Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Gdy kwarantanna, e-ZLA i praca pokrywają się 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W dobie panującej epidemii obok niezdolności do pracy pojawiły się nowe sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczeni nie mogą świadczyć pracy. Niektóre z nich ustawodawca potraktował (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca roku szkolnego 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r. za sprawą specustawy w sprawie COVID-19, przysługuje w okolicznościach, na zasadach i w terminach określonych (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Od 4 do 7 maja 2021 r. klasa, do której uczęszcza dziecko pracownika, uczyła się zdalnie (pomimo oficjalnego powrotu do szkół klas 1-3). Pracownik wystąpił (...)  »
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną podczas izolacji domowej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, od 22 do 31 maja 2021 r. przebywał w izolacji w warunkach domowych. Za zgodą pracodawcy od 24 do (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków, gdy na mocy specustawy wprowadzono obniżenie etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracodawca od 1 maja do 31 lipca 2020 r. obniżył pracownikom na mocy art. 15g specustawy o 20% wymiar czasu pracy i wynagrodzenia. Jedna z (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
W spółce z o.o. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu przystąpiła do ubezpieczeń (...)  »
Do 30 czerwca br. - termin przesłania dokumentów rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS dla niektórych przedsiębiorców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Przedsiębiorcy wymienieni w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. (...)  »
Warunki do spełnienia dla celów zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze, (...)  »
Informacja w ZUS RSA o niepłatnej kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracownik został w maju 2021 r. objęty 14-dniową kwarantanną. Ze względu jednak na to, że nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS z tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (jestem fotografem). Moje przychody od początku 2021 r. znacznie spadły. Chciałbym złożyć w ZUS wniosek o zwolnienie (...)  »
Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę przed czerwcem 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej (...)  »
Świadczenie pracy w czasie obowiązkowej kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Jeden z pracowników naszej firmy zachorował na COVID-19, co potwierdziły testy. Pracownicy bezpośrednio z nim współpracujący zostali objęci przez Sanepid kwarantanną. Przy czym informacja na (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 6 czerwca 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 934) po raz kolejny wydłużyła o dwa tygodnie okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (...)  »
Gdy niezdolność do pracy w związku z COVID-19 wykracza poza okres zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Złożyłam wypowiedzenie w pracy, w efekcie którego moje zatrudnienie ustanie z dniem 31 maja 2021 r. W trakcie okresu wypowiedzenia stałam się niezdolna do pracy (...)  »
Obowiązkowa kwarantanna (nie) dla ozdrowieńca 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownik niedawno wrócił do pracy po 10 dniach izolacji domowej, którą odbywał w związku z pozytywnym testem na COVID-19. Obecnie na wynik testu czeka jego (...)  »
Na pracodawcy ciążą konkretne obowiązki po śmierci pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Nasz pracownik, który od niedawna był jednocześnie rencistą, zmarł w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach od jego śmierci przypadkowo dowiedziałam się, że oprócz (...)  »
Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do (...)  »
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma (...)  »
Informacja na PUE ZUS wystarczająca do wypłaty chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Na PUE ZUS mam listę osób przebywających na kwarantannie i izolacji. Osobom z tej listy nie zostały wystawione zwolnienia e-ZLA. Czy taka informacja to podstawa (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do wynagrodzenia chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, z założenia przez pierwsze dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Jeśli w związku z sytuacją epidemiczną nastąpi(-ło) dalsze zamknięcie lub ograniczenie funkcjonowania żłobka, przedszkola lub placówki opiekuńczej, do której uczęszczają dzieci lub dorosłe osoby niepełnosprawne, (...)  »
Wysokość świadczenia chorobowego za czas izolacji pracownika 50+, w tym przypadającej na pobyt w szpitalu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownik (w wieku 55 lat) zakażony wirusem SARS-CoV-2 został skierowany do odbycia obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Po kilku dniach jej odbywania wymagał leczenia szpitalnego. (...)  »
Wliczenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Na początku maja 2021 r. przez kilka dni sprawował osobistą opiekę nad chorym 4-letnim dzieckiem. W (...)  »
Zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS, w tym finansowanych przez osoby ubezpieczone 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Płatnik składek, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego..., jest zwolniony z zapłaty składek ZUS za okres (...)  »
Ustalenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Pracownik wychowuje dwoje dzieci w wieku 3 miesięcy i 5 lat. Młodszym na co dzień opiekuje się matka w ramach urlopu macierzyńskiego, a starsze (...)  »
Ferie świąteczne a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Rada Ministrów z dniem 29 marca 2021 r. wydłużyła do 11 kwietnia 2021 r. okres, w którym można było skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kolejne miesiące oraz zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Biuro rachunkowe obsługuje klientów prowadzących działalność w branży gastronomicznej, turystycznej, fotograficzno-filmowej. Większość z nich uzyskała zwolnienie z opłacenia składek ZUS za grudzień 2020 r. oraz (...)  »
Wysokość chorobowego za okres kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownicy poddawani są obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych. W mojej ocenie za taki okres należne są im świadczenia chorobowe w wysokości 80% ustalonej (...)  »
Zwolnienie niektórych płatników z opłacania składek ZUS za okres od marca do kwietnia br. oraz zmiany w zwolnieniu za wcześniejsze okresy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Od 4 maja br. będzie obowiązywał nowy § 10 ust. 2a rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Od 4 maja br. zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego dla płatników składek niektórych branż 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Od 4 maja br. zajdą zmiany w § 4 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (...)  »
Sfinansowanie przez pracodawcę testu na koronawirusa kierowcy wykonującemu zadania służbowe za granicą bez składek ZUS i podatku 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1) Pracownik - kierowca w związku z wykonywaniem powierzonego zadania służbowego przekracza granice kilku państw, w których wymagany jest aktualny wynik negatywny testu na koronawirusa. (...)  »
Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przedsiębiorcy za czas izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie dokumenty powinien przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego, (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a prawo do chorobówki 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Od dwóch miesięcy pracuję zdalnie. Mój mąż, który od kilku dni źle się czuje, dostał skierowanie na test w kierunku koronawirusa. Wiem, że jego wynik (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy należny do 9 maja 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja 2021 r. Stało się tak za sprawą (...)  »
Kolejne zwolnienie z opłacenia składek oraz zmiany w świadczeniu postojowym 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Od 4 maja 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.