Facebook
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
zegar Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownica po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem (do 16 lutego 2020 r.) i wypoczynkowego (do 30 kwietnia br.) faktycznie przystąpiła do pracy od 4 maja (...)  »
Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w razie obniżenia etatu i wynagrodzenia 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownikom na mocy specustawy na trzy miesiące obniżono wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. Część pracowników dotychczas wynagradzanych na poziomie minimalnym, po obniżeniu wymiaru czasu pracy (...)  »
Wniosek o zwolnienie z opłacenia składek przy niskim dochodzie 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Prowadzę działalność gospodarczą. Nikogo w firmie nie zatrudniam. Do tej pory nie uiściłem za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na FP i (...)  »
Dodatkowy zasiłek należny do 28 czerwca br. także na zdrowe dzieci 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków oraz ZUS mają już podstawę prawną do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres przypadający po 25 maja 2020 r. (...)  »
Zmiany w świadczeniu postojowym wprowadzone tarczą 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu (...)  »
Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie - informacja ZUS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.06.2020 r.
ZUS w dniu 24 czerwca 2020 r. na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Od 24 czerwca 2020 r. wnioski: o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) (...)  »
Wpływ koronawirusowego zwolnienia ze składek ZUS na rozliczenia firmowe 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19, wprowadzonych w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa, płatnicy spełniający określone warunki mogą do 30 czerwca 2020 r. składać w (...)  »
Odwołanie od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Pracownik ZUS poinformował mnie telefonicznie, że nie otrzymam świadczenia postojowego i niebawem ZUS wyśle do mnie pocztą decyzję w tej sprawie. (...)  »
Świadczenia należne w związku z COVID-19 a okres zasiłkowy 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Ustawodawca, dając ubezpieczonym możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego, jednocześnie ograniczył okres, za jaki świadczenie to przysługuje. W trakcie trwającej pandemii spora liczba ubezpieczonych odbywa(-ła) obowiązkową (...)  »
Wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Otrzymuję wynagrodzenie według stawki godzinowej. W maju 2020 r. mój zleceniodawca złożył w ZUS wniosek o wypłatę dla mnie (...)  »
Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.06.2020 r.
Generalnie z dniem 21 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom (...)  »
Oświadczenie rencisty w zakresie żądania przeliczenia renty za okres wsteczny 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Pobieram z ZUS rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od połowy poprzedniego roku dodatkowo jestem zatrudniony na część etatu. Po zakończeniu każdego kwartału zgłaszałem (...)  »
Nieterminowa wpłata składek a odsetki za zwłokę i ubezpieczenie chorobowe 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Zasadą jest, że od składek ubezpieczeniowych zapłaconych przez płatnika do ZUS po terminie należne są odsetki za zwłokę. Ponadto nieterminowa wpłata składek (w tym także (...)  »
Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br. 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Obliczenie emerytury według zdefiniowanej składki wymaga przeprowadzenia szeregu działań matematycznych. Związane są one m.in. z procesem przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, która w bezpośredni (...)  »
Ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS. Dodatkowo zgłosiłam wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego osobę współpracującą. Czy zgłoszenie współpracownika jedynie do (...)  »
ZUS od wartości badań na koronawirusa sfinansowanych przez pracodawcę 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Zakład pracy (prowadzący działalność przedszkolną) z własnej inicjatywy sfinansował dla pracowników badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Czy poniesione przez pracodawcę koszty z tego tytułu stanowią (...)  »
Zwolnienie dla płatnika ze składek już opłaconych za kwiecień i maj 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej od połowy stycznia br. Korzystam z ulgi na start. Z prowadzonej firmy opłacam za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. (...)  »
Składki ZUS w części finansowanej przez ubezpieczonych też podlegają zwolnieniu 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prowadzę niewielką działalność gospodarczą (budowa domów jednorodzinnych). W firmie zatrudniam 7 pracowników. Zarówno za siebie, jak i pracowników opłacam wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. Pod (...)  »
Swobodne przekraczanie granic RP bez konieczności odbycia kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Od 13 czerwca 2020 r. znacznie zmniejszyła się liczba osób zobowiązanych do odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisach (...)  »
Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS tylko do 30 czerwca br. 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, muszą się pospieszyć ze złożeniem w tej sprawie wniosku (druk RDZ). (...)  »
Na PUE ZUS można sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował o nowej funkcji udostępnionej na PUE ZUS, która umożliwia podgląd szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS. (...)  »
Składki ZUS opłacane nieterminowo - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Niekiedy podmioty gospodarcze ze względu na trudną sytuację finansową nie regulują składek ZUS w terminach do tego przewidzianych. Zaleganie z opłacaniem składek ZUS może wynikać (...)  »
Dofinansowanie od starosty w związku z koronawirusem - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wsparcie od starosty może otrzymać także przedsiębiorca (osoba fizyczna) (...)  »
Zwolnienie ze składek w ramach tarczy dla płatnika zatrudniającego jednego pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Dnia 1 grudnia 2019 r. rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W każdym misiącu mój przychód z działalności nie przekracza 15.000 zł. Od 1 marca br. (...)  »
Opieka nad dzieckiem do lat 8 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Jeden z naszych pracowników od 12 marca 2020 r. przebywał na zasiłku opiekuńczym. Wnioskował o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca kwietnia 2020 r., bez sobót (...)  »
Zwolnienie ze składek za pracownika zatrudnionego u rolnika 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Jestem ubezpieczony jako rolnik w KRUS. Od 6 marca 2020 r. zatrudniłem w gospodarstwie rolnym pracownika i od tego dnia zgłosiłem go do ubezpieczeń w (...)  »
Świadczenie postojowe a prawo do zasiłku opiekuńczego 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nabyłem prawo do świadczenia postojowego. Czy jako przedsiębiorca pobierający takie świadczenie mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? TAK, jeśli (...)  »
Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorcy zatrudniającego samych zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym małą firmę. Zatrudniam w niej tylko dwie osoby na podstawie umowy zlecenia (taki stan miałem na dzień 29 lutego 2020 r. oraz (...)  »
Zwolnienie przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start z opłacenia składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Od stycznia 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą (podatek liniowy). Nikogo w firmie nie zatrudniam. Jako nowy przedsiębiorca korzystam z ulgi na start i w związku (...)  »
Zasady zwrotu świadczenia postojowego 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Koncentrując się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ustawodawca podjął szereg działań prawnych, w oparciu o które ubezpieczonym przysługuje m.in. (...)  »
Zwolnienie płatnika z opłaty odsetek za zwłokę w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Nieterminowo opłacone przez płatnika składki ubezpieczeniowe do ZUS obligują go do zapłaty odsetek za zwłokę. Od zasady tej obecnie istnieje pewien wyjątek wprowadzony przepisami tarczy (...)  »
Okresy niewykonywania pracy w czasie pandemii a uprawnienia do świadczeń z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Może się zdarzyć, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, firma zaprzestanie lub ograniczy działalność. Pracownicy takiego pracodawcy (...)  »
Przejście na emeryturę w czerwcu br. nie spowoduje negatywnych skutków finansowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
W czerwcu 2020 r. pracownica ukończy 60 lat i zamierza złożyć w ZUS wniosek o emeryturę. Słyszeliśmy jednak, iż w tym miesiącu złożenie wniosku skutkuje (...)  »
Wyrównanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego niesłusznie zaniżonego przez pracodawcę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 3-letnim dzieckiem za czas zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19. Opieka obejmuje cały kwiecień (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.