Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wsparcie finansowe dla firm
Kolejna nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19. Projekt przewiduje przedłużenie do dwóch lat, licząc od dnia, w którym miała (...)  »
Dotacja na działalność kulturalną zwolniona z podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Podatnik otrzymał wsparcie finansowe dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków przeciwdziałania COVID-19. Umowa została zawarta z Instytutem Teatralnym. (...)  »
Nowości w dofinansowaniu wynagrodzeń na rzecz ochrony miejsc pracy 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Od 28 lutego 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Doprecyzowuje, że przedsiębiorcy z niektórych branż mogą (...)  »
Przedsiębiorca może więcej niż raz wystąpić o przyznanie dotacji branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
W ramach tarczy antykryzysowej uzyskałem dotację branżową na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy to prawda, że mogę ponownie ubiegać się o jej przyznanie? TAK. (...)  »
Ponowna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zze4 specustawy w sprawie COVID-19. Czy mogę ponownie wystąpić (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń objęte pomocą publiczną 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy na maksymalny okres 3 miesięcy, mogą ponownie ubiegać (...)  »
Wsparcie uzyskane w związku z COVID-19 a rozliczenie roczne CIT-8 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Spółka z o.o., w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, uzyskała w 2020 r. mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, która została umorzona. Umorzenie to nie stanowiło (...)  »
Tarcza finansowa 2.0 w wyjaśnieniach PFR 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr zamieścił odpowiedzi na pytania (wersja 4.1, z 2 marca 2021 r.) programu "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i postojowe a możliwość uzyskania umarzalnej pożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Mikroprzedsiębiorca w 2020 r. skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za okres trzech miesięcy oraz świadczenia postojowego na inny okres trzech miesięcy na podstawie specustawy (...)  »
Umorzenie subwencji PFR w 100% 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Umożliwiono umorzenie 100% wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Nie dotyczy to jednak wszystkich (...)  »
Ponowne dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Przedsiębiorca w ramach tarczy antykryzysowej otrzymał za marzec i kwiecień 2020 r. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy (na podstawie art. 15zzc (...)  »
Wsparcie na kapitał obrotowy dla celów podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Podatnik (osoba fizyczna) otrzymał wsparcie na kapitał obrotowy w związku z pandemią COVID-19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (działanie 3.7 Finansowanie kapitału obrotowego mikro- (...)  »
Kalkulator obliczy dofinansowanie wynagrodzenia pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
W 2020 r. przedsiębiorca był zwolniony z opłacania składek ZUS w oparciu o art. 31zo specustawy w sprawie COVID-19. Odnotował spadek obrotów gospodarczych z powodu (...)  »
Nowe rozwiązania w przedłużonej tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Od 28 lutego 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. (...)  »
Wsparcie uzyskane w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 - skutki w CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, np. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, mikropożyczkę, subwencję (...)  »
Wsparcie z tarczy dla przedsiębiorcy działającego krócej niż rok 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
W lipcu 2020 r. uruchomiłem firmę. Moje przeważające PKD uprawnia mnie do wsparcia w ramach tarczy branżowej. Chciałbym ubiegać się o dotację. Czy jest to (...)  »
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wyjaśnia
Wsparcie z FGŚP również dla zleceniobiorców 
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
Przepis art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 przewiduje świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 tej (...)  »
Wymiar czasu pracy przy wsparciu z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Prowadzę hotel. Zamierzam wystąpić o wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń. W jaki sposób mam określić wymiar czasu pracy osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, jeśli (...)  »
Ułatwienia dla beneficjentów pomocy z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Przedsiębiorcy, którzy chcą doposażyć stanowisko pracy, przyjmując do firmy osobę bezrobotną, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ten cel. Wypłacane jest ono ze środków Funduszu (...)  »
Dopłata do wynagrodzenia z dwóch źródeł 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozliczane są wynagrodzenia personelu projektu. Czy fakt, że są częściowo finansowane z EFS, blokuje możliwość ubiegania się (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Tylko w marcu i kwietniu br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS na maksymalny okres trzech miesięcy. Jest (...)  »
Wsparcie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Na mocy przepisów tarczy branżowej wybrani przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców mogą wnioskować o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony (...)  »
Wysokość subwencji PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, z tym że nie jest to moja działalność przeważająca. Odnotowałam spadek przychodów z powodu (...)  »
Interpretacja kosztów stałych na potrzeby wyliczenia subwencji PFR 2.0 dla małych i średnich firm 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Przedsiębiorca chce wystąpić o subwencję finansową PFR 2.0. Ponieważ nie jest mikroprzedsiębiorcą, wysokości subwencji finansowej nie może obliczyć na podstawie kwot bazowych, tylko w oparciu (...)  »
Przedłużenie pomocy publicznej COVID-19 z nowymi limitami kwotowymi 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do końca 2021 r. przedłużono stosowanie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym limity pomocy (...)  »
Dotacja dla firmy powstałej w 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W zeszłym roku rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej (katering). Niestety nie przynosi ona takich dochodów, jakich się spodziewałam. Czy prowadząc działalność przez niespełna (...)  »
Bonem turystycznym można opłacić usługę bez noclegu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jestem przewodnikiem turystycznym. Czy to prawda, że mogę się zarejestrować i akceptować płatności bonem turystycznym? Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego (...)  »
Wsparcie na utworzenie stanowiska pracy a pomoc z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Z wykorzystaniem środków z PFRON doposażyłem dwa stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, które skierowane zostały do firmy przez urząd pracy. Umowy o wsparcie nadal trwają. Niestety (...)  »
Zakład aktywności zawodowej może wystąpić o refundację 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę zakład aktywności zawodowej. W związku ze zmniejszającą się liczbą zamówień spowodowaną sytuacją epidemiczną podjęta została decyzja o wstrzymaniu prowadzonych prac (wprowadzono przestój). Czy to (...)  »
Subwencja PFR i zaległości w ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Przedsiębiorca na skutek spadku przychodów w związku z pandemią złożył wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Czy zaległości w opłacaniu składek ZUS (...)  »
Nowe wsparcie dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych przychodów 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Znowelizowane przepisy specustawy w sprawie COVID-19 wprowadzają mechanizm wsparcia przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Dofinansowanie przysługuje za miesiące obowiązywania ograniczeń (...)  »
Obowiązek zwrotu mikropożyczki udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) i dodatkowo jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. W 2020 r. w maju i listopadzie otrzymałem mikropożyczkę w ramach obu działalności. (...)  »
Rozszerzenie tarczy finansowej 2.0 o nowe branże - uchwała Rady Ministrów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Jak informowaliśmy w BI nr 3 z 20 stycznia 2021 r., Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wsparcia przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami (...)  »
Definiowanie kosztów stałych na potrzeby tarczy finansowej 2.0 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 dla małych i średnich (...)  »
Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydłuża formy wsparcia przewidziane w tarczy branżowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19. Dotyczy to (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.