Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 18.09.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Przestój ekonomiczny, zmiana organizacji czasu pracy i dofinansowanie dla pracodawcy w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 14
W czasie epidemii zdecydowana większość pracodawców przeżywa poważne kłopoty finansowe, mogące doprowadzić do upadku zakładu pracy i zwolnienia zatrudnianych tam pracowników. W celu przetrwania tego (...)  »
MRPiPS wyjaśnia
Dofinansowanie z tytułu przestoju nie na wszystkich pracowników 
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2020 r.
Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, ma możliwość wnioskowania o (...)  »
Zmiany w dopłacie do kredytu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 19
Premia na częściową spłatę kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym nie ma już limitu kwotowego, a co się z tym wiąże - dofinansowanie z PO (...)  »
Refundacja za czas zwolnienia z pracy młodocianego 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
W firmie pracownik młodociany odbywa przygotowanie zawodowe. W związku z epidemią został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czy w tym czasie przysługuje mi refundacja (...)  »
Wydatkowanie środków ZFRON na ochronę miejsc pracy 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Prowadzimy zakład pracy chronionej. Czy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych możemy sfinansować działania mające na celu utrzymanie miejsc pracy? TAK. W okresie od (...)  »
Pozostałe zmiany w zakresie wsparcia dla firm 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 22
Tarcza II wprowadziła także inne wsparcie dla firm. Najważniejsze z nich wskazane przez Ministerstwo Finansów w informacji z 17 kwietnia 2020 r. to: "(…) Przedłużenie (...)  »
Mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą wnioskować o mikropożyczki 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 21
W ramach Tarczy II umożliwiono mikroprzedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników, wnioskowanie o udzielenie mikropożyczki. Wniosek o jej udzielenie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy (po (...)  »
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 19
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam żadnego pracownika. W związku z epidemią mam trudności finansowe. Tarcza antykryzysowa przewiduje pożyczki dla przedsiębiorców, które podlegają umorzeniu (...)  »
Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 3
O pomoc w ramach tarczy finansowej PFR będą mogły ubiegać się również duże przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Tacy przedsiębiorcy mogą ubiegać się (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości dla OPP 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 2
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany, na mocy których rady gmin uzyskały uprawnienie do wprowadzenia w drodze (...)  »
Spadek obrotów w czasie epidemii a dopłata wynagrodzeń pracowników 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 22
Jestem średnim przedsiębiorcą. Zamierzam ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wypłacane przez urząd pracy w związku z panującą pandemią. Jak wykazać spadek obrotów? Jakie miesiące (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek oraz dopłata wynagrodzeń pracowników w okresie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam w firmie kilku pracowników. Część z nich pracuje na pełny etat, a pozostali na 1/2 etatu. Są wynagradzani według minimalnej stawki (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 18
W dniu 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Wprowadza ona szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym w (...)  »
Pomoc finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 3
Rząd uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Tarcza finansowa to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do (...)  »
Wsparcie w ramach Tarczy II 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 31
Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają zapewnić płynność finansową dla polskich przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi, spowodowanymi pandemią koronawirusa. Zawarte są one w (...)  »
Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 29
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, może uzyskać od starosty dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych wystąpieniem (...)  »
Mikropożyczki z Funduszu Pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 28
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla kogo (...)  »
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego czasu pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 27
Pracodawca (po spełnieniu określonych warunków) może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek (...)  »
Wyższe dofinansowanie z PFRON 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 26
Zwiększeniu uległy kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych. Wprowadzono podwyższenie: podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1.800 zł do 1.950 zł, (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 25
Dofinansowanie części wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy posiadającemu status małego bądź średniego przedsiębiorcy (MŚP) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych (...)  »
Rekompensata wynagrodzeń dla zakładu aktywności zawodowej 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 18
Fundacja prowadzi zakład aktywności zawodowej. Z początkiem kwietnia br. z powodu wprowadzonego stanu epidemii podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu prowadzonych prac. Naszym pracownikom wypłacamy wynagrodzenie przestojowe. (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 1
Z powodu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wielu przedsiębiorców musiało wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Z dniem 31 marca 2020 r. weszły (...)  »
Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 2
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, może uzyskać od starosty dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych wystąpieniem (...)  »
Mikropożyczki z Funduszu Pracy 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 2
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd (...)  »
Świadczenie postojowe dla pracowników 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 2
Kolejną formą wsparcia finansowego dla przedsiębiorców jest możliwość wnioskowania o wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorca może wnioskować o wypłatę świadczenia na swoją rzecz (o czym piszemy (...)  »
Zmiana kwot dofinansowania z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 1
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (...)  »
Inne wsparcie przewidziane w tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 14
Tzw. "Tarcza antykryzysowa" przewiduje różne formy wsparcia m.in.: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku (...)  »
Inne wsparcie przewidziane w tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 14
Tzw. "Tarcza antykryzysowa" przewiduje różne formy wsparcia m.in.: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku (...)  »
Wsparcie z ZUS i z FGŚP 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 11
Pomoc z ZUS Wśród rozwiązań antykryzysowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa jest również wsparcie realizowane przez ZUS. Do najważniejszych rozwiązań zalicza się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.