Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Już wkrótce pomoc z ZUS dla sklepików szkolnych 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą mogli ubiegać się w ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS. Umożliwiła to kolejna nowelizacja (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego w czasie ciąży w razie obniżenia etatu na mocy specustawy i urlopu wychowawczego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. na mocy art. 15g specustawy obniżono pracownikom wymiar czasu pracy (z pełnego na 7/8 etatu) (...)  »
Zwolnienie z zapłaty składek ZUS prowadzącego działalność sprzedażową na terenie jednostek systemu oświaty 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy bez przedłużenia na dalszy okres 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r., przysługuje w okolicznościach, na zasadach i w terminach określonych w art. 4 specustawy w sprawie (...)  »
Izolacja domowa pracownicy w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Pracownica w dniu 14 czerwca 2021 r. urodziła dziecko. Po tygodniu od wyjścia ze szpitala miała zrobiony test w kierunku COVID-19, który okazał się pozytywny. (...)  »
Negatywny test na COVID-19 kończy okres kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Pracownica, zatrudniona w mojej firmie od ponad dwóch lat, została skierowana na test w kierunku SARS-CoV-2. Następnego dnia otrzymała negatywny wynik tego testu. W efekcie (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe za zleceniobiorcę objętego przez część miesiąca kwarantanną 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Osoba fizyczna wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W dniu 16 kwietnia 2021 r. została objęta obowiązkową kwarantanną, która (...)  »
Przedsiębiorca na kwarantannie z prawem do zasiłku chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
U mojego ojca, z którym mieszkam i którym (ze względu na jego niepełnosprawność) się opiekuję, stwierdzono koronawirusa. W efekcie ojciec jest w izolacji domowej, a (...)  »
(Nie)spóźniony wniosek o rentę rodzinną 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Mój mąż zmarł w połowie czerwca 2020 r., kilka miesięcy po przejściu na emeryturę. Ponieważ ja też już jestem na emeryturze, myślałam, że nie przysługuje (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »
Przyznawanie, rezygnacja i ustawowe przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Świadczenie rehabilitacyjne z uwagi na sposób finansowania zaliczane jest do świadczeń krótkoterminowych. Prawo do niego można nabyć na okres 12 miesięcy, który jest okresem podzielnym. (...)  »
Niektórym przedsiębiorcom mija termin przesłania druków rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS: za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. (...)  »
Sama składka zdrowotna nie daje uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
We wrześniu 2020 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej, opłacając tylko składkę zdrowotną. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2021 r. zgłosiłam się do ubezpieczeń społecznych, (...)  »
Zapomoga dla pracownika po COVID-19 a składki ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownik naszej firmy bardzo ciężko przechodził COVID-19. Od kilku miesięcy nie pracuje, ponieważ - ze względu na poważne powikłania - przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie (...)  »
Gdy kwarantanna, e-ZLA i praca pokrywają się 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W dobie panującej epidemii obok niezdolności do pracy pojawiły się nowe sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczeni nie mogą świadczyć pracy. Niektóre z nich ustawodawca potraktował (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca roku szkolnego 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r. za sprawą specustawy w sprawie COVID-19, przysługuje w okolicznościach, na zasadach i w terminach określonych (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Od 4 do 7 maja 2021 r. klasa, do której uczęszcza dziecko pracownika, uczyła się zdalnie (pomimo oficjalnego powrotu do szkół klas 1-3). Pracownik wystąpił (...)  »
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną podczas izolacji domowej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, od 22 do 31 maja 2021 r. przebywał w izolacji w warunkach domowych. Za zgodą pracodawcy od 24 do (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków, gdy na mocy specustawy wprowadzono obniżenie etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracodawca od 1 maja do 31 lipca 2020 r. obniżył pracownikom na mocy art. 15g specustawy o 20% wymiar czasu pracy i wynagrodzenia. Jedna z (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
W spółce z o.o. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu przystąpiła do ubezpieczeń (...)  »
Do 30 czerwca br. - termin przesłania dokumentów rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS dla niektórych przedsiębiorców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Przedsiębiorcy wymienieni w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. (...)  »
Warunki do spełnienia dla celów zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze, (...)  »
Informacja w ZUS RSA o niepłatnej kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracownik został w maju 2021 r. objęty 14-dniową kwarantanną. Ze względu jednak na to, że nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS z tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (jestem fotografem). Moje przychody od początku 2021 r. znacznie spadły. Chciałbym złożyć w ZUS wniosek o zwolnienie (...)  »
Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę przed czerwcem 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej (...)  »
Świadczenie pracy w czasie obowiązkowej kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Jeden z pracowników naszej firmy zachorował na COVID-19, co potwierdziły testy. Pracownicy bezpośrednio z nim współpracujący zostali objęci przez Sanepid kwarantanną. Przy czym informacja na (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 6 czerwca 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 934) po raz kolejny wydłużyła o dwa tygodnie okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (...)  »
Gdy niezdolność do pracy w związku z COVID-19 wykracza poza okres zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Złożyłam wypowiedzenie w pracy, w efekcie którego moje zatrudnienie ustanie z dniem 31 maja 2021 r. W trakcie okresu wypowiedzenia stałam się niezdolna do pracy (...)  »
Obowiązkowa kwarantanna (nie) dla ozdrowieńca 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownik niedawno wrócił do pracy po 10 dniach izolacji domowej, którą odbywał w związku z pozytywnym testem na COVID-19. Obecnie na wynik testu czeka jego (...)  »
Na pracodawcy ciążą konkretne obowiązki po śmierci pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Nasz pracownik, który od niedawna był jednocześnie rencistą, zmarł w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach od jego śmierci przypadkowo dowiedziałam się, że oprócz (...)  »
Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do (...)  »
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma (...)  »
Informacja na PUE ZUS wystarczająca do wypłaty chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Na PUE ZUS mam listę osób przebywających na kwarantannie i izolacji. Osobom z tej listy nie zostały wystawione zwolnienia e-ZLA. Czy taka informacja to podstawa (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do wynagrodzenia chorobowego 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, z założenia przez pierwsze dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Jeśli w związku z sytuacją epidemiczną nastąpi(-ło) dalsze zamknięcie lub ograniczenie funkcjonowania żłobka, przedszkola lub placówki opiekuńczej, do której uczęszczają dzieci lub dorosłe osoby niepełnosprawne, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.