Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Wykonywanie pracy w formie zdalnej, w tym na kwarantannie 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników (...)  »
Maseczki w zakładach pracy - nowe regulacje 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
W dniu 2 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS w związku z pandemią koronawirusa - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Niektóre podmioty gospodarcze mogą tworzyć odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) w kwocie wyższej niż odpis podstawowy. Jednak w związku z sytuacją spowodowaną (...)  »
Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
1) Prywatna placówka oświatowa (szkoła, przedszkole) zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę na stanowisku lektora języka angielskiego osobę pochodzenia indyjskiego, która do 30 grudnia (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, którego wymiar czasu pracy i wynagrodzenie w okresie poprzedzającym urlop były obniżone na podstawie specustawy? Jest on wynagradzany stawką (...)  »
Przedłużenie ważności badań okresowych w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Pracownikowi w grudniu br. skończy się ważność badań okresowych i szkoleń bhp. Czy w okresie epidemii mamy obowiązek skierować go do lekarza medycyny pracy na (...)  »
Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
W prawidłowo ustalonym rozkładzie czasu pracy pracownika lub grupy pracowników nie może zabraknąć odpoczynków dobowych i tygodniowych. Ich zapewnienie pracownikowi jest podstawową czynnością z zakresu (...)  »
Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 01.12.2020
W naszym zakładzie pracy jest coraz więcej przypadków zakażeń COVID-19. Czy w związku z tym możemy nałożyć na pracowników obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładu (...)  »
Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę 
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron przez złożenie stosownego oświadczenia woli (...)  »
Objęcie pracownika kwarantanną - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
1) Nasz pracownik miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i w związku z tym został objęty kwarantanną. Wiemy o tym, ponieważ ZUS przekazał nam informację (...)  »
Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny przez domowników oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres kwarantanny 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
W Dz. U. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)  »
Od 9 listopada 2020 r. "wrócił" dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. (...)  »
Powierzenie dodatkowej pracy z powodu COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
W jednym z wydziałów urzędu gminy kilku pracowników zostało objętych kwarantanną. Obowiązki osób na kwarantannie chcielibyśmy rozdzielić między pozostałych pracowników działu (obowiązki te są tego (...)  »
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Nasz pracownik 3 dni temu zakończył kwarantannę. Informacja o niej została przekazana przez ZUS na nasz profil informacyjny płatnika składek. Mimo to pracownik dostarczył po (...)  »
Praca zdalna w czasie kwarantanny i podwyższenie wysokości świadczeń chorobowych dla niektórych grup zawodowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)  »
Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny i w dowodach do wypłaty świadczeń chorobowych z tego tytułu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2020 r. pod poz. 1871 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Urzędnicze obowiązki w trybie zdalnym 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Z dniem 3 listopada 2020 r. zdecydowana większość osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej została skierowana do pracy zdalnej. Ta dość nagła zmiana formy wykonywania (...)  »
Wypracowanie pełnego wymiaru w miesiącu objęcia kwarantanną 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w październiku 2020 r. miał zaplanowane dni robocze w okresie od 1. do 25. dnia tego miesiąca. W tym czasie (...)  »
Dodatek covidowy dla medyków 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie (w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego) w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa (...)  »
Nowelizacja specustawy w zakresie prawa pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Zmiany w zakresie zwolnienia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym (...)  »
Zmiany w specustawie w sprawie COVID-19 w zakresie młodocianych 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) wprowadzono zmiany (...)  »
Wypłata świadczenia postojowego, w tym dodatkowego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Dodatkowe świadczenie postojowe Ustawa z dnia 17 września 2020 r. dodaje do specustawy art. 15zs1, na mocy którego osoby wymienione w tym przepisie mogą od (...)  »
Procedura zmniejszania zatrudnienia w sferze budżetowej z powodu COVID-19 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
1. Zasady ogólne zmniejszania zatrudnienia W razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu (...)  »
Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W sierpniu 2020 r. obniżyliśmy pracownikom (na jeden miesiąc) wymiar czasu pracy o 20% na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Proporcjonalnie obniżyliśmy im (...)  »
Aktualizacja ryzyka zawodowego w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wymaga od pracodawcy podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających pracowników przed zakażeniem. Wirus SARS-CoV-2 powinien być traktowany jako nowe zagrożenie (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za urlop po zmianie wymiaru czasu pracy i "odwieszeniu" wypłaty premii 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Na podstawie art. 15g specustawy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. wprowadziliśmy obniżony wymiar czasu pracy oraz zawiesiliśmy wypłatę miesięcznej, zmiennej premii (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego obniżonego w związku z COVID-19 i jego wykazanie w świadectwie pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
1) Na koniec października 2020 r. rozwiąże się umowa o pracę pracownika, który w okresie 3 miesięcy (od kwietnia do czerwca br.) miał obniżony do (...)  »
Tarcza antykryzysowa w sprawach pracowniczych w opinii urzędów 
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, zaczęto wprowadzać przepisy antykryzysowe związane z tymi stanami. Przepisy te, zwane tarczą antykryzysową, zmodyfikowały ogólne regulacje (...)  »
Do końca września br. trzeba odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS 
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odprowadzają odpis na ten Fundusz w dwóch terminach. Pierwszy termin - do 31 maja danego roku, w (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych na mocy specustawy - stanowisko MRPiPS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zgodnie z art. 15gd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. (...)  »
Czy można żądać od pracownika wykonania testu na COVID-19? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pracodawca może żądać od pracownika wykonania testu na COVID-19 tylko wtedy, gdy polecenie jego przeprowadzenia w danym zakładzie pracy wydał Główny Inspektor Sanitarny (GIS) lub (...)  »
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Jeśli nie zachodzą żadne obiektywne przeszkody, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany - zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikiem - w roku (...)  »
Wydłużenie pracy zdalnej i organizacji pracy w DPS w okresie epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 tzw. specustawy, praca zdalna może być wykonywana, w celu przeciwdziałania COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu (...)  »
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na COVID-19 za pomocą metody Risc Score 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
1. Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego Ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym, wypłata świadczenia urlopowego i odprowadzenie odpisu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
1) Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie ZFŚS mamy przewidziane dopłaty do wypoczynku dla osób uprawnionych i ich rodzin. Kilku pracowników wystąpiło (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.