Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Warunki zwolnienia z opłacenia składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Spółka z o.o. prowadzi od kilku lat działalność oznaczoną kodem PKD 55.10.Z. Chce skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za grudzień 2020 r. oraz (...)  »
Odwołanie płatnika od decyzji ZUS odmawiającej zwolnienia z zapłaty składek 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Otrzymaliśmy decyzję odmawiającą zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie przepisów specustawy. Jednak w wyznaczonym terminie nie wnieśliśmy sprzeciwu do Prezesa ZUS. Czy niedochowanie (...)  »
Pomoc z tarczy branżowej przedłużona na kolejny miesiąc 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Po raz kolejny przedłużono wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
W Dz. U. z 26 lutego 2021 r., pod poz. 368, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego (...)  »
Do 15 lub 31 marca br. część płatników ma czas na złożenie wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021, strona 12
Zwolnienie niektórych płatników z zapłaty składek ZUS za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Płatnicy składek prowadzący, na dzień 30 (...)  »
Zamknięcie przedszkola a prawo do zasiłku dla matki dziecka prowadzącej własną działalność 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Moja córka chodzi do przedszkola, które od 3 do 12 lutego 2021 r. było zamknięte ze względu na kwarantannę. W tym (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe po nowemu 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Komu przysługuje ponowne świadczenie postojowe? 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonych kodach PKD mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie. Tylko (...)  »
Świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy korzystającego ze zwolnienia z opłacenia składek 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Ustawodawca, wprowadzając tarczą branżową 6.0 kolejne rozwiązania w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, umożliwił spełniającym określone warunki zleceniobiorcom zwolnienie z obowiązku naliczania i opłacenia składek (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Dziecko pracownicy w wieku 1,5 roku, uczęszczające na co dzień do żłobka, zostało objęte kilkudniową kwarantanną z powodu kontaktu z opiekunką, u której wykryto koronawirusa. (...)  »
Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca lutego br. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021, strona 67
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod poz. 286 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia (...)  »
Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS? 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do (...)  »
Tarcza 7.0 - kolejne wsparcie dla najbardziej poszkodowanych branż w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydłuża formy wsparcia przewidziane w tarczy branżowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19. Dotyczy to (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne na kolejny okres 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Gdy zakończył mi się pełny okres zasiłkowy, ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy, do 22 grudnia 2020 r. włącznie. O (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca lutego 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Ubezpieczeni rodzice i opiekunowie zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad: dzieckiem w wieku do lat 8, dzieckiem w wieku do: 16 (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Pracownicy mojego wielobranżowego sklepu korzystają ze zwolnień lekarskich oraz przebywają na obowiązkowej kwarantannie. Czy w związku z panującą epidemią COVID-19 pracodawca nadal jest zobowiązany do (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS płatników prowadzących działalność w określonych branżach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
1. Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 31 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (...)  »
Ponowne świadczenie postojowe dla niektórych przedsiębiorców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) przyznano (...)  »
Przerwa w uprawnieniach do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Pracownica, zatrudniona na umowę o pracę od 1 października 2020 r., samotnie wychowuje niespełna 7-letnią córkę. Po zamknięciu szkoły w związku z COVID-19 sama musiała (...)  »
Kwarantanna rodziców a opieka nad dzieckiem 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Od lat jestem zatrudniony na etacie. Do 10 stycznia 2021 r. miałem przebywać na kwarantannie. W związku ze stwierdzeniem u mnie i mojej żony koronawirusa (...)  »
Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia. Osoby uprawnione do tej ulgi mogą (...)  »
Posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń wyklucza prawo do świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli umowa taka została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód z takiej umowy w rozumieniu (...)  »
Wpływ zwolnienia ze składek na świadczenia zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. zleceniobiorcy mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z (...)  »
Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe? 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Rada Ministrów po raz kolejny zdecydowała się na wydłużenie, o dwa tygodnie, okresu, w którym rodzicie i opiekunowie: zdrowych dzieci w wieku do lat 8 (...)  »
Kolejne zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem uczęszczającym do przedszkola 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Pracownik wystąpił o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 4 do 17 stycznia 2021 r. W złożonym oświadczeniu wskazał, iż jest to spowodowane ograniczonym (...)  »
Podstawa zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Zmiana pracownikowi wymiaru czasu pracy przed lub w miesiącu powstania jego niezdolności do pracy/prawa do świadczenia z założenia wymusza konieczność ustalenia podstawy wymiaru zasiłku w (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe za czas kwarantanny dla pracownika delegowanego do pracy za granicę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Od 2 listopada 2020 r. zatrudniamy pracownika, który od 16 listopada 2020 r. został oddelegowany do pracy w Niemczech (nadal podlega ubezpieczeniom w Polsce). W (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, chorobowy i macierzyński po obniżeniu etatu w związku z COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy na okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zawarł porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy (...)  »
Termin na złożenie wniosków o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r. dla niektórych płatników 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
W UiPP nr 1/2021, str. 11 pisaliśmy o zwolnieniu płatników niektórych branż z opłacania składek ZUS wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o (...)  »
Można wnioskować w ZUS o ponowne świadczenie postojowe 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152) można wnioskować w (...)  »
Nowy termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS dla niektórych płatników 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Tarcza 6.0 nie tylko umożliwiła niektórym płatnikom skorzystanie ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r., ale rozszerzyła też krąg płatników uprawnionych (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła m.in. dla przedsiębiorcy możliwość wnioskowania o kolejne świadczenie postojowe, ale nie więcej niż trzy razy. Z tym że wypłata po raz (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.