Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Przesunięcie terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 13
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą księgi rachunkowe, która zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli. Nasz rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. Możemy przesunąć termin (...)  »
Darowizna wyrobów na cele związane ze zwalczaniem skutków koronawirusa 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
Jednostka wyprodukowała i przekazała w formie darowizny na rzecz szpitala jednoimiennego maseczki ochronne. Została podpisana umowa darowizny, w której obdarowany zobowiązał się do wykorzystania maseczek (...)  »
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
W Biuletynie Informacyjnym nr 13 z 1 maja br. przedstawiliśmy problematykę dotyczącą zdarzeń po dniu bilansowym. Wskazaliśmy tam m.in., iż skutki epidemii koronawirusa występujące po (...)  »
Termin przekazania sprawozdania finansowego osoby fizycznej do KAS 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 13
Z powodu epidemii wydłużono do 31 lipca 2020 r. termin złożenia sprawozdania finansowego osób fizycznych za 2019 r. do KAS. Termin ten generalnie przypada przed (...)  »
Korekta błędów popełnionych w latach ubiegłych objętych sprawozdaniem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 69
Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne (...)  »
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych i ujawnianie ich w sprawozdaniu finansowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 68
Zdarzenia wskazujące na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o (...)  »
Podział zdarzeń po dniu bilansowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 67
Kwestię zdarzeń po dniu bilansowym reguluje art. 54 ustawy o rachunkowości. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom w związku z COVID-19 w księgach rachunkowych pracodawcy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 56
Nasi pracownicy korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem placówek oświatowych na skutek (...)  »
Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 53
Nasza firma zamierza skorzystać z abolicji składkowej ogłoszonej w ramach tarczy antykryzysowej. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz zwolnienie z opłacenia składek (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 4
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2019 r. zostało przygotowane i podpisane w lutym 2020 r. Czy mimo że zostało ono sporządzone przed 31 marca (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych maszyn w księgach 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 4
Ze względu na przestój produkcji spowodowany epidemią COVID-19 maszyny produkcyjne stanowiące środki trwałe zostały wyłączone z użytkowania. Czy powinniśmy w księgach rachunkowych zaprzestać dokonywania odpisów (...)  »
Wspólna obsługa a prowadzenie ewidencji szczegółowej do kont 222 i 223 w księgach budżetu gminy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Z uwagi na aktualną sytuację kryzysową spowodowaną wirusem COVID-19 i potrzebę ograniczenia kosztów, tworzymy w gminie zespół obsługi publicznych placówek oświatowych, chodzi m.in. o obsługę (...)  »
Zakup maseczek higienicznych, rękawiczek lateksowych i płynów do dezynfekcji w księgach rachunkowych 
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 13
W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na skutek rozprzestrzeniania się w naszym kraju koronawirusa ponosimy wydatki na zakup różnego rodzaju środków ochrony zdrowia pracowników, tj. (...)  »
Wycena materiałów medycznych otrzymanych nieodpłatnie 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Biorąc pod uwagę szczególne warunki rynkowe (epidemię koronawirusa) wpływające niewątpliwie na nagły wzrost bieżących cen jednorazowego sprzętu medycznego, ustalenie wartości pozyskanych materiałów z pewnością musi (...)  »
Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyfikacji budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Wydatki na usługę dezynfekcji pomieszczeń nie zostały co prawda wymienione wprost w objaśnieniach do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych", jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu (...)  »
ZMIANY W TERMINACH DOTYCZĄCYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA 2019 R. 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 45
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)  »
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 4
NOWE ROZPORZĄDZENIE W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie (...)  »
Nowelizacja ustawy o rachunkowości w zakresie badania sprawozdania finansowego 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 6
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. pod poz. 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie (...)  »
Koszty związane z dostosowaniem sprzętu do wykonywania pracy zdalnej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 7
W celu przeciwdziałania COVID-19 kierownik jednostki polecił pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Część pracowników będzie pracowała na prywatnym sprzęcie (nie (...)  »
Koszty realizacji zadań nałożonych na przedsiębiorcę w związku z przeciwdziałaniem epidemii 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 8
Jeżeli na nasze przedsiębiorstwo zostaną nałożone przez Prezesa Rady Ministrów zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, to jak ująć w księgach rachunkowych ich realizację? Koszty (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom w związku z epidemią koronawirusa 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 9
W związku z epidemią COVID-19 produkcja wyrobów gotowych w naszym zakładzie została wstrzymana. Pracownikom produkcyjnym będziemy wypłacać wynagrodzenie przestojowe. Jak ująć w księgach rachunkowych to (...)  »
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 11
Rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa oraz ograniczenia z tym związane mają ogromny wpływ na prowadzoną przez naszą spółkę działalność gospodarczą. W marcu tego roku przychody naszej (...)  »
Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 11
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono rozwiązania antykryzysowe mające na celu pomoc przedsiębiorcom, m.in. w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia (przez pewien czas) składek (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup maseczek ochronnych dla pracowników 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 70
W celu ochrony naszych pracowników przed zarażeniem koronawirusem zakupiliśmy maseczki ochronne. Czy wydatki na ich zakup powinny zwiększyć koszty świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów, (...)  »
Wpływ koronawirusa na sprawozdania finansowe za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 68
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok". Opracowanie przedstawia pomocne (...)  »
Przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - uprawnienie organu wykonawczego wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Po wprowadzeniu pakietu rozwiązań zwanych tarczą antykryzysową, organ wykonawczy (m.in. wójt gminy) zyskał prawo dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (...)  »
Ujęcie w księgach kosztów przestoju 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 13
W marcu 2020 r. z powodu epidemii zawiesiliśmy produkcję. Jak zaewidencjonować w księgach koszty stałe poniesione w okresie tego przestoju? Czy należy ująć je w (...)  »
Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 14
W przypadku sprawozdań finansowych za 2019 r. obowiązują wyjątkowo inne terminy dotyczące ich przygotowania i zatwierdzenia niż wynikające z ustawy o rachunkowości. Jest to związane (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 11
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 11
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)  »
Wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki ochrony zdrowia pracowników, np. na zakup mydeł/żeli antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, chusteczek, (...)  »
Terminy odnoszące się do sprawozdawczości finansowej za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 09.04.2020, strona 1
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2019 r. obowiązują wyjątkowo inne terminy związane z ich przygotowaniem i zatwierdzeniem niż określone w ustawie o rachunkowości. Jest to (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Odroczenie terminu sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 1
Ministerstwo Finansów odroczyło czas na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. o 3 miesiące w stosunku do terminu wymaganego ustawą o rachunkowości. W podmiotach, które (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.