Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Podstawa wymiaru zasiłku po obniżeniu etatu w związku z epidemią 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) należnego pracownikowi ustala się na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku ustalonej m.in. po zmianie etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) należnego pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie odpowiednio za okres 12 (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W dniu 15 października br. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, zwanej tarczą 5.0, na podstawie której przedsiębiorcy prowadzący działalność w (...)  »
Wyjaśnienie PFRON dotyczące wsparcia dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 od dnia 15 października 2020 r. na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, (...)  »
Od 15 października br. - zwolnienie niektórych płatników z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września br. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą turystyczną i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia (...)  »
Kolejne działania osłonowe przeciw COVID-19 - tarcza 5.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
W dniu 1 października br. generalnie weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Informowanie ZUS o wykonywanym zleceniu w trakcie pobierania dodatku solidarnościowego 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Znajoma pracowała w przedszkolu do 30 czerwca 2020 r. Umowy o pracę nie zawarto z nią na dalszy okres ze względu na pandemię. W lipcu (...)  »
Odzyskanie nadpłaty po umorzeniu składek przez ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
W dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o (...)  »
ZUS może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Ustawodawca, wprowadzając do obiegu prawnego świadczenie postojowe, zastrzegł jednocześnie, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi (...)  »
Pomoc z ZUS dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą (...)  »
ZUS umorzył już część składek 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Od 20 września 2020 r. ZUS rozpoczął proces ponownej weryfikacji wniosków o zwolnienie z opłacenia składek za marzec-maj 2020 r., które pierwotnie negatywnie rozpatrzył ze (...)  »
Brak decyzji o wydłużeniu okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r. specustawą w sprawie COVID-19, po stosownych zmianach w tej ustawie, przysługiwał (zgodnie z tą ustawą) (...)  »
Raport ZUS RSA z okresem świadczenia należnego pracownikowi na kwarantannie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Pracownik wraz z rodziną we wrześniu 2020 r. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 10 dni łącznie z sobotami i (...)  »
Przyznanie i przeliczenie świadczenia z mocą wsteczną 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane są oraz przeliczane głównie w oparciu o wnioski zgłoszone przez osoby zainteresowane. Ustawodawca w sposób bardzo precyzyjny określił przesłanki, po spełnieniu których (...)  »
Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek 
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym (...)  »
ZUS zwolni z opłacenia składek mimo ich uiszczenia 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Dla płatników spełniających określone warunki przepisy specustawy w sprawie COVID-19 wprowadziły możliwość zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek społecznych, zdrowotnej, na FP, FS, FGŚP (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie - od 1 września br. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Od 1 września br. wznowiono wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jak na razie do 20 września br., co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 (...)  »
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego we wrześniu br. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W Dz. U. z 28 sierpnia 2020 r., pod poz. 1489, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego (...)  »
Oskładkowanie i opodatkowanie ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pracodawca na mocy specustawy od 1 września br. polecił kilku pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Część z nich przy jej świadczeniu wykorzystuje własne narzędzia, materiały i (...)  »
Zapowiadane zmiany w świadczeniach chorobowych osób, którym specustawą zmieniono wymiar czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Podstawę wymiaru zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych (pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przy krótszym zatrudnieniu) poprzedzających miesiąc, w którym (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym, wypłata świadczenia urlopowego i odprowadzenie odpisu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
1) Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie ZFŚS mamy przewidziane dopłaty do wypoczynku dla osób uprawnionych i ich rodzin. Kilku pracowników wystąpiło (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RSA świadczenia należnego pracownikowi w związku z kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Pracownik w sierpniu br. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 14 dni łącznie z sobotami i niedzielami. 1) Jakie świadczenie (...)  »
Płatnicy "odzyskają" nadpłacone składki ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
W Dzienniku Ustaw z 20 sierpnia 2020 r., pod poz. 1423, opublikowano ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników (...)  »
Zwrot nadpłaty składek po zwolnieniu płatnika z ich zapłaty na mocy specustawy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 16/2020 na str. 5-6, Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników (...)  »
Nowe wsparcie w ramach przeciwdziałania COVID-19 dla branży turystycznej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
W dniu 14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj - informacja ZUS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.08.2020 r.
ZUS w dniu 21 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie (...)  »
Planowane zmiany dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Sejm przyjął i przekazał do Senatu ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy na zleceniu 
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG opłaca z tego tytułu pełne składki ZUS, tj. społeczne oraz zdrowotną. Jednocześnie jest zatrudniona na podstawie (...)  »
Nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców na PUE ZUS - informacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował o udostępnieniu na PUE ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS wynikające ze specustawy, także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Na podstawie art. 31zo specustawy, płatnik składek spełniający warunki określone w tym przepisie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek (...)  »
Świadczenie urlopowe, w tym wypłacone w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a składki ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Od tego roku wypłacamy pracownikom świadczenie urlopowe. W okresie od 1 maja do 31 lipca br. pracodawca, na mocy art. 15g specustawy, wprowadził obniżony wymiar (...)  »
Dodatek solidarnościowy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (...)  »
Planowane zmiany dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 30 lipca 2020 r. poinformował, że Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, w oparciu o (...)  »
Wpływ obniżenia etatu i pensji na składki ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020
Pracodawcy, którzy w negatywny sposób odczuli skutki epidemii koronawirusa, mogą korzystać z przepisów zawartych w tarczach antykryzysowych. Wśród nich są takie, na podstawie których pracodawca (...)  »
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki ZUS tylko za siebie, w kwietniu br. złożyła wniosek o zwolnienie z ich opłacania za marzec, kwiecień i maj (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.