Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Poddanie się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych jako podstawowe formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udokumentowane w odpowiedni (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z ZUS przychodów niektórych zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Od 1 stycznia 2021 r. przychody niektórych osób wykonujących umowę zlecenia nie będą obciążone składkami ZUS. Aby było to możliwe, zleceniobiorca będzie musiał spełnić kilka (...)  »
Zwolnienie ze składek z tarczy 6.0 tylko po złożeniu deklaracji do 31 grudnia br. 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Na podstawie przepisów tarczy branżowej 6.0 niektórzy płatnicy mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Będzie to możliwe, (...)  »
Praca w trakcie kwarantanny lub izolacji a prawo do świadczeń chorobowych 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS z tarczy 6.0 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Parlament zakończył prace nad tarczą branżową 6.0. Na jej podstawie niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w ZUS RSA 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
W związku z zamknięciem szkoły w wyniku zagrożenia COVID-19 pracownica w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. opiekowała się 7-letnim dzieckiem. Ponieważ opieka (...)  »
Dokumenty do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem objętym kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Pracownica poinformowała mnie, że na jej 5-letnią córkę, która na co dzień chodzi do przedszkola, nałożono obowiązkową kwarantannę po kontakcie z babcią z pozytywnym wynikiem (...)  »
Nieprzekazanie do ZUS informacji o osiągniętym przychodzie 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
ZUS przyznał mi świadczenie przedemerytalne od kwietnia 2019 r. Po miesiącu jego pobierania podjęłam zatrudnienie na część etatu. Mimo osiągania przychodu w wysokości 1.000 zł (...)  »
Zapowiedź zwolnienia z opłacania składek ZUS dla niektórych branż 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..., która jak już pisaliśmy na (...)  »
ZUS może odstąpić od poboru odsetek od zaległości składkowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniając kilku pracowników. Za ostatnie trzy miesiące ze względu na COVID-19 odbiorcy produkcji nie płacą mi regularnie, a w konsekwencji powstały zaległości (...)  »
Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Przepisami rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. i z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku (...)  »
Korekta dokumentów rozliczeniowych za miesiąc zwolnienia z opłacania składek ZUS na mocy specustawy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Obecnie zobowiązany był do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ograniczonego funkcjonowania szkoły 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2020 r. pod poz. 2087 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające (...)  »
Świadczenia dla medyków, których niezdolność do pracy z powodu COVID-19 powstała w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. ogłoszono ustawy z dnia 28 października 2020 r.: o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem (...)  »
Oświadczenie do zasiłku dla ubezpieczonego mieszkającego z osobą w izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Pracownik poinformował mnie telefonicznie, iż w związku z tym, iż jego żona ma potwierdzone zakażenie koronawirusem, on sam musi odbyć obowiązkową kwarantannę. Sprawdzałam na swoim (...)  »
Wnioskowanie o zasiłek z powodu izolacji w warunkach domowych po e-ZLA 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Zasiłki chorobowe moim pracownikom wypłaca ZUS. Jeden z pracowników korzystał z zasiłku w ramach e-ZLA. Przekazując płatność do ZUS (po wypłacie wynagrodzenia chorobowego), wysłałam wówczas (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Rodzice dzieci do lat 8, jako jedni z uprawnionych, na zasadach wskazanych w specustawie w sprawie COVID-19, mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to, (...)  »
Świadczenie przedemerytalne dopiero po półrocznym bezrobociu 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Z końcem 2020 r. zostanie zlikwidowana firma, w której jestem zatrudniona od ponad 20 lat. Mój pracodawca twierdzi, że z racji wieku (mam ukończone 56 (...)  »
Samo oświadczenie nie wystarczy do wypłaty zasiłku z tytułu opieki nad osobą na kwarantannie/w izolacji domowej 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Jeśli ubezpieczony zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się chorym: dzieckiem do lat 14, dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat, innym członkiem rodziny, co zostanie (...)  »
Kolejne przedłużenie do 24 grudnia 2020 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Rada Ministrów w dniu 26 listopada 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. (...)  »
Wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
1) Od 9 listopada 2020 r. dziecko pracownicy (w wieku 7 lat) odbywa naukę zdalną i z tego powodu była ona nieobecna w pracy. Czy (...)  »
Wysokość podstawy wymiaru zasiłków osób, którym na mocy specustawy obniżono wymiar czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po obniżeniu etatu Przepisy specustawy w art. 15g, 15qb, 15zf, 15zzzzzo ust. 2 umożliwiają pracodawcy spełniającemu warunki w (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Po przywróceniu przez rząd możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r., organ rentowy w dniu 6 listopada (...)  »
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Należne ubezpieczonym świadczenia chorobowe z założenia mają niejako rekompensować utracone przez nich zarobki/przychody za okres absencji chorobowej lub związanej z macierzyństwem/rodzicielstwem albo opieką nad członkiem (...)  »
Pakiet pomocowy dla wybranych branż 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Sejm na posiedzeniu w dniach 18-19 listopada 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Kwarantanna pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pracownica we wrześniu br. urodziła dziecko i od tamtej pory przebywa na urlopie macierzyńskim. Jednak u jej mamy, z którą miała styczność, stwierdzono koronawirusa. Dlatego (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy będącego emerytem 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Zatrudniam w niej jednego pracownika. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie do ZUS tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ (...)  »
Pracownik może wnioskować o przeliczenie wypłaconych świadczeń chorobowych 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Jednej z pracownic wypłacałam zasiłek chorobowy za czas nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży łącznie przez okres ponad 200 dni. W trakcie pobierania (...)  »
Pracownik na kwarantannie (nie zawsze) z prawem do świadczenia chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Odosobnienie pracownika narażonego na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, jest jedną z okoliczności uniemożliwiających świadczenie pracy traktowanych na (...)  »
Kolejne wyjaśnienia ZUS dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
W okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z (...)  »
Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny na stronach www.gov.pl/web/gis oraz twitter.com/GIS_gov, w ramach digitalizacji inspekcji wprowadzono zmiany w zakresie informowania o obowiązku odbycia kwarantanny lub izolacji. (...)  »
Objęcie pracownika kwarantanną - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
1) Nasz pracownik miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i w związku z tym został objęty kwarantanną. Wiemy o tym, ponieważ ZUS przekazał nam informację (...)  »
Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny przez domowników oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres kwarantanny 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
W Dz. U. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)  »
Od 9 listopada 2020 r. "wrócił" dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. (...)  »
Chorobowe w związku z kwarantanną również za dni wolne od pracy 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Pracownik (45 lat) przedłożył oświadczenie o odbytej kwarantannie w okresie od 10 do 15 października 2020 r. Sobota i niedziela (10 i 11 października 2020 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.