Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Odprawa emerytalna także z ograniczeniami 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. specustawy w sprawie COVID-19, (...)  »
Nowe rozwiązania pomocowe dla niektórych branż - zmiany do specustawy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Sejm 14 sierpnia 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1. Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy Zgodnie z art. 15g ust. 1 i 8 oraz art. 15gb ust. 1 pkt (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego lub przesunięcie jego terminu z powodu kwarantanny i innych zdarzeń 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
1) Pracownik, który od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym powiadomił pracodawcę, że został objęty kwarantanną jako osoba zdrowa, ale mająca kontakt z osobą podejrzaną (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po czasowym obniżeniu etatu z powodu COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Na podstawie specustawy pracownikowi, dysponującemu od kilku lat orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. obniżony został (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w opinii urzędów 
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Zdecydowana większość rozwiązań przewidziana w tarczach antykryzysowych ma na celu wsparcie pracodawców w trudnym gospodarczo okresie epidemii. Jednak jedna z regulacji adresowana jest wyraźnie do (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a wymiar urlopu wypoczynkowego 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Pracownica od 16 marca do 26 lipca 2020 r. nieprzerwanie pobierała zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 ze względu na epidemię koronawirusa. Czy za (...)  »
Praca zdalna nawet do 3 miesięcy po epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Od 31 marca 2020 r. na mocy przepisów antykryzysowych związanych z epidemią COVID-19 pracodawcom i pracownikom umożliwiono korzystanie z pracy zdalnej. Taka forma świadczenia pracy (...)  »
Obliczanie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W jaki sposób ustalić wzrost obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie? Przepisy specustawy dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl Spadek przychodów ze (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy obniżył pracownikom wymiar czasu pracy i proporcjonalnie do niego wynagrodzenie. Część z zatrudnionych skorzystała w tym okresie z urlopu (...)  »
Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzenia z urzędu pracy na nowego pracownika 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
1) W maju br. spółka złożyła wniosek do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie przez 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec br.) wynagrodzeń pracowników w związku ze (...)  »
Obniżenie wysokości odprawy na podstawie specustawy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
1) Zatrudniamy ponad 100 pracowników. W lipcu 2020 r. rozpoczęliśmy procedurę zwolnień grupowych, w ramach których na koniec sierpnia br. zostanie zwolnionych kilkudziesięciu pracowników. Niektórzy (...)  »
Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Samorządowy zakład budżetowy zatrudnia osoby przeprowadzające dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicach szkół podstawowych. W okresie przerw w nauce są one oddawane do dyspozycji (...)  »
Warunki wypłaty świadczenia urlopowego podczas epidemii koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020, strona 42
Spółka zatrudniająca na umowę o pracę 10 osób otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP oraz dofinansowanie z PFR na podstawie przepisów antykoronawirusowych. Jej sytuacja finansowa (...)  »
Stosowanie kwoty wolnej przy potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
1) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat, z wynagrodzeniem ok. 6000 zł. Wynagrodzenie to jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Dodatkowo (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń tylko dla pracownika etatowego 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
W okresie epidemii wynagrodzenie pracownika, które zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, może być mocniej chronione przed potrąceniami poprzez podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Warunki (...)  »
Obniżony odpis na ZFŚS trzeba skorygować 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców przejawia się zazwyczaj w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w wypłacie świadczenia urlopowego. W pierwszym przypadku pracodawcy odprowadzają odpis (...)  »
Wyjaśnienia MRPiPS związane ze stosowaniem regulacji ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Termin końcowy umowy o pracę cudzoziemca, któremu specustawą przedłużono zezwolenie na pracę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Zezwolenia na pracę cudzoziemców zatrudnionych w naszej firmie na mocy specustawy zostały przedłużone. W efekcie w miejsce dotychczasowych umów o pracę, których terminy upłynęły, zostały (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem bądź obniżonym wymiarem czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Za okres od maja do lipca 2020 r. uzyskaliśmy z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, spowodowanym COVID-19. Czy obecnie możemy złożyć (...)  »
Czy trzeba skorygować wyższe odpisy na ZFŚS w okresie epidemii koronawirusa? - stanowisko MRPiPS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Pracodawcy, którzy na podstawie art. 4 ustawy o ZFŚS ustalali wyższą wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa, (...)  »
Ważność orzeczonego w poprzednich latach stopnia niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Pracownik od 2015 r. posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Termin upływu ważności orzeczenia przypadał na 30 czerwca 2020 r. W powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (...)  »
Limit odpraw nie dotyczy układów zbiorowych pracy czy pakietów socjalnych 
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzono zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem (...)  »
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Pracodawca jest uprawniony do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, ale tylko w określonych granicach i zasadniczo z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń. Ochrona wynagrodzenia ma (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w opinii urzędów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
1) W zakładzie zatrudniamy kilku pracowników, których wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Od 1 lipca br. całej załodze na 2 miesiące obniżono wymiar (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy - stanowisko MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2020 r.
Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19... (Dz. U. poz. 1086) wprowadzono zmiany m.in. (...)  »
Przymusowy zaległy urlop na podstawie tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w przysługującym mu wymiarze, pracodawca zaś jest odpowiedzialny za prawidłowe udzielenie tego urlopu. Ponosi on również odpowiedzialność za stan (...)  »
Zmiany przepisów dotyczących pracodawców należących do infrastruktury krytycznej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci (...)  »
Możliwość skrócenia odpoczynków w razie zwiększenia ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Przepisy specustawy przewidują możliwość zmiany organizacji czasu pracy i stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez pracodawców wskazanych w art. 15zf ww. ustawy. Chodzi tu o (...)  »
Zmiany dotyczące zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z art. 15f specustawy, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Na mocy tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta (...)  »
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Pracodawca może chronić swoje interesy przed konkurencyjnymi działaniami ze strony pracownika, korzystając z umów o zakazie konkurencji. Kodeks pracy przewiduje m.in. umowę o zakazie konkurencji (...)  »
Ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Tarcza 4.0 ogranicza wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia) (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.