Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 18.09.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Wysokość świadczenia chorobowego za czas izolacji pracownika 50+, w tym przypadającej na pobyt w szpitalu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownik (w wieku 55 lat) zakażony wirusem SARS-CoV-2 został skierowany do odbycia obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Po kilku dniach jej odbywania wymagał leczenia szpitalnego. (...)  »
Wliczenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Na początku maja 2021 r. przez kilka dni sprawował osobistą opiekę nad chorym 4-letnim dzieckiem. W (...)  »
Zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS, w tym finansowanych przez osoby ubezpieczone 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Płatnik składek, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego..., jest zwolniony z zapłaty składek ZUS za okres (...)  »
Ustalenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
1) Pracownik wychowuje dwoje dzieci w wieku 3 miesięcy i 5 lat. Młodszym na co dzień opiekuje się matka w ramach urlopu macierzyńskiego, a starsze (...)  »
Ferie świąteczne a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Rada Ministrów z dniem 29 marca 2021 r. wydłużyła do 11 kwietnia 2021 r. okres, w którym można było skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kolejne miesiące oraz zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Biuro rachunkowe obsługuje klientów prowadzących działalność w branży gastronomicznej, turystycznej, fotograficzno-filmowej. Większość z nich uzyskała zwolnienie z opłacenia składek ZUS za grudzień 2020 r. oraz (...)  »
Wysokość chorobowego za okres kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownicy poddawani są obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych. W mojej ocenie za taki okres należne są im świadczenia chorobowe w wysokości 80% ustalonej (...)  »
Zwolnienie niektórych płatników z opłacania składek ZUS za okres od marca do kwietnia br. oraz zmiany w zwolnieniu za wcześniejsze okresy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Od 4 maja br. będzie obowiązywał nowy § 10 ust. 2a rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Od 4 maja br. zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego dla płatników składek niektórych branż 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Od 4 maja br. zajdą zmiany w § 4 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (...)  »
Sfinansowanie przez pracodawcę testu na koronawirusa kierowcy wykonującemu zadania służbowe za granicą bez składek ZUS i podatku 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1) Pracownik - kierowca w związku z wykonywaniem powierzonego zadania służbowego przekracza granice kilku państw, w których wymagany jest aktualny wynik negatywny testu na koronawirusa. (...)  »
Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przedsiębiorcy za czas izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie dokumenty powinien przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego, (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a prawo do chorobówki 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Od dwóch miesięcy pracuję zdalnie. Mój mąż, który od kilku dni źle się czuje, dostał skierowanie na test w kierunku koronawirusa. Wiem, że jego wynik (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy należny do 9 maja 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja 2021 r. Stało się tak za sprawą (...)  »
Kolejne zwolnienie z opłacenia składek oraz zmiany w świadczeniu postojowym 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Od 4 maja 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U (...)  »
Częstotliwość składania oświadczenia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Z uwagi na COVID-19 pracownicy bardzo często korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. Przez pewien czas nie miałam (...)  »
Przeliczenie świadczenia z możliwością wypłaty wyrównania za okres wsteczny 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Jestem uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nadal pracuję. Do tej pory po zakończeniu każdego kwartału systematycznie występowałam o przeliczenie świadczenia z (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres świąteczny 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownik wskazał, że sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. W okresie (...)  »
Składki ZUS za przedsiębiorcę na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Nikogo nie zatrudniam. W kwietniu 2021 r. zostałem objęty obowiązkową 10-dniową kwarantanną. W tym czasie nie prowadziłem (...)  »
Wyjaśnienia MRiPS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego po otwarciu żłobków i przedszkoli 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 655), obecnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać w okresie od (...)  »
Chorobowe za okres kwarantanny odbywanej po ustaniu zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Pracodawca nie przedłużył ze mną umowy o pracę, ponieważ odbywałem obowiązkową kwarantannę. Umowa zakończyła się z dniem 17 marca 2021 r., a kwarantanna 28 marca (...)  »
Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 1-1d specustawy w sprawie COVID-19, a więc m.in. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych tzw. dodatku covidowego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Niektórzy z pracowników otrzymują tzw. dodatek covidowy przyznany na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z 1 listopada 2020 r. Czy dodatek ten powinien być uwzględniany w (...)  »
Zwolnienie niektórych domowników osoby zakażonej koronawirusem z obowiązku odbycia kwarantanny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
1) W styczniu 2021 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu zakażenia koronawirusem i przez 10 dni odbywał izolację w warunkach domowych. Z tego (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy za okres izolacji z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której składki ZUS opłacam na ogólnych zasadach. Podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W drugiej połowie marca br. przebywałem na izolacji w (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego za okres odbytej izolacji domowej 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Prowadzę sieć pizzerii. Jeden z moich zleceniobiorców, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem, odbywał izolację domową w okresie od 11 do 21 lutego 2021 r. Po (...)  »
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Panująca od ponad roku pandemia wywołuje różnego rodzaju negatywne skutki. Odczuwają je m.in. pracodawcy i pracownicy. W celu zachowania miejsc pracy nierzadko dochodziło do zmniejszenia (...)  »
Obowiązkowa kwarantanna a wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Po stwierdzeniu u mojej żony zakażenia koronawirusem zostałem (jako osoba prowadząca z nią wspólne gospodarstwo domowe) objęty obowiązkową kwarantanną. Ponieważ mój stan zdrowia zaczął się (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłków po obniżeniu etatu w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021
1) Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. zawarł porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy i (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców niektórych branż po zmianach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Na temat świadczenia postojowego dla niektórych płatników pisaliśmy w UiPP nr 4/2021, str. 14. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych branż także za luty 2021 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)  »
Warunki uzyskania przez przedsiębiorcę ponownego świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę sklep z odzieżą (działalność gospodarcza oznaczona kodem PKD 47.71.Z). W związku z przestojem związanym z epidemią koronawirusa w 2020 (...)  »
Niektórzy domownicy zakażonego COVID-19 zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów, za sprawą rozporządzenia z dnia 12 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 455), wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku (...)  »
Zasiłek dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym przebywającego na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Jedna z zatrudnionych w naszej przychodni pracownic odbywa obowiązkową kwarantannę ze względu na stwierdzenie u jej męża zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ na co dzień pracuje (...)  »
Data założenia firmy a uzyskanie ponownego świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Od 30 lipca 2020 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG w branży, która ma prawo ubiegać się w ZUS o świadczenie postojowe wynikające (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.