Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Wydatki sfinansowane z pomocy covidowej a koszty podatkowe 
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Wydatki sfinansowane przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną ze środków pomocowych, o których mowa w art. 15zze4 specustawy w sprawie COVID-19, mogą stanowić firmowe koszty podatkowe, (...)  »
Umorzenie subwencji udzielonej przez PFR 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. (...)  »
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)  »
W ciężar jakich kosztów zaksięgować wydatek na przeprowadzenie testu na COVID-19? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracownicy zobowiązani są wykonywać testy PCR na obecność koronawirusa. W ciężar jakich kosztów zakwalifikować wydatek na przeprowadzenie takiego testu? (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień organów podatkowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej. Otrzymana subwencja może/mogła być umorzona w części (...)  »
Darowizny dla podmiotów leczniczych zwalczających COVID-19 - nowelizacja przepisów CIT/PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
Problemowe odliczanie darowizn przekazanych od 9 marca 2021 r. Zgodnie z art. 38g ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 28 czerwca 2021 r.), podatnik (...)  »
Bez PIT od nagród otrzymanych w loterii szczepionkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W Dzienniku Ustaw z 13 lipca 2021 r., pod poz. 1278, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR bez PIT/CIT - opublikowano rozporządzenie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2021 r., pod poz. 1316, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. (...)  »
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy dotacji z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Złagodzono warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających (...)  »
Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat szczepień przeciwko COVID-19 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.07.2021 r.
Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy zostało opublikowane stanowisko w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Czytamy w nim, że: "Państwowa Inspekcja Pracy niezmiennie uważa za celowe (...)  »
Sprawozdawczość samorządowej instytucji kultury w zakresie zobowiązań z tytułu pomocy uzyskanej z tarczy antykryzysowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Instytucje kultury mogły skorzystać w 2020 r. ze środków pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, w tym ze środków, którymi dysponował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Środki (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i ich rozliczenie w projekcie EFS 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Spółka realizuje projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków EFS i skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Ponieważ wydatkami kwalifikowalnymi (...)  »
Istotny termin dla najemców powierzchni handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
W dniu 23 lipca br. weszła w życie kolejna nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192). Jej regulacje obejmują między (...)  »
Rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od pomocy covidowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji (...)  »
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Otrzymana w 2020 r. subwencja finansowa z PFR na dzień jej otrzymania powinna była zostać ujęta w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR. Wykorzystać do (...)  »
Od 23 lipca br. - część płatników może składać wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej - informacja ZUS 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.07.2021 r.
ZUS w dniu 23 lipca br. na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił następującą informację: "Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a kod PKD 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W 2020 r. otrzymałam subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Prowadzę działalność o kodzie PKD 96.02.Z, a w styczniu 2020 r. aktualizowałam wpis do CEIDG (...)  »
Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione na okres od marca 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. W lipcu br. pracownik dostarczył nowe (...)  »
Podatkowe skutki otrzymania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Przedsiębiorca otrzymał dotację z Funduszu Pracy na podstawie art. 15zze4 specustawy w sprawie COVID-19. Pozyskanymi w ten sposób środkami pokrył bieżące koszty działalności gospodarczej. Czy (...)  »
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym tylko do rejestru stowarzyszeń w KRS. Sprawozdania finansowe zatwierdzamy na walnym zgromadzeniu członków. Nasz rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W (...)  »
Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
W maju 2020 r. w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 otrzymaliśmy środki w formie subwencji, które przeznaczyliśmy na pokrycie bieżących kosztów działalności w 2020 r. (...)  »
Decyzja o umorzeniu subwencji z PFR 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Podatnik otrzymał w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), której nie zaliczył do przychodów z działalności z uwagi na jej zwrotny charakter. Jednak (...)  »
Zmiany uchwał w sprawie tarczy finansowej PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Rada Ministrów w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm oraz (...)  »
Wsparcie turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych - nowelizacja specustawy opublikowana 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2021 r., pod poz. 1192, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzenia subwencji z PFR - projekt rozporządzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) (...)  »
Wartość pomocy publicznej dla umorzenia subwencji PFR 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Firma otrzymała subwencję finansową 1.0 z PFR, która podlega tylko częściowemu umorzeniu, pozostałą część przedsiębiorca będzie musiał spłacić. Czy cała kwota otrzymanej subwencji stanowi dla (...)  »
Zwrot dotacji w przypadku niewłaściwego określenia statusu firmy 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Przedsiębiorca otrzymuje dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia. Dla określenia statusu firmy przy ubieganiu się o (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS dotyczące 2020 r. rozliczane w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej otrzymaliśmy w 2021 r. decyzję o zwolnieniu z opłacania składek ZUS za 2020 r. Składki te jednak zostały przez (...)  »
Już wkrótce pomoc z ZUS dla sklepików szkolnych 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą mogli ubiegać się w ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS. Umożliwiła to kolejna nowelizacja (...)  »
Skutki podatkowe dla uczestnika projektu 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 stanowi przychód podatkowy. Dla (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości do końca roku 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Rady gmin nadal mogą wprowadzać na swoim terenie zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużać termin ich płatności niektórym przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dalsze (...)  »
Dofinansowania z różnych źródeł a wyliczenie spadku obrotu 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W firmie transportu pasażerskiego jedynymi przychodami są dofinansowania z różnych źródeł. Jedne są przychodami, inne nie są. Czy np. te z Funduszu Pracy, które są (...)  »
Dotacja na nabycie środków trwałych rekompensująca COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Prowadzę działalność gospodarczą w obszarze turystyki na terenie województwa dolnośląskiego. Firma zalicza się do sektora MŚP i odnotowuje ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Czy przedsiębiorca może ubiegać (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.