Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Wydatki na zakup sprzętu medycznego dla pracowników w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Wydatki na zakup sprzętu medycznego, tj. koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Podatkowe rozliczenie pandemicznego grantu 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotny grant otrzymane ze środków unijnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na gruncie pdof stanowi przychód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania (...)  »
Wysokość odliczenia darowizny covidowej w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Osoba fizyczna przekazała darowiznę na rzecz podmiotu leczniczego świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Czy przekazując ją w 2021 r., może ją odliczyć od dochodu w zeznaniu (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Wspólna darowizna covidowa w zeznaniu małżonków 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej uzyskują wyłącznie niefirmowe dochody opodatkowane według skali podatkowej. W listopadzie 2020 r. dokonali darowizny pieniężnej na rzecz podmiotu wykonującego (...)  »
Niewykonywanie działalności a amortyzacja 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi szkołę nauki jazdy. W okresie od marca do maja 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 nie wykonywał swojej działalności, jednak (...)  »
Rekompensata za pracę zdalną bez podatku 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Zryczałtowane świadczenie pieniężne przyznane przez pracodawcę pracownikom wykonującym pracę zdalnie, mające zrekompensować im zwiększone wydatki z tytułu zużycia prądu i wody oraz koszty organizacyjne, tj. (...)  »
Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy a księga podatkowa 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Otrzymałem mikropożyczkę z Funduszu Pracy w związku z pandemią na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Prawdopodobnie zostanie ona umorzona. W jaki sposób ująć pożyczkę, sfinansowane (...)  »
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników - rozliczenie na gruncie PIT 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W 2020 r. miał spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W związku z (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
W ramach tarczy 6.0 podatnik otrzymał dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników. Czy zasadnie przyjmuje, że wartość tego dofinansowania nie stanowi przychodu podatkowego i nie (...)  »
Udostępnienie pracownikowi firmowego sprzętu medycznego 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Umożliwienie korzystania przez pracownika lub członków jego rodziny z zakupionych przez pracodawcę koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, nie generuje po stronie pracownika nieodpłatnego świadczenia. Używanie przez (...)  »
Kara za zwłokę w wykonaniu usługi w kosztach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
W lutym 2021 r. kontrahent przysłał mi notę obciążeniową dotyczącą kary za zwłokę w usunięciu wady wykonanej przeze mnie usługi. Czy to prawda, że w (...)  »
Dotacja na działalność kulturalną zwolniona z podatku dochodowego 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Podatnik otrzymał wsparcie finansowe dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków przeciwdziałania COVID-19. Umowa została zawarta z Instytutem Teatralnym. (...)  »
Wydatki na poprawę stanu zdrowia pracowników po przebytym COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Czy wydatki na sfinansowanie tlenoterapii pracownikom po ciężkim przebyciu COVID-19 spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Jak do kosztów z tytułu dodatkowych (...)  »
Wsparcie kapitału obrotowego otrzymane z ARiMR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. przyznała przedsiębiorcy dofinansowanie związane z realizacją operacji wsparcia kapitału obrotowego pod nazwą "Premia dla zakładu przetwórstwa rybnego (...)  »
Przedłużono termin płatności zaliczek PIT dla niektórych płatników 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2021 r., pod. poz. 318, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. (...)  »
Rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. i lata wcześniejsze - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Podmioty gospodarcze, które w latach ubiegłych poniosły stratę podatkową, mogą ją odliczyć od dochodu uzyskanego za 2020 r. Kwestie te poruszamy w tym artykule. Odnosimy (...)  »
Ujęcie w księdze podatkowej skutków zwolnienia z opłacenia składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Skorzystałam ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za 3 miesiące 2020 r. na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. Czy umorzone składki ZUS podlegają wpisaniu do (...)  »
Korekta kosztów z tytułu covidowego zwolnienia z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Firma opłaciła w terminie składki ZUS za pracowników za listopad 2020 r. i rozliczyła je w kosztach. Jednocześnie korzystając z tarczy 6.0 złożyła wniosek o (...)  »
Rozliczenie dotacji z FP w ramach tarczy 6.0 w podatku dochodowym 
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Firma na mocy specustawy w sprawie COVID-19 pozyskała dotację w kwocie 5.000 zł z Funduszu Pracy w ramach tarczy 6.0. Czy wydatki sfinansowane tą dotacją (...)  »
Umorzenie wierzytelności/zobowiązań - konsekwencje w podatku dochodowym 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Przesunięcie terminu wykonania usługi z powodu COVID-19 nie zmienia daty uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Kwota wynikająca z faktury wystawionej w 2020 r. za usługę, która z powodu epidemii koronawirusa zostanie wykonana w 2021 r., jest przychodem w 2020 r. (...)  »
Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy 6.0 a przychody podatkowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, w ramach tarczy 6.0. Czy wartość tego dofinansowania stanowi przychód podatkowy dla spółki? Na podstawie (...)  »
Sfinansowanie zleceniobiorcy testu na COVID-19 a przychód podatkowy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy zlecenia, przed wyjazdem na dane zlecenie, poddają się testowi na COVID-19. Koszt takiego testu pierwotnie ponosi zleceniobiorca, a (...)  »
Udostępnienie urządzeń medycznych do walki z koronawirusem 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Udostępnienie przez zakład pracy pracownikom i członkom ich rodzin koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów nie stanowi u pracownika nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie jest dokonywane w interesie (...)  »
Zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej nie skutkuje u niego powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - skutki w PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Przedsiębiorca opodatkowany według zasad ogólnych, prowadzący PKPiR, opłaca za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy może odliczyć od podatku składkę zdrowotną zapłaconą za listopad (...)  »
Niektórzy płatnicy pdof zaliczki za styczeń zapłacą w sierpniu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r., pod pozycją 318, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów (...)  »
Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej nie generuje pracowniczego przychodu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jeżeli pracownicy firmy, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymują od pracodawcy zwrot kosztów zakupu niezbędnego do tej pracy sprzętu, to (...)  »
Rozliczanie straty podatkowej z powodu COVID-19 w zeznaniu za 2019 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przedsiębiorcy pewnie już wiedzą, czy rok 2020 zamknął się w ich firmie dochodem czy stratą podatkową. Jeśli ponieśli stratę w rozumieniu przepisów podatkowych, to istnieje (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień Min. Fin. udzielonych naszemu Wydawnictwu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podmioty gospodarcze mogły uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%) za niektóre (...)  »
Termin płatności zaliczek PIT pracowników i innych osób za styczeń br. ma zostać przesunięty 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.pl) znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek (...)  »
Tarcza 6.0 a przychód 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Otrzymałem dotację w kwocie 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z art. 15 zze4 specustawy w sprawie COVID-19 w ramach tarczy 6.0. Po (...)  »
Ekwiwalent za zużycie internetu i energii elektrycznej w czasie pracy zdalnej a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Otrzymane przez pracowników pracujących zdalnie, w związku z COVID-19, świadczenia pieniężne tytułem zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, nie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.