Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Sektor budżetowy
Zasięg korekty finansowej za nieprawidłowość w zakresie aneksu do umowy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę drogi wojewódzkiej. Zawarliśmy umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z Pzp. Jednak na etapie realizacji pojawiły się komplikacje i niezbędne było zawarcie (...)  »
Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności zachęca nauczycieli do udziału w darmowych szkoleniach on-line dotyczących zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii (...)  »
Regulacje mające zapewnić ciągłość funkcjonowania DPS-ów w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie Serwisu Samorządowego PAP www.samorzad.pap.pl wynika, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza regulację dotyczącą organizacji pracy w placówkach takich (...)  »
Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na (...)  »
Bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2020 r. pod poz. 1394 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Standard teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2020 r. pod poz. 1395 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego (...)  »
Sejm przyjął projekt dotyczący utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie www.gov.pl/web/kultura w zakładce Aktualności poinformowało, iż Sejm przyjął projekt utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury, będącego pakietem pomocowym dla kultury. (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2020 r. pod poz. 1381 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Rozporządzenia dotyczące funkcjonowania szkół od 1 września br. opublikowane 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2020 r. opublikowano cztery rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące funkcjonowanie szkół i innych placówek od 1 września br. Są (...)  »
Projekt wprowadzający obowiązek opracowania przez DPS procedury postępowania w okresie epidemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.08.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.gov.pl w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano projekt z 6 sierpnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości wynika, iż od 1 września br. uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z (...)  »
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, które dotyczą powrotu uczniów do szkół i placówek 1 września (...)  »
Ewidencja wynagrodzenia przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W przypadku skorzystania z możliwości całkowitego lub połowicznego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. listy płac za te miesiące (...)  »
Projekty rozporządzeń przygotowujących jednostki systemu oświaty do kształcenia od 1 września br. przekazane do konsultacji 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż 11 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty (...)  »
Ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej w niektórych powiatach 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2020 r.
W 19 powiatach w Polsce, w których odnotowano największy przyrost zakażeń koronawirusem Minister Zdrowia wprowadził dodatkowe obostrzenia i rygory. Nowe zasady dotyczą powiatów w województwach (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie niepobierania czynszów najmu i dzierżawy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Rada gminy zamierza przyjąć uchwałę w sprawie niepobierania czynszu najmu i dzierżawy od przedsiębiorców na bazie tarczy 4.0. Czy w projekcie uchwały ustalić wymóg składania (...)  »
Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy kompostowników w domach jednorodzinnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (...)  »
Dłuższy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Wydłużony termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, w tym instytucji kultury. »
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Uchwałą rady gminy wprowadzono za część 2020 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców (na podstawie ustawy o COVID-19). Jak ująć takie zwolnienie (...)  »
Przeznaczenie środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Czy tarcza 4.0 zmieniła zasady wykorzystania dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych? Dotąd nie mogły być wykorzystane na inne cele niż gminne programy profilaktyki (...)  »
Nieodpłatne użyczenie samochodu na czas pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Na czas pandemii koronawirusa spółka Skarbu Państwa przekazała w nieodpłatne użytkowanie naszemu szpitalowi (SP ZOZ) dwa samochody (umowa użyczenia na okres 6 miesięcy). W umowie (...)  »
Korekta planu finansowego podmiotu leczniczego związana z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
Gospodarka finansowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jako jednostki sektora finansów publicznych podlega rygorowi przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Środki z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na wsparcie DPS w związku z pandemią 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z (...)  »
Wykazanie w informacji PIT-11 świadczeń z ZFŚS, dla których zwiększył się limit zwolnienia od podatku 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Jako jednostka budżetowa tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W marcu 2020 r. wypłacaliśmy świadczenia sfinansowane z tego Funduszu. Jednemu z pracowników wypłaciliśmy kwotę wyższą od (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2020 r.
W dniu 14 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. należy dokonać korekty (...)  »
Szkolenia centralne wspierają urzędy w pracy zdalnej - aktualizacja Planu szkoleń centralnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Na stronie Serwisu Służby Cywilnej www.gov.pl/web/sluzbacywilna w dziale Aktualności poinformowano o aktualizacji Planu szkoleń centralnych na rok 2020. W informacji czytamy: "Zachęcamy, aby zapoznali się (...)  »
17 mln zł na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że wkrótce do warsztatów terapii zajęciowej trafi 17 mln zł na środki (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Część B sprawozdania SP-1 a zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Jeśli rada gminy wprowadziła, w drodze uchwały, za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w (...)  »
Wyjaśnienie MF w sprawie ewidencji w szpitalu jednoimiennym operacji dotyczących COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse (w zakładce: Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19) udzieliło kolejnej odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i ewidencjonowania (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w księgach samorządowego zakładu budżetowego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Czy wypłacany pracownikom samorządowego zakładu budżetowego dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci (w związku z zamknięciem jednostek oświatowych) powinien obciążyć koszty zakładu? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)  »
Piecza zastępcza. 130 mln zł na wsparcie dla dzieci w czasie epidemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w dziale Aktualności/Wiadomości poinformowało, że w najbliższym czasie do samorządów trafi 130 mln zł w ramach (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.