Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 9
Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje (...)  »
Podniesienie limitu zwolnień podatkowych 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 9
Podniesiono limity niektórych zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF (patrz: tabela). Zwolnienie z PIT Dotychczasowy limit (roczny) Nowy (...)  »
Brak przychodu w PIT z tytułu zwolnień ze składek ZUS 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 8
Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, o których mowa w art. 31zo specustawy (tj. zwolnienie ze składek ZUS małych firm, zgłaszających do (...)  »
Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania, wyżywienia 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 8
Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x (...)  »
Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 8
Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, tj. (...)  »
Podatek od przychodów z budynków 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 7
Podatnicy CIT/PIT opłacający podatek od przychodów z budynków, są zobowiązani podatek ten za każdy miesiąc obliczać i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie (...)  »
Informacja o cenach transferowych 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 7
Podmioty powiązane, które są zobowiązane do przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, są zobowiązane dokonać tego przekazania w terminie do końca (...)  »
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 6
Podatnicy, którzy chcą zwolnić się z negatywnych konsekwencji na gruncie CIT/PIT związanych z zapłatą dokonaną przelewem na rachunek spoza białej listy (dokonaną na rzecz czynnego (...)  »
Termin złożenia IFT-2R 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 6
Podmioty zobowiązane do sporządzania informacji IFT-2R (tj. informacji o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium (...)  »
Złożenie zeznania CIT-8 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 6
W przypadku podatników CIT przedłużono termin do: 1) złożenia CIT-8, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w (...)  »
Możliwość złożenia zeznań PIT w późniejszym terminie 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 5
Rozwiązania przyjęte w specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2019 r. W (...)  »
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 4
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub (...)  »
Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 11
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono rozwiązania antykryzysowe mające na celu pomoc przedsiębiorcom, m.in. w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia (przez pewien czas) składek (...)  »
Specustawa łagodzi skutki pandemii - rozwiązania prawne na gruncie podatku dochodowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 4
WESZŁO W ŻYCIE Obowiązująca od 31 marca 2020 r. specustawa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)  »
Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 12
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 542 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia (...)  »
Przedłużenie terminu do przesłania informacji IFT-2R 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 13
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 563 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 40
Paraliż gospodarczy będący skutkiem wybuchu pandemii koronawirusa zagroził działalności wielu firm. W szczególnie trudnej sytuacji są podatnicy (przedsiębiorcy) prowadzący działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, często bez (...)  »
Nowy termin na złożenie sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 13
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 26
Za marzec 2020 r. wypłacimy pracownicy wynagrodzenie za pracę oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (...)  »
Przekazanie firmowego sprzętu pracownikom w celu wykonywania pracy zdalnej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 55
W związku z trwającą pandemią, nasi pracownicy wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania. Aby była ona możliwa, udostępniamy im sprzęt firmowy, tj. tablety, laptopy (...)  »
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 53
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI (nr 11 na 10 kwietnia br.), ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)  »
Więcej czasu na złożenie PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020, strona 7
Rozwiązania przyjęte w tzw. specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2019 r. (...)  »
Wydatki na targi odwołane z powodu pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 5
Spółka z o.o. w 2020 r. poniosła wydatki związane z uczestnictwem w targach branżowych, które miały się odbyć w marcu 2020 r., a które z (...)  »
Koronawirus - zmiany w zakresie PIT/CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 8
Zmiany w PIT Rozwiązania przyjęte w tarczy antykryzysowej, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa, wprowadziły zmiany w PIT. Do najważniejszych rozwiązań zalicza się (...)  »
Wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020, strona 17
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki ochrony zdrowia pracowników, np. na zakup mydeł/żeli antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, chusteczek, (...)  »
Zmiany w podatku dochodowym w związku z pandemią koronawirusa 
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 09.04.2020, strona 14
Nowelizacją tzw. specustawy w sprawie koronawirusa wchodzącą do pakietu ustaw tarczy antykryzysowej zmieniono szereg uregulowań w celu łagodzenia skutków trwającej właśnie pandemii. Część z nich (...)  »
Specustawa w sprawie COVID-19 zmienia zwolnienia z pdof 
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 1
Nowelizacja tzw. specustawy w sprawie koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, oprócz rozwiązań adresowanych do (...)  »
Firmowe straty związane z pojawieniem się koronawirusa są uznawane za koszty podatkowe 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 16
Spółka z o.o. organizuje tzw. szkolenia produktowe. Ich uczestnikami są kontrahenci z terenu całej Polski, którzy sprzedają produkty spółki. W ramach szkoleń przedstawiana jest aktualna (...)  »
Wpływ koronawirusa na firmowe koszty 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 3
Koronawirus przede wszystkim stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim nie oznacza jednak jedynie. Nie pozostaje on bowiem bez wpływu na funkcjonowanie podmiotów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.