2022 r. Ostatnio pracowałem w ramach umowy zlecenia, którą miałem zawartą do końca marca 2022 r. Czy (...)  »
100% chorobowego dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022
Jakiś czas temu wprowadzone zostały 100% świadczenia chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych. Czy w DPS cały czas wynagrodzenie chorobowe pracownika spowodowane COVID-19, np. za okres (...)  »
Wyjaśnianie dat dotyczących kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Pracownik był 1 dzień na kwarantannie. Na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS z informacji o kwarantannie wynika, że rozpoczęła się ona 17 marca (...)  »
Opieka czy wynagrodzenie chorobowe? 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022
Pracownik od 19 do 28 lutego 2022 r. przebywał na kwarantannie, natomiast na okres od 20 do 27 lutego 2022 r. miał wystawione zwolnienie lekarskie (...)  »
Pracownik na izolacji lub kwarantannie (nie zawsze) ze świadczeniem chorobowym 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022
Coraz więcej naszych pracowników trafia na kwarantannę lub izolację. Części z nich chcielibyśmy zaproponować w okresie tej kwarantanny lub izolacji pracę zdalną. 1) Czy za (...)  »
Chorobowe za okres kwarantanny a brak okresu wyczekiwania 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Zatrudniłam pracownicę na etat od 18 stycznia 2022 r., a już 19 stycznia 2022 r. okazało się, że jej córka ma COVID-19 i w związku (...)  »
Kwarantanna w dniach wolnych od pracy a wynagrodzenie za cały przepracowany miesiąc 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie na pełny etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł. Przez cały styczeń 2022 r. pracował od poniedziałku (...)  »
Kwarantanna i opieka jednocześnie 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownikowi najpierw zostało wystawione e-ZLA z tytułu opieki nad dzieckiem od 10 lutego 2022 r., a potem na PUE ZUS pokazała się kwarantanna nałożona na (...)  »
Rząd umożliwił skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Rada Ministrów za sprawą rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. U. poz. 230), ponownie umożliwiła skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tym razem w (...)  »
Dokumentowanie opieki na dziecko na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko pracownicy, zostało zamknięte z uwagi na stwierdzenie koronawirusa u pracowników tego przedszkola. Tym samym m.in. dziecko pracownicy poddane zostało kwarantannie. (...)  »
(Nie)dopuszczalne opuszczanie przez pracownika miejsca odbywania obowiązkowej kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Pracownica poinformowała mnie, że została skierowana na obowiązkową kwarantannę, co potwierdzono na moim profilu płatnika składek. Na drugi dzień widziałam ją, jak jechała samochodem. Czy (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA ubiega się o zasiłek opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Pracownica przebywała w izolacji domowej z powodu koronawirusa. Ponieważ nie wykorzystała jeszcze 33 dni, za które w danym roku przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to za okres (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe (nie zawsze) od pierwszego dnia choroby w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Gdy ubezpieczony będący pracownikiem stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby lub np. obowiązkowej kwarantanny, to, co do zasady, w pierwszej kolejności w danym (...)  »
Pomoc antykryzysowa dla przedsiębiorców z określonych branż 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD: 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, (...)  »
Covidowe - urzędowe przedłużenie prawa do świadczeń 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Prawo do niektórych świadczeń, zarówno o charakterze emerytalno-rentowym, jak i krótkoterminowym uzależnione zostało od istnienia u ubezpieczonego określonego stanu niezdolności do pracy, potwierdzonego wydanym w (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku, gdy żłobek zostanie zamknięty 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Żłobek, do którego uczęszcza dziecko pracownika, został zamknięty z powodu COVID-19. Jakie dokumenty powinien złożyć płatnikowi składek (zakładowi pracy) pracownik - rodzic sprawujący opiekę nad (...)  »
Okres zasiłku opiekuńczego nie musi pokrywać się z okresem kwarantanny dziecka 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Pracownik poinformował mnie o nałożeniu na jego 5-letnie dziecko kwarantanny na okres 7 dni. On jednak chciałby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na to dziecko wyłącznie (...)  »
Zmiany w zakresie zwolnienia domownika osoby zakażonej COVID-19 z kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba (...)  »
Pielęgniarka chora na COVID-19 z zasiłkiem w wysokości 100% po złożeniu stosownego oświadczenia 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Od dwóch lat jestem zatrudniona w szpitalu jako pielęgniarka na kontrakcie wykonywanym w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej. Ostatnio pracowałam na utworzonym tam oddziale covidowym. Mimo (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki? (...)  »
Gdy dziecko pracownika przebywa na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
W szkole u córki jednej z pracownic stwierdzono u nauczyciela COVID-19, tym samym uczniów klas, których uczył, skierowano na kwarantannę, w tym 8-letnią córkę pracownicy. (...)  »
Potwierdzanie uprawnień pracownika DPS do zasiłku w wysokości 100% 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Jeden z pracowników naszego domu pomocy społecznej odbywa obowiązkową kwarantannę w związku z COVID-19. Z tego tytułu domaga się wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku z lub bez dodatku covidowego 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 w określonych sytuacjach i w określonym czasie, m.in. wykonujący zawód medyczny uprawnieni byli/są do świadczenia dodatkowego, tzw. dodatku covidowego. Jego pobieranie (...)  »
Przedłużenie ważności bonu turystycznego do 30 września 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Z dniem 18 lipca 2020 r. do obiegu prawnego wprowadzone zostało: świadczenie w formie bonu oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu. Na dziecko przysługuje jedno (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 tylko w ramach podstawowego limitu 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rośnie liczba zachorowań na COVID-19, a tym samym m.in. liczba osób kierowanych na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. Część z tych osób (zwłaszcza dzieci) (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.