Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Wyjaśnienia resortowe
Sprzedaż posiłku na wynos - dostawa towaru czy świadczenie usług? 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnicy mają często wątpliwości, (...)  »
Wydatki sfinansowane dotacją z FP otrzymaną w związku z COVID-19 w kosztach podatkowych - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Umorzenie w 2021 r. subwencji finansowej z PFR, przyznanej w 2020 r., powoduje konieczność zaksięgowania przychodu w księgach rachunkowych 2021 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów (...)  »
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Otrzymana w 2020 r. subwencja finansowa z PFR na dzień jej otrzymania powinna była zostać ujęta w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR. Wykorzystać do (...)  »
Wyjaśnienia PFR dotyczące umorzenia subwencji finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
W jednostkach, które nie są przedsiębiorcami uprawnionymi do 100% umorzenia subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych w (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w związku z COVID-19 a PIT - wyjaśnienie resortowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w (...)  »
Przedłużenie pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia zamieściło komunikat dotyczący pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej. "(…) Wsparcie dla firm Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów (...)  »
Tylko definitywne rozstrzygnięcie blokuje pomoc publiczną COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych (...)  »
Tarcza finansowa 2.0 w wyjaśnieniach PFR 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr zamieścił odpowiedzi na pytania (wersja 4.1, z 2 marca 2021 r.) programu "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju (...)  »
MRPiT wyjaśnia
Badania kontrolne pracownika po odbyciu kwarantanny lub izolacji 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)  »
Ujmowanie przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2021 r.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) opublikowała na stronie internetowej https://rio.gov.pl pismo Ministerstwa Finansów z w sprawie ujmowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu (...)  »
Walne zgromadzenia spółdzielni/zebrania właścicieli lokali w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Zarząd wspólnoty (zarządca) jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Natomiast zarząd (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień Min. Fin. udzielonych naszemu Wydawnictwu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podmioty gospodarcze mogły uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%) za niektóre (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
1. Dopuszczalność lokalizowania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy zdalnej Polecenie pracownikowi pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu (...)  »
Tarcza finansowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - komunikat MRPiT 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 30.12.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/) został opublikowany komunikat w sprawie tarczy finansowej dla Małych Średnich Przedsiębiorstw. Czytamy w nim, że: "W (...)  »
Antykryzysowa tarcza branżowa - wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020, strona 9
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informacje na temat pomocy w ramach tzw. tarczy branżowej, pt. "Nowe ułatwienia i wsparcie (...)  »
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT u wierzyciela - odpowiedź na interpelację poselską 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 01.12.2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, polegające na rozliczeniu dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów", zarówno u (...)  »
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19 - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19, w postaci szczepień ochronnych, leków i produktów leczniczych/preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii, wykazują związek (...)  »
Zawieszenie działalności placówek terapeutycznych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie http://www.pfron.org.pl wydał komunikat, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju część wojewodów podjęła decyzję o (...)  »
Wsparcie dla seniorów w związku z panującą pandemią 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2020 r.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina poinformowało o tym, że w związku z walką z koronawirusem, Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)  »
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)  »
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)  »
Wyjaśnienie PFRON dotyczące wsparcia dla branży turystycznej 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 od dnia 15 października 2020 r. na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, (...)  »
Stosowanie prawa budowlanego w związku z art. 12 ustawy w sprawie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na stronie internetowej www.gund.gov.pl zamieścił komunikat w sprawie stosowania art. 12 ustawy w sprawie COVID-19. Urząd wyjaśnia w nim, że: "Art. (...)  »
Możliwość przeprowadzenia w trakcie epidemii inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury - wyjaśnienia Min. Fin. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie nr 16: Czy pandemia Covid-19 może być (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie przesunięcia terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych niektórych organizacji pozarządowych 
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące kolejnego przesunięcia terminu na zatwierdzanie sprawozdań (...)  »
Wyjaśnienie PFR
Wydatkowanie środków z subwencji PFR w kwocie netto czy brutto? 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
W związku z wątpliwościami przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej PFR odnośnie rozliczania kwot wydatków z subwencji nasze Wydawnictwo skierowało pytania do (...)  »
Korekta wyższych odpisów na ZFŚS a koszty podatkowe - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy (...)  »
Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Świadczenia pracodawcy polegające na przekazaniu pracownikom szpitala - na ich cele prywatne - środków ochrony osobistej w postaci mydeł do rąk, czy kremów, otrzymywane przez (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych na mocy specustawy - stanowisko MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 31.08.2020 r.
Zgodnie z art. 15gd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Od 1 września br. "wraca" dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komunikat MRPiPS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.08.2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2020 r. resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że od 1 września br. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek (...)  »
Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju 
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.08.2020 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl zamieściło objaśnienia prawne z dnia 17 sierpnia 2020 r. wydane przez Ministra Rozwoju dotyczące ustalania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.