Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Rok obrotowy inny niż kalendarzowy a przesunięcie obowiązków sprawozdawczych w związku z koronawirusem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy nie jest zgodny z kalendarzowym i kończy się 31 maja. Czy mając na uwadze fakt, że epidemia koronawirusa (...)  »
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Na poczet przyszłych dostaw towarów przyjmujemy od naszych odbiorców zaliczki. Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, wiele takich zaliczek jest zwracanych. Jak powinna przebiegać ewidencja (...)  »
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)  »
Ujęcie w księgach dopłat do wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ze względu na przestój ekonomiczny naszego przedsiębiorstwa złożyliśmy wniosek o przyznanie w ramach tarczy antykryzysowej dopłat do wynagrodzeń. Kwota dofinansowania wpłynęła na nasz rachunek bieżący. (...)  »
Termin przekazania do szefa KAS sprawozdania finansowego stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 4
Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nasze sprawozdanie finansowe za 2019 r. podlega złożeniu do Szefa KAS. W jakim terminie należy tego dokonać, skoro obowiązki sprawozdawcze (...)  »
Ewidencja księgowa wynagrodzenia przestojowego 
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 4
W kwietniu 2020 r. podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu produkcji wyrobów gotowych i zamknięciu zakładu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pracownicy produkcyjni będący w domach (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego osoby fizycznej 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 22
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. mojej firmy podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. W jakim terminie powinnam przekazać je (...)  »
Wpływ tarczy antykryzysowej na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń ujmowane w księdze podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 21
W związku z epidemią koronawirusa ustawodawca przewidział kilka ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie m.in. ich obciążeń płacowo-składkowych. Jak ująć w księdze podatkowej skutki tych szczególnych (...)  »
Ewidencja w księgach wynagrodzenia przy zwolnieniu ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 13
W ramach tarczy antykryzysowej skorzystaliśmy z możliwości zwolnienia z opłacenia składek ZUS. W jaki sposób powinna być w takiej sytuacji księgowana lista płac? Czy składki (...)  »
Odpisanie w koszty towarów nienadających się do sprzedaży 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 74
W związku epidemią koronawirusa, wiele posiadanych przez nas towarów utraciło przydatność do użycia. Jak udokumentować i wyksięgować takie towary z ewidencji magazynowej? Towary, które utraciły (...)  »
Termin przekazania do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 73
Zgodnie z ustawą o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni przekazać do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania. Czy mając na uwadze (...)  »
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 63
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w dniu 4 maja 2020 r. zamieszczono Komunikat dotyczący sporządzania sprawozdań finansowych w czasie epidemii koronawirusa. W informacji tej (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 10
Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym", zamieszczonym w BI (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 5
W dniu 4 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) uruchomiono zakładkę, w której będą zamieszczane odpowiedzi na pytania poświęcone zagadnieniom sporządzania sprawozdania (...)  »
Koszty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w okresie epidemii COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 59
Pracownicy firmy produkcyjnej będący w podeszłym wieku, szczególnie pracujący emeryci, w związku z COVID-19 poprosili o wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego. Czy koszty tego urlopu spełniają (...)  »
Księgowe ujęcie wynagrodzeń chorobowych za czas przebywania na kwarantannie 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 58
Firma produkcyjna działa i nie ma przestoju. Część pracowników z powodu styczności z koronawirusem musiała się poddać kwarantannie. Czy koszty wynagrodzenia przysługującego za czas kwarantanny (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w księgach rachunkowych pracodawcy korzystającego ze zwolnienia w ich opłacaniu 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 49
Pracodawca korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy o COVID-19 oblicza wynagrodzenia pracownika według zasad ogólnych, tj. jako płatnik pobiera z wynagrodzenia (...)  »
Przychody i koszty podatkowe dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 48
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie są przychodem podatkowym, a nieopłacone składki ZUS nie są kosztem podatkowym zarówno części finansowanej przez (...)  »
Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46
W ramach tarczy antykryzysowej płatnik składek może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 43
Lokalny przedsiębiorca wpłacił na konto naszego szpitala znaczącą kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Obok sprzętu jednorazowego, odzieży ochronnej dla pracowników oraz specjalistycznych (...)  »
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 35
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dla której założyłam księgi rachunkowe. Ze względu na pogorszenie się mojej sytuacji finansowej w związku z epidemią COVID-19, postanowiłam zawiesić działalność. (...)  »
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 34
Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 15
Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji? Jednostki, które (...)  »
Skutki bilansowe rezygnacji przez podatnika CIT z zaliczek uproszczonych w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 12
Spółka z o.o. (posiadająca status małego podatnika) wpłaca w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. Jednak w związku z (...)  »
Przesunięcie terminu złożenia do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 11
Spółka z o.o., której rok obrotowy zakończył się 31 października 2019 r., sporządziła roczne sprawozdanie finansowe 31 stycznia 2020 r. Czy spółka może skorzystać z (...)  »
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 4
Ministerstwo Finansów 4 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji (...)  »
Terminy związane z przekazaniem do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 13
Jesteśmy spółką jawną. Nasze sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone i podpisane w marcu 2020 r., zanim jeszcze terminy te zostały przesunięte z uwagi (...)  »
Niektóre sprawozdania finansowe za 2019 r. do końca maja 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 1
Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. dla części jednostek został przesunięty o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r. Dotyczy to podmiotów, (...)  »
Ewidencja przekazania środków ochrony indywidualnej na walkę z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 13
Nasza jednostka zajmuje się szyciem odzieży. W kwietniu 2020 r. część naszego personelu z materiałów zgromadzonych w magazynie rozpoczęła szycie środków ochrony indywidualnej, np. maseczek, (...)  »
Ujęcie w księgach wypłaty rekompensaty, gdy pracownik pracuje zdalnie na własnym sprzęcie 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 13
Skierowaliśmy pracowników do pracy zdalnej. Z racji tego, że w tym celu wykorzystują własny sprzęt komputerowy, chcemy wypacać im z tego tytułu rekompensatę. Na jakim (...)  »
Sprawozdanie finansowe i księgi w czasie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 3
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl zamieściło informacje dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19. Dotyczą one przede wszystkim oceny (...)  »
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Naszym zdaniem, dokonany celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy wskazane jest ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu oraz kontynuacja działalności - wyjaśnienie PIBR 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 96
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok". Opracowanie przedstawia pomocne (...)  »
Zmiany w terminach dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r. 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 92
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.