Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Przychody zleceniobiorcy zwolnione z obciążeń składkowych a przyszłe świadczenia 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Parę dni temu zawarłem umowę zlecenia, w ramach której będę świadczyć usługi w zakresie architektury wnętrz. Dowiedziałem się przy tym, że mogę skorzystać ze zwolnienia (...)  »
Ulga dla przedsiębiorcy, który opłacił składki ZUS za listopad 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Od sierpnia 2019 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (taksówka osobowa). Opłacam za siebie z tego tytułu wszystkie składki ubezpieczeniowe do (...)  »
Od 15 stycznia 2021 r. dodatkowe świadczenie dla zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Osoby, które wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło zawartą w zakresie określonym w tarczy 6.0 (patrz (...)  »
Rozszerzenie tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wsparciem zostaną (...)  »
Potwierdzanie kwarantanny informacją na PUE ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Na PUE ZUS mam informację o przebywaniu ubezpieczonego na kwarantannie. Czy do celów wypłaty świadczeń chorobowych osoba taka musi mieć dodatkowo zwolnienie lekarskie? (pytanie nr (...)  »
Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
O świadczenie postojowe z ZUS może się ubiegać osoba wykonująca umowę zlecenia, o ile spełnia odpowiednie warunki. STAN FAKTYCZNY: ZUS odmówił wnioskodawcy (zleceniobiorcy) prawa do (...)  »
Przy objęciu rodziny kwarantanną rodzic decyduje, o jakie świadczenie wystąpić 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy przysługują odpowiednio z racji niezdolności do pracy albo konieczności zapewnienia opieki członkom rodziny wskazanym przez ustawodawcę w okolicznościach ściśle określonych. Ponieważ (...)  »
Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.? 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła możliwość skorzystania przez niektórych przedsiębiorców m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Aby skorzystać z tej (...)  »
Szczepienia przeciw grypie bez opodatkowania, ale oskładkowane 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zaniechano poboru podatku od osób fizycznych (PIT), stanowiących u podatników tego podatku przychód: ze stosunku (...)  »
Negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 kończy okres obowiązkowej kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Pracownik poinformował mnie, że lekarz rodzinny skierował go na wykonanie testu w celu potwierdzenia, czy jest zakażony koronawirusem. Automatycznie więc został objęty obowiązkową kwarantanną na (...)  »
Dokumentowanie kwarantanny dziecka do zasiłku 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Kwarantanna i izolacja - pojęcia te goszczą już prawie rok w życiu codziennym, odgrywając stosowną rolę również w sferze ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeni zmuszeni do takiego (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. mimo dokonanej wpłaty 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (zajmuję się działalnością fizjoterapeutyczną). Chciałbym skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. w (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS niektórych zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS z umowy zlecenia. Aby zleceniobiorca mógł skorzystać z tego zwolnienia, powinien spełnić kilka warunków oraz (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także za dni przypadające na okres ferii zimowych 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Ostatnim rozporządzeniem wydanym w dniu 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. (...)  »
Do 31 stycznia - złożenie wniosku o zwolnienie płatnika z zapłaty składek ZUS za listopad 2020 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Płatnik z branży wymienionej w art. 31zo ust. 10 specustawy (wg PKD 2007 ujętego w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.) (...)  »
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów używania przez pracownika własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Zgodnie z art. 3 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich (...)  »
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po obniżeniu etatu w związku z COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Firma zawarła porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19 na okres 3 miesięcy od 20 września 2020 r. Pracownik chorował przez dwa (...)  »
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Czy wszystkim osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru? W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego od  28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2020 r. pod poz. 2340 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który ukończył 50 lat 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Pracownik w razie zaistnienia określonego ryzyka może skorzystać ze stosownego świadczenia chorobowego. Przy ustalaniu prawa do zasiłku wiek pracownika nie ma znaczenia, jednak po ukończeniu (...)  »
Emerytura bez jednego zaświadczenia ERP-7 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Złożyłem wniosek o emeryturę powszechną. Ponieważ nie mam naliczonego kapitału, załączyłem też wszystkie dokumenty sprzed 1999 r. Nie udało mi się jednak zdobyć jednego zaświadczenia (...)  »
Kiedy złożyć wniosek o rentę socjalną? 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Mój syn, z uwagi na swoją niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Dlatego też, zgodnie z sugestią swojego rehabilitanta, będzie ubiegał się o (...)  »
Gdy ZUS wypłaca chorobowe za okres kwarantanny/izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Jednym ze świadczeń chorobowych jest zasiłek chorobowy, który swym charakterem odpowiada wynagrodzeniu chorobowemu przysługującemu pracownikowi. Oba te świadczenia rekompensują ubezpieczonym przychód utracony w związku z (...)  »
Dodatkowe świadczenie postojowe dla kolejnych przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Przepisy tarczy branżowej 6.0 znowelizowały specustawę w sprawie COVID-19, rozszerzając grupę przedsiębiorców mogących wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. O świadczenie to mogą ubiegać się (od (...)  »
Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla niektórych branż wynikające z ustawy antykryzysowej - tarcza 6.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Generalnie z dniem 16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)  »
Nowe regulacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru niektórych zasiłków w razie czasowego obniżenia etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
W okresie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach... (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), dalej (...)  »
Antykryzysowa tarcza branżowa dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 01.01.2021
Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)  »
Kolejne zmiany dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
W pierwszej fazie zapobiegania negatywnym skutkom COVID-19 ustawodawca wprowadził świadczenie postojowe, następnie dodatkowe świadczenie postojowe. Obecnie na mocy przepisów tzw. tarczy branżowej 6.0 dodatkowe świadczenie (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Rada Ministrów w dniu 23 grudnia 2020 r., korzystając z upoważnienia nadanego art. 4 ust. 3 specustawy w sprawie COVID-19, wydała kolejne rozporządzenie w sprawie (...)  »
Z-3 do przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku z pominięciem art. 40 ustawy zasiłkowej 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Działając na podstawie art. 15g specustwy w sprawie COVID-19, z dniem 1 maja 2020 r. na okres 3 miesięcy zmniejszyliśmy o 20% wymiar czasu pracy (...)  »
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
O przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego ubiegałem się, kiedy byłem jeszcze zatrudniony. Wniosek wypełniał m.in. mój pracodawca. Świadczenie to zostało jednak mi przyznane tylko na okres 3 (...)  »
Brak obowiązku naliczania składek zleceniobiorcy a emerytura 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Mając na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, ustawodawca wprowadza dalsze rozwiązania. Jedno z nich dotyczy możliwości uzyskania przez zleceniodawcę, na wniosek zleceniobiorcy, zwolnienia z obowiązku (...)  »
Dokumenty do wypłaty 100% chorobowego w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Osoby ubezpieczone (obowiązkowo - pracownicy lub na zasadzie dobrowolności - zleceniobiorcy lub osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą), których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja (...)  »
Obowiązkowa informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca (...)  »
Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Poddanie się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych jako podstawowe formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udokumentowane w odpowiedni (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.