Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego a dokonywanie wpłat do PPK 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 20
Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający i uczestnik PPK w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. (...)  »
Nowy termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 20
Nowela wydłuża termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych przez podmioty, które od 1 stycznia 2020 r. zostały objęte (...)  »
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 17
W myśl art. 15h specustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane na czas określony (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 16
Nowela w art. 17 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. (...)  »
Legalność zatrudnienia cudzoziemców 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 11
Szczególna sytuacja spowodowała również, że ustawodawca zdecydował się na wydłużenie cudzoziemcom, pod pewnymi warunkami, ważności zezwoleń na pracę. W myśl art. 88 ustawy o promocji (...)  »
Dopuszczalna praca w handlu w niedzielę 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 11
W myśl art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. (...)  »
Zwolnienie młodocianego ze świadczenia pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 10
Nowelą dodano do specustawy art. 15f. Zgodnie z jego treścią, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które wprowadzono na podstawie art. (...)  »
Zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 9
Nowela wprowadza przejściowe uregulowania związane z badaniami profilaktycznymi pracowników. Zgodnie z art. 12a specustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia (...)  »
Elastyczny czas pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 9
Stosownie do art. 15zf specustawy, u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań składkowo-podatkowych (...)  »
Dopłata do wynagrodzeń w okresie przestoju oraz obniżonego czasu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 6
Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy może wprowadzić przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców: u którego w następstwie (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń w mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 4
W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie wywołuje pandemia koronawirusa w działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wymienieni przedsiębiorcy, o ile odnotowali spadek obrotów gospodarczych w (...)  »
Zasady ogólne 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 4
Z dniem 31 marca 2020 r. generalnie weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)  »
Wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki ochrony zdrowia pracowników, np. na zakup mydeł/żeli antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, chusteczek, (...)  »
Warunki wykonywania pracy zdalnej wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 61
1) Od 1 kwietnia 2020 r., w związku z zagrożeniem koronawirusem, znaczna część załogi została skierowana do pracy zdalnej. Polecenie jej wykonywania zostało sformułowane na (...)  »
Stanowisko GIP w sprawie badań profilaktycznych i szkolenia bhp w okresie zagrożenia koronawirusem 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 74
Państwowa Inspekcja Pracy udostępniła naszemu Wydawnictwu stanowisko Głównego Inspektora Pracy z 23 marca 2020 r. (znak GIP-GNN.50.2.2020.5), w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w przypadku pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 55
Pracownicy w związku z używaniem pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych mają przyznany ryczałt. Czy powinien być on pomniejszony za okres świadczenia pracy (...)  »
Wynagrodzenie za okres wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia koronawirusem 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 47
Z powodu epidemii koronawirusa zamknęliśmy prowadzony w ramach działalności lokal usługowy. Osoby, których stanowisko na to pozwala pracują zdalnie. Czy za okres pracy w tych (...)  »
Przestój ekonomiczny lub obniżenie etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 09.04.2020, strona 1
Pracodawca będący przedsiębiorcą, u którego wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, może wprowadzić w firmie przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość skorzystania (...)  »
Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 7
Przepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy "na odległość". Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie (...)  »
Wpłaty do PPK w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 1
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę w domu. Możliwość taką dają przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)  »
Badania profilaktyczne i szkolenia pracowników w dobie zagrożenia koronawirusem 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 63
1) Czy wobec trudności z przeprowadzaniem profilaktycznych badań okresowych możemy dopuścić pracownika do pracy pomimo upływu okresu ważności poprzednich badań? Główny Inspektor Pracy (GIP) na (...)  »
Polecenie pracownikowi pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 61
1) Pracodawca zastanawia się nad powierzeniem kilku zatrudnionym pracy zdalnej. Czy wymaga to jakiegoś szczególnego uzasadnienia? Nie, ustawa o szczególnych rozwiązaniach tego nie wymaga. W (...)  »
Zachowanie środków ostrożności w zakładzie pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 59
1) Pracodawca powziął wiadomość, że pracownik wrócił z urlopu, spędzonego za granicą w kraju, w którym potwierdzono obecność koronawirusa. Powrót nastąpił 13 marca 2020 r., (...)  »
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 57
1) Czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie spędza dni wolne od pracy? Co do zasady informacja o tym, jak pracownik spędza czas wolny jest daną (...)  »
Praca w okresie zagrożenia koronawirusem (COVID-19) 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 4
Od prawie miesiąca przedsiębiorcy funkcjonują w innych realiach. W związku z zagrożeniem koronawirusem bądź chorobą nim wywołaną (COVID-19) osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie (...)  »
Wprowadzenie przestoju w związku z koronawirusem 
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 7
W naszej firmie zatrudniamy pracowników produkcyjnych i administracyjnych. Są wynagradzani stałą stawką miesięczną, a ponadto pracownikom produkcji przysługuje dodatek za warunki szkodliwe i stażowy, a (...)  »
Postępowanie pracodawcy w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020, strona 59
Pracownik, podejmując pracę na danym stanowisku, powinien być zdolny do jej wykonywania, co zakłada odpowiedni (dobry) stan jego zdrowia. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.