Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw - w ewidencji księgowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Kto może otrzymać dotację na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? W jaki sposób księgować jej otrzymanie oraz wydatki sfinansowane tymi środkami? Pomoc w (...)  »
Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Spółka zaliczana do małych i średnich przedsiębiorstw w związku z COVID-19 otrzymała - na utworzony do tego celu rachunek bankowy - subwencję finansową z PFR. (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów związanych z COVID-19 w szpitalu jednoimiennym według Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące ujęcia w księgach rachunkowych przychodów i (...)  »
Ulga w zakresie nieopłacania składek ZUS jest przychodem bilansowym 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Skorzystaliśmy ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Ulga ta nie jest przychodem podatkowym. Dlaczego więc powinniśmy księgować ją w księgach rachunkowych (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. należy dokonać korekty (...)  »
Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KAS 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Firma należąca do osoby fizycznej prowadzi księgi rachunkowe. Do kiedy takie przedsiębiorstwo powinno przekazać sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Krajowej Administracji Skarbowej? (pytanie nr (...)  »
Wyjaśnienie MF w sprawie ewidencji w szpitalu jednoimiennym operacji dotyczących COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse (w zakładce: Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19) udzieliło kolejnej odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i ewidencjonowania (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w księgach samorządowego zakładu budżetowego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Czy wypłacany pracownikom samorządowego zakładu budżetowego dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci (w związku z zamknięciem jednostek oświatowych) powinien obciążyć koszty zakładu? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)  »
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. - pozostawienie w firmie oraz przekazanie na ZFŚS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2019 r. wykazało zysk. Jednak w związku z pandemią koronawirusa i znacznym zmniejszeniem obrotów w pierwszym półroczu 2020 (...)  »
Termin przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Rok obrotowy naszej spółki jest zgodny z kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone na koniec marca br. Obecnie trwa jego badanie. Następnie zostanie (...)  »
Darowizny przekazane w 2020 r. - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy różnego rodzaju darowizn, w tym m.in. w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)  »
Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. i złożenie go do rejestru sądowego 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Rok obrotowy w naszej jednostce jest równy kalendarzowemu. Nie podlegamy nadzorowi KNF. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. przygotowaliśmy i podpisaliśmy w dniu 30 marca 2020 (...)  »
Aktualizacja rezerw na premie dla pracowników 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Nasza jednostka na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. utworzyła rezerwę na premie dla pracowników wraz ze składkami ZUS. Premie miały zostać wypłacone na koniec (...)  »
Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Kierownik jednostki zobowiązany jest zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rokiem obrotowym (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Komunikat MZ dotyczący odbywania staży kierunkowych i wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/ Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów opublikowało komunikat dotyczący odbywania staży kierunkowych i wykonywania testów w (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Księgowania związane z odsprzedażą ulepszenia w wynajmowanym pawilonie handlowym 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
W związku z pandemią COVID-19 musieliśmy zrezygnować z najmu pawilonu, w którym prowadziliśmy działalność handlową. Pawilon ten w 2018 r. dostosowaliśmy do naszych potrzeb. Wydatki (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie subwencji finansowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Nasza jednostka jako mały przedsiębiorca otrzymała z rządowego programu wsparcia finansowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" subwencję finansową. Jak należy (...)  »
Otrzymanie informacji o zwolnieniu ze składek ZUS już opłaconych a zapisy w księgach rachunkowych 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Składki ZUS za marzec 2020 r. zostały w kwietniu 2020 r. w całości opłacone (nie uzyskałam decyzji u umorzeniu). W księgach rachunkowych lista płac za (...)  »
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
Rok obrotowy naszej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. sporządziliśmy w dniu 30 kwietnia 2020 r. Do kiedy w związku (...)  »
Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok a "Kontynuacja działalności" w warunkach pandemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono m.in. opracowanie pt. "Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - szczególne rozważania dotyczące KSB 570 (Z) (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią - różnice w podejściu bilansowym i podatkowym 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Skorzystaliśmy ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Czy nieopłacone składki korygują koszty bilansowe, skoro nie można ich (...)  »
Czy skutki epidemii są zdarzeniami wymagającymi korekt w sporządzonym sprawozdaniu finansowym? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Spółka sporządziła 31 marca 2020 r. sprawozdanie finansowe za 2019 r., jednak nie uwzględniła w nim zagrożeń związanych z epidemią COVID-19. Czy powinna dokonać korekty (...)  »
Podatek od nieruchomości w 2020 r. w okresie epidemii - regulacje ustawowe, CIT/PIT i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
Podmioty gospodarcze będące właścicielami nieruchomości są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z tym podatkiem, z uwzględnieniem sytuacji (...)  »
Praca zdalna - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem niektóre podmioty gospodarcze skierowały swoich pracowników do pracy zdalnej. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z taką pracą. (...)  »
Czy termin złożenia sprawozdania za 2019 r. do KRS i KAS został przesunięty? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Przesunięcie w związku z epidemią terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o trzy miesiące (a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o dwa miesiące) powoduje, (...)  »
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Nie wszystkie terminy dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy zawarte w ustawie o rachunkowości uległy zmianie. Przypomnijmy, że na podstawie art. 45 ust. (...)  »
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Ulga w zakresie podatku od nieruchomości w ewidencji księgowej 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Na skutek pandemii COVID-19 sytuacja finansowa naszej spółki z o.o. uległa pogorszeniu. W związku z tym uzyskaliśmy od gminy zwolnienie z podatku od nieruchomości za (...)  »
Odpis amortyzacyjny od środka trwałego nabytego w celu wytwarzania towarów do walki z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2020 r. zakupiliśmy maszynę, która ma służyć do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakwalifikowaliśmy ją do środków trwałych. (...)  »
Przesunięcie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nie ma zastosowania do jednostek budżetowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Czy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, (...)  »
Wpływ koronawirusowego zwolnienia ze składek ZUS na rozliczenia firmowe 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19, wprowadzonych w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa, płatnicy spełniający określone warunki mogą do 30 czerwca 2020 r. składać w (...)  »
Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2019 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Do kiedy należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązane są (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.