Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek VAT
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl zamieściło informację dotyczącą przesunięcia terminów zapłaty podatków w związku z COVID-19. Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT Do 31 (...)  »
Prawidłowe opodatkowanie świadczonych usług przez internet w trakcie koronawirusa 
Redakcja Poradnika VAT | 02.07.2020 r.
Wiele podmiotów gospodarczych w trakcie epidemii świadczy usługi przez internet. Podatnicy mają jednak problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT dla danej usługi. W związku z (...)  »
Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r. 
Redakcja Poradnika VAT | 02.07.2020 r.
Nowa matryca stawek VAT oraz nowe zasady identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT obowiązują od 1 lipca 2020 r. W związku z tym (...)  »
Praca zdalna - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem niektóre podmioty gospodarcze skierowały swoich pracowników do pracy zdalnej. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z taką pracą. (...)  »
Przesunięto obowiązek stosowania kas on-line w niektórych branżach 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
W Dzienniku Ustaw z 18 czerwca 2020 r., pod. poz. 1059, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów (...)  »
Czasowe zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Minister Finansów rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1092) z dniem 1 (...)  »
Terminy dla nowego pliku JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Mocą ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (...), zwanej tarczą 4.0, termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich (...)  »
Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców 
Redakcja Poradnika VAT | 24.06.2020 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił się komunikat z 22 czerwca 2020 r. informujący, iż o przesunięciu obowiązku składania pliku JPK_VAT wraz z deklaracją VAT (...)  »
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży w okresie koronawirusa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Obowiązek sporządzania dobowych, miesięcznych raportów fiskalnych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Jeśli taka sprzedaż nie wystąpiła w danym okresie, (...)  »
Zmiana rozporządzeń akcyzowych 
Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r., pod poz. 922, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Wymiana kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line przed obowiązkowym terminem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży węgla. Od 1 lipca 2020 r. muszę wymienić używaną obecnie kasę z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. Czy (...)  »
Darowizna tabletów na rzecz szkoły w okresie epidemii a stawka VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep RTV. W maju br. przekazałem w darowiźnie tablety na rzecz państwowej szkoły podstawowej, w celu ułatwienia prowadzenia zdalnej nauki (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów/usług sfinansowanych mikropożyczką 
Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Jestem czynnym podatnikiem VAT i otrzymałem od starosty mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy. Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia towarów/usług sfinansowanych taką (...)  »
Jaką klasyfikację wyrobów i usług dla celów VAT stosować w 2020 r.? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Sprzedaję towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte mechanizmem podzielonej płatności. Czy od 1 lipca 2020 r. będę musiał stosować dla (...)  »
Zakup alkoholu etylowego na cele związane z dezynfekcją 
Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Czy zakup w okresie epidemii spirytusu jako środka odkażającego (kilka litrów) przez spółkę z o.o. rodzi obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i rejestracji dla celów (...)  »
Nowy JPK_VAT dopiero od 1 października 2020 r. 
Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, mocą (...)  »
Można wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło komunikat dotyczący możliwości wnioskowania o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Resort wyjaśnia, że: "Pojawiają się sygnały od producentów i (...)  »
Przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie elementów zawartych w nowym JPK_VAT 
Redakcja Poradnika VAT | 15.06.2020 r.
W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz (...)  »
Przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją 
Redakcja Poradnika VAT | 10.06.2020 r.
W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz (...)  »
Nowy JPK_VAT wraz z deklaracją - dopiero od 1 października 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że od 1 lipca 2020 r. czynni podatnicy VAT, mają składać nowy plik JPK_VAT zawierający część ewidencyjną i deklaracyjną (początkowo (...)  »
Darowizna leków dla szpitala w związku ze zwalczaniem koronawirusa 
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
Spółka zamierza przekazać w formie darowizny dla szpitala leki. Czy może zastosować 0% stawkę VAT w tym przypadku? Jakie powinna posiadać dokumenty? Z uwagi na (...)  »
Stawka VAT na usługi dezynfekcji budynków 
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
W związku z epidemią koronawirusa na zlecenie m.in. spółdzielni świadczymy usługi dezynfekcji budynków oraz chodników. Jaką stawką VAT należy opodatkować takie usługi? Najistotniejszym elementem pozwalającym (...)  »
Problemy z rozliczaniem zaliczek w świetle ustawy o VAT 
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
1. Zaliczka na poczet świadczenia usług najmu i zakwaterowania Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, każda otrzymana w całości lub części zapłata (...)  »
Konsekwencje niezłożenia deklaracji oraz JPK_VAT w ustawowym terminie 
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT (niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego), niezależnie od tego (...)  »
Odroczenie terminu instalacji kas on-line - projekt rozporządzenia 
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)  »
Ewidencja w księgach i rozliczenie dla celów VAT nieodpłatnego przekazania tabletów dla szkoły 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Nasza firma posiada na stanie tablety. Postanowiliśmy tablety te przekazać dla szkoły podstawowej znajdującej się w naszej miejscowości. 1) Czy przekazanie to należy opodatkować VAT? (...)  »
Termin wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją 
Redakcja Poradnika VAT | 29.05.2020 r.
Początkowo w wyniku nowelizacji ustawy o VAT obowiązek składania w formie elektronicznej nowego JPK_VAT, obejmującego dwie części: deklarację i ewidencję VAT miał dotyczyć dużych przedsiębiorców (...)  »
Elektroniczny czynny żal za złożenie deklaracji VAT oraz JPK_VAT po ustawowym terminie 
Redakcja Poradnika VAT | 26.05.2020 r.
Niezłożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT w ustawowym terminie może się wiązać się z nałożeniem kary za popełnione wykroczenie skarbowe lub przestępstwo (zgodnie z art. 56 (...)  »
Kasy on-line w hotelach i u lekarzy będą później 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 2
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Jak wyjaśniono, rozporządzenie (...)  »
Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących 
Redakcja Poradnika VAT | 20.05.2020 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił się komunikat z 19 maja 2020 r. dotyczący przesunięcia obowiązkowej wymiany kas rejestrujących. Resort finansów poinformował, iż: "(...) Pracujemy (...)  »
Darowizna środków ochrony indywidualnej na rzecz DPS a VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 27
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się sprzedażą środków ochrony indywidualnej - kombinezonów i ochraniaczy na buty. W dniu 20 marca 2020 r. dokonałem darowizny ww. (...)  »
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 25
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)  »
Ulga na złe długi - korekta VAT w okresie epidemii koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 24
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy i odliczyłem z tego tytułu VAT. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia koronawirusem mam problemy finansowe i nie (...)  »
Wystawianie faktur z tytułu najmu lokali w okresie epidemii koronawirusa 
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 10
» Możliwość wystawienia faktury przed podpisaniem aneksu do umowy Spółka jest właścicielem nieruchomości, które wynajmuje na cele gastronomiczne (nie jest to galeria handlowa). W związku (...)  »
Regulowanie zobowiązań za lokal w trakcie przestoju a prawo do odliczenia VAT 
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 9
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Ze względu na wprowadzony zakaz prowadzenia takiej działalności lokal jest zamknięty, ale ponoszę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.