Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej ze środków dotacji 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2020 r.
Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej (preparaty do dezynfekcji, maseczki, fartuchy, rękawiczki, itp.) ze środków UE i budżetu państwa. (...)  »
Koszty przygotowania nowej produkcji, której uruchomienie przesunięto w związku z pandemią 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność handlową. Na zamówienie klienta z branży lotniczej planowaliśmy w tym roku uruchomić działalność produkcyjną, polegającą na obróbce komponentów metalowych. (...)  »
Zwrot dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
W bieżącym roku otrzymałem dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. Po dokonaniu końcowego rozliczenia zwrócono część niewykorzystanych środków. (...)  »
Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. - wskazówki PANA 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 01.12.2020
Na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: PANA) - (www.pana.gov.pl) - zamieszczono opracowanie pt. "Jak przygotować się do badania za rok 2020". Jest to (...)  »
Otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Inwentaryzacja drogą weryfikacji zamiast spisu z natury w okresie pandemii koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Czy dopuszczalne jest zastąpienie w okresie pandemii koronawirusa inwentaryzacji zapasów (towarów i wyrobów własnych), przeprowadzanej w drodze spisu z natury inwentaryzacją opartą na weryfikacji stanu (...)  »
Ewidencja księgowa wydatków na ochronę pracowników przed COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na nabycie usług szczepień ochronnych przeciw grypie, czy przeprowadzania testów na COVID-19 dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Mogą być (...)  »
Epidemia a weryfikacja zamiast spisu z natury 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Ze względu na epidemię koronawirusa część z naszych pracowników przebywa na kwarantannie lub pozostaje w izolacji. Chcielibyśmy ograniczyć ryzyko ewentualnego szerzenia choroby i przeprowadzić inwentaryzację (...)  »
Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci" 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
"Kultura w sieci" to program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się z dwóch elementów - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa (...)  »
Zwrot części dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem. Wynagrodzenia oraz należne od nich składki ZUS w części, w jakiej zostały dofinansowane zastały zaliczone do kosztów (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Otrzymaliśmy z NFZ oraz od starostwa powiatowego bezpłatnie środki ochrony osobistej w związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym w przychodni. (...)  »
Mikropożyczka z urzędu pracy a śmierć pożyczkobiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 18
Przedsiębiorca uzyskał mikropożyczkę udzielaną przez powiatowy urząd pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorca uległ wypadkowi, w wyniku którego zmarł. Czy uzyskane środki muszą zostać zwrócone? (...)  »
Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 29 września 2020 r. pod poz. 1667 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)  »
Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Skutki bilansowe przekazania wyrobów w formie darowizny w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów Ujęcie kosztów darowizny jako pośrednio związanych z działalnością operacyjną Koszty (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19 W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, wprowadzono szereg przepisów, mających (...)  »
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka jawna w ramach tarczy finansowej otrzymała z PFR subwencję. Definicja straty gotówkowej warunkująca umorzenie dodatkowych 25% otrzymanej subwencji zamieszczona w regulaminie PFR jest (...)  »
Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią COVID-19. Czy ujęty w księgach rachunkowych przychód z tego (...)  »
Kolejne konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące rachunkowości w okresie COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne wyjaśnienia odnoszące się do zagadnień związanych z tematyką rachunkowości w dobie koronawirusa. Dotyczą one przesunięcia terminu sporządzania (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Czy termin dotyczący obowiązku zawiadomienia KRS o nie prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki jawne i partnerskie podlegał przesunięciu w związku z pandemią koronawirusa? Nie. W (...)  »
Ewidencja w księgach umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W maju 2020 r. otrzymaliśmy ze środków Funduszu Pracy mikropożyczkę w wysokości 5.000 zł. Obecnie uzyskaliśmy z urzędu drogą e-mailową informację o jej umorzeniu. W (...)  »
Korekta wysokości odpisu na ZFŚS wynikająca z regulacji tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Na początku br. na podstawie obowiązujących w jednostce postanowień naliczyliśmy odpis na ZFŚS w wysokości wyższej od odpisu podstawowego. Obecnie, w związku ze spadkiem obrotów (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące przesunięcia terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse (w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19) udzieliło kolejnej odpowiedzi na pytanie dotyczące m.in. sporządzania i zatwierdzania w (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Niektórym podmiotom przesunięto termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Ministerstwo Finansów niektórym jednostkom, po raz kolejny odroczyło termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 (...)  »
Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Nasza spółka otrzymała od powiatowego urzędu pracy dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z tytułu COVID-19. Na jakie konto powinniśmy zaksięgować kwotę otrzymanego dofinansowania? Czy kwota dofinansowania (...)  »
Termin zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS oraz Szefa KAS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym. Prosimy o podanie ostatecznych terminów zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok oraz ich przekazania do (...)  »
Spadek obrotów spółki na skutek COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
W 2019 r. podpisaliśmy z nowym audytorem umowę o badanie sprawozdania finansowego na dwa lata (2019 i 2020). W 2020 r. w skutek pandemii koronawirusa (...)  »
Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej nie wpływa na obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Jesteśmy spółką z o.o. W 2020 r. uzyskaliśmy duże kwoty dofinansowania z tytułu tarczy antykryzysowej, które zaksięgowaliśmy w pozostałe przychody operacyjne. Czy uwzględnia się je (...)  »
Weryfikacja stawek amortyzacyjnych w związku z ograniczeniami produkcji 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
W związku z epidemią wprowadziliśmy ograniczenia produkcji. Niektóre środki trwałe z wydziału produkcyjnego są czasowo nieużywane, a niektóre są używane w mniejszym zakresie. Czy wskazane (...)  »
Zwrot do urzędu pracy dofinansowania otrzymanego do wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawy o COVID 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Jak zaksięgować zwrot do urzędu pracy z tytułu rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń? Zaznaczamy, że wynagrodzenia były zaksięgowane w koszty, a w związku z otrzymanym dofinansowaniem (...)  »
Do końca września 2020 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, powinny zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe do końca września 2020 r., tj. w terminie 9 miesięcy od dnia (...)  »
Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r. dla wybranych jednostek - projekt rozporządzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (z dnia 4 września 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów (...)  »
Księgowania dotyczące zwolnienia z opłacania składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS za marzec, kwiecień i maj br. W czerwcu br. otrzymaliśmy informację z ZUS, że zostaliśmy zwolnieni z opłacania tych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.