Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 18.09.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek VAT
Szczepienia ochronne/testy na COVID-19 dla pracowników a VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Wydatki na zakup szczepień dla pracowników a VAT naliczony Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów (...)  »
Preferencje w CIT/PIT i VAT w związku z COVID-19 mają zostać przedłużone - planowane zmiany w przepisach 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Podatek dochodowy Jak już kilkakrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od przyszłego roku planuje się wprowadzenie przepisów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego (m.in. nadanie (...)  »
Zmiana rozporządzeń akcyzowych 
Poradnik VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020
» W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r., pod poz. 1794, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
W 2021 r. stawki VAT nie zostaną obniżone 
Poradnik VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r., pod poz. 1747, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)  »
W 2021 r. stawki VAT nie zostaną obniżone 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Ustawa o VAT przewiduje obniżenie stawek VAT w wysokości 23% i 8% o 1 punkt procentowy. Uzależnione jest to jednak od zaistnienia przesłanek określonych w (...)  »
Szansa na obniżenie podatku VAT od biletów kolejowych i autobusowych - odpowiedź na interpelację poselską 
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, usługi lądowego transportu pasażerskiego objęte są stawką 8%. Przedmiotem interpelacji poselskiej nr 6388 (pismo z dnia 18 maja (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego 
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Gmina wynajmuje pomieszczenia. Z tego tytułu zawiera umowy najmu. W drodze uchwały postanowiła o odstąpieniu od dochodzenia należności od podmiotów, które złożą wniosek w tej (...)  »
Obniżone stawki VAT dla niektórych towarów - zmiana rozporządzenia 
Poradnik VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Darowizna towarów związanych z ochroną zdrowia nadal opodatkowana 0% stawką VAT W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia br., pod poz. 1487 opublikowano rozporządzenie Ministra (...)  »
Odwołanie imprezy z powodu epidemii a prawo do odliczenia VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na początku 2020 r. podpisałem umowę na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i kontrahentów klienta. Z tego tytułu poniosłem już część (...)  »
VAT od zakupów dotyczących odwołanego koncertu 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
W związku z niezależnymi od instytucji okolicznościami skutkującymi odwołaniem planowanych koncertów, które wygenerowały koszty udokumentowane fakturami, nie traci ona prawa do odliczenia VAT. Tym samym (...)  »
Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7% i nowe środki na określone Fundusze 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez Ministra Finansów. (...)  »
Usługi kosmetyczne bez preferencji w VAT - odpowiedź na interpelację poselską 
Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020
Przedmiotem interpelacji poselskiej nr 8347 z dnia 24 czerwca 2020 r. była możliwość zniwelowania części skutków postoju wywołanego pandemią i w związku z tym obniżenia (...)  »
Nowelizacja dyrektywy dotycząca handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 r. 
Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020
1. Unijny pakiet regulujący VAT w handlu elektronicznym » Dyrektywa 2017/2455 Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących podatku VAT, które mają na (...)  »
Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7% 
Redakcja Poradnika VAT | 27.08.2020 r.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19, którego celem jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania (...)  »
Zachowanie należytej staranności w kontaktach z kontrahentami w trakcie pandemii - wyjaśnienia MF 
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ministerstwo Finansów w związku z pandemią COVID-19 w dniu 31 lipca 2020 r. uruchomiło na swojej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/finanse/poradnik-podatnika-wsparcie-na-nowe-czasy) portal - Poradnik podatnika. Jak wyjaśniono: (...)  »
Zwolnienie z VAT WNT i importu towarów przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 do 31 sierpnia 2020 r. 
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)  »
Preferencje w podatku VAT - objaśnienia podatkowe MF w związku z COVID-19 
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej COVID-19 wprowadzono liczne korzystne rozwiązania dla podatników VAT, które zostały uregulowane w poszczególnych ustawach związanych z COVID-19 oraz (...)  »
Objaśnienia podatkowe COVID 
Redakcja Poradnika VAT | 24.07.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl opublikowano "Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych (...)  »
Zakupy sfinansowane mikropożyczką a VAT 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Otrzymałem mikropożyczkę z urzędu pracy w wysokości 5.000 zł. Czy od zakupów sfinansowanych tą pożyczką mam prawo do odliczenia VAT? W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom (...)  »
Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich 
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r., pod poz. 1159, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania (...)  »
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich od 1 lipca 2020 r. 
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, (...)  »
Kasy on-line w działalności gastronomicznej od 2021 r. 
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
1. Od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 (...)  »
Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
W związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z COVID-19, przesunięciu uległo wiele terminów podatkowych i sprawozdawczych. Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów w (...)  »
Właściwe stawki VAT dla wybranych towarów i usług 
Redakcja Poradnika VAT | 15.07.2020 r.
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją 
Redakcja Poradnika VAT | 15.07.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące nowego elektronicznego JPK_VAT z deklaracją, który będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT począwszy od (...)  »
Odroczenie ważnych terminów dla celów VAT 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT - w ramach tzw. tarczy 4.0 - przesunięto termin wprowadzenia niektórych zmian w ustawie o VAT. Treść ustawy o (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2020 r., pod poz. 1092, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Zmiana rozporządzenia w zakresie wykazywania danych w nowym JPK_VAT 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r., pod poz. 1127, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Rozporządzenie w sprawie przesunięcia terminu instalacji kas on-line 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2020 r., pod poz. 1059, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia (...)  »
Warunki zwolnienia od akcyzy zwróconego przeterminowanego piwa 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Piwem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte (...)  »
Świadczenie usług przez internet w okresie epidemii 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
1. Bilety na spektakle teatralne udostępniane w internecie W myśl art. 41 ust. 2 w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o (...)  »
Terminy obowiązkowego stosowania kas on-line odroczone do 2021 r. 
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)  »
Darowizny przekazane w 2020 r. - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy różnego rodzaju darowizn, w tym m.in. w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)  »
Aktualizacja broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl poinformowało, że dnia 30 czerwca 2020 r. została opublikowana zaktualizowana broszura informacyjna dotycząca JPK_VAT z deklaracją w języku polskim (...)  »
Czasowe zaniechanie poboru akcyzy 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Minister Finansów rozporządzeniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1159) zaniechał poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec których (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.