Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek VAT
Szybsze złożenie deklaracji VAT przyspieszy otrzymanie pomocy w ramach Tarczy Finansowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 5
Rząd uruchamia nowy program pomocowy skierowany do firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju - PFR). Na stronie internetowej (...)  »
Faktury uproszczone w nowym pliku JPK 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 6
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które zmieniło rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i (...)  »
Laptopy i tablety dla szkół z 0% stawką VAT 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 2
Minister Finansów rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (...)  »
Wniosek o odroczenie przeglądu kasy 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 21
W dniu 20 maja 2020 r. mija termin na dokonanie przeze mnie przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Czy z uwagi na obecną sytuację spowodowaną epidemią mogę (...)  »
Zmiany w VAT wynikające z tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 14
W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie większość przepisów nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19. Wśród rozwiązań, które w niej zaproponowano, a które mają (...)  »
Wydanie paragonu fiskalnego kupującemu 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 6
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych są, co do zasady, obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż w takich przypadkach dokumentują paragonem (...)  »
Zwolnienie z VAT importu i WNT wyrobów medycznych 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 2
Rozporządzeniem z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 628) Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz (...)  »
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone - komunikat Min. Fin. 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 55
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "(...) W związku (...)  »
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 54
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2020 r., pod poz. 596, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Stawka 0% VAT oraz zwolnienie w przypadku niektórych towarów 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 53
W związku z epidemią, wprowadzono czasowe obniżenie stawki VAT - w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. - do wysokości 0% do darowizny towarów (...)  »
Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 52
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w (...)  »
Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 52
Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której (...)  »
Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 51
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieli dotychczas obowiązek m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument (...)  »
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 51
Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny (...)  »
Nowe zasady korygowania ewidencji VAT 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (początkowo duzi podatnicy mieli stosować te zasady (...)  »
Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmiana zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT nastąpi od 1 lipca 2020 r. (duzi podatnicy mieli (...)  »
Nowy JPK_VAT 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 50
Czynni podatnicy VAT mieli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za okresy: od (...)  »
Nowa matryca stawek VAT 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 49
Jak niejednokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 kwietnia 2020 r. miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Matryca ta została stworzona w oparciu o (...)  »
W jakim terminie i w jakiej formie podatnik może złożyć wniosek? 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 55
Ustawodawca nie określił terminu, w jakim można złożyć wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT, a także nie wprowadził urzędowego wzoru takiego wniosku. W myśl (...)  »
Zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 54
W okresie zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii na rachunku VAT podatnika mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli podatnik nie wykorzysta ich do zapłaty należności za (...)  »
Brak obowiązku składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 8
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W kwietniu 2020 r. zostałem poddany kwarantannie. Czy mogę zawiesić działalność gospodarczą i (...)  »
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku VAT 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 8
Spółka stara się o kredyt. W związku z tym musi uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu m.in. w opłacaniu podatku VAT. W jaki sposób obecnie może otrzymać (...)  »
Przekazanie dokumentów źródłowych w trakcie kontroli celno-skarbowej 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 7
W marcu 2020 r. w mojej firmie została wszczęta kontrola celno-skarbowa w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku VAT za 2018 r. W związku z (...)  »
Zwolnienie z VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych towarów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 9
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2020 r., pod poz. 628, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Skażenie alkoholu etylowego na cele zwolnienia od akcyzy wyłącznie w składzie podatkowym 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 57
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego zalicza się: 1) wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% (...)  »
Przesyłanie e-paragonów już od kwietnia 2020 r., ale wyłącznie przy kasach on-line 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 23
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)  »
Tarcza Antykryzysowa - nowe rozwiązania dla podatników VAT 
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 4
W związku z sytuacją kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 i występującymi trudnościami finansowymi poszczególnych firm zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu (...)  »
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 7
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "W związku z (...)  »
Ewidencjonowanie faktur uproszczonych od lipca br. 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 1
Określenie szczegółowego zakresu danych deklaracji i ewidencji VAT zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w tej sprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 2
Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła do Komisji Europejskiej o zwolnienie z cła i VAT produktów potrzebnych w zwalczaniu skutków epidemii COVID-19. Ma to związek z rosnącym (...)  »
Zmiany w VAT związane z koronawirusem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 5
Nowe terminy dla celów VAT W wyniku nowelizacji ustawy o VAT przesunięto niektóre obowiązki, jakie miały zostać nałożone na podatników od 1 kwietnia 2020 r. (...)  »
Wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki ochrony zdrowia pracowników, np. na zakup mydeł/żeli antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, chusteczek, (...)  »
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku VAT w związku z sytuacją kryzysową 
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 53
Świadczę usługi budowlane jako czynny podatnik VAT. Z powodu sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem koronawirusem nie mam żadnych zleceń i nie otrzymałem zapłaty od kontrahentów (...)  »
Obniżona stawka VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia 
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 7
Z dniem 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża (...)  »
Nowa matryca stawek VAT oraz JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r. 
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 4
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. miały obowiązywać m.in. przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT (oparty o Nomenklaturę scaloną (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.