Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Podatkowe i składkowe konsekwencje sfinansowania testów na koronawirusa 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Spółka z o.o. zamierza sfinansować pracownikom i członkom zarządu pełniącym swą funkcję na podstawie powołania testy na koronawirusa. Czy tego rodzaju świadczenie jest u tych (...)  »
Leki i produkty lecznicze dla pracowników w kosztach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Poniesienie przez pracodawcę wydatków na zakup leków, produktów leczniczych i innych preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii oraz szczepień przeciwko grypie z przeznaczeniem na (...)  »
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19 - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19, w postaci szczepień ochronnych, leków i produktów leczniczych/preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii, wykazują związek (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Do dopłat do wynagrodzenia pracowników samorządowej instytucji kultury, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w spektaklach, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. (...)  »
Zryczałtowany podatek dochodowy w 2021 r. w świetle rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. (...)  »
Opodatkowanie dofinansowania w spółce działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego. Większość przychodów osiąganych z działalności gospodarczej podmiotu jest zwolniona od podatku (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Wydłużenie terminów covidowych dla wyższych limitów zwolnień w pdof 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
W trakcie prac w sejmowej komisji finansów publicznych nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym (druk sejmowy 642) do propozycji zmian w ustawie o pdof dodane (...)  »
Wydatki na szczepienia i testy w kosztach podatkowych pracodawcy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF i art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są (...)  »
Sfinansowanie szczepień przeciw grypie i testów na COVID-19 a przychód w PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Kto jest zobowiązany do sfinansowania szczepień przeciw grypie i testów na COVID-19? Pracodawcy generalnie nie są zobowiązani do finansowania swoim pracownikom szczepień przeciw grypie. Taki (...)  »
Preferencje w CIT/PIT i VAT w związku z COVID-19 mają zostać przedłużone - planowane zmiany w przepisach 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Podatek dochodowy Jak już kilkakrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od przyszłego roku planuje się wprowadzenie przepisów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego (m.in. nadanie (...)  »
Umorzenie mikropożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W lipcu 2020 r. firmie została przyznana z FP mikropożyczka w kwocie 5.000 zł, o której mowa w art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. W (...)  »
Rozliczanie w podatku dochodowym firmowej pomocy na walkę z pandemią 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
W sytuacji gdy wydatki dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały pokryte otrzymanymi przez firmę w formie przyznanego grantu unijnymi środkami finansowymi w ramach programów (...)  »
Koszt zakupu termometru 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka zaczęła zatrudniać zleceniobiorców. W celu sprawdzania czy nie mają podwyższonej temperatury ciała w związku z COVID-19 dokonano zakupu termometru. (...)  »
Rezygnacja z targów wskutek zagrożenia epidemicznego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Spółka z o.o. poniosła koszty związane z wynajęciem stoiska na targach branżowych. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zrezygnowała z udziału w tym wydarzeniu. Czy może (...)  »
Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku poniesienia straty podatkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Spółka z o.o. zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza progi zobowiązujące do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (spółka ani podmioty z nią (...)  »
Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
W kwietniu 2020 r. spółce akcyjnej przyznano świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)  »
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)  »
Podatek od przychodów z budynków opłacany w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, podatnicy nie muszą opłacać podatku od przychodów z budynków do końca grudnia 2020 r. Czy podobnie będzie w (...)  »
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)  »
Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
W związku z epidemią COVID-19 rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy a zwolnienie z CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Spółka z o.o., prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie uzyskanego zezwolenia, z działalności tej osiąga dochody zwolnione z CIT. W związku (...)  »
Odliczanie darowizn na preferencyjnych zasadach 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
1. Zastosowanie ulgi przez podatnika osiągającego przychody z prywatnego najmu Na podstawie umowy najmu zawartej poza działalnością gospodarczą podatnik uzyskuje przychody, od których płaci podatek (...)  »
Szczepienia pracowników przeciw grypie nie będą opodatkowane - zapowiadane zmiany 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
W okresie zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz panującej epidemii koronawirusa, wielu pracodawców decyduje się na finansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie, chociaż nie mają takiego (...)  »
Subwencja z PFR - rozliczenie dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 01.10.2020
Spółka z o.o. otrzymała subwencję finansową z PFR, w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Jak rozliczyć dla celów CIT wartość otrzymanej subwencji, tj. czy (...)  »
Mija termin przekazania darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania jako covidowe 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych w 2020 r. określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19 może skorzystać każdy podatnik opłacający pdop, pdof oraz ryczałt (...)  »
Darowizna komputera na rzecz szkoły - CIT i VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Spółka z o.o. kupiła komputer i zamierza go przekazać na rzecz technikum prowadzącego kształcenie zawodowe. Jak rozliczyć zakup komputera oraz jego przekazanie na rzecz szkoły (...)  »
Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego - dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Ważność certyfikatu rezydencji - zasada ogólna Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca (...)  »
Darowizny na wsparcie oświaty dokonane do  30 września 2020 r. - specjalne zasady odliczania 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
W ramach Tarczy 4.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzone zostały przepisy art. 52x updof, art. 57e ustawy z dnia 20 listopada 1998 (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Odroczenie rat leasingowych w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Do umowy leasingu zawartej w 2018 r., w której nie dojdzie do zmiany wysokości rat, a jedynie do przesunięcia w czasie spłaty rat ustalonych uprzednio (...)  »
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej zapłaconej w okresie pandemii koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa spółka (firma transportowa) poniosła karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi transportowej. Czy karę tę spółka może zaliczyć (...)  »
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część II 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W poprzednim numerze Przeglądu Podatku Dochodowego przedstawiliśmy część I zagadnień wybranych z objaśnień podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w (...)  »
Wsparcie w związku sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa - skutki w CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mogli skorzystać z różnego rodzaju wsparcia, np. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, subwencji z PFR, świadczeń postojowych, itd. W poniższej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.