Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Zasiłek należny na dzieci po zamknięciu szkoły, do której uczęszczają 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
W naszej firmie zatrudnieni są pracownicy z okolicznych miejscowości. W jednej z nich, w której mieszka kilkanaście pracownic, w połowie października 2020 r. z dnia (...)  »
Niższy spadek przychodów w kolejnym miesiącu a ulga w tarczy 5.0 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży rozrywkowej (oznaczoną kodem PKD 93.29.Z) i od 3 lat jest zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Chciałaby skorzystać (...)  »
Wyższe uposażenie dla służb mundurowych w przypadku zachorowania na COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Z dniem 5 września 2020 r. zostały przywrócone 100% świadczenia chorobowe dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach medycznych w przypadku podlegania m.in. obowiązkowej kwarantannie oraz niezdolności (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad członkiem rodziny objętym kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny w okolicznościach wskazanych w art. (...)  »
Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby ubezpieczone, które w tym czasie nie mogą świadczyć pracy, do skorzystania ze (...)  »
Wyższe świadczenia chorobowe dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 ustawodawca wprowadza różne świadczenia, a niektóre z nich ustala w wyższej wysokości. Przykładowo, z dniem 5 września 2020 r. mają zostać (...)  »
Członkowie ochotniczej straży pożarnej mogą liczyć na wyższe chorobowe 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 5 września 2020 r. członkowi ochotniczej straży pożarnej ma przysługiwać zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie (...)  »
Ubieganie się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. (...)  »
Zwrot nienależnego dodatku solidarnościowego 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
W ramach działań antykryzysowych z dniem 21 czerwca 2020 r. zostało wprowadzone świadczenie w postaci dodatku solidarnościowego. Mogły z niego korzystać osoby, które przede wszystkim (...)  »
Świadczenia związane z kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
W klasie mojej córki u jednej z dziewczynek stwierdzono COVID-19. Wszystkie dzieci wraz z rodzinami zostały automatycznie skierowane przez Sanepid na kwarantannę. Od kilku lat (...)  »
Wracają 100% świadczenia chorobowe dla zatrudnionych w podmiocie medycznym 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń, tym razem dotyczących m.in. rozszerzenia nauczania zdalnego na klasy 1-3, rząd zdecydował się na wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku (...)  »
Nowe zasady dotyczące obejmowania kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (...)  »
Świadczenia w postaci szczepień a składki ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie Jak już pisaliśmy, nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie dla celów PIT mają zostać objęte zaniechaniem poboru (...)  »
Zmiana zasad dokumentowania okresów kwarantanny i izolacji 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2020 r. pod poz. 1871 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)  »
Praca zdalna w czasie kwarantanny i podwyższenie wysokości świadczeń chorobowych dla niektórych grup zawodowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)  »
Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny i w dowodach do wypłaty świadczeń chorobowych z tego tytułu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2020 r. pod poz. 1871 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Podstawa chorobowego przy zmianie etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Pracownik był zatrudniony do 31 maja 2020 r. w pełnym wymiarze godzin. Następnie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. (w związku z COVID-19) (...)  »
Kogo obejmuje kwarantanna lub izolacja? 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Z dniem 24 października 2020 r. zmieniły się zasady kierowania na obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. Za sprawą rozporządzeń RM z dnia 23 (...)  »
Objęcie kwarantanną osób mieszkających z osobą zakażoną koronawirusem 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu (...)  »
Jak sprawdzić, czy ubezpieczony został objęty kwarantanną lub izolacją domową? 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest w głównej mierze informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (...)  »
Mąż na kwarantannie a zasiłek opiekuńczy na chore dziecko 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownica sprawuje opiekę nad chorym 5-letnim dzieckiem. We wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) ubezpieczona ta wskazała, iż jej mąż obecnie nigdzie nie pracuje, jednak na (...)  »
Zwolnienie ze składek 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Prowadzę działalność agenta turystycznego. Chcę ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Czy wniosek w tej sprawie (...)  »
Warunki zwolnienia z opłacenia składek ZUS w ramach tarczy 5.0 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (zajmuje się pomocą przy wystawianiu przedstawień artystycznych). Chciałby skorzystać z umorzenia składek ZUS w ramach przepisów, (...)  »
Zasiłek z tytułu kwarantanny a 10-letni okres ubezpieczenia 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Pracownik był zatrudniony do 30 czerwca 2020 r. Następnie za lipiec i sierpień 2020 r. pobierał dodatek solidarnościowy. Z dniem 1 września 2020 r. został (...)  »
Zmiana zasad potwierdzania faktu odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Z dniem 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, (...)  »
Korekta pomocy uzyskanej z PFRON w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy 5.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
 »
Zmiana zasad obliczania zasiłków dla pracowników, którym na mocy specustawy obniżono wymiar czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
 »
Zwolnienie na mocy specustawy z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Prowadzę działalność gospodarczą (w branży turystycznej), przy której zatrudniam kilku pracowników. W październiku br. przesłałem do ZUS wniosek o zwolnienie z zapłaty składek na podstawie (...)  »
Zmiany w specustawie, w tym dotyczące ustalania świadczeń chorobowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. pod poz. 1747 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych osobom, którym został zmniejszony etat z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
ZUS na swojej stronie internetowej w dniu 14 października 2020 r. poinformował również o wejściu w życie nowych przepisów zmieniających zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń (...)  »
Przeliczanie podstawy zasiłku etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Z dniem 9 października 2020 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku, m.in. w przypadku gdy pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie specustawy (...)  »
ZUS sam pozyska i przekaże płatnikowi składek dane o kwarantannie i izolacji ubezpieczonego 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swojej stronie internetowej www.zus.pl, iż sam będzie pozyskiwał dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej i (...)  »
Dodatkowe świadczenie postojowe także dla agentów turystycznych 
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Tarcza 5.0 umożliwiła przedsiębiorcom określonych branż skorzystanie w ZUS ze zwolnienia z opłacenia składek oraz ze świadczenia postojowego w wysokości 80% kwoty minimalnej płacy (obecnie (...)  »
Zwolnienie z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (szkoła tańca). Chciałbym skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS w ramach tzw. tarczy branżowej. Jaki wniosek (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.